Poreklo prezimena, selo Izumno (Vranje) Reviewed by Momizat on . Poreklo stanovništva sela Izumno (po knjizi Izamno), Grad Vranje – Pčinjski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Vranjska Kotlina“, nastaloj na osnovu podataka Poreklo stanovništva sela Izumno (po knjizi Izamno), Grad Vranje – Pčinjski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Vranjska Kotlina“, nastaloj na osnovu podataka Rating: 0
You Are Here: Home » Zavičaj - sela i gradovi » Poreklo prezimena, selo Izumno (Vranje)

Poreklo prezimena, selo Izumno (Vranje)

Poreklo stanovništva sela Izumno (po knjizi Izamno), Grad Vranje – Pčinjski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Vranjska Kotlina“, nastaloj na osnovu podataka prikupljenih od 1951. do 1955. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj naselja.

Izumno je malo selo u dolini Banjske Reke i na visokom zemljištu oko nje. Susedna naselja su: Vranjska Banja, Duga Luka, Bujkovac i dr.

Vode.

Meštani koriste vodu za piće iz izvora i iz bunara (Reka Mahala). Poznatiji izvori su: Studenac, Vodica, Blagun i dr.

Zemlje i šume:

Potesi po granici atara su: Delina Čuka, Nezdravo Krušče, Vučidol, Lukova Glava, Mali Kičer, Bukovski Rid, Garvan i Skenderska Karpa. Unutrašnji delovi atara su: Garinski Potok, Čuturanska Dolina, Miličin Potok, Gabrak, Šumatica, Blagun, Liska, Studenac, Čukljivski Potok, Padalište, Kozarnik, Mala Reka i Bugarsko Gumno.

Tip sela.

Izumno je selo izrazito razbijenog tipa. Deli se na mahale: Reka, Garina, Čuturanci, Blagun, Čartorište, Čukljivci, Studenac, Ivkova Čuka, Padališka Čuka i Puljina Čuka. Glavni deo sela je Reka Mahala pored Banjske Reke, sa obe njene strane. Garina, Čuturanci i Blagun Mahala nalaze se na levoj dolinskoj padini a ostale na desnoj.

Izumno je 1952. godine imalo ukupno 96 domaćinstava.

Postanak sela i prošlost.

Mala Reka je potes u blizini Reka Mahale. Kada je pre nekoliko godina „prisičan  put“ preko Male Reke naišlo se na staro griblje. Neki misle da su ti grobovi od Cigana.

Kada je nastalo ovo selo ne zna se. U Izumnu ima nekoliko rodova za koje se kaže da su „staro pleme“. Možda su oni starinci. Drugi deo stanovnika potiče od doseljenika koji su dolazili pre oko130 godina i kasnije. Pred kraj turske vladavine Izumno je bilo čifčijsko naselje – imalo je sedam kuća. Poslednji vlasnik čiflika zvao se Kurtali-beg iz Vranja. On je imao ambare i kuću u današnjoj Reka Mahali. Srbi, koji su bili čifčije, živeli su u kućama rasturenim u svim delovima sela.

Groblje današnjih meštana leži pokraj Banjske Reke na njenoj desnoj strani. Izumno ima četiri seoska krsta; po jedan u mahalama Reka, Blagun, Čartorište i Čukljivci. Oko krstova nosila se litija trećeg dana Duhova, kada je i seoska slava.

Poreklo stanovništva.

Kao „staro pleme“ računaju se ovi rodovi:

-Tasičkovi, Aranđelovdan, je „najstarije pleme“ u ovom selu.

-Puljinci, Nikoljdan, su „grana od pleme Tasičkovi“.

Ostali stari rodovi su:

-Pešinci, Nikoljdan;

-Čukljivci, Nikoljdan;

-Stamenkovići, Sv. Petka i:

-Čutranci, Sv. Petka. Prva dva roda su neka „stara delbina“. Najstariji čuturanski predak zvao se deda Jovan.

Doseljeni:

-Petkovići, Aranđelovdan i:

-Andrejići potiču od deda Ilije. Prvi su od njegovog sina Petka a drugi od njegovog sina Ilije. Poreklom su izokoline Kratova. Najpre su se doselili u Vranjsku Banju. Otuda su ih „propudili Turci“ i zbog toga su, pre oko 130 godina, prešli u Izumno. Tu su zahvatili „pusto mesto“ Garinu. Ilija je imao braću Stamenka i dr, koji su iz Izumna otišli u Srbiju. Geneaalogija: Petar, 67 godina – Spasa – Petko – Ilija.

-Deda Ivkovi, Nikoljdan, su se doseljeni u tursko doba iz Slivnice.

-Deda Novčini, Aranđelovdan i Nikoljdan, su doseljeni pre 1878. godine iz Leve Reke. Tamo su pripadali rodu Markovci. Dalje poreklo im je u Gornjoj Pčinji. Imaju rođake u Vranjskoj Banji i Bujkovcu – Levorečani.

-Deda Stoilkovi ili Đorgovci – Aranđelovdan i Nikoljdan. Najstariji predak se zvao Stoilko. Za njega se ne zna odakle se doselio. Potiču od pravoslavnih Cigana mada u ovom rodu nema osoba sa tamnom bojom kože.

-Zugrafi, Aranđelovdan, potiču od pretka Tase, doseljenog iz Leve Reke; tamo su došli iz Priboja. Tasa je bio kovač. „specijalni  majstor“ i zbog toga ssu dobili prezime Zugrafi.

-Pribojci, Aranđelovdan, su grana Zugrofa.

-Studeničani, Ilindan, su doseljeni iz sela Crnog Vrha posle 1878. godine.

Iseljenici.

-Kolariki žive u susednoj Levoj Reci. Tamo su došli iz Izumna gde su pripadali rodu Čuturanci.

-Novčići, Andrejevići i Đorđevići su se iselili u Vranjsku Banju. Prva dva roda su od Deda Novčinih.

-Garvančiki su se iselili u Bujkovac.

Ima iseljenika iz Izumna u Preobraženju.

IZVOR: Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Vranjska Kotlina“ nastaloj na osnovu podataka prikupljenih od 1951. do 1955. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top