Poreklo prezimena, selo Dragojloviće (Sjenica) Reviewed by Momizat on .   Poreklo stanovništva sela Dragojloviće, opština Sjenica. Prema studiji „Sela sjeničkog kraja antropogeografska proučavanja“ Mile A. Pavlović iz 2009. godi   Poreklo stanovništva sela Dragojloviće, opština Sjenica. Prema studiji „Sela sjeničkog kraja antropogeografska proučavanja“ Mile A. Pavlović iz 2009. godi Rating: 0
You Are Here: Home » Autori » Vojislav Ananić » Poreklo prezimena, selo Dragojloviće (Sjenica)

Poreklo prezimena, selo Dragojloviće (Sjenica)

 

Poreklo stanovništva sela Dragojloviće, opština Sjenica. Prema studiji „Sela sjeničkog kraja antropogeografska proučavanja“ Mile A. Pavlović iz 2009. godine. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.

 

Ovo selo se svrstava u naselja zbijenog tipa. Smešteno je u visinskoj zoni 1.080-1.100 m između Crnog vrha i brda zvanog Dubinje, na obodu Sjeničke kotline. Udaljeno je 12 km jugoistočno od Sjenice. Površina seoskog atara iznosi 1.669 ha, a katastarske opštine 2.356 ha, koja obuhvata i atar sela Gradac, površine 687 ha. Prema popisu 2002. godine u Dragojlovićima je živelo 114 stanovnika.

Atar sela je bogat izvorima i manjim tokovima (potocima) – Dragojlovića reka, sa izvorišnim krakom Suvi potok, ponire na dužini od 700 m kod Srednjeg brda. U centralnom delu atara nalazi se jak izvor Vrelo. Smatra se da je po njemu selo i dobilo prvobitni naziv Vrelo, krajem XVIII veka, kada ga naseljavaju doseljenici iz Crne Gore. U centru sela nalazi se izvor čija je voda kaptirana i podignuta je česma.

Najveći broj doseljenika u ovo selo došao je 1805. godine iz Budimlja – Crna Gora. Na osnovu podataka dobijenih anketom na terenu, neki stanovnici sela smatraju da su se njihovi preci doselili iz Budimlja još 1480. godine. Stanovnici sela smatraju da je selo tada dobilo današnje ime, i to po ličnom imenu – Dragojlo, koji se prvi doselio u selo. Mile Nedeljković navodi da je naziv sela patronimički, po rodu Dragojlovića, od muškog imena Dragojlo [Nedeljković, 1999]. U Srbiji više ne postoji nijedno selo sa ovakvim imenom.

U selu se nalaze arheološki lokaliteti iz XIV i XV veka. Jugozapadno od izvorišta reke Vape, a severoistočno od sela, nalazi se nekropola koju meštani nazivaju „Latinsko groblje“. Lokalitet se nalazi na imanju Vlajka Ilića. Južno od sela, na blagoj kosi, nalazi se lokalitet „Bogomolja“. Narod se na ovom mestu okupljao na Sv. Trojice. Pored seoskog puta Dragojloviće – Kijevci sa leve strane se nalazi spomenik koji ima oblik krsta i polomljen je. Po legendi, tu je sahranjen pop Ilija, koga su na putu iz Buđeva za Dragojloviće pojeli vuci. U današnjem seoskom groblju ima spomenika iz druge polovine XIX i sa početka XX veka [Premović-Aleksić, 1989, 88], Sa starim imenom Vrelo i današnjim imenom Dragojloviće selo je upisano u turskom popisu 1455. godine, kada je imalo 5 domaćinstava. U popisu 1542. godine upisano je kao Viriela. Po popisu sa kraja XVI veka selo je imalo 16 kuća [Premović-Aleksić, 1997, 50]. Pod današnjim imenom selo se pominje 1912, i to sa 31 čifčijskim domaćinstvom, a 1921. godine se spominje kao Dragojlovići i ima 41 dom i 413 stanovnika. Meštani u arheološke lokalitete ubrajaju i tzv. „Savove stope“.

