Poreklo prezimena, selo Žitkovac (Zvečan) Reviewed by Momizat on . Poreklo stanovništva sela Žitkovac, opština Zvečan  – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Poreklo stanovništva sela Žitkovac, opština Zvečan  – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Rating: 0
You Are Here: Home » Zavičaj - sela i gradovi » Poreklo prezimena, selo Žitkovac (Zvečan)

Poreklo prezimena, selo Žitkovac (Zvečan)

Poreklo stanovništva sela Žitkovac, opština Zvečan  – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj sela.

Žitkovac je kod ušća Kozarevske Reke u Ibar, s potesom između brda Stanine Kuće i Ibra.

Tip sela.

Kuće su podignute na tri mesta i one čine naselje više zbijenog nego razređenog tipa kao što su naselja na Kosovu. Ono se deli na gornji Kraj, Srednji Kraj i Donji Kraj. Najviše kuća ima u Gornjem Kraju. Poviše kuća su rudine i sitna šuma a niže njih su njive.

Vode.

Upotrebljava se voda s bunara, a stoka se poji na rekama. U Gornjem Kraju bunari presušuju. Tada se voda donosi s bunara u Donjem Kraju. Kada potoci presuše, onda se stoka goni na pojila na Ibru.

Zemlje i šume.

Njive su pomešane sa senokosnim livadama na mestima koja se nazivaju: Selište, Staro Selo, Lozište, Karagač, Smonik, Krčevine, Čibukovina, Perila, Zaboj, Sokak, Jaz, Lug, Oskoruša, Medunak, Livadak, Kupovina, Žitkovačko Polje, Venac, Čupavi Laz, Okrugli Laz, Ornice, Plandište, Seđa, Konopljište, Lug-Napolica, Bela Stena, Krljetina, Gudžalište; pasište i šume su na Belišu, Matičkom Brdu, Skladunu, Vrškovcu, Lazu, Selištu, Kamenitom Bregu, Osredku, Lažnom Potoku, Muratovu Lazu, Gradištu, Brljivu Lazu, Dugoj Ledini, Bošnji, Markovu Lazu, Pločniku, Sastavcima, Paljevini, Drenovu Potoku, Velikom Potoku. Ibar s proleća plavi polje, ali ne nanosi znatnije štete.

Starine, postanak i ostali podaci o selu.

U polju pored Ibra izoravaju se „crepine“. Na Selištu bilo je neko poveliko naselje. Današnje selo postalo je raseljavanjem stanovništva sa Starog Sela, koje je nastalo usled poplava Ibra krajem prošloga veka. Na Brestu, pored seoskog puta, ima ostataka hrišćanskog „grobljišta“. Na desnoj strani Kozarevske Reke su ostaci muhamedanskog groblja, napušteno 1912. godine, pošto se njegovo stanovništvo odselilo u Mitrovicu i Tursku. Donji Kraj sela ima groblje na Čukarku, a Srednji i Gornji Kraj kod obnovljene crkvice sv. Spasa, koja je između Sandola i Doljana. Godine 1948. selo je imalo 422 stanovnika.

Poreklo stanovništva.

-Stojići, 6 kuća, slava Sv. Petka, su Gašani, najstariji doseljenici odnekud od Prizrena.

-Radojkovići, 3 kuće, slava Sv. Vrači, predak Maksim doselio se krajem 18. veka iz Vla(h)inje na desnoj strani Ibra; imaju odseljene odeljake u Grabovcu u Svinjištu u Toplici.

-Nestorović, 1 kuća, slava Đurđic,  je Drobnjak od Vasića u Gornjoj Korilji.

U Donjem Kraju sela su:

-Pejanovići, Stankovići, 6 kuća, slava Sv. Ilija, su doseljeni iz okoline Đakovice; tamo su „pali na krv“, prebegli u Rudare na desnoj strani Ibra, pa došli u Žitkovac; od njih su Vuksanovići i Miloševići u Boljetinu na desnoj strani Ibra.

-Denovići, Lažići, Veskovići, 4 kuće, slava Sv. Jovan, su prešli iz Gornje Korilje, starinom iz crnogorskih Brda.

IZVOR: Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.


Komentari (1)

  • Milos

    Ovde je Petrović napravio par grešaka, kao i za selo Maticu. Te Nestorovice koje je zabeležio u Zitkovcu su rod sa Vasicima iz Korilja i Milosevicima iz Matice. Oni su Komatovici poreklom, a ne Drobnjaci. Takođe je i za Nedeljkovice pogrešno naveo, ali o tom potom…

    Odgovori

Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top