Poreklo prezimena, selo Slavnik (Bojnik) Reviewed by Momizat on . Poreklo stanovništva sela Slavnik, opština Bojnik – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj Poreklo stanovništva sela Slavnik, opština Bojnik – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj Rating: 0
You Are Here: Home » Zavičaj - sela i gradovi » Poreklo prezimena, selo Slavnik (Bojnik)

Poreklo prezimena, selo Slavnik (Bojnik)

Poreklo stanovništva sela Slavnik, opština Bojnik – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj sela.

Slavnik se nalazi na brežuljcima koji se sa severne strane strmo spuštaju u rečno korito Puste Reke a na severoistoku blago padaju ka aluvijalnoj ravni koju je ovde stvorila ista reka. Sa te severoistočne strane je i prilaz selu najlakši. Ovi brežuljci se nalaze između potoka na čijim obalama je podignuta Rečica sa istočne strane i Vujanovske Reke sa zapadne strane i čine na ovom mestu periferiju diluvijalne terase.

Tip sela.

Slavnik je selo zbijenog tipa.

Ime sela.

Verovatno je na mestu današnjeg sela Slavnika bio slamnik, mesto na kome su, posle vršaja, stvarane kamare slame. Neki pisci su ovo mesto nazvali Slamnik. Kada je na ovom mestu nastalo selo, od slamnika je postao Slavnik.

Vode.

Slavnik nema tekućice. Najbliži vodotok mu je Vujanovska Reka koja svojim donjim tokom protiče zapadno od Bojnika. Voda za piće, stoku i druge potrebe uzima se iz bunara i vodovoda.

Iz prošlosti sela.

Na teritoriji ovog sela nema crkava i crkvišta, gradova i gradišta, straih grobova i grobišta. Ako je Slavnik nekada bio slamnik, sasvim je razumljivo odsustvo tragova ljudskog naselja i kulturnog života. Jedino što  je za etnografiju zanimljivo, jeste Slavnička vodenica na Pustoj Reci. Ova vodenica je bila kultno mesto, pa je taj značaj i danas zadržala*.

*Uoči Đurđevdana dolaze žene kod vodenice, pa kroz njenu buku provlače trice (mekinje) i so i potom ih daju stoci. Isto tako hvataju u flaše vodu koja prolazi kroz „civun“ na buki, pa njome poje stoku sve u cilju da bi stoka davala obilnije mleko.

Zemlje i šume.

Atara sela Slavnika ima prostor od 379 hektara, od koje površine oranice i bašte zahvataju prostor od 217, voćnjaci 19, vinogradi 14, livade 22, pašnjaci 63, šume 32 dok je neplodno 22 hektara.

Zemlja nosi ove nazive: Preko Reku, Bostanište, Trševine, Ograđe, Lozje ili Staro Lozje, Rid, U Polje, Mekišar i Čuka.

Poreklo stanovništva.

I u ovom elu je broj stanovnika u stalnom opadanju; 1953. godine Slavnik je imao 74 kuće i 410 stanovnika; 1961. broj kuća se popeo na 83 a broj stanovnika pao ne 389 dok je 1971. godine imao 82 kuće i samo 291 stanovnika.

Sadašnje stanovništvo čine ovi rodovi:

-Bankovići su poreklom iz Crvene Jabuke.

-Dimitrijevići su poreklom iz Bugarske.

-Vidojevići su iz Crvene Jabuke.

-Milići su iz Crvene Jabuke.

-Jocići su poreklom iz Bugarske.

-Gligorijevići-Jalovci su poreklom iz Bugarske.

-Stojičići su iz Klisure na bugarskoj granici.

-Brankovići su iz Crvene Jabuke.

-Đorđevići su iz Crvene Jabuke.

-Stojilkovići su poreklom iz Bugarske.

-Zlatkovići su poreklom iz Bugarske.

-Bankovići drugi su iz Crvene Jabuke.

-Stojanovići su iz Božice.

-Stefanovići-Ivkovi su iz Crvene Jabuke.

Romi:

-Saitovići.

-Ferizovići.

Zanimanje stanovnika.

Slavničani se bave zemljoradnjom i seju na svojim njivama pšenicu, kukuruz od kojih useva se javlja tržišni višak, zatim, malo pasulja, krompira, ovsa i raži. U baštama sade povrće – luk, papriku, kupus i drugo. Ima domaćinstava čija zemlja „leži“ – neobrađena. Tako stoji neobrađena zemlja Mladena Bankovića. On čak ne čuva ni krave. Jedino u kući drži živinu. Sadi samo malo krompira. Živi od radničke penzije. Banković je star 73 godine. I ostala domaćinstva su staračka. Mladi ljudi idu u pečalbu i na jesen se vraćaju kući. Omladina se školuje. Ima ih i fakuteltski obrazovanih. Oni su raskinuli sa selom.

U Slavniku postoji četvororazredna osnovna škola kao istureno odeljenje osnovne škole u Brestovcu. Nju pohađaju polaznici osnovne škole iz Rečice.

Stočarstvo je stajsko i čuvaju samo krave, po dve po domaćinstvu u proseku, mada ima domaćinstava i bez jednog grla. Ima nešto ovaca. Svinje se čuvaju za domaće potrebe.

IZVOR:  Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan.


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top