U selu postoji četvororazredna osnovna škola „Branko Radičević“, otvorena 1926. godine, i prodavnica mešovite robe. Glavno zanimanje stanovništva je stočarstvo iako izvestan broj meštana radi u rudniku „Štavalj“ i u Sjenici. Selo je struju dobilo 1971, telefon 1990, a makadamski put 1982. godine. Selo je dobilo vodovod 1974, i to do škole, gde je podignuta i česma, a voda je odatle razvedena po mahalama. Ovaj vodovod je bio nedovoljan za potrebe sela, pa je 1986. godine dovedena voda iz Vrsjenica do česme u centru sela, odakle je razvedena prema domaćinstvima. I pored ovoga, problem vodosnabdevanja  nije rešen, a česma od 2008. nije u funkciji.

Broj dnevnih migranata predstavljen je sa 20 radnika, 6 učenika srednjih škola i 7 učenika osnovnih škola.

U periodu od 1948. do 1953. broj stanovnika u ovom selu je porastao za 15% da bi u periodu posle toga do 2002. godine bio smanjen za 69%. Broj domaćinstava se smanjio 1948-2002. godine za 29%, ali treba naglasiti da to nije bilo kontinuirano opadanje. Prosečan broj članova u domaćinstvu je bio u opadanju do 1953, a 1991. je bilo 9 domaćinstava sa 5 i više članova (18,75%), dok ih je 2002. godine 7 (20,59%).

Broj stanovnika i domaćinstava sa prosečnim brojem članova u domaćinstvu

Godina       Broj stanovnika       Broj domaćinstava     Srednji broj članova u domaćinstvu

1948.                    314                                        48                                            7,10

1933.                    362                                        49                                            7,38

1961.                    346                                        48                                            7,20

1971.                    261                                         41                                            6,36

1981.                    219                                        45                                            4,86

1991.                    155                                        48                                            3,22

2002.                   114                                        34                                            3,35

 

Domaćinstva u selu Dragojloviće:

1. Vasojević Vaso

Domaćinstvo ima 5 članova. Udaljeno je od osnovne škole 3 km, a od autobuske stanice 3,5 km. Kuća je građena od tvrdog materijala, sa vodom i sanitarnim uređajima. Dva lica su zaposlena – jedno u rodnom selu, a jedno u Sjenici. U domaćinstvu je 1 učenik osnovne škole i 1 učenik srednje škole. Bave se uzgojem goveda.

2. Knežević Radoš

Domaćinstvo ima 6 članova. Udaljeno je od osnovne škole 1 km, a od autobuske stanice 3 km. Kuća je građena od tvrdog materijala, sa vodom i sanitarnim uređajima. Jedno lice je zaposleno, a jedno traži posao. Jedan član domaćinstva je učenik osnovne škole, a 1 srednje škole. Bave se uzgojem goveda.

3. Knežević Staniša

Domaćinstvo ima 4 člana. Udaljeno je od osnovne škole 1 km, a od autobuske stanice 3 km. Kuća je građena od tvrdog materijala, sa vodom i sanitarnim uređajima. Jedno lice je zaposleno u rodnom selu, a jedno traži posao. U domaćinstvu su 2 učenika osnovne škole.

4. Knežević Puniša

Domaćinstvo ima 3 člana. Udaljeno je od osnovne škole 1 km, a od autobuske stanice 3 km. Kuća je građena od tvrdog materijala, sa vodom i sanitarnim uređajima. Jedan član domaćinstva je zaposlen, a 1 je student. Prihode ostvaruju uzgojem goveda.

5. Slović Dragoslav

Domaćinstvo ima 7 članova. Udaljeno je od osnovne škole 0,5 km, a od autobuske stanice 3 km. Kuća je građena od tvrdog materijala, sa vodom i sanitarnim uređajima. Tri člana domaćinstva su zaposlena, a 2 traže posao. Bave se uzgojem goveda.

6. Slović Milovan

Domaćinstvo ima 4 člana. Udaljeno je od osnovne škole 0,1 km, a od autobuske stanice 3 km. Kuća je građena od tvrdog materijala, sa vodom i sanitarnim uređajima. Tri člana domaćinstva su zaposlena, a 1 je student. Bave se uzgojem goveda.

7. Knežević Radivoje

Domaćinstvo ima 4 člana. Udaljeno je od osnovne škole 0,5 km, a od autobuske stanice 3 km. Kuća je građena od tvrdog materijala, sa vodom i sanitarnim uređajima. U domaćinstvu nema zaposlenih lica. Jedan član traži posao, a 1 je student.

