Poreklo prezimena, selo Jarčujak (Kraljevo) Reviewed by Momizat on . Poreklo prezimena sela Jarčujak, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V. Korićanca „Nadibar -1“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla M Poreklo prezimena sela Jarčujak, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V. Korićanca „Nadibar -1“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla M Rating: 0
You Are Here: Home » Zavičaj - sela i gradovi » Poreklo prezimena, selo Jarčujak (Kraljevo)

Poreklo prezimena, selo Jarčujak (Kraljevo)

Poreklo prezimena sela Jarčujak, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V. Korićanca „Nadibar -1“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj sela.

Naselje se nalazi na desnoj strani donjeg toka Vrdilske reke, u okruženju sela Čibukovca, Crakčića, Musine Reke, Mrsaća, Adrana, Grdice i grada Kraljeva.

Postanak i ime sela

Ovo je selo nastalo razgraničenjem spahiluka Ali spahije mrsaćkog,  5. oktobra 1828. godine, kada je (posle razgraničenja) imalo 37 kuća. U daljoj prošlosti naselje se zvalo Rajkovac što je naznačeno i u dokumentu o razgraničenju. U popisima 1831. i 1833. naselje je upisano pod starim imenom Rajkovac i tada je imalo 34. odnosno 36 kuća. U turskim katastarskim popisima Rajkovac (Rajkovci) pominje se 1572. godine kao selo sa pet domaćinstava, a 1523. je upisano kao pusto selište tj. mezra.  Ko je bio Rajko po kome je nastao raniji naziv Jarčujaka ne možemo reći, ali kako se i jedan predeo Samaila takođe zove Rajkovac može se pretpostaviti da su to bila dobra jednog od srednjovekovnih vlastelina.

O nastanku današnjeg naziva naselja ima više mišljenja pa je pitanje da li je i jedno od njih ispravno. Prema onom što je zapisano u dokumentu o razgraničenju 1828. godine, Jarčujak je nastao tako što se jarac udavio u vodu pod Musinim šljivama, koja se inače zove Rajkovac.

Dr Radoslav Pavlović je izmenio naziv naselja u Jarčuljak objašnjavajući da je jarčuljak demunitiv od jarak– šanac, što ne može biti, jer je još pre 160 godina naselje imalo naziv Jarčujak kao i danas. Što se tiče značenja pojma „jarak“ u turskom jeziku, Pavlović je prevideo njegovu višeznačnost te da je taj pojam u ovom slučaju mogao imati i drugo značenje. To potvrđuje i narodna pesma „istom bjela zora zabjelela, stade jeka a jaraka zveka“ i „o kamenu (ramenu) jarak obesili“ itd. Takođe je pitanje koliko je realna priča o davljenju jarca kao povodu za promenu imena naselju. Najzad čini se da je realan motiv nastanka naziva Jarčujak u turskom izrazu „jaračenje“, što znači pripremanje – obuka konja za jahanje, vuču, borbu itd. Kako je prostor Mrsaća. Adrana, Ociklja i Rajkovca bio u sastavu velikog spahiluka to je verovatnije zaključiti da su spahije što radi svojih potreba što radi obaveza prema državi, držali konje, gajili podmladak pa i vršili njihovu obuku (trening) za jahanje, nošenje tereta, vuču i bojne veštine. Zato je teren za uvežbavanje konja po radnji koja je na njemu obavljana mogao dobiti topografski naziv, a docnije i šire značenje kao naseljeno mesto. U narodnoj pesmi je i ova radnja ostala zabeležena „svi junaci konje razgledali, razgledali pa ih jaračili“. Znamo da su u susednom Čibukovcu bili torovi što se i iz njegovog imena vidi, pa je moguće da je mlađ–jarac držana odvojeno na prostoru današnjeg Jarčujaka iz čega se ovo ime moglo izvesti ime je moglo nastati i po biljci „jarić“, pa zatim i po „jarku“ kako kaže dr Pavlović.  Dakle, rešenja kao što vidimo ima više, pa je teško reći koje je ispravno.

