Poreklo prezimena, selo Karađorđevac (Leskovac) Reviewed by Momizat on . Poreklo stanovništva sela Karađorđevac, Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Donja Jablanica“.  Priredio saradnik Porekla Milodan. Poreklo stanovništva sela Karađorđevac, Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Donja Jablanica“.  Priredio saradnik Porekla Milodan. Rating: 0
You Are Here: Home » Zavičaj - sela i gradovi » Poreklo prezimena, selo Karađorđevac (Leskovac)

Poreklo prezimena, selo Karađorđevac (Leskovac)

Poreklo stanovništva sela Karađorđevac, Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Donja Jablanica“.  Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj sela.

Karađorđevac se nalazi na 12 kilometara zapadno od Leskovca, na prisojnim stranama brežuljaka koji odvajaju Pustu Reku od istočnih delova Leskovačke Kotline.

Tip sela.

Plastika terena na kome je Karađorevac podignut i nije dozvolila da se izgradi jedno gomilasto naselje, kakva su uglavnom sela u celoj Kotlini, naročito ona podignuta na koltlinskom dnu. S druga strane, iako novo naselje nije „ušoreno“ kao što je to slučaj sa Milanovom ili Dušanovom. Izgrađivano bez prethodnog plana, ovo selo nosi sva obeležja sela u Kotlini, koja su podizali naseljenici poreklom iz vranjskog kraja i sa lužničko-vlasinskih planinskih kosa i udolina; niz grupe kuća pored puta i dolina.

Ime sela.

Cela ova oblast, od koje jedan deo zahvata selo, bila je pod cerovom šumom. I prvo selo, zaseljeno ovde na krčevini početkom ovog veka zvalo se Cernica. Po svršetku Prvog svetskog rata, selo Cernica je promenila svoje ime i nazvala se po imenu vođe Prvog srpskog ustanka – Karađorđa. To ime selo nosi i danas.

Vode.

Selo Karađorđevac nije na obalama ni jedne žive tekućice. Cernica teče kao potok samo kod većih padavina i topljenja snega. Iako daleko od Jablanice i među bregovima, Kararađorđevac nije na bezvodnom terenu kao Milanovo i Petrovac. Na prostoru sela ima više izvora, koji supretvoreni u bunare, iz kojih se voda prelivau 4-5 slučajeva. Obilje izvorske vode omogućilo je da se u novije vreme voda kaptira i dovode u selo kao vodovod. Neka domaćinstva iz bunara hidroforom izvlače vodu za sopstvene potrebe.

Postanak sela i pršlost.

Iako su u turskom tefteru iz 1516 godine pominje selo Cernica, to se staro selo ne može identifikoviati sa današnjim Karađorđevcem, jer je on sasvim nov naselje podignuto na utrinskom zemljištu prekrivenom šumom, oko koje su se otimala da stara susedna sela – Turekovce i Đinđuša.. Selo Karađorđevac je podignuto 1905 i 1906 godine. Prve kuće su bile busare na krčevini i prvi naseljenici su bili  iz okoline Vranja: Trnice, Babine Poljane, Puneševca, Marganca i Koćure, zatim lužničkgo sela Strelca i Crvene Jabuke zaseljene pod visokim Rujem u izvorištu i dolini Tegošnice desne pritoke Vlasine.

Zemlje i šume.

Atar sela Karađorđevac proteže se na 795 hektara, od ove površine njive i bašte obuhvataju prostor od 504 hektara. Ostalo pada na druge kulture, šumu i utrinu.

Zemlja nosi ove nazive: Jezero,  Stara Utrina, Strljenik, Kremen, Krušče, Pertatsko Brdo, Progon, Čukar, Turekovačko Brdo, Sunjčiki, Lapotinački Potok i Krs (škola i livade).

Poreklo stanovništva.

Prema statističkim podacima Zavoda za statistiku Karađorđevac je imao 1948 – 797 stanovnika; 1965 – 770; 1961- 701; 1971 – 619. Po posednjim popisima iz 1981 godine zabeležen je samo 521 stanovik. Toliko visoki stepen opadnja stanovnika nije zabeležen ni u jednom selu uovoj Oblasti.

Rodovi su:

-Šopovi su iz Strelca.

-Pejići su iz Crvene Jabuke.

-Videnovići su iz Crvene Jabuke.

-Stojković (Ranđel) je iz Crbene Jabuke

-Rajkovići su iz Crbene Jabuke.

-Mladenovići (Mirko) su iz Crvene Jabuke.

Mahala u kojoj su ovi rodovi zovu Šopska.

-Krstići su iz Koćure.

-Stankovići su iz Koćure.

-Đorđevići-Babići du iz Babine Poljane.

-Marinkovići-Babići su iz Babine Poljane.

Iz Trnice su:

-Stojkovići (Jova), Mladenović (Toša), Mladenović Sava, Mladenović Dobrivoje, Mladenović Đorđe, Ilići.

-Karamanci su iz Karamanaca.

-Nikolići su iz Dumbije.

-Anđelkovići su iz Dumbije.

-Mišići su iz Stojkovca.

-Mirovići su iz Klajića.

-Tošići (Novakovići) su iz Horetine.

-Veličkovići su iz Mezdraje.

-Bojkovići su iz Trgovišta.

-Mitrovići u iz Radovnice.

-Krstići su iz Mezdraje.

Crnogorci.

Iz Kuča su:

-Živković Marko, Ivanovići, Mirković Mirko, Đorđevići, Milošević Milija i Bukilić Vidak.

-Sinadinovići su iz Kalne.

-Cvetkovići su iz Babine Poljane.

-Popović Stojko je iz okoline Vranja.

-Trajkovići su iz okoline Vranja.

-Krstići su iz okoline Vranja.

-Mihajlović Pavle Gajdadžija je iz okoline Vranja.

-Stankovići su iz Mezdraje.

-Anđelkovići drugi su iz okoline Vranja.

-Ljubići su iz okoline Vranja.

-Denčini su iz okoline Vranja.

-Jocići su iz Ljubate.

-Ristići (Miodrag) su iz okoline Vranja.

-Filipovići su iz okoine Vranja.

Zanimanje stanovništva.

Zemljoradnja je glavno zanimanje. Zemlja Karađorđevčana je rasuta po brežuljcima blagog pada, moćnog sloja aktivne zemlje. Plodna je. Rađa dobru pšenicu i kukuruz. Uspevaju vinogradi. Uzgajanje jagoda se jako namnožilo. Oko 20 domaćinstava gaji duvan. Crni luk i krompir sade na većim površinama. Imaju i voće.

Omladina se okreće zanatima – metalci, hemičari. Drvna industrija.

Rade u inostranstvu. Bave se zidarskim zanatom. Rade po selima. Zaposleni su u „Graditelju“.

Od stoke čuvaju krave mlekulje. Mleko otkupljuje leskovačka Mlekara. Dobar sir prodaju na pijacama u Leskovcu, Lebanu i Bojniku.

IZVOR: Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Donja Jablanica“.  Priredio saradnik Porekla Milodan.


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top