8. Knežević Drago

Domaćinstvo ima 4 člana. Udaljeno je od osnovne škole 0,5 km, a od autobuske stanice 3 km. Kuća je građena od tvrdog materijala, sa vodom i sanitarnim uređajima. Dva lica su zaposlena. Jedan član domaćinstva traži posao, a 1 je student. Bave se uzgojem goveda.

9. Knežević Dušan

Domaćinstvo ima 5 članova. Udaljeno je od osnovne škole 0,5 km, a od autobuske stanice 3 km. Kuća je građena od tvrdog materijala, sa vodom i sanitarnim uređajima. Jedno lice je zaposleno, a 2 traže posao. Domaćinstvo se bavi uzgojem goveda.

10. Knežević Mladomir

Domaćinstvo ima 3 člana. Udaljeno je od osnovne škole 0,5 km, a od autobuske stanice 3 km. Kuća je građena od tvrdog materijala, sa vodom i sanitarnim uređajima. U domaćinstvu nema zaposlenih lica, a 1 član traži posao. Glavni izvor prihoda je stočarstvo – uzgoj goveda.

11. Vasojević Drago

Domaćinstvo ima 4 člana. Kuća nema vodu i sanitarne uređaje. Jedno lice je zaposleno na teritoriji Sjeničkog kraja, 2 lica traže posao. Domaćinstvo se bavi poljoprivredom.

12. Vasojević Vaso

Domaćinstvo ima 4 člana. Kuća je opremljena vodom i sanitarnim uređajima. Jedno lice je zaposleno na teritoriji Sjeničkog kraja, a jedno lice traži posao. Domaćinstvo se bavi poljoprivredom.

13. Ilić Drago

Domaćinstvo ima 3 člana. Kuća nema vodu i sanitarne uređaje. Jedno lice je zaposleno van Sjeničkog kraja, ajedno traži posao. Domaćinstvo se bavi poljoprivredom.

14. Ilić Želimirka

Domaćinstvo ima 3 člana. Kuća nema vodu i sanitarne uređaje. Jedno lice je zaposleno van Sjeničkog kraja. Domaćinstvo se bavi poljoprivredom.

15. Ilić Rosa

Jednočlano domaćinstvo. Kuća nema vodu i sanitarne uređaje. Jedini član domaćinstva se bavi poljoprivredom.

16. Knežević Zorka

Domaćinstvo ima 2 člana. Kuća nema vodu i sanitarne uređaje. Jedan član domaćinstva traži posao. Bave se poljoprivredom.

17. Knežević Zdravko

Domaćinstvo ima 8 članova. Kuća je opremljena sanitarnim uređajima i vodom. Dva lica su zaposlena na teritoriji Sjeničkog kraja, a jedno traži posao. U domaćinstvu su 2 učenika srednje škole. Bave se poljoprivredom.

18. Knežević Novak

Domaćinstvo ima 2 člana. Kuća nema vodu i sanitarne uređaje. U domaćinstvu nema zaposlenih lica, a prihode ostvaruju iz poljoprivrede.

19. Knežević Miloje

Domaćinstvo ima 2 člana. Kuća poseduje vodu i sanitarne uređaje. Domaćinstvo se bavi poljoprivredom.

20. Knežević Stanko

Domaćinstvo ima 7 članova. Kuća nema vodu i sanitarne uređaje. Dva lica su zaposlena na teritoriji Sjeničkog kraja. U domaćinstvu su 2 učenika osnovne škole. Bave se poljoprivredom.

21. Knežević Momir

Domaćinstvo ima 4 člana. Kuća nema vodu i sanitarne uređaje. Jedno lice je zaposleno na teritoriji Sjeničkog kraja, a jedno traži posao. Domaćinstvo se bavi poljoprivredom.

22. Knežević Avram

Domaćinstvo ima 3 člana. Kuća nema vodu i sanitarne uređaje. Domaćinstvo se bavi poljoprivredom.

23.Knežević Živojin

Domaćinstvo ima 3 člana. Kuća je opremljena vodom i sanitarnim uređajima. Domaćinstvo se bavi poljoprivredom.

24. Knežević Vojislav

Domaćinstvo ima 3 člana. Kuća nema vodu i sanitarne uređaje. Jedno lice je zaposleno van Sjeničkog kraja. Domaćinstvo se bavi poljoprivredom.

25. Knežević Danilo

Domaćinstvo ima 2 člana. Kuća nema vodu i sanitarne uređaje. Domaćinstvo se bavi poljoprivredom.

