Vlastela u Crnoj Gori prema narodnim predanjima Reviewed by Momizat on . Autor: Ivan Vukićević ([email protected]) Objavljeno: 16.7.2017. | Dopunjeno: 9.3.2020. Pojam vlastele Srpske srednjovekovne države su imale feudalno društ Autor: Ivan Vukićević ([email protected]) Objavljeno: 16.7.2017. | Dopunjeno: 9.3.2020. Pojam vlastele Srpske srednjovekovne države su imale feudalno društ Rating: 0
You Are Here: Home » Info » Dnk poreklo » Vlastela u Crnoj Gori prema narodnim predanjima

Vlastela u Crnoj Gori prema narodnim predanjima

Autor: Ivan Vukićević ([email protected])
Objavljeno: 16.7.2017. | Dopunjeno: 9.3.2020.

Pojam vlastele

Srpske srednjovekovne države su imale feudalno društveno uređenje, kao i većina drugih evropskih zemalja u tom periodu. Vladari su svojim vojskovođama i drugim ljudima od poverenja dodeljivali na upravu određene oblasti, a često i u trajno vlasništvo. U našem narodu su feudalci nazivani vlastelom ili plemstvom, bilo da se radilo o krupnim zemljoposednicima poput Mrnjavčevića koji su u jednom momentu kontrolisali gotovo polovinu srpskog carstva, ili porodicama koje su upravljale manjim župama. Svako ko je po ukazu vladara posedovao određeno područje nazivan je vlastelinom jer je imao apsolutnu vlast nad tim područjem i njegovim stanovnicima sve dokle god je bio u milosti vradarske kuće. Osnovna obaveza vlastele prema vladaru bila je učešće u ratovima i teritorijalnom širenju države, tako da su vlastelini ujedno bili i vojskovođe čime su sticali ugled u narodu.

U ovom članku će biti reči o svim bratstvima u Crnoj Gori koja imaju predanje o poreklu od srednjovekovne vlastele, a biće dopunjavan kako budu pristizali rezultati DNK testiranja.

Dukljanska i zetska vlastela

Većina srpskih vladarskih porodica iz srednjeg veka, kao što su Vojislavljevići, Vukanovići, Nemanjići, Hrebeljanovići, Balšići i Crnojevići, potiču sa prostora današnje Crne Gore.

Knez Vojislav, rodonačelnik Vojislavljevića, bio je sinovac dukljanskog kralja Jovana Vladimira. Nakon što je Konstantin Bodin, najpoznatiji vladar iz ove dinastije, osvojio Rašku, tamo na vlast postavlja župane braću Vukana i Marka koji su po nekim mišljenjima bili njegovi rođaci. Od starijeg Vukana će nastati raška dinastija Vukanovića iz koje će proisteći nekoliko velikih župana Raške. U jednom od međudinastičkih sukoba u Raškoj, župan Zavida beži u Duklju gde se rađa njegov sin Stefan Nemanja, potonji veliki župan Raške i rodonačelnik dinastije Nemanjić. Za Zavidu mnogi smatraju da je bio pripadnik dinastije Vukanović, a ukoliko bi to bilo tačno, postoji i mogućnost da su Vojislavljevići i Nemanjići isti rod. Ono što je sigurno jeste da sve tri spomenute dinastije potiču iz srednjovekovne Duklje.

Nakon smrti cara Dušana dolazi do slabljenja centralne vlasti i jačanja vlastele što je kasnije dovelo i do potpunog raspada srpskog carstva nakon smrti njegovog sina cara Uroša. Najmoćnije vlasteoske porodice kao što su Balšići, Brankovići, Vojinovići, Mrnjavčevići i Hrebeljanovići formiraju svoje samostalne države koje će često dolaziti u međusobne sukobe oko teritorija. Preci kneza Lazara Hrebljanovića, rodonačelnika Lazarevića, potiču iz Grblja. Njegov otac Pribac je od cara Dušana dobio na upravu Prilepac, dok je Lazar nakon višegodišnje službe dobio na upravu  oblast oko Kruševca koju će kasnije znatno proširiti. Balšići, koji su u istom periodu upravljali Zetom, tipičan su primer nekada sitne vlastele koja je od male oblasti oko Bara i Budve vremenom uspela da preuzme kontrolu nad čitavom Zetom, a posle i da se osamostali. Crnojevići su poslednja vladarska kuća iz srednjovekovne Zete. Najpre su bili župani i dugogodišnji saveznici Balšića, da bi nakon smrti poslednjeg Balšića i privremene vlasti Brankovića, preuzeli vlast nad Zetom. Njihov rodonačelnik je Đuraš Vrančić, vitez cara Dušana od koga potiču Đuraševići čija su grana Crnojevići. Za vreme njihove vlasti dolazi do postepenog gubitka teritorija, a oblast oko Cetinja na koju se Zeta svela dobija naziv Crna Gora. Poslednji otpor srpskog naroda je slomljen krajem XV veka kada Turci konačno osvajaju i Crnu Goru.

Predanja o poreklu od vlastele

U periodu nakon Kosovske bitke dolazi do postepenog nestanka srpske države, tako da pravoslavna crkva, kao jedina preostala institucija srpskog naroda, preuzima ulogu čuvara nacionalnog i kulturnog identiteta. Najpre je nastao kult kneza Lazara koji je proglašen za svetitelja i velikomučenika, pa čak i cara iako nikada nije imao tu titulu, a zatim i ostale srpske vlastele koja je učestvovala u bici. Za stvaranje brojnih predanja o vlasteli i kosovskim junacima najzaslužnija je pravoslavna crkva na čelu sa cetinjskim vladikama koji su imali veliki uticaj na narod u Crnoj Gori. To je dovelo i do pojave su brojna bratstva doseljena iz drugih srpskih oblasti tvrdila da potiču od pojedinih vlasteoskih porodica, ne bi li tako stekla ugled u novom okruženju. Iako su pojedina bratstva zaista proistekla od vlasteoskih porodica, u najvećem broju slučajeva se radilo o potpuno izmišljenim predanjima, međutim kako je vreme prolazilo sve je teže bilo napraviti razliku između tačnih i izmišljenih predanja. Tako Bogićevci u Donjoj Morači i Mrnjavčići u Kučima smatraju da su potomci Mrnjavčevića, Bratonožići da su od Brankovića, a Vasojevići da su od Nemanjića. Takođe, čitav niz bratstava koja potiču iz Stare Crne Gore prema predanjima vodi poreklo od Vojinovića i Orlovića. Do ovakvih predanja je dolazilo tako što bi se rodonačelnik u dopunjenoj verziji predanja proglasio za pretka nekog plemića, pri čemu se išlo toliko daleko da su izmišljani  i čitavi pasovi od poznatog rodonačelnika do izabranog plemića ne bi li se pokrio vremenski period između njih. Tako se u predanjima pominju brojni pripadnici vlasteoskih porodica o kojima ne postoje nikakvi tragovi u istoriji, a među njima se svakako ističe Gojko Mrnjavčević koji je prema predanjima i narodnim pesmama sin kralja Vukašina.

