Poreklo prezimena, selo Podcetin (Cetingrad) Reviewed by Momizat on . Prezimena u selu Podcetin (opština Cetingrad – Kordun), prema popisu stanovništva SR Hrvatske 1948. godine Slika 1. Topografska mapa sela Podcetin u razmeri 1:2 Prezimena u selu Podcetin (opština Cetingrad – Kordun), prema popisu stanovništva SR Hrvatske 1948. godine Slika 1. Topografska mapa sela Podcetin u razmeri 1:2 Rating: 0
You Are Here: Home » Zavičaj - sela i gradovi » Poreklo prezimena, selo Podcetin (Cetingrad)

Poreklo prezimena, selo Podcetin (Cetingrad)

Prezimena u selu Podcetin (opština Cetingrad – Kordun), prema popisu stanovništva SR Hrvatske 1948. godine

Podcetin

Slika 1. Topografska mapa sela Podcetin u razmeri 1:25000

 

Rezultati popisa stanovništva od 1857. do 2011. godine za selo Podcetin – izvor Wikipedia:

god. 2011. 2001. 1991. 1981. 1971. 1961. 1953. 1948. 1931. 1921. 1910. 1900. 1890. 1880. 1869. 1857.
broj 41 69 % % 222 217 253 277 297 275 267 316 147 149 178 154

U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Cetinski Varoš. Do 1948. iskazivano kao naselje, a od 1953. kao deo naselja. Do 1931. iskazivano pod imenom Cetin.  U 1981. i 1991. podaci iskazani u naselju Cetinski Varoš.


Prezimena u selu Podcetin prema popisu stanovništva 1948. godine:

Prezime Broj osoba Krsna slava Napomena
Barać 14 (3)
Brajdić 29 (7)  rimokatolici
Vudragović 3 –
Vuković 33 (3) rimokatolici
Grdić 5 (1) rimokatolici
Jukić 25 (5) rimokatolici
Krmar 6 (2)
Lesar 29 (3) rimokatolici
Mandić 9 (3)
Mrgan 1 – rimokatolik
Mujić 8 (2) rimokatolici
Perak 29 (2) rimokatolici
Petričić 8 (3)
Savić 2 (1)
Sokolić 16 (3) rimokatolici
Stipetić 7 (2) rimokatolici
Filipčić 18 (2) rimokatolici
Cindrić 13 (2) rimokatolici
Štajduhar 8 (1) rimokatolici

Napomena:

1) Broj ispred zagrade označava koliko je bilo stanovnika sela sa nekim prezimenom, a broj u zagradi označava u koliko domaćinstava su živeli. Ukoliko iza broja stoji znak -, reč je o stanovnicima koji nisu imali sopstveno domaćinstvo.

IZVOR: „Leksik prezimena SR Hrvatske“, autori dr Šimunović Petar i dr Putanec Valentin


Tokom Drugog Svetskog rata život je izgubilo 65 stanovnika sela Podcetin, od čega 5 boraca NOB-a, 58 žrtava ustaškog terora i 2 osobe umrle od tifusa i drugih bolesti.

Pali borci NOB-a:

1. BARAĆ Miće DUŠAN, 1925, seljak, Srbin. Stupio u NOV 12. 11. 1941. u odred »Široka Rijeka« borac 2. brig. 6. div. Ranjen 14. 11. 1942, kod Slunja. Poginuo u Bosni 1943.

2. BARAĆ Mije NIKOLA, 1919, seljak, Srbin. Stupio u NOV 10. 9. 1942, komandir voda 1. brig. 8. div. Ranjen 30. 9. 1943. kod Oštarija. Podlegao operaciji na Siciliji 1944.

3. BARAĆ Miće PETAR, 1923, seljak, Srbin. Stupio u NOV 13. 4. 1942, komandir voda 3. brig. 8. div. ranjen 8. 6. 1943. kod Josipdola, i zaklan od ustaša u bolnici Otočac 14. 9. 1943.

4. MANDIĆ Miće ĐURO, 1924, seljak, Srbin. Stupio u NOV 1. 9. 1943. borac Moslavačke brig. Poginuo u Moslavini 1944.

5. MANDIĆ Mile NIKOLA, 1924, seljak, Srbin. Stupio u NOV 16. 12. 1942, borac 2. brig. 6. div. ranjen 21. 3. 1943, nakon čega je umro u VPB Bijeli Potoci.

