Генетска слика Црне Горе Reviewed by Momizat on . ПИШЕ: Иван Вукићевић Генетско порекло становништва Истраживање порекла становништва у Црној Гори је у великој мери олакшано због бројних предања која су се веко ПИШЕ: Иван Вукићевић Генетско порекло становништва Истраживање порекла становништва у Црној Гори је у великој мери олакшано због бројних предања која су се веко Rating: 0
You Are Here: Home » Инфо » Днк порекло » Народи » Генетска слика Црне Горе

Генетска слика Црне Горе

ПИШЕ: Иван Вукићевић

Генетско порекло становништва

Истраживање порекла становништва у Црној Гори је у великој мери олакшано због бројних предања која су се вековима преносила са колена на колено, као и релативно малог броја врло разгранатих родова у односу на број становника. Захваљујући ДНК тестирањима по Y хромозому, данас се лако може установити даље породично порекло по мушкој линији. На основу припадности одређеној грани неке хаплогрупе може се наслутити правац миграција неког братства, а са припадношћу неком већем роду се тачно може утврдити породично порекло. С обзиром да велики део српског народа потиче са подручја данашње Црне Горе и Херцеговине, већина родова који су присутни на овом подручју има бројне исељенике и у другим српским областима.

Становништво у Црној Гори је по свом генетском саставу изузетно хетерогено. Према даљем пореклу се уопштено говорећи може поделити на становништво старобалканског, словенског и германског порекла, док је старобалканско становништво разноликог етничког порекла при чему је само за поједине хаплогрупе утврђено са којим народима су дошле на Балкан. Према ближем етничком пореклу постоји подела на становништво српског, албанског и ромског порекла уз малобројна братства која су пореклом од других народа. Гране I2-CTS10228 и R1a-Z282 у оквиру I2 и R1a хаплогрупа се јасно издвајају као словенске и заступљене су надполовично код свих словенских народа, а за миграције Словена на Балкан може се везати и N2 хаплогрупа. Анонимно истраживање генетског порекла становништва Црне Горе из 2010. године којим је тестирано 404 мушкараца је показало да 38.85% тестираних припада споменутим гранама које се везују за Словене. Тај проценат код Срба у просеку прелази 50%, међутим треба имати у виду да је ово истраживање обухватило грађане свих националности и вероисповести, тако да се подаци не односе само на становништво српског порекла услед чега је процентуално учешће словенске генетике знатно ниже од српског просека. Заступљеност I2-CTS10228 гране код становништва српског порекла у Црној Гори је на просечном нивоу, док је R1a-Z282 знатно мање заступљена у Црној Гори него у другим српским областима што додатно доприноси нешто нижој заступљености словенске генетике. С друге стране, N2 хаплогрупа је натпросечно заступљена у Црној Гори, али њен проценат не утиче битније на укупно учешће становништва словенског порекла. Када су у питању хаплогрупе које се везују за старобалканско становништво, E хаплогрупа је натпросечно заступљена код Срба у Црној Гори, пре свега због разгранатих брђанских родова који припадају Е-V13 грани. Када су у питању Албанци, код њих су заступљене готово искључиво Е, J2b и R1b хаплогрупе, тако да су генетски знатно монолитнији од Срба. У оквиру све три хаплогрупе се јасно издвајају гране које су карактеристичне за становништво српског, односно албанског порекла. Резултати анонимног тестирања 404 појединца из Црне Горе су приказани у следећој табели.

Грана Број тестираних Процентуално учешће
E-V13 107 26,48
G2a-M406 3 0,74
G2a-L497 6 1,48
H-M82 6 1,48
I1-P109 22 5,45
I1-Z63 3 0,74
I2-CTS10228 120 29,70
I2-М223 8 1,98
J1-Z1828 3 0,74
J1-Z2223 2 0,49
J2a-L26 17 4,21
J2b-M205 5 1,24
J2b-M241 13 3,22
L1b-M349 3 0,74
L2-L595 2 0,50
N2-P189.2 6 1,48
Q2-L245 8 1,98
R1a-Z282 31 7,67
R1b-L23 38 9,41
непознато 1 0,25

За већину до сада утврђених родова у Црној Гори је установљено којим тачно гранама хаплогрупа припадају пре свега захваљујући SNP тестирању, док се за неке родове чији припадници нису радили додатна тестирања основано може претпоставити припадност одређеним гранама на основу вредности на тестираним маркерима. За поједине родове се на основу доступних маркера за сада једино може установити предачка грана којој припадају.

