Poreklo prezimena, selo Tupan (Nikšić) Reviewed by Momizat on . Poreklo stanovništva sela Tupan, opština Nikšić. Prema studiji Svetozara Tomića "Banjani" iz 1947. godine. Priredio saradnik portala Poreklo Miroslav Zdravković. Poreklo stanovništva sela Tupan, opština Nikšić. Prema studiji Svetozara Tomića "Banjani" iz 1947. godine. Priredio saradnik portala Poreklo Miroslav Zdravković. Rating: 0
You Are Here: Home » Zavičaj - sela i gradovi » Poreklo prezimena, selo Tupan (Nikšić)

Poreklo prezimena, selo Tupan (Nikšić)

Poreklo stanovništva sela Tupan, opština Nikšić. Prema studiji Svetozara Tomića „Banjani“ iz 1947. godine. Priredio saradnik portala Poreklo Miroslav Zdravković.

Crkva Sv. Jovana Krstitelja, selo Tupan

Crkva Sv. Jovana Krstitelja, selo Tupan

Tupan je i po prostoru i po broju s najveće selo u G. Banjanima. On zahvata pločasto-talasastu zaravan između brda Vardara i Drpa, Klenačkog zaseoka.

Jedna od najstarijih porodica u Banjanima je porodica Komnenovića koja je živela na Selini na Gornjem Tupanu. Pre doselenja Erakovića i Kilibarda, Komnenovići su se otselili sa Tupana. Predanje o tome njihovome otseljenju priča se ovako: Bilo sedam Komnenovića (sedam kuća), i počeli da grade gustijernu (cisternu, čatrnju) i „zastavu“ (ustavu) za vodenicu. Podele se u dve grupe, jedni da grade gustijernu a drugi da grade zastavu, i nabave devet majstora iz Primorja da to rade. U toku rada posvađaju se Komnenovići sa majstorima i pobiju svu devetoricu. Bojeći se osvete pobegnu u Tursku u Hercegovsku oblast gde ih ima i danas. Oni su ostavili kuće i sve što su imali samo da spasu čeljad i gole živote. Velestovci sa Čeva čuju da su opustele kuće Komnenovića, i dosele se prvo na Tupan; Vukota Eraković i Miloš Kilibarda i nasele se u kuće Komnenovića, gde su vele našli neugašenu vatru na ognjištu. Idućega proseča dosele se još tri kuće iz Velestova a posle 6g još 2k. Od ovih 7k svi su današnji Erakovići i Kilibarde u Banjanima, kojih ima oko 105 kuća.

Preci Erakovića su: Vukota došao iz Velestova – Mirko Vukotin – Sulja (Krsto) – Lazar Suljin – Mijajlo Lazarev – Simo Mijajlov (čovek od 40g) i Lazar Simov (1940g dete od 7g). Vele da se Vukota doselio iz Velestova na Tupan pre 180g, a toliko otprilike iznosi i šest pojaseva po 30g od pojasa do pojasa, ili 7 pojaseva po 25g. Po drugom predanju priča se da su iz Velestova došli od Erakovića Marko i Turo, a od Kilibarda Živko, Pero i Radule, i nastanili se u Gornjem Tupanu u opustele kuće Komnenovića u kojima su i vatru zatekli. Pričaju dalje da su ovi Velestovci imali ugovor sa Osmanom Šeovićem iz Korjenića da se nasele na Osmanovu zemlju na Gornjem Tupanu. Oni su se prvo nastanili na Selinu, a odatle su se posle rasturali po Gornjem i Donjem Tupanu. Po trećoj verziji Erakovići i Kilibarde su od dva brata od kojih je jedan bio „erav“ (razrok) a drugi kilav. Od eravoga brata su Erakovići a od onoga drugoga Kilibarde. Po četvrtoj verziji, koja izgleda da je najverovatnija, Erakovići su u Banjanima poreklom iz Velestova, sa Čeva a starinom su sa Njeguša. Predanje glasi: neki Erak digne se sa Njeguša i otseli se u Velestovo. Naseli se u Breškov Do. Po ovome Eraku prozvali se Erakovići. Oni, iako su sa Njeguša, nisu rod onim Erakovićima (Petrovićima) koji su starinom, kako vele, ispod Njegoša. Od Eraka u Breškovom Dolu narodi se čitavo selo i otešnja, te onda jedni otsele u Brda – Bjelopavliće – u selo Begmiloviće, a drugi u Banjane i ovi se nastane u selo Tupan. Đoko Radov Eraković, koji je imao 1912. godine 75 godina starosti, veli da je njegov deda Marko, otac Radov, od pola godine donet u Banjane. I Rade je još išao i kupio kesim od svoga imanja u Breškovom Dolu za vreme Sv. Petra i vladike Rada. Preci su ove porodice, u koliko mi pričaše Đoko Radov: Erak – Tomaš Erakov – Stanoje Tomašev – Marko Stanojev – Rade Markov – Đoko Radov. Rade je imao sina Marka a Marko Jakova i Jakov Stevana koji 1940g imao oko 40g.