Interesantno je napomenuti da je dr Mihailo Dragić u svom radu GružA, antropogeografska ispitivanja naveo da se ovo mesto zove Erčujak. Kako je sa prikupljanjem građe za ovaj rad Dragić otpočeo 1909. godine, to je s obzirom na dokumenta iz 1828. ovaj naziv neprihvatljiv, mada etimološki gledano asocira na Ere (Hercegovce).

::::::::

Među daNašnjim rodovima koji žive u Jarčujaku prepoznajemo kao starince samo:

– Karapandžiće, Gočobije, Tokoviće i Veskoviće.

No mora ih biti više ali ih je teško prepoznati zbog promene prezimena koja su vršena u prošlom veku.

Zemlje, šume i tip naselja.

Jarčujak zauzima prostor od 539.5 hektara veoma plodnog zemljišta koje je danas gotovo potpuno pokriveno okućnicama, a selo može se reći prerasta iz prigrdskog naselja u gradsku celinu.

Poreklo stanovništva.

Redni broj-naziv roda-broj kuća 1990-Krsna slava-poreklo

1 Aleksići – 1 Od Novog Pazara

2 Aleksići – 4 Nikoljdan, Jošanička Banja

3 Andrići – 1  Novi Pazar

4 Andrići – 1  Radočelo

5 Antići  – 2 Od Ivanjice

6 Arsići – 1

7 Ašani – 5  Kale –Bakov.

8 Bakračevići – 1  Od Novog Pazara

9 Baltići  – 2 Andrijevdan, Od Studenice

10 Bankovići – 2  Ušće

11 Bantulići – 1 Đurđevdan, Adrani

12 Bacići – 2

13 Baščarevići  – 1 Lučindan,  Kosovska Mntrovica

14 Belaćevići  – 1 Đurđevdan, Roćevići

15 Belakovići – 2  Studenica

16 Belići  – 4 Novi Pazar

17 Belojice – 2 Sjenica

18 Beljakovići  –  1

19 Biševci  – 1 Mratidan,  Biševo – Rožaje

20 Blagojevići – Z Kosovo

21 Bogdanovići – 2 Tolišnica

22 Bogdanovići – 2 Nikoljdan,  Od Bajibne Bašte

23 Bogićevići –  2

24 Božići – 1 Nikoljdan,  Koritnik

25 Božovići – 1 Kosovo

26 Bojkovići – 1 Pokr. Šip. Kosovska Mitrovica

27 Bojovići – 2 Lučindan, Vrdila

28 Borzanovići –  4 Od Prizrena

29 Borisavljevići – 1  Vrmbaje – Ivanjica

30 Borovići – 1 Jovanjdan

31 Boškovići – 2 Aranđelovdan, Samaila

32 Boškovići – 5 Nikoljdan, Osaonica

ZZ Boškovići – 1 Buđevo

34 Bugarići – 1

35 Buzurovići – 1

36 Bukare  – 1 Jovanjdan,  Od Raške

37 Vasiljevići – 1

38 Vasići – 1

39 Vasovići – 1 Tomindan, Pekčanica

40 Veličići – 1 Vračevi, Dedevci

41 Veličići – 2 Vračevi, Pekčanica

42 Veličkovići – 1

43 Veljovići – 1 Rožaje

44 Vesići -1 Kosovo

45 Virijevići  – 1 Aranđelovdan, 0d Banjske

46 Vranići – 1

47 Vrndići  – 1 Od Studenice

48 Vrndići – 1 Od Novog Pazara

49 Vujašani  – 6 Nikoljdan, Starosedeoci

50 Vujanci – 1 Jovanjdan, Zarevo

51 Vujovići – 1

52 Vujovići –  1 Đurđevdan,  Kačulice

53 Vukadinovići – 7 Dren – Lešak

54 Vukanovići – 2 Stevanjdan,  Adrani

55 Vukićevići – 2 Stevanjdan, Gornja Lopatnica

