Poreklo prezimena, selo Potkomlje (Leposavić) Reviewed by Momizat on . Poreklo stanovništva sela Podkomlje (po knjizi Potkomlje), opština Leposavić – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godi Poreklo stanovništva sela Podkomlje (po knjizi Potkomlje), opština Leposavić – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godi Rating: 0
You Are Here: Home » Zavičaj - sela i gradovi » Poreklo prezimena, selo Potkomlje (Leposavić)

Poreklo prezimena, selo Potkomlje (Leposavić)

Poreklo stanovništva sela Podkomlje (po knjizi Potkomlje), opština Leposavić – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj sela.

Potkomlje čine pet manjih naselja, koja su sa svojim položajima neposredno niže visa Koma, službeno se nazivaju Podkomlje, a narod ih naziva „Podkovnje“, a za Turaka se zvalo Kunje (kunje, kun: klen). To su Kom, Grkaja, Gulije, Bare i Petkovac. Sva ta naselja na najvišim jezerskim terasama Koma i Dobrave. Od njih je Petkovac na najvišoj terasi, Grkaje su u podnožjima Koma i Jastrepca izdvojeno od drugih naselja, njihov zaselak.

Tip sela.

Kuće su grupisane po rodovima i skupa čine naselje razbijenog tipa. Belućanski Potok, koji se u gornjem toku naziva Galjkova Bara, graniči prema susednom Beluću, prema Drenovi je Drenovska (ili Boroglavska) Reka. Poviše sela prema zapadu su brda Lovke, Laz, Bela Voda, Cuculj, Kom i Dobrava; s južne strane su Golo Brdo, Svinjarac i Šanac.

Vode.

U svim naseljima Podkomlja je jaka izvorska voda, koja se upotrebljava i za zalivanje bašta. Glavnije vode su Stara Voda, Korita, Apilova Voda (u Gulijama), Vodica, Velika Voda, Voda i izvor Opave.

Zemlje i šume.

Njive i livade su pomešane oko kuća i po stranama brda na mestima koja se nazivaju: Sastavci, Slanište, Lazina, Duvanište, Vrt, Levak, Preslo, Mušin Potok, Kriškin Potok, Krš, Adžova Njiva, Abitova Livada, Ornica, Kotar, Spasojevica, Ralište, Luka, Ograđe sa šumom, Suva Livada, Poljice, Staro Guvno, Lojze, Torine s voćkama, Orlov Breg, Kruševlje, Vinograd, Akova Ornica, Lazin Potok, Duvarine, Dunjiče, Lanište, Vuče Igralište, Crkvina (u Petkovcu), Stara Njiva, Kraga, Vasina Livada, Kršljak, Miletina Bašča sa voćkama, Kućetina, Sokak, Lisičiji Krš, Beglučke Njive, Čolov Krš, Demirov Do, Opave i Boškova Livada; šume su na mestima: Pavlov Breg, Bačevine, Solila, Jasik, Stanište, Lazovi, Grabak, Belo Brdo, Jastrebac, Kućište, Zlo Preslo, Lisičin Do, Plana, Kostin Potok, Čunar, Ražište, Vodeničište, Grkajski Potok i Gulijski Potok; u Gulijama su na Rašću, Jezerinama, Beloj Vodi, Prlama, Velikoj Lazini, Malom Cuculju i na Velikom Cuculju. Tamo su i paše.

Starine, istorijat i ostali poedaci o selu.

Gulije i Podkom zabeleženi su kao sela 1711. godine. Od starijih naselja ostale su crkvine u Gulijama i Petkovcu i Selište u njivama Petkovca. Na Sastavcima ima ostataka starog groblja, a na Selištu bile su kuće starog Koma. Današnje zajedničko groblje za svih pet naselja je u vrhu polja Spasojevice. Bare, Grkaje i Petkovac su mlađa naselja, ali su se i ona naselila u toku 18. veka. Po jednom arhivskom podatku iz „Komova u Turskoj“ prebegla su 1835. godine braća Mlađen i Martin sa svojim porodicama i naselila se na aliju Katuništu u Studenici. Godine 1948. u svih pet naselja bilo je 395 stanovnika (samo Gulije je tada imalo 116).

Poreklo stanovništva.

-Jezdimirovići, Tomovići, 3 kuće, Radovanovići, 2 kuće, Vulović, 1 kuća, Sv. Ilija, su stari rod u Komu, preci se doselili od Rožaja.

-Pušići, Stefanovići, 3 kuće, Radojčić, 1 kuća, Pantović, 1 kuća, Sv. Nikola, u Komu, preci došli „od Lima“; Stefanovići imaju odeljake u topličkoj Plani.

-Milići, 2 kuće, su u Barama, Ilidžanovići, Simovići, 2 kuće, Milenkovići, 2 kuće, Radosavljevići, 6 kuća, su y Komu, Jaćimovići, 3 kuće su y Gulijama i Radovanovići, 3 kuće, su u Petkovcu, Sv. Đorđe Alempije, su od zajedničkog pretka koji se doselio krajem 18. veka iz okoline Bitolja; imaju odeljake odseljene negde u Toplici.

-Petronijevići, 2 kuće, Sv. Toma, u Gulijama, su Moračani.

-Grkajci, Petrovići, 4 kuće, Milenkovići, 2 kuće, su u Grkaji i Vukomanović, 1 kuća,  u Komu su od Moračana Minića u selu Grkaji na Ibru, došli krajem prošloga veka, a Vukomanović iz Donjeg Krnjina odivi u kuću u Jezdimiroviće, pa slavi i sv. Iliju.

-Baraći, Miladinovići, 4 kuće, Milutinovići, 5 kuća, i Damnjanovići, 4 kuće, Sv. Nikola, u Petkovcu, su od Baraća u Zmincu na Rogozni.

-Milovanovići, 4 kuće, Minići, 3 kuće, Sv. Jovan, y Gulijama, predak se doselio iz pešterskih Korita.

-Zeljovići, Milosavljevići, 2 kuće, Nešovići, 2 kuće. Sv. Luka, u Gulijama, su Rovčani, ovamo došli iz okoline Tutina.

-Vukadinović, 1 kuća,  y Gulijama, je od Vukadinovića u Drenovi.

IZVOR: Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top