26. Knežević Rada

Jednočlano domaćinstvo. Kuća nema vodu i sanitarne uređaje. Jedini član domaćinstva bavi se poljoprivredom.

27. Knežević Radibor

Domaćinstvo ima 4 člana. Kuća poseduje vodu i sanitarne uređaje. Jedno lice traži posao, a jedno studira. Domaćinstvo se bavi poljoprivredom.

28. Knežević Tomo

Domaćinstvo ima 2 člana. Kuća je opremljena sanitarnim uređajima i ima vodu. Članovi domaćinstva se bave poljoprivredom.

29. Knežević Dobrica

Domaćinstvo ima 5 članova. Kuća poseduje vodu i sanitarne uređaje. Jedno lice je zaposleno u rodnom selu, a jedno lice van Sjeničkog kraja. Dva člana domaćinstva su studenti. Bave se poljoprivredom.

30. Knežević Kovina

Jednočlano domaćinstvo. Kuća poseduje vodu i sanitarne uređaje. Domaćica se bavi poljoprivredom.

31. Knežević Saša

Jednočlano domaćinstvo. Kuća je opremljena sanitarnim uređajima i vodom. Jedini član domaćinstva traži posao i bavi se poljoprivredom.

32. Slović Milorad

Domaćinstvo ima 7 članova. Kuća poseduje vodu i sanitarne uređaje. Jedno lice je zaposleno na teritoriji sjeničke opštine, a 2 lica traže posao. U domaćinstvu su 1 osnovac i 2 srednjoškolca.

33. Slović Mirosanda

Jednočlano domaćinstvo. Kuća nije opremljena ni sanitarnim uređajima ni vodom. Domaćica se bavi poljoprivredom.

34. Slović Drago

Domaćinstvo ima 9 članova. Kuća je opremljena sanitarnim uređajima i ima vodu. Jedno lice je zaposleno na teritoriji Sjeničkog kraja, a jedno van. Dva člana domaćinstva traže posao. Bave se poljoprivredom.

35. Slović Pero

Domaćinstvo ima 2 člana. Kuća poseduje vodu i sanitarne uređaje. Domaćinstvo se bavi poljoprivredom.

36. Slović Aleksandar

Domaćinstvo ima 2 člana. Kuća poseduje vodu i sanitarne uređaje. Domaćinstvo se bavi poljoprivredom.

37. Slović Verislav

Domaćinstvo ima 2 člana. Kuća je opremljena sanitarnim uređajima. Domaćinstvo se bavi poljoprivredom.

38. Slović Milovan

Domaćinstvo ima 2 člana. Kuća poseduje vodu n sanitarne uređaje. Jedno lice je zaposleno u rodnom selu, i to kao nastavnik razredne nastave.

39. Slović Dragomir

Domaćinstvo ima 7 članova. Udaljeno je od osnovne škole 0,5 km, a od autobuske stanice 3 km. Kuća je građena od tvrdog materijala, sa vodom i sanitarnim uređajima. Dva člana domaćinstva traže posao.

 

Iseljenici iz sela Dragojloviće:

1. Knežević Zoran

Domaćinstvo ima 6 članova. Iselili su se u Podgoricu 1978. godine radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva ima srednju školu. Porodična slava: Sv. Vasilije.

2. Knežević Radovan

Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili su se u Kragujevac 1982. godine radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva ima srednju školu. Porodična slava: Sv. Vasilije.

3. Knežević Ban

Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili su se u Kragujevac 1975. godine radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva ima srednju školu. Porodična slava: Sv. Vasilije.

4. Knežević Vinko

Domaćinstvo ima 5 članova. Iselili su se u Čačak 1978. godine radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva ima srednju školu. Porodična slava: Sv. Vasilije.

5. Knežević Goran

Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili su se u Novi Sad 1982. godine radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je fakultetski obrazovan. Porodična slava: Sv. Vasilije.

6. Knežević Radan

Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili su se u Čačak 1987. godine radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva ima srednju školu. Porodična slava: Sv. Vasilije.

7. Knežević Ljubiša

Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili su se u Beograd 1982. godine radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva ima srednju školu. Porodična slava: Sv. Vasilije.

8. Vasojević Vule

Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili su se 1971. godine u Kragujevac radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva ima srednju školu. Porodična slava: Aleksandrovdan.