Zanimljivo je da nijedno bratstvo u Crnoj Gori nema predanje da je poreklom od Vojislavljevića, dok svega jedan rod ima predanje o poreklu od Balšića, a tri roda imaju predanje o poreklu od Crnojevića. S druge strane, postoji čak 14 razgranatih grupa brastava koja imaju predanje da potiču od Orlovića, a postoje i bratstva koja imaju predanje da su od Obilića i Kosančića. Podatak da ima daleko više bratstava koja sebe vezuju za kosovske junake nego za vlastelu i vladare koji su vladali Dukljom, Zetom i Crnom Gorom najbolje pokazuje koliko je kosovski zavet duboko bio ukorenjen u tradiciji srpskog naroda u Crnoj Gori.

U tabeli koja sledi su navedeni rodovi na prostoru današnje Crne Gore početkom XX veka koja su imali ustaljena predanja o poreklu od srednjovekovne vlastele, kao i bratstva koja su se predanjima vezivala za veće rodove sa predanjima o poreklu od vlastele. Primera radi, u tabeli su navedeni i Vitkovići i Potolići iz Pješivaca koji imaju predanje (ispostaviće se netačno) da potiču od Vasojevića, a nemaju direktno predanje o poreklu od Nemanjića kao što je to slučaj sa Vasojevićima.

Naziv roda i haplogrupa (ukoliko je utvrđena)

Osnovne grane u Crnoj Gori Rodonačelnik ili najstariji poznati predak Migracije u Crnoj Gori Krsna slava po Julijanskom kalendaru

Balšići

Balšići i Popovići

Balšići, Popovići nepoznato [Pećarska > Vrh, Mokri Lug]/Bistrica Nikoljdan (6.12.)

Banovići

Muline
(N2-FGC28435)

Antonići, Baćovići, Gligovići, Đurkovići, Lučići, Orbovići, Tomaševići Mulina Banjska/Zvečan -> Banjani Jovanjdan (7.1.)

Slavujevići

Krušići, Matovići Grbo Slavujević Banjska/Zvečan -> Počivala/Banjani Jovanjdan (7.1.)

Starčevići
(I2-PH908)

Starčevići i od njih Boškovići, Jelovci, Kneževići, Lučići, Milićevići, Popadići, Ćirkovići i Džuveri Strahinjić Ban Banjska/Zvečan -> Pljevlja -> Zatarje Lazarevdan (8 dana pre Vaskrsa)

Begovići i Jaćimovići

Begovići
(I2-Y151633)

Begovići Jovan beg Rasovo/Bijelo Polje muslimani

Jaćimovići
(E-Y30991)

Jaćimovići Ivan beg Rasovo/Bijelo Polje -> Kostenica/Bistrica Šćepandan (27.12.)

Bogostinovići

Boljevići

Vulekovići, Plamenci knez Jovan (Ivan) Bogostinović Blagaj/Mostar -> Zeta -> Kruševice/Orahovo -> Boljevići -> Krtoli Ivanjdan (24.6.)

Borojevići

Borojevići
(R1a-Y2902)

Borojevići, Vladisavljevići, Vušurovići, Dragosavljevići vojvoda Ivan Borojev Stari Vlah -> Donji Kraj -> Velje Selo/Mrkojevići, Ljubotinj, [Tomići/Bjelice -> Špiljari/Kotor] Đurđevdan (23.4.) u Donjem Kraju, Petkovdan (14.10.) u Tomićima, Vračevdan (1.11.) u Špiljarima, u Veljem Selu su muslimani

Vlastelinovići-Planjani

Šaranci
(E-BY14151)

Anđelići, Vukovići, Kneževići, Raspopovići, Raičevići, Ćosovići, Džakovići knez Mijajlo „Šarac“ Vlastelinović Plana/Bilećke Rudine -> Bjelopavlići -> Plana/Gornji Kolašin -> Šaranci -> Zatarje -> Pljevaljska oblast Đurđevdan (23.4.)

Vlastelinovići-Ugnjani

Bojkovići,
Zuberi i
Šorovići

Lagatori, Zuberi, [Belade, Kape] nepoznato, Joveta Zuber, Nikolica Šorović Ugnji/Konak Mitrovdan (26.10.)

Vojinovići

Vojinići
-Lješnjani
(I2-Y135653)

[Jankovići, Jovovići, Jokovići], [Vukovići, Radulovići], Perišići, [[Boškovići, Đurđići, Kovijanići, Tripkovići], [Janketići, Toškovići]], [[Kadići, Markovići, Mujovići, Stojanovići], [Kljajići, Simovići, Ćetkovići]] Bogdan Vojinić (potomak Vojina Vojinovića) Gacko -> Čevo/Ozrinići -> Liješnje/Draževina -> [[Liješnje -> Velje Duboko]/Rovca -> [Jasenova -> Đurđevina/Donja Morača], [Starče/Gornja Morača -> Raško/Donja Morača]] -> Gornji Kolašin, Desni Meteh/Meteh/Plav Aranđelovdan (8.11.) u Rovcima, Srđevdan (7.10.) u Đurđevini, Ćirilovdan (14.2.) u Starču i Raškom, u desnom Metehu su muslimani

Vojinovići
-Trepčani

Vojinovići nepoznato Gacko -> Vučitrn -> Trepča/Vasojevići -> Bihor, Bjelopoljska oblast Sv. Jevstatije (20.9.)

Vojnovići

Vojnovići Vujo Vojinović Gacko -> Popovo Polje -> Herceg Novi/Dračevica Jovanjdan (7.1.)

Vujovići-
Ljubotinjani
(R1b-FT48939)

Vujovići i od njih Lalići i Lekići Brajan Vojinović-Vujo-Novak-Marko-vojvoda Rajič Gacko -> Vučitrn -> Morača -> Bratonožići -> Ljubotinj -> [Trnovo -> Komarno]/Dupilo Aranđelovdan (8.11.)

Punoševići
(I2-PH908)

Bogdanovići, Vodalovići, Đuranovići, Marićevići, Miloševići, Otaševići, Parače Punoš (unuk Bogdana Vojinovića) Gacko -> Muževice/Banjani  -> Njeguši -> [Krivošije -> Dračevica, Lastva/Grbalj], [Kuči -> Gornja Ržanica/Vasojevići] Nikoljdan (6.12.) sem u Dugom Dolu gde većinom slave Mali Nikoljdan (9.5.)

