Sveti apostol Filip Reviewed by Momizat on . Srpska pravoslavna crkva i vernici 27. novembra (14. novembra po julijanskom kalendaru) slave Svetog apostola Filipa. Uredništvo portala Poreklo čestita svima k Srpska pravoslavna crkva i vernici 27. novembra (14. novembra po julijanskom kalendaru) slave Svetog apostola Filipa. Uredništvo portala Poreklo čestita svima k Rating: 0
You Are Here: Home » Krsne Slave » Sveti apostol Filip

Sveti apostol Filip

apostol-FilipSrpska pravoslavna crkva i vernici 27. novembra (14. novembra po julijanskom kalendaru) slave Svetog apostola Filipa. Uredništvo portala Poreklo čestita svima koji slave ovog sveca.

FILIP (grč: Φίλιππος), Apostol, jedan od Dvanaestorice apostola. Ο njegovom životu do izbora za Apostola ništa se ne zna, osim da je bio rodom iz Vitsaide, prema rečima Jovana jevanđeliste, „iz grada Andrejeva i Petrova“.

Novi Zavet o Filipu

Bio je među okupljenim oko Jovana Krstitelja kada je Jovan pokazao na „jagnje Božije“. Nešto se premišljao, no nije dugo oklevao, kad je čuo božanski poziv „pođi za mnom“, da bi ubrzo doveo Natanaila. Jevanđelje ga spominje pri opisu hranjenja nekoliko hiljada ljudi sa pet hlebova i dve ribe. Kad su se Jelini obratili Filipu pitanjem: „Gospodine, hoćemo li da vidimo Isusa“, on nije smeo lično da prenese njihovu želju Gospodu, nego je nju prethodno kazao Andreju, i zatim su je obojica prenela Isusu Hristu.

Posle Tajne večere, kada je Gospod u oproštajnoj besedi Apostolima pripovedao ο svome odlasku Ocu, Filip je, pod uticajem ljudskih osećanja i ovozemaljskih predstava, kazao: „Gospode, pokaži nam Oca, i biće nam dosta“. Njegovo ime je peto po redu među imenima dvanestorice Apostola, iza dva para braće: Petra i Andreja, Jakova i Jovana. Po Gospodnjem Vaznesenju, Filip se spominje sa ostalim Apostolima, koji su ostali u Jerusalimu u gornjoj odaji (gornici) i čekali silazak Svetoga Duha.

Ostatak života

Predanje govori ο tome da je Apostol Filip propovedao u Skitiji i Frigiji (Mala Azija), da je mučenički postradao – bio je raspet na krstu u Jerapolju 86. godine posle Hrista, u vreme cara Dometijana. Takođe prema predanju, bio je oženjen i imao je tri kćeri. U svom pismu, Polikrat, Episkop Efesa piše da je jedna od velikih svetiljki koje će Gospod tražiti u posednji dan: „Filip, jedan od dvanaest Apostola, koji je sahranjen u Jerapolju sa svoje dve kćeri, koje su ostarele kao device“, a treća kćerka, koja je „provela život u Duhu Svetome počiva u Efesu.“ Crkva ga proslavlja 14. novembra.

Iz Ohridskog prologa

Rodom iz Vitsaide kraj jezera Galilejskog, kao i Petar i Andreja. Od malena naučen Svetom Pismu, Filip se odmah odazva pozivu Gospoda Isusa i pođe za Njim. Posilasku Svetog Duha, Filip je revnosno propovedao Jevanđelje po mnogim stranama Azije i po Grčkoj. U Grčkoj htedoše ga Jevreji ubiti, no Gospod ga spase moćnim čudesima svojim. Tako arhijerej jevrejski, koji se ustremi na Filipa da ga bije, najedanput oslepi i sav pocrni. I bi zemljotres veliki, i zemlja se rastupi i proguta zlobne gonitelje Filipove. I druga mnoga čudesa zbiše se, naročito iscelenja bolnih, zbog kojih mnogi neznabošci poverovaše u Hrista.

U gradu Frigijskom Jerapolju Sv. Filip se našao na zajedničkom poslu jevanđelskom sa Jovanom Bogoslovom, svojom sestrom Marijamnom i Vartolomejom Apostolom. Tude bi neka opasna zmijurina, koju neznabošci hranjahu brižljivo i klanjahu joj se kao bogu. Apostoli Božiji molitvom kao kopljem umrtviše tu zmijurinu. Time navukoše gnev pomračenih ljudi. I ozlobljeni neznabošci uhvatiše Filipa i raspeše ga naopako na drvetu, po tom raspeše i Vartolomeja. U tom se zemlja rastupi i proguta sudiju i mnoge druge sa njim. U velikom strahu potrčaše ljudi da skinu raspete Apostole. No uspeše samo Vartolomeja da skinu živa; Filip pak beše izdahnuo. Vartolomej postavikrštenima za Episkopa Stahija, koga pre toga on i Filip behu iscelili od slepila i krstili. Beše Stahije 40 godina slep. Mošti Sv. Filipa prenete su docnije u Rim. Postrada ovaj divni Apostol 86. godine u vreme cara Dometijana.

IZVOR: www.pravoslavlje.net


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top