Žrtve ustaškog terora:

1. BARAĆ Nikole DMITAR, 1942, dijete. Srbin. Ubile ga ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.

2. BARAĆ Miće DRAGICA, 1920, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.

3. BARAĆ Miće ĐURO, 1925, seljak, Srbin. Ubile i bacile ga ustaše u Koranu 2. 8. 1941.

4. BARAĆ Miće JURE, 1942, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.

5. BARAĆ Nikole MARIJA, 1937, dijete, Srpkinja. Ubile je ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.

6. BARAĆ Koste MIĆA, 1897, seljak. Srbin. Ubile ga ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.

7. BARAĆ Tome MIKA, 1895, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.

8. BARAĆ MILA, 1850, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Podcetinu 15. 9. 1942.

9. BARAĆ Rade MILA, 1891, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Podcetinu 15. 9. 1942.

10. BARAĆ Rade MILA, 1900, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.

11. BARAĆ Nikole MILAN, 1939, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.

12. BARAĆ Rade MILAN, 1930, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.

13. BARAĆ Marka MILE, 1893, seljak, Srbin. Objesio se u Podcetinu kad su mu ustaše opkolile kuću 6. 8. 1941.

14. BARAĆ Nikole MILKA, 1937, dijete, Srpkinja. Ubile je ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.

15. BARAĆ Rade PETAR, 1942, dijete. Srbin. Ubile ga ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.

16. BARAĆ Petra RADE, 1890, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.

17. BARAĆ RANKA, 1906, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.

18. BARAĆ Nikole SLAVKO, 1942, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.

19. BARAĆ Marka SOFIJA, 1897, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.

20. BARAĆ Mile STANA, 1906, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Podcetinu 6. 8. 1941.

21. BRKOVIĆ Rade ANKA, 1941, dijete, Srpkinja. Ubile je ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.

22. BRKOVIĆ Rade MILAN, 1938, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.

23. BRKOVIĆ Mile MILIVOJ, 1895, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Mehinom stanju 30. 7. 1941.

24. BRKOVIĆ Rade MILIVOJ, 1871, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše na Bakić Glavici kod Cetingrada 8. 8. 1941.

25. BRKOVIĆ Milivoja RADE, 1914, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Podcetinu 25. 4. 1942.

26. JELIČIĆ Milana NIKOLA, 1902, lugar, Srbin. Ubile ga ustaše u Mehinom stanju 30. 7. 1941.

27. JELIČIĆ Dmitra STOJA, 1901, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.

28. MANDIĆ Jove BRANKO, 1934, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.

29. MANDIĆ Mile DRAGA, 1930, dijete, Srpkinja. Ubile je ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.

30. MANDIĆ Mile DRAGAN, 1935, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.

31. MANDIĆ Marka DRAGICA, 1903, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.

32. MANDIĆ Stanka JOVO, 1875, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše na Bakić Glavici 8. 8. 1941.

33. MANDIĆ Steve JOVO, 1895, penzioner, Srbin. Ubile ga ustaše u Mehinom stanju 30. 7. 1941.

34. MANDIĆ Mile MARA, 1940, dijete, Srpkinja. Ubile je ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.

35. MANDIĆ Nikole MICA, 1937. dijete, Srpkinja. Ubile je ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.

36. MANDIĆ Rade MIKA, 1912, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.

37. MANDIĆ Nikole MILADIN, 1897, trgovac, Srbin. Ubile ga ustaše u Mehinu stanju 30. 7. 1941.

38. MANDIĆ Nikole MILE, 1901, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše kod Podcetina 22. 8. 1942.

39. MANDIĆ MILICA, 1910, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.

40. MANDIĆ Sime MILICA, 1941, dijete, Srpkinja. Ubile je ustaše u Šiljkovači 22. 3. 1941.

41. MANDIĆ Koste MILIJA, 1893, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.

42. MANDIĆ Đure MILKA, 1904, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.

43. MANDIĆ Jove MILKA, 1882, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.

44. MANDIĆ Marka MILKA, 1872, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.

46. MANDIĆ Jove NADA, 1933, dijete, Srpkinja. Ubile je ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.

47. MANDIĆ Steve NIKOLA, 1905, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Mehinu stanju 30. 7. 1941.

48. MANDIĆ Mile PETAR, 1926, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.

49. MANDIĆ Nikole RADE, 1934, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.

50. MANDIĆ Milana RANKA, 1920, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Šiljkovači 22. 3. 1942.

51. PETRIČIĆ Petra DRAGAN, 1915, stolar, Srbin. Ubile ga ustaše na Bakić Glavici 8. 8. 1941.

52. PETRIČIĆ Mile ĐURO, 1912. seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Mehinu stanju 30. 7. 1941.

53. PETRIČIĆ Mile ILIJA, 1922, seljak. Srbin. Ubile ga ustaše na Bakić Glavici 8. 8. 1941.

54. PETRIČIĆ Rade JANJA, 1913, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Staroj Gradiški 1942.

55. PETRIČIĆ Despota MILA, 1875, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Podcetinu 15. 9. 1942.

56. PETRIČIĆ Đure MILE, 1934, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Staroj Gradiški 1942.

57. PETRIČIĆ Miloša RANKA, 1934, dijete, Srpkinja. Ubile je ustaše u Podcetinu 15. 9. 1942.

58. VOJNOVIĆ Marka STOJA, 1885, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.

Umrli od tifusa i drugih bolesti:

1. MANDIĆ Nikole DUŠAN, 1942, dijete, Srbin. Umro u Cetingradu 15. 12. 1942.

2. MANDIĆ Jovana MILICA, 1890, seljanka, Srpkinja. Umrla u Podcetinu 7. 4. 1943.

Izvor – „Kotar Slunj i kotar Veljun u NOR-u i socijalističkoj izgradnji“, Historijski arhiv Karlovac.


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top