Poreklo prezimena, selo Bežište (Bela Palanka) Reviewed by Momizat on . Poreklo stanovništva sela Bežište, opština Bela Palanka. SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK, KNJIGA LXVII, MIHAJLO M. KOSTIĆ, KORITNICA, ANTROPOGEOGRAFSKA ISPITIVANJA, BE Poreklo stanovništva sela Bežište, opština Bela Palanka. SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK, KNJIGA LXVII, MIHAJLO M. KOSTIĆ, KORITNICA, ANTROPOGEOGRAFSKA ISPITIVANJA, BE Rating: 0
You Are Here: Home » Autori » Vojislav Ananić » Poreklo prezimena, selo Bežište (Bela Palanka)

Poreklo prezimena, selo Bežište (Bela Palanka)

Poreklo stanovništva sela Bežište, opština Bela Palanka. SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK, KNJIGA LXVII, MIHAJLO M. KOSTIĆ, KORITNICA, ANTROPOGEOGRAFSKA ISPITIVANJA, BEOGRAD, 1954. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.

Bežište

 

Položaj i tip.

Selo leži pod Vrelskim Ridom u podnožju Suve Planine a u dolini Bežiškog Potoka, koji ističe iz Vrela i čini jedan od izvorišnih krakova Koritničke Reke. Ono je na mestu gde se pomenuti potok sastaje sa nekoliko povremenih tokova, — između Kule (823 m) i jez. poda Blagovesti (625 m). U selu se služe vodom sa kaptiranog Bežiškog Vrela, izvora i bunara koji su duboki 5 do 9 m. Glavni su izvori: Radovanov Kladenac, Stuba,, Vlajin Kladenac, Korita, Glog, Trst, Janićina Padina, Dragulinovac, Čučkovac i Seoska Česma.

Selo je po tipu zbijeno sa razređenim krajevima. Nekolike kuće izmeštene su po kosama oko sela i imaju razređene dvorove. Izdvojenije krajeve čine: Nikolinci 10 k. i Pavlovci 8 k.

Granice seoskog atara povučene su na mestima: Suvo Drvo, Međa, Velkova Glava, Radovanov Kladenac, Stanička, Račino Orište, Resnički Bunar, Pripor i Kolarnica sa Resnikom, Suvo Drvo, Selsko Branište, Koviljica, Vojin Do i Crvena Strana sa Šljivovikom. Sa Krčimirom omeđeno je na: Popovoj Livadi (Braća Janković), Tri Bare, Ostroj Bari, Tutuništu i Rakošu. Od Rakoša graniči se u iznetim međama, sa G. Koritnicom. Sa Štrbovcem međa je na Pejinom Grobu, a sa Bogdanovcem na Kolarnici. Kolarnica je tromeđa: Bežišta, Resnika i Bogdanovca, a Pejin Grob: Štrbovca Bežišta i Bogdanovca. Topografska imena za sbradive površine su: Jajina Padina, Džučkovac, Krušak, Krušje Gusto Trnje, Kicina Livada, Mali Resnik. Golema Njiva, Blagovesti, Vojin Dol, Čuka, Svinjarrik, Selo, Griža, Todorove Pojate. Bregovita i delom obrađena mesta su: Kula, Zanoga, Del, Bukovica i dr. Utrina zahvata: Jasenjak, Jelovar, Ćosin Vrtop, Đađinu Livadu, Ostru Baru, Tošino Korito, Tri Bare Jasičje i Jasenje.

Poreklo stanovništva.

Starinci su:

Mladžinci i Pavlovci (Ćirići, Mladenovići, Pavlovići; 4 k., sv. Arhanđeo). Privodnjaci su: Svetozar Jašić iz Brateševca od Jašinaca u Mladžince i Vlasta Tričković od Litkalovaca iz Resnika u Pavlovce.

– Derlinci (Jocići; 1 k., sv. Arhanđeo). Ima ih otseljenih u Obrenovcu, Ivangradu i u selu Deronje, Srez odžački.

– Đađinci (Mitrovići; 1 k. Sv. Arhanđeo). Ima ih otseljenih u Aleksincu.

Doseljenici su:

Nikolinci i Tazinci (Nikolići, Rančići, Ignjatovići, Petrovići; 17 k., sv. Petka): iz Šuškavice. Privodšaci su: Lazar Ignjatović iz Krnjina od Marnjanovaca u Nikolince i Đura Petrović iz Rakova Dola u Tazince. Nikolinaca ima otseljenih u okolini Pančeva.

– Mitinci i Ćirinci (Mitići, Ćirići; 14 k., sv. Nikola): iz Careva Dela. Ima ih otseljenih u okolini Pančeva.

– Mininci (20 k., sv. Đorđe; Minići): iz Svrljiga. Ima ih otseljenih u Odžacima.

Pašalinci (Jovanovići; 12 k., sv. Stevan): iz Bogdanovca. Ima ih otseljenih u okolini Pančeva.

– Govedarovci (Zdravkovići; 5 k., sv. Arhanđeo):        iz Brestov – Dola. Privodnjak je Mila Pešić iz Provaljenika.

– Kačarevci (Ignjatovići; 4 k., sv. Arhanđeo): iz Suračeva.

– Lisičkovi (Stojadinovići 6 k., sv. Arhanđeo): iz Šuškavice. Ima ih u Opovu, Srez kovačički.

– Đorđevići (2 k., Nova Godina): iz Rasnice; Srez nišavski. Otseljenih od ovog ciganskog roda ima u okolini Pančeva.

Seoska slava je Spasovdan. Selo ima Svoje groblje.

IZVOR :  SRPSKI  ETNOGRAFSKI  ZBORNIK, KNJIGA  LXVII, MIHAJLO M. KOSTIĆ, KORITNICA, ANTROPOGEOGRAFSKA ISPITIVANJA,  BEOGRAD,  1954.  Odabrao   i  priredio  saradnik portala   Poreklo  Vojislav  Ananić


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top