Poreklo prezimena, selo Joševik (Zvečan) Reviewed by Momizat on . Poreklo stanovništva sela Joševik, opština Zvečan  – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik P Poreklo stanovništva sela Joševik, opština Zvečan  – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik P Rating: 0
You Are Here: Home » Zavičaj - sela i gradovi » Poreklo prezimena, selo Joševik (Zvečan)

Poreklo prezimena, selo Joševik (Zvečan)

Poreklo stanovništva sela Joševik, opština Zvečan  – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj sela.

Joševik je između Ibra i ušća njegovih pritoka Bresnice i Banjske Reke.

Tip sela.

Kuće su u dolini Banjske Reke i po stranama kose na desnoj strani reke, skupno čine naselje manje razbijenog tipa.

Vode.

Voda se zahvata s dva izvora, jedan je u Starom Selu a drugi kod kafane; u potesu izvori su kod Mečkine Rupe, u Drenovim Njivama i Vruća Voda, sumporovita, u koritu Bresničke Reke. Pored puta, koji vodi iz Joševika za Valač, ima ozidana česma s kamenim koritom, na kojoj se poji stoka, a leti se sa nje uzima voda za domaće potrebe. Stoka se poji i na Banjskoj Reci, koja protiče kroz selo i nedaleko utiče u Ibar, i na Velikoj Reci, koja izvire u Dubokom Dolu u potesu Jankova Potoka. Rečice plave njive, ali im ne nanose štete. Kroz selo vode putevi Valač–Žitkovac i državna „Džada“ od Mitrovice za Banjsku.

Zemlje i šume.

Njive su u Ravni između Banjske Reke i Ibra i na mestima koja se nazivaju: Kleče, Polje, Drenove Njive, Karaul–Njiva, Stara Kuća, Bela Njiva; livade su kod Vruće Vode a ispaše u planini Kamenici na mestima Miloškom Potoku, Pravom Potoku, Mečkinoj Rupi, Osoju, Čukari i Rovinama; šume su u Petkovu Potoku, Kleču i po Velikoj Šumi.

Ostali podaci o selu.

Groblje je u Dublju niže kuća. Godine 1948. u selu je bilo 47 stanovnika. Naziv sela zabeležen je oko 1316. i 1711. godine, kao selo „Joševa“. Ono je bilo na mestu Starom Selu, pa se s tog mesta pomestilo oko 1870. godine.

Poreklo stanovništva.

Iz Starog Sela preselili su se:

-Čitlučani, Gvozdenović, 1 kuća, Petrovići, 2 kuće, Spasojević, 1 kuća, slava Sv, Luka, „mala slava“ Nedelja po Krstovdanu, su Rovčani došli iz okoline Nikšića, a neposredno iz kolašinskog Čitluka.

-Antonijević, 1 kuća, slava Sv. Aleksandrije (30. VIII), je Vasojević, nema muških potomaka.

-Minić, 1 kuća, je od Lopaćana iz Bojinovića u ibarskom Kolašinu, iz Lopata u Vasojevićima, bez muških potomaka.

-Vulović, 1 kuća, Sv. Jovan, „mala slava“ Nedelja po Petrovdanu, je doseljen iz Kola, kraja Valača, starinom odnekud sa Kosova; isti rod sa Vulovićima u Vilištu.

-Miljkovići, 2 kuće, Sv. Petka, su Bjelopavlići, ovamo prešli iz Banjske Reke.

IZVOR: Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top