Старобалканске хаплогрупе

E хаплогрупа је присутна у Црној Гори превасходно преко V13>Z1057 гране која се даље дели на CTS5856>BY3380 и PH1246>BY14151 гране. Највећа заступљеност и разноврсност V13 у свету је на простору централног и јужног Балкана, а сматра се да је ова грана и настала на истом подручју. V13 родови чине апсолутну већину становништва. PH1246>BY14151 грана је у свету најзаступљенија код Срба и није присутна код других народа у Црној Гори, а родови који припадају овој грани чине апсолутну већину становништва у Васојевићима, Глухом Долу и Шаранцима. Највећи и уједно једини родови који припадају овој грани у Црној Гори су Васојевићи и Милошевићи. Знатно бројнија CTS5856>BY3380 је специфична по томе што је заступљена и код родова српског и код родова албанског порекла, а дели се на Z1057 и Z1058 гране које се даље деле на већи број подграна од којих је до сада за њих 8 утврђено да су заступљене у Црној Гори. Највећа заступљеност CTS5856>BY3380 гране је у Бјелопавлићима, Плавско-Гусињској области, Кучима и Рожајској области где родови који припадају овој грани чине апсолутну већину становништва. Присутна је преко најмање шест подграна. Највећи CTS5856 родови у Црној Гори су Кучи, Бјелопавлићи, Клименти и род који чине Катуњани, Лушчани и Риђани. Поред V13, у Црној Гори су у мањем броју заступљене и PF2431 грана која је присутна у Горњем Полимљу и M84 грана која је заступљена у Бањанима. PF2431 је настала на подручју Магреба, док M84 потиче са Леванта. С обзиром на врло велику старост ове две гране, немогуће је утврдити када се појављују у Црној Гори докле год се не утврди о којим се тачно подгранама ради.

G2a хаплогрупа је заступљена у Црној Гори преко PF3147 и L30 грана које су присутне широм Медитерана још од неолита. PF3147 је присутна преко своје даље подгране L91, a L30 преко даљих подграна M406 и L497. L91 грана је у Црној Гори присутна у Бихору, а M406 у Бихору и Горњој Морачи. L497 је у свету највише распрострањена на подручју Алпа и везује се за Келте и њихове миграције. Ова грана је у Црној Гори присутна у Боки Которској, Васојевићима, Затарју и Пљеваљској области.

J1 хаплогрупа је присутна у Црној Гори превасходно преко гране Z1828>Z18463, која је у свету најзаступљенија у Грузији и Јерменији. У Црној Гори је концентрисана једино у Шекулару. На анонимном тестирању је забележена и Z2223 грана, међутим до сада није утврђено који родови припадају тој грани.

J2а хаплогупа је у Црној Гори заступљена преко Z6065, M92 и Z387 грана. Z6065 и Z387 су у свету највише заступљене на Леванту и у Анадолији.  Z6065, односно њена даља подграна FGC15901, је у Црној Гори присутна у Сотонићима где истоимени род чини већину становништва, а Z387 грана је забележена једино у Рожајској области. M92 је заступљена преко своје даље подгране Z38463 која је најбројнија грана ове хаплогрупа у Црној Гори са највећом концентрацијом у Катунској нахији. Већина становништва у Вељим Цуцама, Пјешивцима, Бандићима, Кривошијама и највероватније Бајицама припада овој грани, односно роду Пјешиваца и Цуца. Највећа заступљеност M92 је у Италији и Црној Гори, а настала је на Блиском Истоку.

J2b хаплогрупа је присутна у Црној Гори преко M205 и Z628 грана, односно њихових подграна. Y22066, даља подграна M205 гране, је процентуално у свету најзаступљенија код Срба, а мањој мери је присутна и код других балканских народа изузев Албанаца. У Црној Гори је најприсутнија у Дробњаку, Затарју и Његушима преко рода Вељокрајана и Крича. Предачка грана M205 се ширила са Леванта и присутна је широм Медитерана тако да се сматра да је на подручју Балкана присутна од касне антике. Z628 је заступљена преко даљих подграна Z1296 и CTS3617. За Вујовиће-Микулиће из Бјелица се не може закључити на основу хаплотипа којој тачно грани припадају, већ се само претпоставља да припадају некој подграни Z628. За сва остала братства је прецизно утврђена припадност појединим подгранама. Z1296 грана је у свету најзаступљенија код Албанаца, а у Црној Гори су присутне три њене даље подгране (Y23094, Z1295, PH1751) којима припадају претежно албански родови. Y23094 је најзаступљенија у Грудама и Шестанима где родови Вуксагељића и Вучина, односно род Шкријеља, чине већину становништва. Ова подграна је такође присутна у Бихору, Бољевићима, Сотонићима и Улцињском крају. Z1295 је заступљена у Бихору, а њена подграна Y21878 је најзаступљенија у Хотима где истоимени род чини комплетно становништво, док је друга подграна Z631 присутна у Голији. PH3120 је заступљена у Крајини и Улцињској области преко братстава досељених из албанског племена Мирдите. CTS3617 је заступљена преко даље подгране PH3514 којој на основу досадашњих резултата припада само једно мање српско братство код Херцег-Новог. Ова грана је заступљена код Срба, Бугара и Цинцара.