Radulovići
(J2a-SK1357)

Radulovići i od njih Bojanići, Barovići, Butorovići, Vukovići i Ozrinići-Dubovičani i Novakovići Radul Vojinović Gacko -> Vučitrn -> Kuči -> Čarađe/Golija -> Bašino Selo/Cuce (kasnije Ozrinići) -> Dubovik/Bajice, Krivošije, [Kuti/Čevo/Ozrinići -> Korita/Bilećke Rudine -> Crkvice/Oputne Rudine], Milojevići/Pješivci, Nikšićka oblast, [Trepča/Nikšićke Rudine -> Gornje Srijede/Golija] Jovanjdan (7.1.) u Bajicama i Krivošijama, Mala Gospođa (8.9.) u Nikšićkoj oblasti i Pješivcima, Aranđelovdan (8.11.) u Oputnim Rudinama

Vrančići-Đuraševići-Crnojevići

Đuraševići

Đuraševići Đuraš (unuk Đuraša Vrančića) Zeta -> Klinci/Luštica Velika Gospođa (15.8.)

Markovići-Banjkani (AS)
(R1b-BY38894)

[Ljekočevići, Paljuševići], [Memčevići, Nikpreljevići] Ivan Crnojević-Đuro-Nenada-Miloš Zeta -> Mletačka Republika -> Rijeka Crnojevića -> Banjkani/Zatrijebač Mala Gospođa (Zoja Zatrijebačka) (prva subota oktobra)

Crnovići
(I2-PH908)

Crnojevići Đurađ Crnojević Građani Ivanjdan (24.6.)

Gorevuci

Gorevuci
(R-YP417)

Jablani, Sjekloće Ratko (Valac) Gorevuk sa dva brata Klobuk/Korjenići -> Mali Zalaz/Njeguši -> [Dobrsko Selo -> Dobrska Župa]/ Dobrsko Selo Sv. Agatonik (22.8.)

Grbljanovići

Nikšići
(I2-Y52621)

Župljani, Gojakovići, Trebješani Nikša (sin bana Vladimira „Ilijana“ Grbljanovića) Gošići/Krtoli -> Nikšićka Župa -> [Nikšićka oblast -> [Ljevišta/Gornja Morača -> Uskoci], Oputne Rudine, Orasi/Lješanska nahija, Piva], [Rovca -> [Bihor -> Korita, Rožajska oblast], Vasojevići, Kolašin, Kuči], Zatarje Lučindan (18.10.)

Dukađinci-Bjelopavlići i Gašani

Bjelopavlići
(E-Z13591)

Bubići, Dmitrovići Bijeli Pavle (sin Leke Dukađinca) Peć -> [Paštrovići, Hoti] -> Bjelopavlići -> Bjelopoljska oblast, Vasojevići, Gornji Mojstir/Mojstir/Bistrica, Donji Kolašin, Krivošije, Kućišta/Ćeklići, Trpezi/Bihor Petkovdan (14.10.) sem u Mojstiru gde slave Aranđelovdan (8.11.) i Donjem Kolašinu i Trpezima gde su su muslimani

    Đorojevići

Babići, Stojkovići od Bubića Bjelopavlići Petkovdan (14.10.)

    Kaluđerovići
    -Zećani
    (E-Z38456)

Kaluđerovići i od njih Boljevići, Balijaši, Jankovići, Lešperovići, Mijatovići, Mirkovići, Rakovići od Kaluđerovića iz Ćeklića …Ćeklići -> Balije/Ponari/Zeta -> Klimenti -> [Mataguži -> Šušunja, Golubovci]/Zeta Petkovdan (14.10.)

    Ljajkovići
    -Pavličići
    (R1b-BY38894)

Ljajkovići od Pavličića iz Bjelopavlića …Bjelopavlići -> Bratonožići Aranđelovdan (8.11.)

    Radovići-
    Krsmanovići

Krsmanovići od Radovića iz Martinića u Bjelopavlićima Krsman Radović Đurđevdan (23.4.)

    Raičevići i
    Šumanovići
    (I2-Y3120)

Raičevići, Šumanovići Raič, ban Mlatišuma …Vražegrmci/Bjelopavlići Petkovdan (14.10.)

    Cikotići
    (I2-Y3120)

Cikotići od Kljajića iz Zagorja …Zagorje/Vasojevići -> Trpezi/Bihor muslimani

Gašani (A)*

Paučinci (Alijići, Grlići, Seferovići, Husovići) (I2-Y3120) Gavrilo „Gašo“ (sin Leke Dukađinca) Peć  -> Paštrovići -> Gaš -> Paučina/Rožaje muslimani

Dukađinci-Sotonići

Sotonići
(J2a-FGC15901)

Mirosaljići, Mitrovići, Nikolići, Rasalići Mihailo Dukađinac (sin dukađinskog bana) Dukađin -> Sotonići Aranđelovdan (8.11.)

Elezovići

Elezovići

Elezovići i od njih Draganići ban Elez Stara Srbija -> [Grahovo -> Vilusi]/Grahovo -> Banjani Aranđelovdan (8.11.)

Jerinići

Ugrenovići
(E-Z16988)

Golubovići, Đapići, Juškovići, Mijanovići, Mumovići, Pantovići, Pejovići ban Ugren Jerinić Gornje Polje/Nikšić -> [Ljevišta/Gornja Morača -> Godijelji/Drobnjaci], Malinsko/Uskoci Aćimovdan (9.9.)

Kastrioti

Drekalovići
(E-BY165837)

Turkovići, [Vujoševići, Ilikovići, Mijovići, Čejovići] Đurađ Kastriot Skenderbeg-Jovan-Drekale Epir -> Kastrati -> Kuči -> Vasojevići, Glavaca/Gornja Sela, Gornja Vrbica/Bihor, Zeta, [Male Cuce -> Bogetići/Pješivci, Nikšićka oblast, Nikšićke Rudine, Goslić/Golija, Dračevica], Omerbožovići/Grude, Kalači/Rožaje, Ulcinjska oblast, Uskoci, [Pljevaljska oblast -> Donji Kolašin, Zatarje] Nikoljdan (6.12.) sem Turkovića, Kalača i Boškovića-Micanovića koji su muslimani

    Alići,
    Kujovići
    i Hodžići
    (R1b-Y82919)

Alići, Kujovići, Hodžići braća Alija, Kujo i Hodža Micanović …Pljevaljska oblast -> Bjelopoljska oblast muslimani

    Dragoševići
    (E-A18844)

Bulajići, Vujačići, Vujovići, Vučevići, Delibašići Dragoš (Dragaš, Dragoje) …Kuči -> Čevo -> Klobuk/Korjenići -> [Grahovo, [Trešnjevo/Velje Cuce -> Grahovo]] -> Vrbica/Oputne Rudine, Nikšićke Rudine Nikoljdan (6.12.)

    Višnjići,
    Durovići
    i Mulići

 

Višnjići, Durovići, Mulići nepoznato …Kuči -> Bihor muslimani

    Dragićevići
    i Đalovići

Čampari, Đalovići nepoznato …Medun/Kuči -> Korita Đalovići: Nikoljdan (6.12.); Čampari: Sv. Agatonik (22.8.)