56 Vukojevići – 7 Belo Brdo – Kosovo

57 Vukotići – 1 Andrijevdan,  Crna Gora

58 Vukotići -1 Od Novog Pazara

59 Vuletići  – 1 Novi Pazar

60 Vučkovići – 4 Od Prizrena

61 Golubovići – 1 Nikoljdan, Vranje

62 Gočobije – 4 Nikoljdan, Starosedeoci

63 Gvozdenovići – 1 Novi Pazar

64 Daiševići – 1 Obrva – Nađ.

65 Dančetovići  – 1 Novi Pazar

66 Danilovići  – 1

67 Daničići – 1 Od Novog  Pazara

68 Dedići  – 1

69 Dinići – 1

70 Dlačići – 1

71 Dragićevići – 2 Nikoljdan,  Mlanča

72 Dragićevići – 2 Nikoljdan,  Mečke – Ivanjica

73 Dragojlovići – 1 Nikoljdan, Radočelo

74– Dragojlovići – 2 Nikoljdan,  Vrh – Studenica

75 Dragojlovići  – 3 Od Studenice

76 Dragutinovići – 1 Alesandrovo, Oplanići

77 Draškovići – 1

78 Drmanci – 4 Sa Golije

79 Dugalići – 5 Lazarevdai, Od Studenice

80 Dukanci – 1 Nikoljdan, Osaonica

81 Cukići – 5 Aranđelovdan,  Kaona

82 Dumići – 1 Od Leška

83 Đekići – 3 Starosedeoci

84 Đokovići  – 2

85 Đokovići – 1 Kosovo

86 Đorđevići –  2

87 Đorđevići – 1 Uroševac

88 Đurići  – 3 Kosovo

89 Đurovići – 1

90 Živkovići – 2 Od Studenice

91 Živkovići –  4 Rudno

92 Zagrađani – 1 Kosovo

93 Zečevići  – 5 Od Novog Pazara

94 Zlatići  – 1 Ilindan

95 Zornići – 1 Petkovdan, Osaonica

96 Ilići – 1

97 Jablanovići – 1 Novi Pazar

98 Jakovljevići – 1 Dedevci

99 Jankovići  – 1 Lazac

100 Jašari – 1 Kosovska Mitrovica

101 Jevremovići – 2

102 Jevrići – 1  Rožaje

103 Jevtići – 2

104 Jerotijevići – 2 Aranđelovdan, 0saonica

105 Jeftići – 1

106 Jovanovići – 1 Od Novog Pazara

107 Jovanovići – 3 Aranđelovdan, Mlanča

108 Jovanovići – 1 Aranđelovdan, Kaona

109 Jovanovići – 1 Jovanjdan, Kaona

110 Jovanovići – 4 Aranđelovdan, Osaonica

111 Karapandžići  – 7 Mitrovdan,  Osaonica

112 Karadžići – 1 Gornji  Dubac

113 Kilibarde –  2 Aranđelovdan, Vrelo – Kosovo

114 Kitonjići – 3 Nikoljdan,  Starosedeoci

115 Ključevići – 1

116 Kovačevići – 1 Alempijevdan, Bogutovac

117 Kovačevići – 1 Stevanjdan,  Vrh – Studenica

118 Kovačevići – 1 Stevanjdan,  Kosovo

119 Kojadinovići – 1

120 Kolovići – 1 Samaila

121 Korićanii – 1 Goričani

122 Korićanci – 1 Mratindan, Bogutovac

123 Kostovići – 2 Stevanjdan, Dedevci

124 Krivokapići – 1 Jovanjdan,  Kosovo

125 Krstići – 2 Od Novog Pazara

126 Kujovići  – 1 Podujevo

127 Kuprešani – 1 Kupres —Bosna

128 Kuči – 1 Kuči–Crna Gora

129 Kušići –  2 Jovanjdan, Od Ivanjice

130 Lazarevići – 1 Aranđelovdan, Roćevići

131 Lazarevići – 1 Kremani

132 Lazići – 1 Kosovo

133 Lazići – 1 Valjevo

134 Lazovići – 3 Nikoljdan, Tolišnica

135 Lazovići  – 1 Đurđevdan, Lazac