9. Knežević Milomir

Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili su se u Matarušku Banju 1985. godine radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva ima završen fakultet. Porodična slava: Sv. Vasilije.

10. Komatina Grujo

Domaćinstvo ima 5 članova. Iselili su se u Kraljevo 1978. godine radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva ima srednju školu. Porodična slava: Mitrovdan.

11. Komatina Ljuban

Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili su se u Beograd 1988. godine radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva ima srednju školu. Porodična slava: Mitrovdan.

12. Komatina Radoje

Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili su se u Čačak 1988. godine radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva ima srednju školu. Porodična slava: Mitrovdan.

13. Knežević Gradimir

Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili su se u Kragujevac 1979. godine radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio fakultet. Porodična slava: Sv. Vasilije.

14. Slović Ivan

Domaćinstvo ima 3 člana. Iselili su se u Novi Pazar 2001. godine radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je fakultetski obrazovan. Porodična slava: Sv. Jovan.

15. Slović Miljan

Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili su se 1975. godine u Trstenik radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva ima srednju školu. Porodična slava: Sv. Jovan

16. Knežević Radeta

Jednočlano domaćinstvo. Iselio se 1985. godine u Beograd radi zaposlenja. Završio je srednju školu. Porodična slava: Sv. Vasilije.

17. Knežević Vladan

Jednočlano domaćinstvo. Iselio se u Novi Pazar 1992. godine radi zaposlenja. Završio je srednju školu. Porodična slava: Sv. Vasilije.

18. Vasojević Radoslav

Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili su se 1970. godine u Novi Pazar radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio srednju školu.

19. Vasojević Ljutomir

Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili su se 1959. godine u Beograd radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio osmogodišnju osnovnu školu.

20. Vasojević Gojko

Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili se 1955. godine u Kragujevac radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio srednju školu.

21. Ilić Milivoje

Domaćinstvo ima 3 člana. Iselili su se 1957. godine u Beograd radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio osmogodišnju osnovnu školu.

22. Ilić Milanko

Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili su se 1975. godine u Kraljevo radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio srednju školu.

23. Ilić Milonja

Domaćinstvo ima 5 članova. Iselili se 1977. godine u Beograd radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio srednju školu.

24. Ilić Krune

Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili su se 1961. godine u Kraljevo radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio osmogodišnju osnovnu školu.

25. Ilić Dušan

Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili su se 1955. godine u Niš radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio višu školu.

26. Ilić Momčilo

Domaćinstvo ima 5 članova. Iselili su se 1965. godine u Stalać radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio višu školu.

27. Knežević Stanimir

Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili su se 1961. godine u Kragujevac radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio srednju školu.

28. Knežević Mira

Domaćinstvo ima 2 člana. Iselili su se 1960. godine u Peć radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio osmogodišnju osnovnu školu.

29. Knežević Tomislav

Domaćinstvo ima 3 člana. Iselili su se 1955. godine u Beograd radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio srednju školu.

30. Knežević Goran

Domaćinstvo ima 3 člana. Iselili se 1985. godine u Kragujevac radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio višu školu.

31. Knežević Ratko

Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili se 1975. godine u Kraljevo radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio srednju školu.

32. Knežević Vladan

Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili se 1960. godine u Kragujevac radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio srednju školu.

33. Knežević Miladin

Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili su se 1968. godine u Kragujevac, radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio višu školu.

34. Knežević Žikica

Domaćinstvo ima 3 člana. Iselili su se 1985. godine u Kraljevo radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio fakultet.

35. Knežević Kovan

Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili se 1992. godine u Kraljevo radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio srednju školu.

36.  Knežević Rodoljub

Domaćinstvo ima 5 članova. Iselili su se 1980. godine u Kraljevo radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio srednju školu (bravar).

37. Knežević Dragovan

Domaćinstvo ima 5 članova. Iselili su se 1967. godine u Kraljevo radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio osmogodišnju osnovnu školu.

38. Knežević Slavoljub

Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili su se 1972. godine u Kraljevo radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio osmogodišnju osnovnu školu.

39. Knežević Ivko

Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili su se 1970. godine u Kragujevac radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio srednju školu.

40. Knežević Brane

Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili se 1982. godine u Čačak radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio fakultet.

41. Knežević Milonja

Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili su se 1975. godine u KraLjevo radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio osmogodišnju osnovnu školu.