L1b хаплогрупа је у траговима распростањена широм Медитерана. У Црној Гори је њено присуство до сада утврђено у Загарачу, Кривошијама, Грахову и Ублима преко M349>BY12542 гране, а на основу предања о сродству и пореклу појединих братстава основано се може претпоставити да је присутна и у Бјелопавлићима, Грбљу, Љуботињу, Цеклину и Цуцама.

L2 хаплогрупа потиче из Африке, а на основу доступних резултата не може се поуздано утврдити која грана је тачно заступљена у Црној Гори. Ова хаплогрупа је забележена једино на анонимном тестирању преко L595 гране, тако да није познато која јој братства припадају.

Q2 хаплогрупа је присутна у Црној Гори преко L245>Y2998>Y2209 гране која је у свету најчешћа код Јевреја Ашкеназа који су из Израела дошли у Европу за време Римског Царства. Братоножићи су једини род који припада овој грани и чини већину становништва истоименом племену, а присутан је у већој мери и у Васојевићима и Загарачу. Највећа заступљеност ове гране на Балкану је на острвима Хвару (14,3%) и Корчули (6,1%).

R1b хаплогрупа је у Црној Гори присутна преко L23 гране која има две основне подгране: L51 и Z2103. L51 je заступљена преко својих подграна P312>U152 и U106. Грана U152 се везује за миграције Келта и најзаступљенија је преко своје даље подгране Z67 у Доњој Морачи преко рода Богићеваца коме припада већина становништва у том племену. U152 грана је присутна још и у Суторини преко своје даље подгране FGC13619. U106 је присутна широм Западне Европе, претежно код германских народа, а у Црној Гори заступљена у Љуботињу где је појединачно најбројнија грана. Z2103 је заступљена преко своје даље подгране Y33200 која је у свету најраспрострањенија на Балкану, конкретно у Шоплуку, северној Албанији и источној Црној Гори где је заступљена код родова и албанског и српског порекла. У Црној Гори сва Y33200 братства припадају истом роду, а међу њима има и братстава албанског порекла (Аговићи, Вулевићи и Љуљђуровићи, Мурићи) и братстава која су према предањима српског порекла (Бањкани, Вујовићи-Љуботињани, Мараши, Лутовци, Станићи). Ова грана је највише заступљена у Лутову и Пиперима где чини апсолутну већину становништва, а надпросечно је заступљена и у Дупилу, Цеклину, Затријепчу, Бихору и Рожајској области.

T хаплогрупа је распрострањена у малим процентима широм Европе и Медитерана. Њено присуство у Црној Гори није забележно на анонимном тестирању, али је утврђено за једно братство из Гусињске области да припада L162 грани.

Грана Старост гране у годинама према YFull Етничко порекло родова у Црној Гори према предањима
E-V13>Z1057>PH1246>BY14151 4900 српско
E-V13>Z1057>CTS5856>BY3380 4200-4900 српско, албанско
    >Z5017>Z5016>Y3762>CTS6377>CTS9320>Z16988 2900-3000 албанско, српско
    >Z5017>Z5016>Y3762>CTS6377