Kilibarde su rod Erakovića i to bliski rod. Do početka ovoga veka oni se kao rođaci nisu uzimali. Prvo su se uzeli dvoje „pogreškom“ pa sad je počelo pomalo i bez pogreške. Erakovići hoće da im Kilibarde nisu krvni rod, nego nešto kao pod svoje uzeto pa stoga pričaju razne priče o poreklu ovih. Jedni pričaju da su Kilibarde od ćerke Erakove koja je bila udata za nekoga kršnoga momka iz Kotora. A Đoko Radov Eraković pričao mi je da se neki Eraković, dok su još živeli u Breškovom Dolu, skoro istražo. Od njega ostalo samo jedno malo i nečemurno muško dete, koje je imalo poveliki trbuščiž, pa ga deca zvala trbonja, kilonja. Ovaj kad odraste razvije se i postane prvi momak u selu. Oženi se i dobije nekoliko sinova. Njegovo potomstvo po onom nadimku trbonja-kilonja dobije prezime Kilibarde. Ovo je drugo tačnije, jer da nisu isto bratstvo, oni bi se između sebe još mnogo ranije orođavali, ženili i udavali. Danas su Kilibarde isto važna i čuvena porodica u Banjanima kao i Erakovići, a od ovih su mnogobrojniji. Erakovići i Kilibarde su, prema ovome, rod.

Svi slave Arhanđelov-dan a prislužuju Pantelijev dan (27.7) (ima ih 85k).

Erakovići su u Banjanima: Markovići, Pejovići (3k), Živkovići i Turovići. Jevto Pejović, raniji plemenski kapetan, starac od svojih 85 godina (1949. godine) je Eraković, pa po dedi Peju prozvao se Pejović. On veli da su se Erakovići doselili u Banjane pre 170 godina.

Ostatak Komnenovića sa Tupana su potisli Erakovići i Kilibarde i eno ih danas u zaseoku Lastvi pri planini Obljaju. Kumnenovići su zidali crkvu sv. Jovana na Gornjem Tupanu a crkvu sv. Đorđa u Donjem Tupanu zidali su Vujadinovići, od kojih danas nema nikog u Banjanima.

Osim Erakovića i Kilibarda (Kilibarda ima više kuća u Konjičkoj Ćupriji na granici u Hercegovini) na Tupanu žive:

– Manojlovići (1k) Nikolj-dan, a prislužba Nikolce 9.5, Hercegovac;

Spasojevići (3k) iz Velestova, iz Markovine, slavi Arhanđelov-dan i Pantelijev-dan (uzeli prislužbu Erakovića);

Mićunović (1k) slavi Arhanđelovdan i Pantelijev-dan;

Nikolići (2k) slave Malu Gospoju, od Nikolića su iz Župe Nikšićske;

Banićević (1k)Cuca, Jovanj-dan 7.1 i Nikolj-dan 6.12;

Sarići (3k) slave Arhanđelov-dan i Ilin-dan, iz Velestova su;

Pejovići (3k) od Erakovića su Tupanjani u Trebinju i u Bileći su iz Banjana sa Tupana od Komnenovića.

Tupan je 2011. godine imao 135 stanovnika (Srbi 68, Crnogorci 52…) prosečne starosti 45,9g. Pravoslavni 133.

IZVOR: Svetozar Tomić, „Banjani“. Priredio saradnik portala Poreklo Miroslav Zdravković.

 


Komentari (1)

  • Avramović

    Ma ajte molim vas, kakva je ovo glupost o etimologiji prezimena Kilibarda od Kilonja???

    Kilibarda je ili od Halebarda ili od Ćilibarda.

    Odakle kilonji ceo dodatak barda na kraju koji nimalo nije karakterističan za naše prostore???

    Odgovori

Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top