Poreklo prezimena, selo Lokva (Zvečan) Reviewed by Momizat on . Poreklo stanovništva sela Lokva, opština Zvečan  – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Por Poreklo stanovništva sela Lokva, opština Zvečan  – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Por Rating: 0
You Are Here: Home » Zavičaj - sela i gradovi » Poreklo prezimena, selo Lokva (Zvečan)

Poreklo prezimena, selo Lokva (Zvečan)

Poreklo stanovništva sela Lokva, opština Zvečan  – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj i tip sela.

Lokva je u jugozapadnom delu predela, s kućama koje su u prisoju Anđina Laza i Dugog Laza a između potoka Vrela i Kozarevskog Potoka.

Vode.

Selo je oskudno izvorskom vodom: donji kraj sela upotrebljava vodu sa izvora Lazove Vode, a gornji ima ustavu Jorgovu Vodu; stoka se poji kod izvora Risove Vode u Širokom Dolu i na Kozarevskoj Reci, koja postaje od izvora Zmajevca kod Vojsalića. Voda Širokog Dola sliva se u Kozarevsku Reku. Potok Vrelo postaje od Jorgove Vode, sastaje se s Viliškim Potokom.

Zemlje i šume.

Njive i livade su na mestima koja se nazivaju Krčevine, Šareno Kamenje, Risac, Krševi, Šibove, Ravna, Čukara, Lokva i Milova Njiva. Mnoge njive su podzidane suhomeđinama i plotovima, da ih pljuskovi ne bi odneli u potoke. Seoska ispaša („pašaluk“) je u planini Kremenštaku i na Ledini.

Starine, ime i ostali podaci o selu.

Pored reke doskora je postojao Neznani Grob s kamenim stubom i pločom, pa je nedavno reka oborila stub a ploču pomerila. Današnje groblje je na Dubovima. Niže Kremenštaka, na desnoj strani reke, vadila se gvozdena ruda. Selo je dobilo naziv po prirodnoj lokvi, u koju se zadržava kišnica.

Poreklo stanovništva.

Današnje selo osnovali su Drobnjaci Spasojevići u početku 19. veka.

U donjem kraju sela su:

-Rakićevići, 8 kuća, Trajković, 1 kuća,

U gornjem kraju sela su:

-Lukovići, 4 kuće, su od Orlovića u Lovcu; predak prešao iz Lovca u početku prošloga veka; imaju odseljene odeljake u selu Tominom Potoku u Toplici.

IZVOR: Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top