>CTS9320>Z17107>BY4467

1650-2600 српско
    >Z5017>Z5016>Y3762>CTS6377>CTS9320>Z17264 2500-3000 српско
    >Z5017>Z19851 3400-4200 српско
    >Z5018>S2979>FGC33614>FGC33625 <3000 албанско
    >Z5018>S2979>Z16659>Y3183>S2972 4200 српско
        >Z16661 4000-4200 српско, албанско, турско
    >Z5018>S2979>Z16659>L241 3200-4200 српско
    >Z5018>L17 4000-4200 српско
E-PF2431 11100-14200 српско
E-M123>M34>M84 7600-15300 српско
G2a-PF3147>PF3148>PF3177>L91 9300-11000 српско
G2a-L30>CTS574>M406 8400-14500 српско
G2a-L30>CTS574>CTS2488>P303>L140>PF3345>L497 7300-10800 српско
    >Z1815>Y7538>Z1816>Z1823>L43>L42>Y11074>YSC33 <3600 српско
J1-Z1828>Z18463 7100-8100 српско
J1-Z2223 <6100 непознато
J2a-Z6065>Z7532>FGC15901 4600-9800 српско
J2a-M92 7900-11300 српско
    >Z8096>S8230>Z38463 4100-4200 српско
J2a-L25>Z438>Z387 7100-9100 српско
J2b-M205>PF7321>CTS1969>Y22075>Y22066 900-4500 српско
J2b-Z628 4600-5600 албанско, српско
    >Z2507>Z638>Z1296 4500-4600 албанско, српско
        >Z1297>Y27522>Y23094 3600-4200 албанско
        >Z1297>Z1295 3900-4300 албанско, српско
            >Y21878 3600-3900 албанско
            > Z631 2800-3900 српско
        >PH2967 2400-4300 албанско
            >PH3120 <2400 албанско
    >Z2507>CTS3617 4100-4600 српско
        >Z38240>PH1602>PH3514 <3100 српско
L1b-M349>BY12542 7100-12900 aлбанско, српско
L2-L595 <23100 непознато
Q2-L245>Y2998>Y2209 3500 српско
R1b-L23 6100-6400 српско, албанско
    >L51>L151>U106 4700-4800 српско
    >L51>L151>P312>U152 4500 српско
        >Z36>CTS5531>Z37>Z67 3200-3600 српско
        >L2>FGC13620>FGC13619 <4400 српско
    >Z2103>Z2106>Z2108>Z2110>CTS7556>Y5592

>CTS9219>Y18959>BY611>Y23373>Z2705>Y33200

1300 српско, албанско, непознато
T-L162 12600-16000 албанско


Словенске хаплогрупе

I2 хаплогрупа је на Балкану, па самим тим и Црној Гори, заступљена преко такозване Dinaric гране CTS10228>Y3120 када је у питању становништво словенског порекла. I2 је најзаступљенија хаплогрупа код српског народа, због чега је и најзаступљенија и у Црној Гори. Споменута грана је настала на Карпатима и у свету је процентуално најзаступљенија код Срба и Хрвата, при чему је код Хрвата заступљена претежно на штокавском говорном подручју. У Црној Гори су присутне три гране Dinaric-а: S17250, Y4460 и Z17855. S17250 је најзаступљенија, пре свега њена подграна PH908 која је распрострањена широм Црне Горе. Родови који припадају овој грани чине апсолутну већину становништва у Језерима, Команима, Косијерима, Кртолама, Никшићкој Жупи, Озринићима и Ровцима. Највећи PH908 родови у Црној Гори су род Азанаца, Комненовића и Никшића, Озрихнићи (Орзинићи) и род Малешеваца, Славујевића и Суботића. Друга подграна Y4882>A1328 је заступљена у Пиви и Шекулару. Y4460 је врло слабо присутна код Срба, па и у Црној Гори где је само за једно братство из Бихора утврђено да припада овој грани. Z17855 је у мањим процентима доста равномерно заступљена код свих словенских народа, док је процентуално најзаступљенија код Македонаца. У Црној Гори је појединачно најбројнија грана у Дражевини, Цеклину и Шекулару, а у већој мери је присутна у Доњој Морачи и Ровцима где је друга по бројности, као и у Горњој Морачи где је такође заступљена. Највећи Z17855 родови у Црној Гори су Цеклињани-Горњаци, Љешњани, Војинићи и род Војводића и Вукољеваковића.

N2 хаплогрупа је у Црној Гори присутна преко FGC28435 гране која је у свету најзаступљенија код Срба. Њена предачка грана P189.2 је према досадашњим сазнањима настала на Карпатима, тако да се претпоставља да је ова грана на Балкан дошла у средњем веку са миграцијама Словена. Сви припадници FGC28435 гране у Црној Гори припадају роду Бањана који је у истоименом племену појединачно најбројнији род, док у Пиви чини и већину становништва. Овај род је у већој мери заступљен једино још у Голији која са Бањанима и Пивом историјски чини једну целину.