42. Knežević Miloica

Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili su se 1988. godine u Kraljevo radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio srednju školu.

43. Slović Nikola

Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili su se 1956. godine u Kraljevo radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio srednju školu.

44. Slović Vukojica

Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili se 1956. godine u Kraljevo radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio višu školu.

45. Slović Branko

Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili su se 1950. godine u Kraljevo radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio srednju školu.

46. Slović Radoslav

Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili se 1990. godine u Gornji Milanovac radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio fakultet.

47. Slović Dragoslav

Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili se 1985. godine godine u Beograd radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio višu školu.

48. Slović Miladin

Domaćinstvo ima 3 člana. Iselili se 1962. godine u Čačak radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio srednju školu.

49. Slović Miodrag

Domaćinstvo ima 3 člana. Iselili se 1962. godine u Čačak radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio srednju školu.

50. Slović Milivoje

Domaćinstvo ima 3 člana. Iselili se 1955. godine u Kraljevo radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio fakultet.

51. Slović Ivan

Domaćinstvo ima 3 člana. Iselili su se 2002. godine u Novi Pazar radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio fakultet.

52. Slović Slobodan

Domaćinstvo ima 3 člana. Iselili se 1964. godine u Pančevo radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio fakultet.

53. Slović Jugoslav

Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili se 1988. godine u Arilje radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio fakultet.

54. Slović Tomislav

Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili se 1963. godine u Beograd radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio fakultet

55. Slović Srđan

Domaćinstvo ima 2 člana. Iselili su se 1986. godine u Kraljevo radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio višu mašinsku školu. Porodična slava: Sv. Jovan.

56. Slović Miroslav

Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili se 1959. godine u Novi Pazar radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio fakultet.

57. Slović Radun

Domaćinstvo nma 3 člana. Iselili su se 1958. godine u Beograd radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio srednju školu.

58. Slović Viogran

Domaćinstvo ima 3 člana. Iselili se 1995. godine u Kraljevo radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio srednju školu.

59. Slović Nejo

Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili su se 1972. godine u Kraljevo radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio osmogodišnju osnovnu školu.

60. Slović Radoljub

Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili se 1987. godine u Kragujevac radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio višu školu.

61. Slović Radovan

Domaćinstvo ima 5 članova. Iselili su se 1990. godine u Kragujevac radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio srednju školu.

62. Slović Goran

Jednočlano domaćinstvo. Iselio se 1992. godine u Kragujevac radi zaposlenja. Završio je srednju školu.

63. Slović Svetislav

Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili su se 1957. godine u Nemačku radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio osmogodišnju osnovnu školu.

64. Slović Ljubodrag

Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili se 1985. godine u Suboticu radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio srednju školu.

65. Slović Milorad

Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili se 1997. godine u Suboticu radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio srednju školu.

66. Slović Darko

Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili su se 1973. godine u Beograd radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio srednju školu.

67. Komatina Radisav

Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili su se 1972. godine u Kraljevo radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio višu školu.

68. Komatina Mlađo

Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili su se 1968. godine u Kraljevo radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio višu školu.

69. Komatina Gruica

Domaćinstvo ima 5 članova. Iselili su se 1975. godine u Kraljevo radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio osmogodišnju osnovnu školu.

70. Komatina Gojko

Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili se 1959. godine u Kraljevo radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio fakultet.

71. Komatina Mira

Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili se 1959. godine u Kraljevo radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio srednju školu.

72. Komatina Neđeljko

Domaćinstvo ima 3 člana. Iselili su se 1972. godine u Beograd radi zaposlenja. Nosilad domaćinstva je završio osmogodišnju osnovnu školu.

73. Komatina Radoje

Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili su se 1990. godine u Čačak radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio osmogodišnju osnovnu školu.

74. Đurović Vule

Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili su se 1958. godine u Beograd radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio srednju školu.

75. Đurović Milentije

Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili su se 1973. godine u Kraljevo radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio fakultet.

76. Knežević Miladin

Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili su se 1966. godine godine u Čačak radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio srednju školu.

77. Knežević Ljubinko

Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili su se 1978. godine u Kraljevo radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio srednju školu.

78. Knežević Mirčeta

Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili su se 1988. godine godine u Kraljevo, radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio srednju školu.

