Poreklo prezimena, selo Kaluđerce (Leskovac) Reviewed by Momizat on . Poreklo stanovništva sela Kaluđerce, Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Riste T. Nikolića „Poljanica i Klisura“ nastaloj na osnovu podataka prikupljeni Poreklo stanovništva sela Kaluđerce, Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Riste T. Nikolića „Poljanica i Klisura“ nastaloj na osnovu podataka prikupljeni Rating: 0
You Are Here: Home » Zavičaj - sela i gradovi » Poreklo prezimena, selo Kaluđerce (Leskovac)

Poreklo prezimena, selo Kaluđerce (Leskovac)

Poreklo stanovništva sela Kaluđerce, Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Riste T. Nikolića „Poljanica i Klisura“ nastaloj na osnovu podataka prikupljenih 1902. i 1903. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj sela, zemlje i šume.

Selo je pod brdom Koprivom a po kosi sa desne strane Kaluđerske Doline, koji je desna pritočica Veternice. Dolina je duboka i strane su joj po šumom kao i veći deo kose. Kuće supo kosanicma (duž njih), po padinama i površini kose, a na mestima, gde su njive i livade, a oko ovih hrastova šuma. Sve su u blizini seoskih puteva. Tako ima kuća po Sinovoj Glavi, Jezerištu, Kaluđerovu Grobju i drugde.

Njive su gotovo sve na pomenutim mestima, gde su kuće. Tu su i livade dok je ostalo zemljište pod šumom. Jedan njiva zove se Lozište (nekada vinograd).

Vode.

Meštani koriste vodu za piće sa izvora i potoka. Od kladenaca poznata je, tzv Visoka Češma.

Tip sela.

Selo je razbijenog tipa, pravo klisursko selo. Kuće su međusobno udaljene, obično rastavljene dolinama potoka ili kosanicama. Ima grupa kuća po rodovima.

U selu ima oko 15 kuća

Kao sastavni deo ovoga sela smatraju se Crcavac (danas posebno selo, op. Milodan) i Rapanja Bara, koji su posebno opisani.

Postanak sela i poreklo stanovništva.

O prvome postanku ovog sela ne može se ništa pouzdano reći. Do 1878. godine bilo je naseljeno Arnautimaa pre ovih su ovde živeli Srbi. Izgleda, sudeći po imenu sela, da su ga Srbi prvi zaselili. Po dolasku Arnauta Srbi su se razbegli i danas ih ima u pojedinim selima Poljanice i Klisure. Han ga 1861. godine, svakako pogrešno, pominje ovo selo – Kaludscheriza – kao „bugarsko“(?) sa 5 do 6 kuća. To se svakako odnosi na Rapanje Bare,koja se onda računala u kaluđerce i bila je naseljena Srbima. Iz Kaluđerca (pravog) srpske porodice su se razbegle ranije, čim su u njemu Arnauti počeli da se naseljavaju, krajem XVIII ili početkom XIX veka, doselivši se sa Golaka. Nakon oslobođenja 1878. godine svi su se razbegli i selo je potom naseljeno Srbima.

-Ivanović (Đorđe), Aranđelovdan, je došao iz Streška.

-Đorđevići (Zdravko i Nikola), Nikoljdan su iz Streška.

-Ristić (Dimitrije), Aranđelovdan – iz Streška.

-Đorđević (Stojan) – iz Golemog Sela.

-Stevanović (Peša) i:

-Pešić (Stoilko), slave Aranđelovdan, su iz Gradnje.

-Jovići (Đorđija i Milosav), Nikoljdan, su iz Streška.

-Jović (Miloš), Aranđelovdan, je iz Studene.

-Stanković (Ilija), Aranđelovdan, je iz Streška.

Selo je raslo uglavnom doseljavanjem, koje će još duže trajati. Stanovnici su se naselili na kupljenim imanjima dok su se neki naselili na utrini.

Poreklo stanovništva naselja Rapanja Bara, koje se nalazi u sastavu sela Kaluđerce.

Položaj naselja.

Rapanja Bara se nalazi u Srednjem Ridu, kosi, sa desne strane Goleme Doline, čiji je potočić desna pritočica Veternice. Kuće su po padinama sa obe strane kose, gde su imanja pojedinaca, oko kojih je šuma. Jedna je pod Tumbaskim Čukarom na jednoj padini, gde je imanje seosko, a okolo je šuma. Sve su blizu temena kose a nedaleko od seoskog puta.

Vode.

Meštani koriste vodu za piće sa kladenaca, od kojih je najpoznatiji Kladenac Rapanjobarski.

Zemlje i šume.

Sve su im njive poglavito oko kuća. Pojedine njive su dalje od kuća, nedavno iskrčene („trševine“) ili kupljene.

Šume ima u blizini kuća.

Tip naselja.

Rapanja Bara je razbijenog tipa. U blizini su kuće izdeljenih porodica a ostale su udaljene među sobom 300-400 ili 500-600 koraka, ili oko pet minuta hoda.

U Rapanji Bari ima 8 kuća.

U ovom naselju nema selišta niti starih grobalja.

Postanak naselja i poreklo stanovništva.

Rapanja Bara je novijeg postanka, zaseljena je jamačno početkom XIX ili najdalje krajem XVIII veka. Arnauti iz obližnjeg Barja su ovde čuvali stoku ili kosili travu. Stanovnici, koji su u njoj živeli, bili su im kao čivčije, a doselili su se na „trševinu“. Kao čivčije smatralni su se zbog toga što su obližnjima Arnautima u Barju davali radnike, kada su im ustrebali za radove u polju. Svuda je bila šuma („šib“), koji su oni krčili i njive stvarali.

-Mitići, Nikoljdan,  su se prvi doselili iz Novoga Sela („šopsko“) gde je Viljo Kolo – kao da je Novo Selo blizu Krive Feje. Doselio se Mita Stojanov.

-Ristini (Jovan i Đorđe), Nikoljdan, su došli iz Vine.

-Mladenkin (Stanko) ili Deda-Đorđin, Aranđelovdan, su iz Vlasine odakle se doselio otac – Đorđe Milenković – sa porodicom pre 80-90 godina.

-Stanković (Dimča), Aranđelovdan, je iz Golemog Sela.

-Zdravković (Gorča) ili Spasić, ne kaže se koju slavu slave – iz Gradnje, doselio se na imanje Arnautina, koji je tu imao šumu i livadu, i;

-Stoilković (Đorđe), Nikoljdan, je iz Batalovca – Vlasotinački srez .

Poslednje porodice su se doselile na kupljeno imanje.

IZVOR: Prema knjizi Riste T. Nikolića „Poljanica i Klisura“ nastaloj na osnovu podataka prikupljenih 1902. i 1903. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top