R1a је најзаступљенија хаплогрупа код Словена преко своје гране Z282. У Црној Гори је, као што је већ споменуто, слабије заступљена у односу да друге српске области. Присутна је преко две гране – PF6155>M458 и Z280, од којих је ова друга знатно бројнија, док за поједине родове још увек није утврђено којој тачно подграни припадају. M458 је претежно заступљена код Западних Словена, међутим у Црној Гори је присутна једино преко даље подгране L1029 која је заступљена код свих словенских народа. У Црној Гори је најприсутна у Бихору, Голији, Горњим Пољима, Горњим Селима и Пиви. Z280 је претежно заступљена код Источних Словена, а у Црној Гори је присутно неколико њених даљих подграна: YP270 је заступљена у Бихору, YP4278 у Бањанима, CTS3402 у Пиперима, Цетињу и спорадично у неколико других области, L1280 у Зети и Васојевићима, YP314 у Крушевицама, YP951 у Пиви и L366 у Ћеклићима и Брајићима. Од свих наведених грана, једино је L366 значајније присутна на неком подручју, конкретно у Ћеклићима где већину становништва чини истоимени род.

Грана хаплогрупе Старост гране у годинама према YFull Етничко порекло родова у Црној Гори према предањима
I2-CTS10228>Y3120 2300-3800 српско
    >S17250>Y4882>A1328 1400-1850 српско
    >S17250>PH908 1850 српско
        >Z16983 1500-1850 српско, немачко
        >A5913>A22312 <1500 српско
        >Y56203 1500-1850 српско
    >Y4460 2200-2300 српско
    >Z17855 1600-2300 српско
        >А16413>А20030 <1600 српско
N2-P189.2>Y6516>Y7310>Y7313>BY21835>FGC28435 <800 српско
R1a-Z282 4900 српско
    >PF6155>M458>PF7521>Y2604>CTS11962>L1029 2000-3200 српско
    >Z280>Z92>Z685>YP270 3200-4600 непознато
    >Z280>CTS1211>Y35>YP4278 1850-4200 српско
    >Z280>CTS1211>Y35>CTS3402>Y2613>Y2609>Y2608 1850-2300 српско
    >Z280>CTS1211>Y35>CTS3402>Y33>CTS8816>Y2902 2500-4200 српско
        >Y4380 1650-2500 српско
    >Z280>CTS1211>Y35>CTS3402>Y33>CTS8816

>Y3301>L1280>Y5647>YP6343

1300-2300 српско
    >Z280>CTS1211>Y35>CTS3402>Y33>CTS8816

>Y3301>L1280>Y5647>YP611>YP3987

1250-2300 српско
    >Z280>CTS1211>Y35>CTS3402>Y33

>CTS8816>Y3301>S18681>YP315>YP314

1550-2400 српско
    >Z280>CTS1211>Y35>CTS3402>YP237>YP951 2400-3800 српско
    >Z280>CTS1211>Y35>CTS3402

>YP237>YP235>YP234>YP295>L366

2800 српско


Германске хаплогрупе

I1 хаплогрупа је у Црној Гори присутна преко P109 и Z63 грана. P109 се везује за миграције Нормана који потичу од Викинга из Скандинавије, а у Црној Гори је присутна преко своје даље подгране FGC22054 којој припада род Новљана који чини већину становништва у Дробњаку, а присутна је и у неколико других области где има исељеника из овог племена. Z63 грана је заступљена преко даљих подграна L1237 и Y16437 које се везују за миграције Гота. L1237 је заступљена у Бањанима, Ровцима, Пљеваљској области и Рожајској области. Једини већи род који припада овој грани је род Бијеловића, Миљанића и Мркајића у Бањанима. За Y16437 грану је до сада утврђено да је присутна у Ровцима, Морачи и Барској области.

I2 хаплогрупа, односно њена германска грана М223, је у Црној Гори присутна преко даљих подграна L1229 и L701. L1229 грана се често назива и англосаксонском јер је најзаступљенија код Енглеза. Њено присуство у Црној Гори је до сада забележено у Бихору и Коритима. L701 грана је најзаступљенија код Немаца, док је присутна и код других средњоевропских народа. Овој грани у Црној Гори припадају поједина братства у Васојевићима и Паштровићима.