    Rožajci
    (E-BY165837)

[Bećiragići, Ganići, Kamberovići, Fetahovići], Ramovići, Husovići Alija, Ramo, Uso …Medun/Kuči -> Rožajska oblast muslimani

        Agići
        (R1b-FT140430)

Fejzagići (Mukovići, Omerovići, Redžovići, Čolovići) Fejzo Agić …[Bačevac -> Biševo]/Rožajska oblast -> Paljuh/Bihor muslimani

    Hrastoderi
    (R1b-Y82919)

Rastoderi i od njih Nurkovići od Petrovića iz Kosora Kosor/Kuči -> Dupilo -> Bihor -> Seošnica/Rožaje muslimani

Mugoše
(E-L241)

Mugoše rođak Đurađa Kastriota Skenderbega Epir -> Kastrati -> Kuči -> Lješkopolje Đurđic (3.11.)

Pajovići
-Seočani

Pajovići Ivan (brat Đurađa Kastriota Skenderbega) Vranj/Zeta -> Donja Seoca/Seoca Mitrovdan (26.10.)

Kosančići

Pribojevići

Bogojevići, Vratnice, Lađići, Popovići četiri unuka Ivana Kosančića Toplica -> Jablan/Vučitrn -> Staniselići/Gornja Lješanska nahija -> Risan -> [Dragaši -> Crnobori]/Pljevlja Vračevdan (1.11.)

Kotromanići

Tvrtke

Tvrtke kralj Tvrtko Kotromanić Bosna -> Herceg Novi/Dračevica nepoznato

Ljubibratići

Kuđeljice

Ukropine Kudelin [Igalo, Kuti, Kumbor]/Dračevica Klimunjdan

Mikovići

Mikovići
(I2-P78)

Mikovići i od njih Androvići, Gregovići, Davidovići, Đalci i Medigovići protovestijar Radič Miković Bregalnička oblast -> Mikovići/Orahovo -> Paštrovići Ilindan (20.7.)

Mladenovići-Brankovići

Bijedići
(I2-PH908)

Bijedići nepoznato Korjenići -> Bijedići/Pljevlja Đurđevdan (23.4.)

Bratonožići
(Q2-BZ3000)

Balevići, Progonovići, Seoštičani, Čađenovići vojvoda Mladen-Branko Mladenović-Vuk Branković-Đurađ-Grgur-Stevan ili Lazar-Brato Drenica -> Bratonožići -> Bukovica/Rožaje, Vasojevići, Donja Morača, Krnjice, Kuči Nikoljdan (6.12.) sem u Klopotu gde save Jesenji Jovanjdan (23.9.) i Bihora gde su muslimani

    Beloice
    (G1b-L830)

Beloice i od njih Kačari od Baljevića iz Bratonožića …Bratonožići -> Metohija -> Bukovica/Rožaje Nikoljdan (6.12.) sem Kačara koji su muslimani

    Vukanovići,
    Vučinići i
    Radmanovići
    (L1b-M349)

[Vukanovići, Vučinići], [Dubravljani, Đurići] braća Radman i Raško …Pelev Brijeg/Bratonožići -> Spuž -> [Donji Zagarač, [Lijeva Rijeka/Vasojevići -> Rogami/Piperi]] Vukanovići i Vučinići: Aranđelovdan (8.11.); Radmanovići: Petkovdan (14.10.)

    Koraći
    (R1a-YP417)

Koraći i od njih Bibuljice i Palamari petorica braće Darmanovića …Klopot/Bratonožići -> Bjeloševina/Nikšićka Župa, [Vuča/Gornja Sela -> Bjelopoljska oblast, Bihor] Nikoljdan (6.12.) sem u Bihoru gde su muslimani

Cvijovići-Malokrćani
(R1a-Y2608)

Cvijovići Janko Cvijović (potomak Vuka Brankovića) Drenica -> Pljevaljska oblast Mratindan (11.11.)

Mrkšići

Žarkovići
(R1a-Y4380)

Žarkovići Mrkša Mrkšić-Žarko Mrkšić Kosjerić -> Čelikovo Polje/Foča -> Nedajno/Piva Jovanjdan (7.1.)

Mrnjavčevići

Bogićevci
(R1b-Y91536)

Vujisići, Lakićevići, [Popovići, Radovići], Medenice, Rakočevići Mrnjan-Gojko Mrnjavčević -Jovan-Bogić Livno -> Blagaj -> Skadar -> Hotski Hum/Hoti -> Donja Morača -> Gornja Morača, Gornji Kolašin, Pljevljska oblast Aranđelovdan (8.11.)

Gojkovići
(I2-PH908)

Gojkovići Gojko Mrnjavčević Skadar -> Mokrine/Dračevica Đurđevdan (23.4.)

Mrnjavčići
(E-BY165837)

Nikezići, Petrovići, Lješevići, Đurđevići, Kostrovići Mrnjan-Gojko Mrnjavčević-[Gavrilo, Marko] ili Nenada-Grča-Panta Mrnjak/Bjelopavlići -> Skadar -> Brštan ili Bardanji/Kuči (kasnije Klimenti) -> Kuči -> Bašča/Rožaje, Bihor, [Gornji Kolašin -> Donji Kolašin], Dinoša/Grude, Donja Morača, Zeta,  Mrkojevići, Nikšićka oblast, Plavsko-Gusinjska oblast, [Rovca -> Polja Kolašinska -> Donji Kolašin -> Zatarje -> Jelina Gora/Šaranci] Mitrovdan (26.10.) sem Kostrovića, Nikezića i Ciknića koji slave Nikoljdan (6.12.), Berovjana i Perića koji slave Jesenji Jovanjdan (23.9.), Klikovca koji slave Đurđic (3.11.) i u Bihoru, Donjem Kolašinu, Zeti, Mrkojevićima i Plavsko-Gusinjskoj oblasti gde su muslimani

Nemanjići

Vasojevići
(E-BY14151)

Mijomanovići, Novakovići, Rajevići Zavida-Stefan Nemanja-Vukan Nemanjić-Kostadin-Vasoje-Stefan (Stevan) Vasojević-Kostadin-Vaso Duklja -> Raška -> Hercegovina -> Vasojevići -> Bjelojevići/Polja Kolašinska, [Dupilo -> Gluhi Do], Zaton/Bihor, [Zeta -> Drobnjaci -> Jezera], Zoganje/Ulcinj, [Jugovići/Nikšićka Župa -> Drpe/Klenak /Banjani], Morakovo/Nikšićka Župa, Pelinovo/Grbalj Aranđelovdan (8.11.) sem u Klenku i Pelinovu gde slave Jovanjdan (7.1.) i Zatonu, Zoganju i manjim delom u Polici gde su muslimani

    Babovići-
    Luštičani
    (I2-PH908)

Babovići od Babovića iz Konjuha …Konjuhe/Vasojevići -> [Žanjice/Radovanići -> Brguli]/Luštica Nikoljdan (6.12.)