136 Leševići – 4 Stevanjdan,  Samaila

137 Lukići – 1  Starosedeoci

138 Lukovići – 1 Nikoljdan,  Osaonica

139 Majstorovići – 1 Simeundan, Dedevdži

140 Makojevići – 1

141 Manojlovići – 2 Kosovo

142 Marinkovići – 1

143 Marinkovići – 2 Lučindan, Tolišnica

144 Marinkovići – 1 Nikoljdan, Rudno

145 Marići  – 1     

146 Marjanovići – 1 Dragosinjci

147 Markovići – 1

148 Markovići – 2

149 Markovići – 2 Od Novog Pazara

150 Marušići – 3 Sv. Jovan Zlatousti, Kosovo

151 Matovići – 1 Jovanjdan, Od Sjenice

152 Matovići – 2 Jovanjdan, Brezova – Studenica

153 Midovići – 1 Belo Brdo – Kosovo

154 Mijailovići – 1 Od Studenice

155 Mijatovići – 1

156 Milenkovići – 3

157 Milenkovići – 4 Nikoljdan, Prilike

158 Milenkovići – 2 Nikoljdan, Dedevci

159 Milićevići – 2  Jovanjdan, Mlanča

160 Milići – 1 Kaona

161 Milići – 1 Deževa

162 Milijanovići – 1 Vrh – Studenica

163 Milikići – 1 Slavonija

164 Milišići – 8 Luke – Ivanjica

165 Milovanovići – 3 Đurđevdan

167 Milosvaljevići – 2 Starosedeoci

168 Miloševići – 3 Starosedeoci

169 Miloševići – 2 Kosovo

170 Milutinovići – 2

171 Miljkovići – 2 Sv. Vrači, Adrani

172 Miljkovići – 2 Kosovo

173 Miljkovići – 2 Starosedeoci

174 Minići – 1 Studenica

175 Misirlići – 1

176 Mitići – 1 Kosovo

177 Mitrovići – 3 Dubac

178 Mitrovići – 4 Aranđelovdan, Starosedeoci

179 Mladenovići – 4 Kosovo

180 Mladenovići – 3 Aranđelovdan, Žitni Potok

181 Mladenovići – 3 Aranđelovdan, Beli Kamen – Toplica

182 Nedeljkovići – 1

183 Nerandžići – 2 Od Novog Pazara

184 Neškovići – 1

185 Nešovići – 3 Nikoljdan, Starosedeoci

186 Niketići – 1 Sv.Petka, Adrani

187 Nikolići – 7 Jovanjdan, Tolišnici

188 Nikolići – 1 Čibukovac

189 Novakovići – 1

190 Novčići – 1 Od Sjenice

191 Obradovići – 1 Od Novog Pazara

192 Omanovići – 4 Od Sjenice

193 Ocokoljići – 2  Sv. Vasilije, Osaonica

194 Pavićevići – 2 Od Novog Pazara

195 Pavlovići – 3 Mratindan, Đakovo

196 Pavlovići – 3

197 Pajići – 2 Nikoljdan, Kaona

198 Pajovići – 1 Goričani

199 Pajovići – 2 Kaona

200 Pajovići – 1

201 Pajovići – 1 Starosedeoci

202 Pantići – 1

203 Pantovići – 1 Nikoljdan, Brvenica

204 Parezanovići – 3 Mitrovdan, Kaona – Vrdila

205 Parlići – 1 Istok – Metohija

206 Pejići – 1

207 Perići – 2 Belo Brdo – Kosovo

208 Perišići – 2 Trifundan, Ralenovići

209 Petkovići – 4 Sv. Petka, Uroševac

210 Petrovići – 1 Aranđelovdan, Kosovo

211 Petrovići – 1 Stevanjdan, Dedevci

212 Petrovići – 1 Aranđelovdan, Ratina

213 Pešići – 1 Kragujevac

214 Plavšići – 10 Nikoljdan, Novi Pazar

215 Poleksići – 1 Novi Pazar

216 Popovići – 1

217 Prekići – 6 Prekići – Kosovo

