Poreklo prezimena, selo Tatar Varoš (Cetingrad) Reviewed by Momizat on . Prezimena u selu Tatar Varoš  (opština Cetingrad – Kordun), prema popisu stanovništva SR Hrvatske 1948. godine: Slika 1. Topografska mapa sela Tatar Varoš u raz Prezimena u selu Tatar Varoš  (opština Cetingrad – Kordun), prema popisu stanovništva SR Hrvatske 1948. godine: Slika 1. Topografska mapa sela Tatar Varoš u raz Rating: 0
You Are Here: Home » Zavičaj - sela i gradovi » Poreklo prezimena, selo Tatar Varoš (Cetingrad)

Poreklo prezimena, selo Tatar Varoš (Cetingrad)

Prezimena u selu Tatar Varoš  (opština Cetingrad – Kordun), prema popisu stanovništva SR Hrvatske 1948. godine:

Tatar Varoš

Slika 1. Topografska mapa sela Tatar Varoš u razmeri 1:25000


Rezultati popisa stanovništva od 1857. do 2011. godine za selo Tatar Varoš – izvor Wikipedia:

god. 2011. 2001. 1991. 1981. 1971. 1961. 1953. 1948. 1931. 1921. 1910. 1900. 1890. 1880. 1869. 1857.
broj 81 167 262 262 366 384 404 466 404 353 346 311 % % % %

Od 1857. do 1890. podaci sadržani u naselju Gnojnice. Do 1971. iskazivano pod imenom Tatar-Varoš.


Prezimena u selu Gnojnice prema popisu stanovništva 1948. godine (u knjizi „Leksik prezimena SR Hrvatske“, nastaloj na osnovu popisa 1948. godine, stanovnici sela Tatar Varoš ubrojani su u stanovnike susednog sela Gnojnice):

Prezime Broj osoba Krsna slava Napomena
Bogović 1- rimokatolici
Višnjić 45 (8)
Vlašić 15 (3) rimokatolici
Vratarić 45 (8), 3- rimokatolici
Vrbanić 1 (1) rimokatolici
Vukojević 1-
Galetić 24 (5) rimokatolici
Žalac 109 (17), 2- rimokatolici
Jurčević 61 (9), 1- rimokatolici
Jurčić 138 (20) rimokatolici
Katić 1- rimokatolici
Kuterovac 50 (7), 1- rimokatolici
Magdić 30 (4) rimokatolici
Moćan 29 (5), 1- rimokatolici
Obrovac 2 (1), 1- rimokatolici
Perić 9 (1) Nikoljdan?
Rakocija 29 (3) rimokatolici
Rebić 32 (6) Lazareva Subota
Rendulić 7 (1) rimokatolici
Salopek 6 (1) rimokatolici
Smrzlić 27 (6) Nikoljdan?
Stepić 1- rimokatolici
Tomljenović 1- rimokatolici
Cindrić 356 (42) rimokatolici

Napomena: 1) Broj ispred zagrade označava koliko je bilo stanovnika sela sa nekim prezimenom, a broj u zagradi označava u koliko domaćinstava su živeli. Ukoliko iza broja stoji znak -, reč je o stanovnicima koji nisu imali sopstveno domaćinstvo.

Izvor: „Leksik prezimena SR Hrvatske“, dr Šimunović Petar i dr Putanec Valentin.


 

Tokom Drugog Svetskog rata život je izgubilo najmanje 19 stanovnika sela Tatar Varoš, od čega je 5 palih boraca NOB-a, 8 žrtava ustaškog terora i 6 žrtava tifusa i drugih bolesti.

Pali borci:

 1. REBIĆ Save ĐURO, 1920, seljak, Srbin. Stupio u NOV 9. 11. 1942, borac 1. brig. 8. div. Poginuo u Crevarskoj Strani kod Vrginmosta 14. 12. 1943.
 2. REBIĆ Đure ILIJA, 1921, seljak. Srbin. Stupio u NOV 23. 1. 1943. Borac 1. brig. 8. div. Poginuo kod Plaškog 23. 3. 1944.
 3. REBIĆ Save NIKOLA, 1928, seljak, Srbin. Stupio u NOV 15. 7. 1943, borac 3. brig. 8. div. Poginuo kod Slunja 15. 4. 1945.
 4. VIŠNJIĆ Stanka MILOŠ, 1927, seljak, Srbin. Stupio u NOV 9. 11. 1942, borac 2. brig. 8. div. Poginuo kod Blata 2. 11. 1943.
 5. VIŠNJIĆ Laze RADE, 1927, seljak, Srbin. Stupio u NOV 1. 4. 1943, borac 2. brig. 8. div. Poginuo kod Cazina 11. 4. 1944.

Žrtve ustaškog i fašističkog terora:

 1. REBIĆ Save MARKO, 1924, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Miljevcu 3. 8. 1941.
 2. REBIĆ Sime PETAR, 1920, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Snosu 10. 4. 1942.
 3. VIŠNJIĆ Paje ĐURO, 1889, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Mehinu stanju 30. 7. 1941.
 4. VIŠNJIĆ Petra ĐURO, 1929, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše na Bakić Glavici 8. 8. 1941.
 5. VIŠNJIĆ Save ILIJA, 1924, seljak, Srbin. Spalile ga ustaše u Tatar Varoši 27. 5. 1942.
 6. VIŠNJIĆ Marka KATA, 1896, seljanka, Srpkinja. Zaklale je ustaše u Tatar Varoši 27. 5. 1942.
 7. VIŠNJIĆ Đure MILKA, 1926, dijete, Srpkinja. Ubile je ustaše u Miljevcu 3. 8. 1941.
 8. VIŠNJIĆ Miće STANKO, 1890, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Mehinom stanju 30. 7. 1941.

Umrli od tifusa i drugih bolesti:

 1. REBIĆ Dragana MIĆO, 1907, seljak, Srbin. Umro u Snosu 20. 5. 1944.
 2. REBIĆ Dragića MILE, 1902, seljak, Srbin. Umro u Tatar Varoši 17. 4. 1943.
 3. REBIĆ Miće MILE, 1904, seljak, Srbin. Umro u Stojmeriću 10. 4. 1943.
 4. VIŠNJIĆ Miće LAZO, 1884, seljak, Srbin. Umro u Tatar Varoši 10. 4. 1942.
 5. VIŠNJIĆ Mile MILKA, 1900, seljanka, Srpkinja. Umrla u Tatar Varoši 20. 8. 1943.
 6. VIŠNJIĆ Dragića SIMICA, 1895, seljanka, Srpkinja. Umrla u Tatar Varoši 15. 5. 1944.

IZVOR: „Kotar Slunj i kotar Veljun u NOR-u“, Historijski arhiv Karlovac

PRIREDIO: Saradnik portala Poreklo Jovan Eror


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top