    Vitkovići
    i Potolići
    (J2a-SK1357)

Britvići, [Radovanovići, Vukosavovići, Zmijanovići, Gostojevići] Stevan Vasojević-braća Vitko i Bogdan Potolić Banjska/Zvečan -> Sjenica -> Grude -> Britvići/Pješivci (kasnije Bjelopavlići) -> Pješivci -> [[Erakovići -> Majstori]/Njeguši -> Vranovići/Grbalj], Dobrota/Kotor, Donji Kraj, Pitomine/Jezera, Đurovići/Žlijebi/Dračevica, Mali Zalaz/Njeguši Jesenji Jovanjdan (24.6.) sem u Erakovićima i Majstorima gde slave Đurđevdan (23.4.), Vranovićima gde slave Nikoljdan (6.12.), Donjem Kraju, Žlijebima i Pitominama gde slave Jovanjdan (7.1.) i Dobroti gde slave Sv. Krst

        Vučićevići
        (J2a-SK1357)

Perovići, Strikovići Vučić Stubica/Pješivci -> Boronjina/Bjelopavlići, Donja Bijela/Drobnjaci Jesenji Jovanjdan (24.6.) sem u Boronjini gde slave Petkovdan (14.10.)

    Petijevići
    (E-L17)

Petijevići Milenko Karadžić … Vasojevići -> Zeta -> Drobnjak -> Petijevići/Kruševice -> Lazarevići/Mokrine/Dračevica Jesenji Jovanjdan (24.6.)

Obilići

Koprivice
(E-L241)

Koprivice i od njih Popovići Miloš Obilić Ključ/Gacko -> Koprivice/Banjani -> Vranovina/Zatarje, Kakmuži/Pljevlja Nikoljdan (6.12.)

Orlovići

Bajice

Borilovići

Borilovići Borilo (potomak Pavla Orlovića) Čarađe/Golija -> Prigredina/Banjani -> Ržani Do/Velje Cuce -> Bajice -> Lapčići (Maini) Jovanjdan (7.1.)

Nenojevići
(E-A18844)

Vuksanovići, Martinovići Nenoje (potomak Pavla Orlovića) Čarađe/Golija -> Prigredina/Banjani -> Ržani Do/Velje Cuce -> Bajice -> Lješkopolje Jovanjdan (7.1.)

    Zogovići
    i Krdžići
    (G2a-S9591)

Zogovići, Krdžići dva brata Martinovića …Bajice -> Gusinje -> [[Mezgalji/Šekular -> Gračanica -> Mašnica, Murino], Mašnica]/Vasojevići Jovanjdan (7.1.)

    Ljuhari (AS)
(E-BY165837)

Đolovići, Muhovići, Perkovići, Šabovići braća Đuro i Krsto Martinović …Bajice -> Fundina/Kuči -> Plavsko-Gusinjska oblast -> Gornja Ržanica/Vasojevići, Brestovik/Bihor Đolovići i Perkovići: Nikoljdan (6.12.); Muhovići i Šabovići: muslimani

Bjelice

Dubljani i Predišani
(E-A18844)

Milići, [Abramovići, Andrići, Pejovići] Belo (Bjelo, Bjelan) (potomak Pavla Orlovića) Čarađe/Golija -> Prigredina/Banjani -> Ržani Do/Velje Cuce -> Bjelice -> Golija, Nikšićka oblast, Oputne Rudine, Ceklin Jovanjdan (7.1.), Petkovdan (14.10.) u Goliji

    Bekteševići
    i Lončarevići
   (R1a-Y2608)

Bekteševići, Lončarevići dva brata Milića (prema predanju Lončarevića) …Dub/Bjelice -> Banjkani/Zatrijebač -> Gusinje -> Andrijevica/Vasojevići Lončarevići: Mratindan (11.11.); Bekteševići: muslimani

    Dubljevići
    (I2-A22312)

Dubljevići i od njih Popovići od Milića … Dub/Bjelice -> Dubljevići/Nevesinje -> Dubljevići/Piva -> Tepca/Jezera Đurđic (3.11.)

Mileševići
(E-A18844)

[Vujići, Draškovići], [Pravilovići, Ćetkovići], [Kaluđerovići, Milaševići] Belo (Bjelo, Bjelan)-Mileš (potomci Pavla Orlovića) Čarađe/Golija -> Prigredina/Banjani -> Ržani Do/Velje Cuce -> Bjelice -> Začir/Ljubotinj -> Gorovići/Grbalj Jovanjdan (7.1.) sem Milaševića koji slave Aranđelovdan (8.11.)

Veljocuce

Bajkovići-Veljocuce
(J2a-SK1357)

Krivokapići, Preobrežani Bajko (potomak Pavla Orlovića) Čarađe/Golija -> Prigredina/Banjani -> Velje Cuce -> Orahovac, Nikšićke Rudine Jovanjdan (7.1.) sem u Orahovcu gde manjim delom slave Đurđevdan (23.4.)

    Bajkovići
    -Građani
    (I2-PH908)

Bajkovići i od njih Banovi od Perovića iz Cuca Velje Cuce -> Građani -> [Glavati -> Kovači]/Grbalj Šćepandan (27.12.) sem u Kovačima gde slave Aranđelovdan (8.11.)

Grabljani i
Gradinjani
(J2a-SK1357)

[Vuletići, Jovanovići, Perišići], [Boškovići, Miljenovići] Miždrag (potomak Pavla Orlovića) Čarađe/Golija -> Prigredina/Banjani -> Velje Cuce -> Grahovo, [Korita/Bilećke Rudine -> Gusarica/Donje Crkvice/Oputne Rudine] Jovanjdan (7.1.)

Lipovci
(J2a-SK1357)

Ivanovići, Ilići Zmijica (potomak Pavla Orlovića) Čarađe/Golija -> Prigredina/Banjani -> Gornja Zaljut/Velje Cuce Jovanjdan (7.1.)

Donjekrajci-Cuce

Bandići
(J2a-SK1357)

Barovići, Vukadinovići, Vukotići, Sekulići Radonja (potomak Pavla Orlovića) Čarađe/Golija -> Prigredina/Banjani -> Ržani Do/Velje Cuce -> Bajice -> Bandići Mala Gospođa (8.9.)

    Đuričići
    (E-A18844)

Đuričići Vuko Bandić …Bandići -> Bašino Selo/Cuce (kasnije Ozrinići) -> Male Cuce Nikoljdan (6.12.)

Lipljani i Prosedoljci
(J2a-SK1357)

Popovići, [Markovići, Tomaševići] pop Jakov  (potomak Pavla Orlovića) Čarađe/Golija -> Prigredina/Banjani -> Donji Kraj/Cuce (kasnije Ozrinići) -> Velje Cuce Jovanjdan (7.1.)