79. Knežević Vujadin

Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili su se 1966. godine u Čačak radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio srednju školu.

80. Knežević Miroslav

Domaćinstvo ima 5 članova. Iselili su se 1957. godine u Kragujevac radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio fakultet.

81. Knežević Stevo

Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili su se 1983. godine u Kraljevo radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio osmogodišnju osnovnu školu.

82. Knežević Radun

Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili su se 1974. godine u Kraljevo radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio osmogodišnju osnovnu školu.

83. Knežević Zoran

Domaćinstvo ima 5 članova. Iselili su se 1970. godine u Podgoricu radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio srednju školu.

84. Knežević Maksim

Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili su se 1964. godine u Beograd radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio fakultet.

85. Knežević Vukić

Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili su se 1982. godine u Kragujevac radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio srednju školu.

86. Knežević Vaso

Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili su se 1972. godine u Kragujevac radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio srednju školu.

87. Knežević Blagoje

Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili su se 1962. godine u Kragujevac radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio osmogodišnju osnovnu školu.

88. Knežević Dragan

Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili se 1965. godine u Kragujevac radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio fakultet.

89. Knežević Radovan

Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili su se 1984. godine u Kragujevac radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio osmogodišnju osnovnu školu.

90. Knežević Zlatko

Domaćinstvo ima 3 člana. Iselili su se 2004. godine u Kragujevac radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio višu školu.

91. Knežević Vučko

Domaćinstvo ima 5 članova. Iselili su se 1980. godine u Beograd radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio srednju školu.

 

Prema rezultatima sa terena, žitelji sela Dragojloviće iseljavali su se uglavnom u Kraljevo, Kragujevac, Čačak, Beograd i Čačak.

Broj stanovnika do 19 godina starosti u ovom selu opao je od 1991. do 2002. godine za 59%, a starijeg od 60 godina povećan 21%. Indeks starenja je 1991. bio 1,02, a 2002. godine 3,06 indeksnih poena. Procesi starenja su uveliko zahvatili ovo naselje i veoma su intenzivni. Može se reći da selo nema demografsku budućnost.

Stanovništvo po veroispovesti

Godina            1991.   %

pravoslavni  153      98,70

muslimani     –           –

ostali             2          1,30

Stanovništvo po nacionalnoj pripadnosti

Godina            2002.   %

Srbi              114       100,00

Bošnjaci        –           –

Muslimani    –           –

Ostali            –           –

Podaci ukazuju na to da selo naseljava srpsko stanovništvo. Na osnovu istraživanja na terenu, najveći broj doseljenika bio je posle 1805. godine, i prve su se doselile familije Vasojevići, Ilići, Pavlovići, Magdići i Kneževići. Većina familija u selu slavi Sv. Vasilija i Sv. Jovana.

U Dragojlovićima je 1981. bilo 167 stanovnika starijih od 15 godina, 1991. godine 133 i 2002. godine 102. U periodu 1981-2002. godine opao je broj lica bez školske spreme za 71%, sa 4 razreda osnovne škole 37% i sa osnovnom školom 51%, a povećao se sa srednjom školom 20% i sa višom školom i fakultetom 67%. Prema podacima iz 1991. bilo je 39 nepismenih stanovnika (29,32%), a 2002. godine 8 (7,84%).

Iako je ovo stočarsko-ratarsko selo, podaci ukazuju na to da domaćinstva u najvećoj meri (58,82%) prihode ostvaruju iz nepoljoprivrednih delatnosti. Razlog za ovakvo stanje je što je znatan broj meštana zaposlenje našao u Sjenici i u rudniku „Štavalj“.

IZVOR: UNIVERZITET U BEOGRADU GEOGRAFSKI FAKULTET, Mila A. Pavlović: SELA SJENIČKOG KRAJA antropogeografska proučavanja – naučna monografija, štampa „Forma B“, Beograd, 2009. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić


Komentari (8)

 • Nenad Knezevic

  Svaka cast za ovaj istrazivacki materijal i podatke…vrlo temljno i detaljno obradjeno sa maksimalnom preciznoscu. Svaka cast!!!

  Odgovori
 • ljubodrag knezevic

  Dobro je.Ali ima nas jos….

