Poreklo prezimena, selo Dobra Voda (Bojnik) Reviewed by Momizat on . Poreklo stanovništva naselja Dobra Voda, opština Bojnik – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Pol Poreklo stanovništva naselja Dobra Voda, opština Bojnik – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Pol Rating: 0
You Are Here: Home » Zavičaj - sela i gradovi » Poreklo prezimena, selo Dobra Voda (Bojnik)

Poreklo prezimena, selo Dobra Voda (Bojnik)

Poreklo stanovništva naselja Dobra Voda, opština Bojnik – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj sela.

Dobra Voda e nalazi pod samim Radanom, na gornjoj ivici diluvijalne terase i pravo podplaninsko selo. Iznad sela se uzdižu obrasli bukovom i hrastovom šumom Veliki i Mali Krš, zatim, niže od njih, kao džinovska kupa iznikla iz jezerskog dna nekadašnjeg Leskovačkog Jezera, Mali Kamen.

Tip sela.

Među livadama, gajevima hrastove i bukove šume, voćnjacima i njivama rasulo se selo čije su kuće i dvorišta okružene parcelama domaćinstva. Dobra Voda je izrazito razbijenog tipa, rasuto po zaravnima i brežuljcima blagog nagiba, uz makadamski put koji vodi u planinu Radan a jednim delom sa severa obilazi i ide rasedlinom između Radana i Vidojevice u pravcu Prolom Banje i Kuršumlije. Ovo selo ima svoje mahale: Gusinjci (prema Ivanju), Dobru Vodu, zatim Marino Kale  koje je obrađeno kao zasebno naselje. Dobra Voda se graniči sa ovim selima: Magašem – čiji je zaselak nekada bila, Marinim Kaletom, Dragim Delom i Ivanjem.

Ime sela.

Po nekima Dobra Voda je dobila svoje ime po tome što je na postoru na kome je podignuto nalazio veliki broj izvora zdrave i pitka – „dobre“ vode. Po drugima selo je dobilo svoje ime po česmi koja se zove Dobra Voda na imanju Svetislava Mladeneovića.

Vode.

Kroz Dobru Vodu ne protiče ni jedna stalna tekućica, ali zbog toga ima dosta kladenaca: Dobra Voda kod Vučelića dva izvora; kod Glušca jedan izvor na imanju Mirka i Danila Manojlovića; na lokalitetu Izvor ima više kladenaca, na imanju Stamena Stefanovića takođe ima kladenaca.

Na teritoriji sela postoji lokalitet Blato. Na njemu je malo jezero u kome voda nikada ne presušuje. Obraslo je ševarom. Južno od jezera teče Magaška Reka, čija voda, ponekad, ulazi i u jezero. Jezero se može pretvoriti u idealan bazen.

U novije vreme izvestan broj domaćinstava kaptirao je neke od kladenaca i doveo vodu u svoja dvorišta.

Postanak sela i prošlost.

Sadašnje selo Dobra Voda nastalo je u prvoj deceniji ovog (XX) veka, pa nema svoju prošlsot. Lokalitet Dobra Voda je stariji od naselja. Sudeći po tome što se na ataru Dobre Vode na lokalitetu Vrbica nalazi Crkvište ili Crkvina, govori o tome da je u doba rane Vizantije ili srpskog srednjeg veka ovde bilo seosko naselje. O tome svedoče još i tragovi temelji nekadašnjih kuća, zatim tragovi vodenica.

Zemlje i šume.

Zemlja atara sela Dobra Voda ulazi u sastav katastarske opštine Magaš pa nije moguće odrediti njegovu veličini i namenu.

Zemljište nosi ov nazive: Izvor, Šupa, Ostrikovac, Vrbice-Crkvište, Kalkadžije, Delovode, Mali Kamen, Čukar, Blato, Garinsko i Drmec ili Mali Drmec.

Poreklo stanovništva.

Dobra Voda je imala 1953. godine 63 kuće i 389 stanovnika. Kod popisa 1961. u ovom selu je popisano 94 kuće sa 406 stanovnika a 1971. godine 92 kuće sa 329 stanovnika.

Današnje stanovništvo čine ovi rodovi:

-Radenovići sz doseljeni iz Plava – Crna Gora.

-Kovačevići su doseljeni iz Hercegovine.

-Manojlovići su doseljeni iz Hercegovine – okolina Gackog.

-Bajevići su iz Hercegovine.

-Đuraškovići su iz Đurine Reke – Plav.

-Damnjanci* su iz Hercegovine.

-Ropčevići su iz Hercegovine, doselili se iz Marinog Kaleta, potomci četvrtog Strunjaševog sina Roma (nejasno, op Milodan).

-Novovići su iz Crne Gore.

-Gaševići su iz Crne Gore. Najpre su bili u Gajtanu.

-Spahići su iz Crne Gore, najpre bili u Gajtanu.

-Markovići su iz Crne Gore, najpre bili u maćedoncu.

-Radovići su iz Crne Gore.

-Krstići su iz Crne Gore.

-Stefanovići su iz Crvene Jabuke, najpre bili u Magašu gde imaju rod.

-Stankovići su iz Crne Trave.

-Đorđevići su iz Crne Trave.

-Nikolići su iz Crne Trave.

-Mladenovići su iz Crne Trave.

-Mišići su iz okoline Vranja, najpre bili u Bučumetu.

-Vučelići, Pećanci.

*Po kazivanju Mirka Manojlovića i Stevana Damnjanca, rodovi Manojlovići i Damnjanci vode poreklo od Orlovića Pavla, pa su se nazivali Orlovići. Hrabri i ratoborni stalno su ubijali Turke, te je sultan izdao naredbu da se unište svi Orlovići. Da bi se sačuvali, Orlovići su promenili svoje prezime. Tako su jedni postali Manojlovići a drugi Damnjanci. Jedan od Manojlovića-Risto Manojlović bio je za vreme knjaza Danila hajdučki harambaša, pa je kao takav došao u Crnu Goru i postao perjanik i barjaktar knežev. Učesvovao je u čuvenoj grahovskoj bici, gde je i poginuo. U knjizi znameniti crnogorski i herrcegovački junaci nalazi se i ime Riste Manojlovića.

Iako je iseljavanje iz rodnog kraja mnogih današnjih naseljenika Puste Reke glavni razlog bio ekonomske prirode, bilo  je i drugih razloga. Tako su naseljenici iz Plava i Gusiinja (naprimer rod Radenovići) došli u Srbiju da bi izbegli međusobna istrebljenja vršena obostrano u ovom delu Crne Gore između muslimanskog i pavoslavnog življa, dok neke porodice, posle okupacije Bosne i Hercegovine od strane Austrije nisu hteli da ostanu pod austrijskom vlašću već su se doselili u Srbiju.

Zanimanje stanovnika.

Sve do Drugog svetskog rata stanovnici Dobre Vode suse bavili zemljoradnjom i na svojim njivama sejali pšenicu, kukuruz, raž i ovas. Rađao je dobro i krompir „na novoj zemlji“. Sada je zemlja uglavnom napuštena. Radenovići su imali divan vinograd, sada je pašnjak. I pored toga što ima dobre uslove za stočarstvo i stoke je malo, jer nema ko da je čuva.

Stanovnici Dobre Vode, oni dinarskog porekla, nisu pečalbari. Tim poslovima se bave Crnotravci i Vranjanci.

Omladina ide u industriju, neki su vozači, neki su se u vojsci školovali i postali podoficiri i oficiri.

IZVOR:  Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan.


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top