218 Puzići – 1 Đurđic, Lazac

219 Puzovići – 1

220 Pušonjići – 6 Nikoljdan, Prijepolje

221 Ravići – 5 Od Novog Pazara

222 Radenkovići – 1 Kaona

223 Radojičići – 1 Lazac

224 Radonjići – 1 Od Studenice

225 Radosavljevići – 3

226 Radovanovići – 1

227 Radovići – 2 Savidan, Starosedeoci

228 Radulovići – 1 Đakovo

229 Rajkovići – 1 Staresodeoci

230 Rajovići – 6 Tomindan, Starosedeoci

231 Rakići – 1 Nikoljdan, Od Novog Pazara

232 Rakovići – 1 Sa Golije

233 Rakočevići – 1

234 Ratkovići – 1 Rožaje

235 Racići – 1

236 Ristovići – 1 Od Ivanjice

237 Rogonjići – 2 Starosedeoci

238 Romanovići – 1 Od Tutina

239 Romanovići – 2 Nikoljdan, Istok – Metohija

240 Romčevići – 4 Aranđelovdan,  Od Studenice

242 Romčevići – 1 Od Novog Pazara

243 Rozgići – 4 Lučindan, Osaonica

244 Rubežići – 1 Novi Pazar

245 Savići – 1

246 Salovići – 1 Aleksandrovo, Vrdila

247 Sekulići – 1

248 Simovići – 1 Od Novog Pazara

249 Spadići – 1 Kosovo

250 Spasići – 1 Goričani

251 Sretenovići – 3 Novi Pazar

252 Stanisavljevići – 1

253 Stanišići – 2

254 Stankovići – 10 Kosovo

255 Stevanovići – 1 Lučindan, Lazac

256 Stevanovići – 1 Kosovo

257 Stepići – 1 Od Niša

258 Stepovići – 1 Od Studenice

259 Stefanovići – 1 Sv. Vasilije, Od Užica

260 Stojanovski – 1 Kavadarci

261 Stojići -1 Nikoljdan, Đakovo

262 Tašići – 1

263 Tadići (drugo prezime Juzovići) – 4 Nikoljljdan, Dubac

264 Tanaskovići – 1 Jovanjdan, Bukovica

265 Tapuškovići – 1 Kosovo

266 Terzići – 4 Nikoljdan, Starosedeoci

267 Timotijevići – 1 Aranđelovdan, Bukovica

269 Todorovići – 1 Baljevac

270 Tomići – 1 Od Studenice

271 Tomići – 1 Od Novog Pazara

272 Tomovići – 3 Lazac

273 Topalovići – 2 Jov anjdan, Rudno

274 Toškovići – 1  Vavedenje, Starosedeoci

275 Trifunovići – 1

276 Ćendići – 1 Goračići

277 Ćopovići – 4 Od Novog Pazara

278 Ćurčići – 3 Mitrovdan, Dragačevo

279 Ugarkovići – 1

280 Ugrenovići – 1 Stevanjdan

281 Cvetanovski – 1 Makedonija

282 Cvetkovići – 2 Priština

 283 Cetrovići – 5 Nikoljdan, Starosedeoci

284 Cukići – 1 Novi Pazar

285 Čađenovići – 1 Kosovo

286 Čolovići – 4 Stevanjdan, Dedevci

287 Čolovići – 2

288 Čolovići – 4 Od Novog Pazara

289 Čorbići – 1 Nikodan, Gornja Lopatnica

290 Čukići – 2 Kosovo

291 Džamići – 1

292 Šarenci – 3 Lazarevdan, Đakovica

293 Šekleri – 1 Bare

294 Šiljkovići – 1 Aranđelovdan, Plav – Crna Gora

295 Štavljani – 2 Đurđevdan, Kačulice

IZVOR: Prema knjizi Dragoljuba  V. Korićanca „Nadibar-1“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.


Komentari (2)

Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top