Ostali

Đuričkovići
(E-A18844)

Đuričkovići i od njih Nedovići Đurašin „Đuro“-Đuričko (potomci Pavla Orlovića) Čarađe/Golija -> Prigredina/Banjani -> Ržani Do/Velje Cuce -> Donji Kraj -> Đuričkovići/Zagarač -> Bjelopoljska oblast -> Kostići/Bihor Mala Gospođa (8.9.) sem u Prijelozima gde slave Aranđelovdan (8.11.) i Kostićima gde su muslimani

Lalovići,
Manojlovići
i Tepavčevići
(N2-FGC28435)

Lalovići, Manojlovići, Tepavčevići braća Lale, Manojlo i Tepalo  (potomci Pavla Orlovića) Golija Jovanjdan (7.1.)

Samardžići
(J2a-SK1357)

Samardžići Komnen Bajica ili Savo (potomak Pavla Orlovića) Čarađe/Golija -> Prigredina/Banjani -> Velje Cuce -> Bajice -> Krivošije Jovanjdan (7.1.)

Ćetkovići-Orahovčani
(R1a-Z282)

Ćetkovići Ćetko (potomak Pavla Orlovića) Čarađe/Golija -> Prigredina/Banjani -> Ržani Do/Velje Cuce -> Orahovac -> Grbalj Jovanjdan (7.1.) u Orahovcu, Jesenji Jovanjdan (24.6.) u Bratešićima, Nikoljdan (6.12.) u Gorovićima

Pilatovci

Komnenići i Šekarići
(I2-Y3120)

Komnenići, Šekarići ban Pilat Pilatovci/Oputne Rudine -> Gacko -> Borač -> Ravno/Piva Đurđevdan (23.4.)

Predojevići

Radmilovići
(I2-BY97555)

Radmilovići braća Vojko i Sava Radmilović [Prijevor -> Baljci]/Bilećke Rudine -> [Žlijebi -> Kuti]/Dračevica Nikoljdan (6.12.)

Hrebeljanovići-Lazarevići

Šobajići
(E-Z13591)

Vukovići, Kadovići, Perovići Pribac Hrebeljanović-knez Lazar-Stefan Lazarević-Sibinjanin Janko-Lale Grbalj -> Prilepac -> Kruševac -> Beograd -> Hunedoara -> Šobajići/Bjelopavlići Petkovdan (14.10.)

Šimrakovići

Šimrakovići

Šimraci nepoznato Bosna -> Donji Sasovići/Sasovići/Dračevica Nikoljdan (6.12.)

Napomene:
(SA) – srpski rodovi i bratstva albanskog porekla prema predanjima
(AS) – albanski rodovi i bratstva srpskog porekla prema predanjima
(A) – albanski rodovi i bratstva
Za rodove koji nastanjuju više oblasti je podvučena matica na prostoru Crne Gore.
Za rodove čija bratstva praznuju više krsnih slava podvučena je najstarija krsna slava.
Za rodove koji nastanjuju više naselja u okviru neke oblasti nisu navedena imena tih naselja.
* Gašani su genetički raznorodni i pripadaju različitim haplogrupama.

Pored navedenih bratstava koja imaju ustaljena predanja o poreklu od vlastele, postoji i manji broj bratstava koja su prema jednom od više predanja plemićkog porekla. Tako Tomaševići, koji su grana Mulina u Banjanima, imaju i predanje da su od bosanskog kralja Stefana Tomaševića iako kod Mulina preovlađuje predanje o poreklu od Strahinje Banovića iz Banjske. Kod Bjelopavlića postoji i manje prihvaćeno predanje po kome potiču od Leke Kapetana, a ne od Leke Dukađinca kako glasi njihovo ustaljeno predanje. Takođe, Bjelopavlići imaju i predanje po kome je Leka Dukađinac sin Dukin i unuk kralja Milutina Nemanjića.

Vlastela 1913. godine prema narodnim predanjima

Vredno je pomena da vladarska kuća Petrović-Njegoš, kao ni ceo rod Raičevića i Herakovića kome ovo bratstvo pripada, nema predanje o poreklu od srednjovekovne vlastele iako bi se od njih to najviše moglo očekivati jer su vladarske kuće oduvek želele da svoju vladavinu predstave kao legitimnu kroz kontinuitet sa nekadašnjim vladarskim porodicama. Za njihove rodonačelnike, braću Heraka i Raiča, u predanju se jedino kaže da su došli iz sela Muževice pod planinom Njegoš iz Banjana.

Istinitost predanja u odnosu na istorijske izvore

Dostupni istorijski izvori potvrđuju predanja Borojevića, Gorevuka, Mikovića i Radmilovića, a u određenoj meri i predanja Bijedića i Vojnovića. Međutim, bitno je spomenuti da prva četiri roda potiču od sitne vlastele, dok se jedino za Bijediće i Vojnoviće može reći da najverovatnije potiču od vlastele koja je imala bitniju ulogu u srpskoj istoriji, konkretno od Brankovića i Vojinovića. S druge strane, predanja svih ostalih navedenih bratstava se ne mogu potkrepiti istorijskim dokumentima, a većina tih predanja su kontradiktorna u odnosu na istorijske podatke.

Brđanski rodovi tako svoje rodonačelčnike proglašavaju za potomke osoba koje se u istorijskim izvorima uopšte ne spominju. Primera radi, Mrnjavčići u Kučima tvrde da potiču od potomaka Gojka Mrnjavčevića koji su se preselili iz Skadra u krajnje nepristupačnu i surovu dolinu Cijevne odakle su prešli u Orahovo u Kučima. Pored toga što je krajnje nelogično da pripadnici do tada najmoćnije i najbogatije srpske vlasteoske porodice dolaze da žive kao stočari u dolinu Cijevne, o Gojku Mrnjavčeviću, sem u narodnim pesmama, uopšte nema reči u istorijskim izvorima, a kamo li o njegovim potomcima. Neka druga bratstva sebe vezuju za pojedine istorijske ličnosti iako su takve konstrukcije čak i teoretski nemoguće. Bjelopavlići tako smatraju da potiču od Leke Dukađinca (Leka III Dukađini) koji je živeo od 1410. do 1481. godine, međutim Bjelopavlići se već 1411. godine spominju u Zeti kada su zajedno sa Malošnićima i Ozrinićima opljačkali jedan dubrovački karavan. Dakle, Bijeli Pavle nikako ne može biti sin Leke Dukađinca.

