Poreklo prezimena, selo Lozište (Zvečan) Reviewed by Momizat on . Poreklo stanovništva sela Lozište, opština Zvečan  – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik P Poreklo stanovništva sela Lozište, opština Zvečan  – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik P Rating: 0
You Are Here: Home » Zavičaj - sela i gradovi » Poreklo prezimena, selo Lozište (Zvečan)

Poreklo prezimena, selo Lozište (Zvečan)

Poreklo stanovništva sela Lozište, opština Zvečan  – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj i tip sela.

Lozište je malo naselje na prisojnim padinama Krša i Gradine, a kraj Kula je između Debelog Brda i Ibra. Kroz oba naselja prolazi put, koji se odvaja od glavnog puta Mitrovica—Banjska i vodi na sever dolinom Ibra. Kuće su sa obe strane puta.

Vode.

U Lozištu se voda upotrebljava sa izvora Bubana, Česmice i sjedne ustave, a kod Ševara je mali „kladenac“. U kraju Kuli upotrebljava se voda sa Češme, koja izvire pod Debelim Brdom. Korita za stoku su kod česme Šetonje, koja izvire iz Šetonjinog Brda. Stoka se poji na Ibru, Krivom Potoku, Pravom Potoku, a u Kuli na Kulskom Potoku i Kameničkom Potoku. Svi potoci su u rano proleće plahoviti a leti sasvim suvi.

Zemlje i šume.

U Lozištu su njive poviše kuća i na mestima Smrdanu, Drenovim Njivama, Beloj Njivi, Lugu, Smonici, Jazbini, Padalištu, Kleču i u Vrteškoj. Poviše Gradine bile su stare njive, ali ih je kiša odnela u Ibar, pa je na tom mestu sada goli kamen. U Kuli su njive i livade oko kuća, a pasišta po Debelu Brdu, Osoju, Šetonjinom Osoju i Majdanu, ali su plodnije one sa obe strane Ibra. Senokosne livade u Lozištu su na Lazinicama i u Reci, a šume, ispaše i utrine se nazivaju Gradine, Lozište (po kome je naselje dobilo naziv), Miloški Potok, Kulski Potok, Liparje, Duvarine, Slatki Do, Pravi Potok, Tomin Do i Kulski Potok.

Istorijat, starine i ostali podaci o selu.

Naziv naselja zabeležen je 1761. godine kao selo Lozište u Banjskoj. Od starog sela ostalo je groblje, a tu je i današnje, neposredno do železničke stanice. Na Šetonjskom Brdu je Šetonjin Grob, o kome se sada ništa ne kazuje. Tu ima zakopa od nekakvih davno porušenih zgrada. Na Gradini nema vidnih ostataka od grada. Na Kršu, poviše Kule, poznaje se „tepe“, tj. Ostaci nekakvog utvrđenja, verovatno putne stražarnice. Groblje za Kulu je u selu Lokvi. Posle oslobođenja 1912. godine osnovalo se posebno groblje nedaleko od kuća,  u kome je prvi ukopan poginuli ratnik od roda Lukovića (poginuo u Drenici). Lozište su zaselili doseljenici u prvoj polovni 19. veka, a Kula 1910. godina. Godine 1948. u oba naselja bilo je 78 stanovnika.

Poreklo stanovništva.

Rodovi u Lozištu:

-Pejanovići, Živkovići, 2 kuće, su od Stankovića u Žitkovcu.

-Nedeljkovići, 9 kuća, slava Sv. Petka, su Gašani, ded iz Vrbnice u Drenici u kome i sada imaju rod. Po predanju oni su u Metohiju sišli odnekud iz Crne Gore. Vukadinovići i Radomirovići u Seocu u Slatini, u kopaoničkom Ibru, su od njih.

Rodovi u Kuli su:

-Lukovići, Radosavljevići, 3 kuće, slava Đurđevdan, su Drobnjaci, prešli iz Lokve; imaju odseljene odeljake u selu Tominom Potoku kod Prokuplja.

IZVOR: Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top