Poreklo prezimena, selo Tunovo (Novi Pazar) Reviewed by Momizat on . Poreklo stanovništva sela Tunovo, Grad Novi Pazar – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan Poreklo stanovništva sela Tunovo, Grad Novi Pazar – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan Rating: 0
You Are Here: Home » Zavičaj - sela i gradovi » Poreklo prezimena, selo Tunovo (Novi Pazar)

Poreklo prezimena, selo Tunovo (Novi Pazar)

Poreklo stanovništva sela Tunovo, Grad Novi Pazar – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

 Položaj sela.

Tunova je u prisoju Zapisa i Grmička na Goliji.

Tip sela.

Kuće su grupisane na tri mesta, a Kuti su posebno naselje.

Vode.

Voda je sa izvora i česama, glavna je usred sela.

Zemlje i šume.

Njive su oko kuća i na mestima: Kolovoz, Vučanik, Bašča sa voćkama, Prevuk, Buriće, Kovačište, Begovača, Kurandića Do, Drenjak, Vodeničište, Selište, Pritkovac, Glavoč(ke) Bare i Guvnište; livade, šume i ispaše: Dumača, Banija, Lokva, Babin Laz, Panjeva Livada, Markovo Brdo, Graovište, Lučina, Jasike, Srednje Brdo, Stublje, Plazi Potok, Gorevuk, Brotnjak, Vrški Do, Blatuša, Povadnica, Međica, Tunova Livada, Grkaja, Zabuče, Trijebeš, Grmičak, Vrtača, Motke, Korita, Boroviti Laz, Rupčine, Suvi Osredak, Spasovik; ispust stoke kod bačija na Goliji.

Starine u selu.

Na Rometini je staro groblje, u kome ima ostataka temelja crkvine; drugo staro groblje je kod današnjeg u donjem kraju sela. Po jednom spisku iz 1836. u srez Užički dobegao je iz Kuta „u Turskoj“ Milutin Rašković s četiri  deteta. Godine 1948. selo je imalo 58 stanovnika.

Poreklo stanovništva.

Današnje selo zaselili su u u 18. veku:

-Pajići, 3 kuće, Lazareva subota, došli „od Lima“.

-Majdaci, Lukovići, 4 kuće, Sv. Jovan, su poreklom iz Godijeva u Bihoru, ovamo došli iz Kijevaca kod Sjenice 1879. godine.

U Kutima je:

-Jelesić, 1 kuća, je od Drobnjaka u Paresijama, došao na bačiju.

-Tunovci u podibarskom selu Dragosincima su iz ovog sela, tamo izumrli.

*

Poreklo stanovnika naselja Vitoš, danas u sastavu sela Tunovo. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj i tip naselja.

Vitoš je malo naselje pod Golijom, u dolini potoka Vitoša Desne pritoke Deževke. Brdo Spasovik je prema Todorici i Loznu, Trubićsko Brdo je prema Brezovici.

Vode.

Oskudno je vodom, jer je položajem na visini. Glođovići imaju bunar, a Biorci zahvataju vodu na Stublju.

Zemlje i šume.

Njiva ima samo kod kuća, a kod Glavoč–Bare su senokosne livade; ispaše su na Glavici i Zapisane Bukve; listopadne šume ima u izobilju.

Starine u naselju.

Između kuća je staro groblje, u kome su se održale zidine od crkvine u visini „čovečijeg boja“. Vitoš se zaselio u prvim desetinama 19. veka. Tu su bili povremeni stočarski stanovi, koji su se pretvorili u stalno naselje. Godine 1948. imalo je 194 stanovnika.

Poreklo stanovništva.

 -Biorci, 2 kuće, Sv. Nikola, su doseljeni iz Bihora.

-Glođovići, 3 kuće, Lazareva subota,  su doseljeni iz Bijelih Voda kod Pljevalja.

-Đurović, 1 kuća, Sv. Nikola, je Kuč, došao od Rožaja, 1920. godine odivi u kuću.

-Arsenije Vitošanin, trgovac u Novom Pazaru, je iz Vitoša. Umro 1837. godine i sahranjen kod Petrove Crkve.

IZVOR:  Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.


Komentari (2)

 • RADOVAN RATKOVIC

  POSTOVANI,ZANIMA ME PORIJEKLO PREZIMENA RATKOVIC IZ VITOSA …NOVI PAZAR… ..ODAKLE SU DOSELJENI I KOJE GODINE…AKO JE MOGUCE BIO BI VAM ZAHVALAN..

  Odgovori
  • Milodan

   Ratkovića u selu Vitoš NEMA. U ovoj knjizi (Raška) Ratkovića ima, po stranicama:
   Ratkovići, 25, 38, 48, 107, 113, 116, 120, 122,
   138, 180, 240, 245, 263, 264, 291
   Otvorite ovu knjigu u digitalnom izdanju, idite stranicu po stranicu i naćićete se negde.
   Pozdrav!

   Odgovori

Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top