Nova saznanja na osnovu istraživanja Y-DNK porekla

Određeni broj predanja pobijen je i dosadašnjim rezultatima DNK testiranja. Tako recimo Bogićevci iz Donje Morače, Gojakovići iz Dračevice i Mrnjavčići iz Kuča pripadaju različitim haplogrupama (R1b, I2 i E1b), iako sva tri roda tvrde da su od Mrnjavčevića. Za Drekaloviće iz Kuča koji su prema predanju od Kastriota se ispostavilo da su isti rod sa Mrnjavčićima od kojih najverovatnije i potiču čime je i njihovo predanje pobijeno. Isto tako, za Bijediće iz Pljevaljske oblasti, Bratonožiće i Cvijoviće Pljevaljske oblasti  koji su prema predanju od Brankovića je utvrđeno da su raznorodni i da pripadaju različitim haplogrupama (I2, Q i R1a), pritom nisu srodni nijednom od dva starosedelačka roda iz Korjenića koja je se mogu vezati za Brankoviće. Kada su u pitanju Orlovići, utvrđeno da postoje četiri haplorupe među bratstvima koja potiču od njih. Haplogrupi E1b pripadaju Bajice, Bjelice i Đuričkovići iz Zagarača, haplogrupi J2a pripadaju Veljocuce, Bandići i Samardžići iz Krivošija, haplogrupi N2 pripadaju Lalovići, Manojlovići i Tepavčevići iz Golije, dok Ćetkovići iz Orahovca pripadaju haplogrupi R1a. Predanje Šaranaca o poreklu od Vlastelinovića je takođe oboreno jer nisu srodni Šarencima iz okoline Bileće, dok se za Šobajiće ispostavilo da pripadaju rodu Bjelopavlića čime je oboreno njihovo predanje o poreklu od Lazarevića. Ipak, možda i najbolji primer netačnosti predanja o poreklu od vlastele jesu bratstva koja su prema predanju od Vojinovića. Tako Vojinići-Lješnjani iz Rovaca, Vujovići iz Ljubotinja, Punoševići iz Njeguša i Radulovići iz Ozrinića pripadaju različitim granama (I2-Y135653, R1b-FT48939, I2-PH908 i J2a-SK1357), što znači da su najmanje tri od četiri predanja ovih bratstava netačna. Međutim, treba imati u vidu da je i kod predanja u kojima se spominje poreklo od vlastele deo rodoslova do pretka po kome je rod nazvan najčešće vrlo pouzdan iako je drugi deo predanja netačan. Tako da ako se predanjima pristupa na racionalan način, a ne po principu sve ili ništa, iz njih se dosta korisnog može saznati o poreklu stanovništva što DNK rezultati najbolje potvrđuju.

Više o poreklu, predanjima i haplogrupama svih do sada testiranih bratstava iz Crne Gore, uključujući i bratstva koja imaju predanja o poreklu od vlastele, može se pročitati u sledećima člancima:

