Poreklo prezimena, selo Dubrava (Bojnik) Reviewed by Momizat on . Poreklo stanovništva naselja Dubrava, opština Bojnik – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položa Poreklo stanovništva naselja Dubrava, opština Bojnik – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položa Rating: 0
You Are Here: Home » Zavičaj - sela i gradovi » Poreklo prezimena, selo Dubrava (Bojnik)

Poreklo prezimena, selo Dubrava (Bojnik)

Poreklo stanovništva naselja Dubrava, opština Bojnik – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj i tip sela.

Prostor između Puste Reke na jugu i Zlatne Reke na severu, koje u ovom delu teku približno pararelno, imao je na zapadu staro srpsko selo Bublicu a na jugu oba Konjuvca. Unutar tog prostora nije bilo naselja, a zemlja je bila sva pod hrastovom šumom – dubovima, od kojih su neki bili toliko debeli, da ih tri čoveka ne bi mogla obuhvatiti. Po tim dubovima ovo međurečje zvalo se Dubrava, a i sada nosti taj naziv na generalštabnim kartama. U šumi je bilo mnogo divljači; vukova koji su se kretali u čoporima i do 25 u broju, zatim jelena i druge divljači. Kada su prvi hercegovački naseljenici odlučili da se u ovom moru hrastove šume, u ovoj dubravi nasele Hercegovci i Crnogorci, čija su sela obično razbijenog tipa, novo selo Dubrava je drumsko naselje, sa kućama sa obe strane širokog šora, zbijenog tipa. Okolna sela su: Bublica, Brestovac, Zlata, Gornje i Donje Konjuvce.

Vode.

Dubrava je zaseljena na grbini jednog spleta od brežuljaka koje su atmosferske vode stvorile tokom vekova na nižoj diluvijalnoj terasi što se u pravcu istoka spušta počev od sela Bublica. Tekućica na ovom prostoru nema a atmosferska voda se sliva delimično ka Pustoj Reci a delimično ka Zlatnoj i Konjuvačkoj reci.

Iz prošlosti sela.

Dubrava je novo pustorečko naselje. Podignuli su ga hercegovački i crnogorski naseljenici između 1902-1904. godine.

Hercegovci su došli 1902. godine a Crnogorci 1904. godine. Prvi su se ovde naselili rodovi.: Kovačevići, Nikolići i Jankovići. Za njima su došli Crnogorci Krivokapići, Vujačići i drugi. Naseljenici su se najpre latili posla da iskrče šumu i podignu svoje domove. Na krčevini su sagradili svoje selo oko šora pravca istok – zapad. Šor je širok i prav, a sredinom je kasnije izvaljan put, kojim danas dolazi autobus.

Zemlje i šume.

Atar sela Dubrave je velik 305 hektara, od koje površine oranice i bašte zahvataju prostor od 224, voćnjaci 3, vinogradi 2, livade 6, pašnjaci 24, šume 33 dok je neplodno 13 hektara.

Zemlja nosi ove nazive: Prisoje okrenuto ka jugu i Osoje nagnuto ka severu. Oba ova toponima su njive i placevi sela Dubrava.

Poreklo stanovništva.

Danas Dubrava nije više Hercegovačko i Crnogorsko naselje. U novije vreme u ovo selo su se stali naseljavati Vranjanci. Ti novi naseljenici su pojačali populaciju ovog naselja, koja je bila u vertikalnom opadanju. Evo kako je izgledalo raseljavanje Dubrave: 1953. godine u ovom selu je bilo 35 kuća sa 157 stanovnika; 1961. godine – 32/118 a 1971. 21/63.

Danas u Dubravi žive ovi rodovi:

Hercegovci:

-Nikolići.

-Jankovići.

-Kovačevići su se odselili.

Crnogorci.

-Krivokapići su iz Trešnjeva (Trešnjevika).

-Banićevići su iz okoline Nikšića.

-Vujačići su iz Grahova.

-Bulajići su iz okoline Nikšića.

-Milovići su iz okoline Grahova.

-Golubovići su oiz okoline Nikšića.

-Vujičići su iz Grahova.

-Buljanovići (Blagoje) su poreklom iz Plava ili Gusinja.

Vranjanci.

-Petkovići su doseljeni iz Krive Feje.

-Đorđevići su iz Krive Feje.

-Marinkovići su iz Krive Feje.

-Markovići su iz Krive Feje.

-Filipovići su iz Krive Feje.

-Mladenovići (Sima) su poreklom iz Bugarske, ovde doseljeni pre 18 godina iz Dobre Vode.

-Jovići (Stojanča) su poreklom iz Krive Feje, ovde došli iz Ivanja.

-Stankovići su iz Garinja kod Džepa.

Zanimanje stanovnika.

Dubravčani seju na svojim njivama pšenicu, kukuruz, ječam i ovas. Sade i krompir. Pošto nemaju livade seju detelinu za ishranu stoke.

Od stoke čuvaju krave. Pojednina domaćinstva imaju po dva grla, ali ima kuća koje nemaju ni jedno. U celom selu ima 2 konja i 5-6 ovaca. Živinu ima svaka kuća.

Šume su im u osoju. Imaju malo voćki.

Omladina se škluje; ide u vojne i druge škole, studira medicinu, uči za prosvetne radnike.

U selu žive staračka domaćinstva koja žive od penzija – boračkih i radnih.

IZVOR:  Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan.


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top