Poreklo prezimena, selo Oraovica (Zvečan) Reviewed by Momizat on . Poreklo stanovništva sela Oraovica (po knjizi Orahovica ili Orovica), opština Zvečan – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje Poreklo stanovništva sela Oraovica (po knjizi Orahovica ili Orovica), opština Zvečan – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje Rating: 0
You Are Here: Home » Zavičaj - sela i gradovi » Poreklo prezimena, selo Oraovica (Zvečan)

Poreklo prezimena, selo Oraovica (Zvečan)

Poreklo stanovništva sela Oraovica (po knjizi Orahovica ili Orovica), opština Zvečan – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj sela.

Oraovica je sa obe strane Orahovičkog Potoka, leve pritoke Banjske Reke.

Tip sela.

Kuće su po prisojima Strmenca, Ćupine i Ljeskove Glave. Najviši kraj sela naziva se Ljeskova Glava, a donji Rijeka. Brda Letovačka Čukara, Ćupine i Ćupine. Čukica dele Oraovicu od susednog naselja Rudina.

Vode.

Voda se upotrebljava sa česama Studene Vode, Siga–Vode, Stubline i sa „jaza“ (vade). Kraj Leskova Glava uzima vodu sa česme kod hana na Kadijači. Kroz selo protiču Bojov Potok, Konjski Potok, Žuto Cvijeće, Zlatni Potok i Bijeli Potok.

Zemlje i šume.

Njive su slabe. One su oko kuća i na mestima Ostroj Kosi, Dugačkoj Njivi, Lozištu, Malom Brdu i po stranama dolina seoskih potoka. Livade su po lazovima i na mestima Gudžalištu, Visiovcu, Ćafi, Bezistenu i Ćupini; ispaše su u dolini Zlatnog Potoka, Jerininoj Glavi, Velikom Preslu i po Rudinama. Jedan vrh Njeskove Glave naziva se Zakršće a drugi Bijeli Panj; državna šuma je u Stolovima i Prkaču, a to su najviši delovi planine Cerovika.

Starine i ostali podaci o selu.

U selu ima priličan broj starih, gotovo zasutih rudarskih okana oko Ljeskove Glave i u Zlatnom Potoku. Narod ih naziva „podruminama“, jer imaju horizontalan položaj. Kraj sela Ljeskova Glava zabeležen je 1832. godine. Po predanju Oraovica se naselila u 18. veku. Od još starijeg stanovništva ostalo je groblje na Brijegu sa starim, grubo klesanim nadgrobnim pločama. U tom groblju ima temelja od crkvine. Sadašnje groblje je u kraju Rijeci, a kraj Ljeskova Glava ima groblje u Bijelom Potoku. Oraovica je imala 1897. god. 5 kuća a 1910. 7 (Ljeskova Glava 3). Godine 1948. Orahovica je imala 119 stanovnika.

Poreklo stanovništva.

-Đurovići, Jakovljevići, 2 kuće, Jovanovići, 2 kuće, Sv. Luka, su Rovčani, ded ćuro došao u Vojmisliće na Ibru.

-Karadžić, 1 kuća, Milenković, 1 kuća, Sv. Nikola, ded iz Lovca u Banjskoj ušao odivi u kuću.

-Bojovići, 2 kuće, Đokovići,  2 kuće, Marići, 2 kuće, Milojkovići, 2 kuće,  Mitrovdan, su stariji doseljenici iz Hercegovine, prešli iz Grižana.

-Paunovići, Milići, 3 kuće, su od Moračana Milića u Grkaji.

-Vulović, 1 kuća, Mitrovdan, slava zemlje sv. Nikola, su doseljeni iz Pasjeg Potoka.

-Pejović, Milovanović, 1 kuća, je od Pejovića u Rudinama.

U kraju Rijeci:

-Pantović, 1 kuća, Sv. Nikola, je Kuč.

U kraju Ljeskovoj Glavi:

-Stojkovića, Miljkovići, 4 kuće, Mitrovdan,  su poreklom iz crnogorske Hercegovine; krvni rođaci su im Mekodelci u Ulijama – kopaonički Ibar i u banjskim selima Žitkovcu i Žerovnici.

IZVOR: Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top