Korišćena literatura
 • Andrija Jovićević, Zeta i Lješkopolje, Naselja i poreklo stanovništva (knjiga 23), Srpski etnografski zbornik (knjiga 38), Srpska Kraljevska Akademija, Beograd, 1926.
 • Andrija Jovićević, Plavsko-Gusinjska oblast, Polimlje, Velika i Šekular, Naselja i poreklo stanovništva (knjiga 10), Srpski etnografski zbornik (knjiga 21), Srpska Kraljevska Akademija, Beograd, 1921.
 • Andrija Jovićević, Riječka Nahija, Beograd, Naselja srpskih zemalja (knjiga 7), Srpski etnografski zbornik (knjiga 15), Srpska Kraljevska Akademija, 1911.
 • Andrija Jovićević, Crnogorsko Primorje i Krajina, Naselja i poreklo stanovništva (knjiga 11), Srpski etnografski zbornik (knjiga 23), Srpska Kraljevska Akademija, Beograd, 1922.
 • Andrija Luburić, Drobnjaci – pleme u Hercegovini, Beograd, 1930.
 • Blažo Knežević, Vlastelinovići, Podgorica, 2006.
 • Bogdan Lalević i Ivan Protić, Vasojevići u turskoj granici, Naselja srpskih zemalja (knjiga 3), Srpski etnografski zbornik (knjiga 6), Srpska Kraljevska Akademija, Beograd, 1905.
 • Bogdan Lalević i Ivan Protić, Vasojevići u crnogorskoj granici, Naselja srpskih zemalja (knjiga 2), Srpski etnografski zbornik (knjiga 5), Srpska Kraljevska Akademija, Beograd, 1903.
 • Vojin S. Murišić, Kruševice (Svrčuge – Petijevići – Bijelići) (knjiga 2), Biblioteka „Hronika sela“, Kulturno prosvetna zajednica Republike Srbije, Beograd, 2000.
 • Vukašin Vučkov Šoškić, Šoškići iz Polimlja, Beograd, 1995.
 • Vukota Miljanić, Akim Miljanić, Prezimena u Crnoj Gori, Beogradska knjiga, Beograd, 2007.
 • Vule Knežević, Pleme Šaranci, Beograd, 1961.
 • Zvonimir M. Mijušković, Pleme Pješivci – krajina Stare Crne Gore, Beograd, 1984.
 • Jovan Vukmanović, Paštrovići, Cetinje, 1960.
 • Jovan Vukmanović, Crmnica – antropogeografska i etnološka istraživanja, Posebna izdanja (knjiga DLXXXIII), Odeljenje drštvenih nauka – odbor za filozofiju i društvenu teoriju (knjiga 1), Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, 1988.
 • Jovan Erdeljanović, Bratonožići – pleme u crnogorskim Brdima, Naselja srpskih zemalja (knjiga 5), Srpski etnografski zbornik (knjiga 11), Srpska Kraljevska Akademija, Beograd, 1909.
 • Jovan Erdeljanović, Postanak plemena Pipera, Srpski etnografski zbornik (knjiga 17), Srpska Kraljevska Akademija, Beograd, 1917.
 • Jovan Erdeljanović, Kuči, Naselja srpskih zemalja (knjiga 4), Srpski etnografski zbornik (knjiga 8), Srpska Kraljevska Akademija, Beograd, 1907.
 • Jovan Erdeljanović, Stara Crna Gora, Naselja i poreklo stanovništva (knjiga 24), Srpski etnografski zbornik (knjiga 39), Srpska Kraljevska Akademija, Beograd, 1926.
 • Jovan F. Ivanišević, Podlovćensko Cetinje, Javor br. 5, 12, 14, 16, 24 i 25 iz 1892. godine, Cetinje, 1892.
 • Jovan F. Ivanišević, Putopis kroz Male Cuce, Javor br. 37, 38 i 39 iz 1891. godine, Cetinje, 1891.
 • Kosto R. Perućica, Oputna Rudina, Beograd, 1989.
 • Marko Miljanov Popović, Pleme Kuči u narodnoj priči i pjesmi, Zadužbina Ilije M. Kolarca, Beograd, 1904.
 • Miladin Kontić, Pleme Pješivci sa istorijom bratstva Kontić, Beograd, 1977.
 • Milan – Mišo Brajović, Pleme Bjelopavlići, Kulturno-prosvjetna zajednica, Podgorica, 2000.
 • Milan Peković, Nikšićka Župa, Beograd, 1974.
 • Milan R. Milanović, Bajkove Kruševice, Biblioteka „Hronika sela“, Odbor SANU za proučavanje sela / Kulturno prosvetna zajednica Republike Srbije, Beograd, 1997.
 • Mileta Vojinović, Pljevaljski kraj – prošlost i poreklo stanovništva, Pljevlja, 1997.
 • Milisav Lutovac, Bihor i Korita – antropogeografska istraživanja, Naselja i poreklo stanovništva (knjiga 40), Srpski etnografski zbornik (knjiga 81), Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, 1967.
 • Milisav Lutovac, Rožaje i Štavica – antropogeografska istraživanja, Naselja i poreklo stanovništva (knjiga 37), Srpski etnografski zbornik (knjiga 75), Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, 1960.
 • Milorad Joknić, Stanovništvo u pljevaljskom kraju, „Proleter“ AD Bečej, Pljevlja, 2006.
 • Miloš Vojinović, Stotinu godina od iseljavanja muslimana iz Crne Gore za Tursku 1914-2014, Kolašin / Alačata, 2014.
 • Miloš Vojinović, Tadija Bošković, Popis domova u novim krajevima Kraljevine Crne Gore 1913. godine, Kolašin, 2015.
 • Miljan Jokanović, Pleme Kuči – etnička istorija (2. izdanje), Medeon / Print, Podgorica, 2000.
 • Mirko Barjaktarović, Rovca, Crnogorska akademija nauka i umetnosti, Titograd, 1984.
 • Mirko Vukićević, Vukićevići iz Trešnjeva i njihovi korijeni, PAKO, Andrijevica, 2015.
 • Momčilo Mićović, Banjani, Ljetopis Banjana i Rudina, Nikšić, 2016.
 • Nebojša Drašković, Čevsko Zaljuće i Donji Kraj – sela u plemenu Ozrinići, Biblioteka „Hronika sela“, Odbor za proučavanje sela SANU / Kulturno prosvetna zajednica Republike Srbije / Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srbije, Beograd, 1999.
 • Nikola S. Vujačić, Bratstvo Vujačić, Nikšić, 1984.
 • Obrad Višnjić, Golija i Golijani, Trebinje 1987.
 • Obren Blagojević, Piva, Odeljenje društvenih nauka SANU, Beograd, 1971.
 • Pavle Radusinović, Naselja Stare Crne Gore – opšti dio, Posebna izdanja (knjiga DLXII), Odeljenje društvenih nauka (knjiga 92), Srpska akademija nauka i umetnosti / Narodna knjiga, Beograd, 1985.
 • Pavle Radusinović, Naselja Stare Crne Gore – posebni dio, Posebna izdanja (knjiga DLXII), Odeljenje društvenih nauka (knjiga 92), Srpska akademija nauka i umetnosti / Narodna knjiga, Beograd, 1985.
 • Pavle Radusinović, Stanovništvo i naselja Zetske ravnice od najstarijeg do novijeg doba (knjiga prva), NIP „Univerzizetska riječ“ / Istorijski institut SR Crne Gore, Beograd, 1991.
 • Pavle Radusinović, Stanovništvo i naselja Zetske ravnice od najstarijeg do novijeg doba (knjiga druga), NIP „Univerzizetska riječ“ / Istorijski institut SR Crne Gore, Beograd, 1991.
 • Petar Mrkonjić, Srednje Polimlje i Potarje u Novopazarskom sandžaku, Srpski etnografski zbornik (knjiga 6), Srpska Kraljevska Akademija, Beograd, 1905.
 • Petar Pejović, Ozrinići – pleme Stare Crne Gore, Beograd, 2004.
 • Petar Šobajić, Bjelopavlići i Pješivci, Naselja i poreklo stanovništva (knjiga 15), Srpski etnografski zbornik (knjiga 27), Srpska Kraljevska Akademija, Beograd, 1923, reprint izdanje (CID, Podgorica, 1997.)
 • Petar Šobajić, Korjenići, Glasnik Etnografskog muzeja na Cetinju IV, Etnografski muzej na Cetinju, Cetinje, 1964.
 • Radojko Koprivica, Bratstvo Koprivice – porijeklo, sveštenici, Ljetopis Banjana i Rudina, Nikšić, 2016.
 • Radoslav-Jagoš V. Vešović, Pleme Vasojevići, Sarajevo, 1935.
 • Rajko Raosavljević, Morača, Rovca, Kolašin, Stručna knjiga, Beograd, 1989.
 • Sava Nakićenović, Boka (antropogeografska studija), Naselja srpskih zemalja (knjiga 9), Srpski etnografski zbornik (knjiga 20), Srpska Kraljevska Akademija, Beograd, 1913.
 • Svetozar Tomić, Banjani, Naselja i poreklo stanovništva (knjiga 31), Srpski etnografski zbornik (knjiga 59), Srpka akademija nauka i umetnosti, Beograd, 1949.
 • Svetozar Tomić, Drobnjak, Naselja srpskih zemalja (knjiga 1), Srpski etnografski zbornik (knjiga 4), Srpska Kraljevska Akademija, Beograd, 1902.
 • Svetozar Tomić, Piva i Pivljani, Naselja i poreklo stanovništva (knjiga 31), Srpski etnografski zbornik (knjiga 59), Srpka akademija nauka i umetnosti, Beograd, 1949.
 • Stevan Popović, Rovca i Rovčani u itoriji i tradiciji (Drug o dopunjeno izdanje), ITP „Kolo“ / ITP „Unireks „, Nikšić, 1997.
 • Stojan Karadžić, Vuk Šibalić, Drobnjak – porodice u Drobnjaku i njihovo porijeklo (II izmijenjeno i dopunjeno izdanje), Beograd, 1997.
 • Tomo P. Oraovac, Arbanaško pitanje i srpsko pravo, Beograd, 1913, reprint izdanje (Prometej, Beograd, 1999.)
 • Čedomir S. Bulajić, Vilusi, Biblioteka „Hronika sela“, Odbor za proučavanje sela SANU / Institut za sociološka istraživanja, Beograd, 1994.
 • Čedomir S. Bulajić, Rodoslov bratstva Bulajić, Beograd, 1987.
 • Fadil M. Kardović, Porijeklo bratstva Kardovića, Sportturist, Novi Pazar, 2010.
 • Jovo Medojević, Muslimani u bjelopoljskom kraju 1477-2002, Almanah, Podgorica, 2003.
 • Miloš Krivokapić i Saša Knežević, Prilog proučavanju porijekla stanovništva i antroponimije Orahovca (Boka Kotorska), Anali Dubrovnik 55/1, Dubrovnik, 2017.
 • Veselin Konjević, Kazivanje Ahmet-bega Mušovića, Matica br. 69, Matica crnogorska, Cetinje, 2017.

Komentari (2)

Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top