Poreklo prezimena, selo Gnojnice (Cetingrad, Kordun) Reviewed by Momizat on . Prezimena u selu Gnojnice (opština Cetingrad – Kordun), prema popisu stanovništva SR Hrvatske 1948. godine: Slika 1. Topografska mapa sela Gnojnice u razmeri 1: Prezimena u selu Gnojnice (opština Cetingrad – Kordun), prema popisu stanovništva SR Hrvatske 1948. godine: Slika 1. Topografska mapa sela Gnojnice u razmeri 1: Rating: 0
You Are Here: Home » Zavičaj - sela i gradovi » Poreklo prezimena, selo Gnojnice (Cetingrad, Kordun)

Poreklo prezimena, selo Gnojnice (Cetingrad, Kordun)

Prezimena u selu Gnojnice (opština Cetingrad – Kordun), prema popisu stanovništva SR Hrvatske 1948. godine:

Delić PoljanaSlika 1. Topografska mapa sela Gnojnice u razmeri 1:25 000
(Kliknuti na fotografiju radi bolje preglednosti)

Rezultati popisa stanovništva od 1857. do 2011. godine za selo Gnojnice – izvor Wikipedia:

god. 2011. 2001. 1991. 1981. 1971. 1961. 1953. 1948. 1931. 1921. 1910. 1900. 1890. 1880. 1869. 1857.
broj 24 47 239 244 392 405 489 561 563 474 484 573 944 857 791 840

U 2001. smanjeno izdvajanjem naselja Gornje Gnojnice i Donje Gnojnice. Od 1857. do 1890. sadrži podatke za naselje Tatar Varoš, a do 1991. sadržao je podatke za naselja Gornje Gnojnice i Donje Gnojnice. Prema popisu 2001. godine Donje Gnojnice su imale 31, a Gornje Gnojnice 47 stanovnika. Prema popisu 2011. godine Donje Gnojnice su imale 20, a Gornje Gnojnice 28 stanovnika.


Tokom Drugog Svetskog rata život je izgubilo najmanje 16 stanovnika sela Gnojnice, od čega 4 borca NOB-a, 11 žrtava ustaškog terora i 1 osoba umrla od tifusa ili drugih bolesti.

Pali borci NOB-a:

1. GALETIĆ Vale MILE, 1923, seljak, Hrvat. Stupio u NOV 25. 12. 1944. borac 2. brig. 8. div. Poginuo kod Vaganca 2. 1. 1945.
2. SMRZLIĆ Nikole DRAGAN, 1920, seljak, Srbin. Stupio u NOV 14. 8. 1942, borac 2. brig. 8. div. Poginuo kod Cazina 13. 9. 1944.
3. ŽALAC Marka IVAN, 1920, seljak, Hrvat. Stupio u NOV 25. 12. 1944. borac 2. brig. 8. div. Poginuo kod Vaganca 2. 1. 1945.
4. ŽALAC Mile PETAR, 1892, radnik, Hrvat. Stupio u NOV jula 1941. Član KPJ od prije rata, član štaba »Ćuprijsko-rudničkog« odreda. Poginuo kod Paraćina 1941.

Žrtve ustaškog terora:

1. REBIĆ Ilije MARA, 1897, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Gnojnicama 6. 5. 1942.
2. REBIĆ Jeke NIKOLA, 1907, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše na Bakić glavici 8. 8. 1941.
3. SMRZLIĆ Nikole DRAGAN, 1921, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše na Bakić glavici 8. 8. 1941.
4. SMRZLIĆ Janka ĐURO, 1914, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Bakić glavici 8. 8. 1941.
5. SMRZLIĆ Mile ILIJA, 1911, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Bakić glavici 8. 8. 1941.
6. SMRZLIĆ Nikole MILE, 1913, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše na Bakić glavici 8. 8. 1941.
7. SMRZLIĆ Mile NIKOLA, 1921, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše na Bakić glavici 8. 8. 1941.
8. SMRZLIĆ Janka SIMO, 1911, seljak. Srbin. Ubile ga ustaše na Bakić glavici 8. 8. 1941.
9. VIŠNJIĆ Petra DRAGAN, 1924, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše na Bakić glavici 8. 8. 1941.
10. VIŠNJIĆ Tome PETAR, 1886, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše na Bakić glavici 8. 8. 1941.
11. VIŠNJIĆ Petra SIMO, 1920, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše na Bakić glavici 8. 8. 1941.

Umrli od tifusa ili drugih bolesti:

1. GALETIĆ Janka MARKO, 1876, seljak, Hrvat. Umro u Bogovolji 16. 4. 1943.

Izvor: „Kotar Slunj i kotar Veljun u NOR-u i socijalističkoj izgradnji“, Historijski arhiv Karlovac


Prezimena u selu Gnojnice prema popisu stanovništva 1948. godine (u knjizi „Leksik prezimena SR Hrvatske“, nastaloj na osnovu popisa 1948. godine, u stanovnike Gnojnica ubrojani su i stanovnici susednog sela Tatar Varoš):

Prezime Broj osoba Krsna slava Napomena
Bogović 1- rimokatolici
Višnjić 45 (8)
Vlašić 15 (3) rimokatolici
Vratarić 45 (8), 3- rimokatolici
Vrbanić 1 (1) rimokatolici
Vukojević 1-
Galetić 24 (5) rimokatolici
Žalac 109 (17), 2- rimokatolici
Jurčević 61 (9), 1- rimokatolici
Jurčić 138 (20) rimokatolici
Katić 1- rimokatolici
Kuterovac 50 (7), 1- rimokatolici
Magdić 30 (4) rimokatolici
Moćan 29 (5), 1- rimokatolici
Obrovac 2 (1), 1- rimokatolici
Perić 9 (1) Nikoljdan?
Rakocija 29 (3) rimokatolici
Rebić 32 (6) Lazareva Subota?
Rendulić 7 (1) rimokatolici
Salopek 6 (1) rimokatolici
Smrzlić 27 (6) Nikoljdan?
Stepić 1- rimokatolici
Tomljenović 1- rimokatolici
Cindrić 356 (42) rimokatolici

Napomena: 1) Broj ispred zagrade označava koliko je bilo stanovnika sela sa nekim prezimenom, a broj u zagradi označava u koliko domaćinstava su živeli. Ukoliko iza broja stoji znak -, reč je o stanovnicima koji nisu imali sopstveno domaćinstvo.

Izvor: „Leksik prezimena SR Hrvatske“, dr Šimunović Petar i dr Putanec Valentin

PRIREDIO: Saradnik portala Poreklo Jovan Eror.


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top