Грана хаплогрупе Старост гране у годинама према YFull Етничко порекло родова у Црној Гори према предањима
I1-P109>Y3662>S14887>Y11203

>FGC22046>FGC22045>FGC33034>FGC22054

800 српско
I1-Z63>BY151>S2078>S2077>Y2245>L1237 2900-3800 српско
I1-Z63>BY151>S2078>S2077>Y16435>Y16437 1450-2100 српско, албанско
    >Y16434 700-1450 српско
I2-M223>CTS616>Y3721>Y3670>L1229 5500-9200 српско
I2-M223>CTS616>CTS10057>L701 9900-10600 српско

Ромска хаплогрупа

H хаплогрупа је у Црној Гори заступљена преко M82 гране која се везује са Роме. До сада ни за једно братство није утврђено да припада овој грани, већ је њено присуство у Црној Гори забежено једино на анонимном тестирању.

Грана хаплогрупе Старост гране у годинама према YFull Етничко порекло родова у Црној Гори према предањима
H-M82 15600-16200 непознато

Територијални размештај хаплогрупа

На следећој карти је приказан територијални размештај хаплогрупа у Црној Гори по селима и засеоцима у којима су поједине гране чиниле апсолутну већину становништва.

Генетско порекло становништва у Црној Гори 1914. године по Y хромозому

Битно је напоменути да је обзиром на изузетно велики број различитих хаплогрупа и њихових грана које су заступљене на малом простору као што је Црна Гора овако велики проценат територије на којој поједине гране чине апсолутну већину заиста куриозитет. То је последица вишевековног родовско-племенског друштвеног уређења у коме су братства живела засебно у својим селима и засеоцима на основу чега је могуће изузетно прецизно установити генетски састав становништва. Такође, услед сродности великог броја братстава у племенским областима,  у њима је и на основу врло малог броја тестираних са великом вероватноћом већ установљено генетско порекло око 90% становништва.

Уколико се хаплогрупе групишу према пореклу, картографски се може приказати и територијални размештај становништва старобалканског, словенског и германског порекла.

Генетско порекло становништва у Црној Гори 1914. године по Y хромозому

Овим приступом се за додатних 10% територије Црне Горе на којој припадници ниједне појединачне гране не чине апсолутну већину становништва утврђује ког је даљег порекла преовлађујуће становништво. Као што се може видети, старобалканске хаплогрупе убедљиво доминирају на истоку, док преовлађују и на западу Црне Горе. Словенске хаплогрупе преовлађују у централном делу земље, а германске једино на подручју Дробњака.

Територијални размештај највећих родова

На следећој карти је приказан територијални размештај највећих родова у Црној Гори по селима и засеоцима у којима су ти родови чинили апсолутну већину становништва на основу нових сазнања до којих се дошло захваљујући ДНК тестирањима.

Највећи родови у Црној Гори 1914. године према народним предањима, историјским подацима и ДНК резултатима

ДНК резултати су потврдили највећи број предања у Црној Гори када је у питању међусобно сродство братстава. Један од највећих доприноса досадашњих генетских истаживања јесте научна потврда да бројни велики и разгранати родови заиста постоје и да нису плод народне маште. С друге стране, када су у питању предања о пореклу од крупније властеле, за велики број таквих предања је утврђено да су нетачна о чему је већ било речи у тексту Властела у Црној Гори према народним предањима. Поређењем народних предања и порекла становништва утврђеног ДНК резултатима може се приметити да је је код муслиманских братстава сразмерно нешто већи број предања за која се испоставило да су нетачна у односу на православна и католичка братства. То се посебно односи на староседелачко исламизовано становништво са севера данашње Црне Горе. Више речи о пореклу и предањима свих до сада тестираних братстава ће бити у текстовима о генетски профилисаним родовима у Црној Гори.

Извори података

ДНК резултати:

  • Српски ДНК пројекат
  • Albanian Bloodlines Project
  • Bošnjački DNK projekat
  • 23andMe – резултате прикупио Небојша Новаковић (Српски ДНК пројекат)
  • Анонимно тестирање 404 појединца из Црне Горе из студије Human Y-Chromosome Short Tandem Repeats: A Tale of Acculturation and Migrations as Mechanisms for the Diffusion of Agriculture in the Balkan Peninsula, 2010. – статистичка обрада Синиша Јерковић (Српски ДНК пројекат)

Филогенетска стабла:

  • YFull YTree v6.02
  • ISOGG (International Society of Genetic Genealogy) Y-DNA Haplogroup Tree 2018

Остави коментар

© 2012- 2013 ПОРЕКЛО poreklo.rs

Scroll to top