Poreklo prezimena, selo Kašalj (Novi Pazar) Reviewed by Momizat on . Poreklo stanovništva sela Kašalj, Grad Novi Pazar – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Poreklo stanovništva sela Kašalj, Grad Novi Pazar – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Rating: 0
You Are Here: Home » Zavičaj - sela i gradovi » Poreklo prezimena, selo Kašalj (Novi Pazar)

Poreklo prezimena, selo Kašalj (Novi Pazar)

Poreklo stanovništva sela Kašalj, Grad Novi Pazar – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj sela.

Kašalj je u dolinama Karvasalije, Kašaljske Reke i Obradova Potoka, sastavnica Banjske Reke.

Tip sela.

Kuće su podignute visoko po stranama dolina.

Vode.

Ima izvorsku vodu: Zapis, Vesova Voda, Bijela Voda, Andžijska Voda i Simovača na Karvasaliji. Rečica Karvasalija prima leve pritoke od izvorišta pa do Bršljana Crveni Potok, Licov Potok, Široki Do, Simovaču i Ovči Potok, desne pritoke Borovnjakov Potok i Lakićevski Potok. Mesta među potocima su: Krivi Do, Ćirkov Do, Lakićevski Do, Vrletnica, Mirni Do, Latinsko Groblje, Todorovo Plandište, Gluvać, Goli Brijeg, Bršljan, brda Rutaš i Gradina poviše Bršljana, sve na desnoj strani Karvasalije, a na levoj su Čukara poviše Begova Hana (sada han ne postoji), Stanište, Mramor poviše crkvice, Lice, Tutov Do, Široki Do u Ovčem Potoku i breg Visioce kod Brljšana; tamo su „kladenci“ Kiževica u Širokom Dolu, česme Simovača i Babina Voda u Vrletnici.

Zemlje i šume.

Njive i livade su pomešane, ali livada ima znatno više od njiva: Klekovac, Anište, Dobrodole, Rakiće, Ivovik, Podgora, Omerova Livada, Bare, Devežinica, Preslo, Vreće, Brvnjača, Vojkovačko Brdo, Pluževina, Kućetine, Bačevo Brdo, Crna Bara, Kriva Bara, Simunova Čukara, Pantova Čukara; ispaše i državne šume su u Stolovima i Prkaču, Vukovoj Kolibi, Samoj Bukvi, Prčvari, Buču s njivama, Stara Karaula, Šanac, Đurovsko Brdo i Minov Grob.

Starine i ostali podaci o selu.

Gradina je kupasto brdo u selu, na kojoj sada nema vidnih ostataka od grada. Po Karvasaliji, Gradini i kod starog „latinskog“ groblja ima starih, gotovo zatrpanih rudarskih okana. Jedno vrlo staro groblje je kod porušene Đurđeve Crkve na levoj strani Karvasalijske Reke, drugo je na Karvasaliji kod ušća Borovnjaka Potoka, za koje se kazuje da je „latinsko“ (starih rudara?), treće je staro i današnje u Dolini Kašaljske Reke. Balovići i Timotijevići imaju svoja posebna groblja nedaleko od kuća. Na Karvasaliji pored starog puta bilo je staro rudarsko naselje i karavansaraj, po kome se to mesto nazvalo Karvasalijom.U Banjskoj povelji zapisana je oko 1316. godine Đurđeva Crkva više Kašlja. Ostaci te stare crkve održali su se do danas na levoj strani Crvenog Potoka, a selo Kašalj zabeleženo je u turskom popisnom spisku 1455. godine, zatim u popisu bosanskih spahija 1711. godine. Na Vukovoj karti Srbije označeno je utvrđeno mesto Kašalj, naseljena „Karvasaljia“ i „Karaula“ koja su neposredno do utvrđenog Kašlja. Godine 1948. selo je imalo 241 stanovnika. Današnje selo zaselilo se oko sredine 19. veka.

Poreklo stanovništva.

-Lopaćani, Milosavljević, 1 kuća, su od Lopaćana u Smilovu Lazu.

-Prčvare, Aksentijevići, 2 kuće, Sv. Nikola, preslava Sv. Iilija, su Kuči, preci krenuli pre stotinu godina iz sela Ornice u Drenici, pa se najpre naselili u kolašinsko Bojkoviće, zatim u Kijevce kod Sjenice, došli ovamo oko 1895. godine; ima ih u Ibarskoj Jošanici, Grižanima, Vitakovu i Dubokoj.

-Balovići, 7 kuća, Arsenijevići, 2 kuće, Avramovići, 8 kuća, Sv. Petka, su doseljeni iz Ornice u Drenici, jedni došli u Duboku, drugi u zaselak Junake, treći u Kašalj, starinom su iz Crne Gore; ima ih u Plakaonici, Gnježdanima i kolašinskom Kajkovu.

-Rašković, Timotijević, 1 kuća, Sv. Nikola, je Kuč, doseljen iz Duboke, prešao oko 1875. godine.

-Ilić, 1 kuća, Sv. Andrija, je doseljen iz Lukova Dola, 1930. godine, starinom iz Bihora.

IZVOR: Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top