Poreklo prezimena, selo Kruškovača (Cetingrad) Reviewed by Momizat on . Prezimena u selu Kruškovača (opština Cetingrad – Kordun), prema popisu stanovništva SR Hrvatske 1948. godine: Slika 1. Topografska mapa sela Kruškovača u razmer Prezimena u selu Kruškovača (opština Cetingrad – Kordun), prema popisu stanovništva SR Hrvatske 1948. godine: Slika 1. Topografska mapa sela Kruškovača u razmer Rating: 0
You Are Here: Home » Zavičaj - sela i gradovi » Poreklo prezimena, selo Kruškovača (Cetingrad)

Poreklo prezimena, selo Kruškovača (Cetingrad)

Prezimena u selu Kruškovača (opština Cetingrad – Kordun), prema popisu stanovništva SR Hrvatske 1948. godine:

KruškovačaSlika 1. Topografska mapa sela Kruškovača u razmeri 1:25 000
(Kliknuti na fotografiju radi bolje preglednosti)


Rezultati popisa stanovništva od 1857. do 2011. godine za selo Kruškovača – izvor Wikipedia:

God. 2011. 2001. 1991. 1981. 1971. 1961. 1953. 1948. 1931. 1921. 1910. 1900. 1890. 1880. 1869. 1857.
broj 46 108 419 544 310 333 356 396 621 594 672 593 736 1.012 966 749

U 1880. sadrži deo podataka naselja Bogovolja. U 2001. smanjeno izdvajanjem naselja Kestenje, Luke i Srednje Selo. U 1869., 1880., 1981. i 1991. sadrži podatke za naselje Kestenje. U 1880. sadrži podatke za naselje Trnovi. Do 1931. te u 1981. i 1991. sadrži podatke za naselja Luke i Srednje Selo.


Prezimena u selu Kruškovača prema popisu stanovništva 1948. godine (u knjizi „Leksik prezimena SR Hrvatske“, nastaloj na osnovu popisa 1948. godine, u stanovnike Kruškovače ubrojani su i stanovnici susednih sela i zaselaka Luke, Trnovi, Kapljuv, Kestenje, Srednje Selo…):

Prezime Broj osoba Krsna slava Napomena
Barić 53 (7), 4 – rimokatolici
Belan 37 (7) rimokatolici
Begović 5 (1) rimokatolici (?)  Možda pogrešno upisano Bogović
Berc 2 (1) rimokatolici
Božić 22 (4) rimokatolici (?)
Butorac 8 (2) rimokatolici
Valentić 322 (44), 2 – rimokatolici
Grgić 36 (5) rimokatolici (?)
Živčić 16 (3) rimokatolici
Zrilić 5 (1) rimokatolici
Capan 47 (6) rimokatolici
Cindrić 61 (6) rimokatolici
Jukić 9 (1) rimokatolici
Jurčić 19 (2) rimokatolici
Katić 84 (13) rimokatolici (?)
Krmar 7 (2) Jovandan  stanovnici Srednjeg Sela
Lončarić 31 (5) rimokatolici
Magdić 68 (10), 1 – rimokatolici
Medved 93 (10) rimokatolici
Močilac 3 (1) rimokatolici
Mrgan 43 (7) rimokatolici
Mrkonja 4 (1) rimokatolici
Plivelić 98 (17) rimokatolici
Puškarić 46 (7) rimokatolici
Skukan 33 (7), 1 – rimokatolici
Smolić 4 (1) rimokatolici
Strika 3 (1) pravosl. (slava?)  stanovnici Srednjeg Sela
Strmota 36 (6), 1 – rimokatolici
Hrvojević 19 (3) rimokatolici
Štefanac 154 (25), 1 – rimokatolici

Napomena: 1) Broj ispred zagrade označava koliko je bilo stanovnika sela sa nekim prezimenom, a broj u zagradi označava u koliko domaćinstava su živeli. Ukoliko iza broja stoji znak -, reč je o stanovnicima koji nisu imali sopstveno domaćinstvo.

Izvor: „Leksik prezimena SR Hrvatske“, dr Šimunović Petar i dr Putanec Valentin


Žrtve Drugog Svetskog rata:

Pali borci:

1. VALENTIĆ Ilije PETAR, 1926, seljak, Hrvat. Stupio u NOV 20. 10. 1942. borac 2. čete 2. bat. 13. brig. Poginuo u Brleniću — Žumberak 15. 6. 1943.

Sigurno je da je jedan deo vojno sposobnih muškaraca iz Kruškovače život izgubio u vojnim formacijama NDH, ali ti gubici nisu obuhvaćeni popisima žrtava Drugog Svetskog rata koji su rađeni u SFRJ, jer se ti popisi nisu odnosili na vojne gubitke okupatora i njihovih saradnika.

Izvor: „Kotar Slunj i kotar Veljun u NOR-u“, Historijski Arhiv Karlovac.

PRIREDIO: Saradnik portala Poreklo Jovan Eror.

 


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top