  Odgovori
 • Srđan Jakovljević

  Naravno da je ovo prelepo kad se setis gde si kao dete provodio školski raspust sa braćom i sestrama,a celo selo Dragojlović mi rodbina,ništa lepše i ponosnije
  Da ova država malo dođe leti i organizuje tribine na reci Vapi,napije se vode sa Blizanca izvora na slmku ponosniji bi bili na ono što imaju i čisto kao kada se rodi bebac mali,Dajte im uslove da zarađuju i rade,neke kooperacije u poljoprivredi,kredite povoljne,realne cene otkupne glavnog i na daleko čuvenog Sjeničkog sira kojeg je moja pokojna baba Dostana pravila i jeli smo ga a sad od tog kvalitetnog sira ostade naziv,Sjenički Ne dajte da nam odumre selo i to velike vazdušne banje poput Dragojlovića,Gradca,Štavlja i sa druge strane Brnjica i tako redom,

  Odgovori
 • Goran

  Mogu li ovi Knezevici iz Dragojlovica koji zive na prelepoj reci Vapi da napisu nesto vise o svom poreklu i kada su dosli iz Budimlje na Pester.Nekako mi je nerealno da ste dosli krajem 15veka a siguran sam da ste na Pesteru bili mnogo pre 1805.Knezevici su ogranak Obradovica koji su krajem 17 veka bili u Budimlji.Odatle ste isli i u selo Korita ispod Zilindara gde su ziveli Pacarizi Pacar selo.Neki istoricari i pisci monografija iz Nove Varosi moju familiju Saponje sa Uvca koji su ziveli i na Pesteru direktno povezuju sa Vasim Knezevicima sa Vape.Molio bih da napisete sve sto vi znate o proslosti i poreklu Vas Knezevica.Saponje koji su otisli u Dalmaciju sa Uvca su zadrzali slavu sv Vasilija svi ga Saponje tamo slave a mi kod Nove Varosi u Radijevicima promenili u Stevanjdan.Ima mnogo mojih Saponjica i u Sjenici.Molim Knezevici pisite.Saponja Nova Varos

  Odgovori
 • Goran

  Ako su Knezevici zaista na Pester na reku Vapu dosli oko 1480god.iz Budimlje sto bi naravno znacilo da su vec polovinom 15veka bili u Budimlji.Obradovici iz Gornjih sela za koje se vezuju Knezevici tad jos nisu ni iz Njegusa krenuli u Moracu.Sto bi znacilo da po ovome Knezevici nemaju nikakve veze sa Obradovicima vec je mozda tacna tvrdnja da poticu o Vojinovica iz Vucitrna koji su u 15veku bili otisli u Bosnu pa se jedni vratili u gornje polimlje Budimlju.Obradovici su tad jos bili Erakovic.

  Odgovori
 • stanojla knezevic

  koliko znam iz prica mog oca Miodraga Miro Knezevic mimpoticemo iz sela Jabuka kod Pljevalja a u Dragojlovice ih je dovela hrabra baba Magda pa nas po njoj zovu i magdici.Inace moj deda se zvao Ugro i imao je cetiri sina i cetiri kceri.Moj otac Miro se 1955.godine doselio u CAcak i kasnije su se svi moji stricevi i tetke. doselili u Cacak

  Odgovori
 • Knežević Žarko

  Čukun deda Mijajlo je sa bratom(ne mogu sad da se setim imena) prebegao iz Sjenice jer ubio turskog Agu i još dva Turčina(čuvari od Age ili šta već). Došao je u njegov dom i zahtevao da spava sa njegovom ćerkom i ženom, tako nešto.Deda ih je rešio sekirom… Došli su prvo u Veliku Planu kod Prokuplja, ali im nešto nije odgovaralo pa su prešli u Mađere i kupili zemlju od nekog Turčina. Istog tog Turčina su kasnije sačekali kod Brusa, ubili ga i uzeli mu novac/zlato. Muški pripadnici su uglavnom krupni, širokih ramena, minimum visine 180, snalažljivi, inteligentni. Veći deo nas je po inostranstvu. Porodični nadimak „Banjice“. Mađere je pored Beloljina, na oko 13-15 km-a od grada Prokuplja. Neki kažu Mađere, a neki Mađare.

  Odgovori
 • Dimitrije Dragojlovic

  Zanimljivo je da u Valjevu ima reka koja se zove kao selo kraj senice , tj Gradac. Takodje moja familija iz Brankovine nosi prezime Dragojlovic a svoje korene takodje ima u Crnoj Gori.

  Odgovori

Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top