Poreklo prezimena, selo Zahumsko (Sjenica) Reviewed by Momizat on . Poreklo stanovništva sela Zahumsko, opština Sjenica. Prema studiji „Sela sjeničkog kraja antropogeografska proučavanja“ Mile A. Pavlović iz 2009. godine. Priredi Poreklo stanovništva sela Zahumsko, opština Sjenica. Prema studiji „Sela sjeničkog kraja antropogeografska proučavanja“ Mile A. Pavlović iz 2009. godine. Priredi Rating: 0
You Are Here: Home » Autori » Vojislav Ananić » Poreklo prezimena, selo Zahumsko (Sjenica)

Poreklo prezimena, selo Zahumsko (Sjenica)

Poreklo stanovništva sela Zahumsko, opština Sjenica. Prema studiji „Sela sjeničkog kraja antropogeografska proučavanja“ Mile A. Pavlović iz 2009. godine. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.

Zahumsko

Zahumsko se nalazi 35 km jugozapadno od Sjenice u pograničnom prostoru ka Crnoj Gori. Smešteno je u južnom podnožju Crnog vrha, sa obe strane makadamskog puta Bare – Vrbnica. Svrstava se u seoska naselja razbijenog tipa. Prostire se u visinskom pojasu 1.100-1.200 m. U okviru Zahumskog izdvajaju se sledeći zaseoci: Zabrdo, Doline, Veličkovići, Strmac, Planišta, Luke i Mahala. Atar sela je nagnut je prema slivu Bistrice. Površina seoskog atara iznosi 698 ha, a površina katastarske opštine 2.295 ha, koja obuhvata i atare sela Visočka (površine 499 ha), Vrbnica (599 ha) i Plana (499 ha). Prema popisu 2002. godine selo je imalo 150 stanovnika.

Na teritoriji sela se nalazi nekoliko hidroloških pojava, od kojih su poznati izvori Studenac, Vodice, Vrelo, Ivovac, Klanac i vrelo Sopot. Kroz selo protiče Maljanski potok. Poznate su i pećine Vrujca i Metalica, kao i jama Bezdan.

Arheološki lokaliteti ukazuju da je selo staro. Arheološka istraživanja koja je izvršila Dragica Premović-Aleksić govore o tragovima naseljenosti iz XIV i XV veka. U selu postoji i crkva brvnara na seoskom groblju. Crkva je nova, sa betoniranim podom i prekrivena je salonitom. Moguće je da je na tom mestu postojao i stariji kultni objekat. Istočnije od seoskog groblja, na padinama brda, nalazi se nekropola koju meštani nazivaju „Grčko groblje“. Južno od sela postoji i veće brdo koje meštani nazivaju Gradina. Naziv brda upućuje na to da bi se na ovom mestu mogli nalaziti ostaci utvrđenja, ali oni do sada nisu konstatovani. Selo se pod ovim imenom spominje 1571. godine kao naselje u nahiji Bihor [Premović-Apeksić, 1997,46].

Na osnovu istraživanja na terenu može se reći da je selo ime dobilo po mestu na kome je podignuto, „iza huma“, selo za humom. Mile Nedeljković takođe smatra da je selo po tome dobilo ime (s druge strane, posle huma) prema prethodnom, starijem nazivu Zabrđe. Ovo je jedino selo u Srbiji sa ovim imenom. Selo je 1921. godine imalo 44 doma i 244 stanovnika.

U selu postoji prodavnica i četvororazredna osnovna škola. Škola je otvorena 1945. i radila je do 1951. godine, kada je sagrađena školska zgrada u Vrbnici, gde je škola i premeštena. Od 1945. do 1952. godine selo je bilo administrativni centar Mesnog narodnog odbora Zahumsko sa naseljenim mestima: Zahumsko, Vrbnica, Borišići, Krajinoviće, Tutiće, Blato, Tušine, Jezero, Jagnjilo, Plana, Visočka i Trešnjevica.

Stanovništvo se bavi gajenjem stoke, ratarstvom i voćarstvom. Zahumsko je struju je 1976. godine. Za selo Zahumsko se može reći da je praktično bez saobraćajnih komunikacija.

U Zahumskom se broj stanovnika od 1948. do 1961. godine povećao za 34%, a do 2002. godine smanjio za 61%,-Brojno kretanje domaćinstava bilo je, uglavnom, u skladu sa populacionim kretanjima. Broj domaćinstava je od 1948. do 1971. godine porastao za 22%, a zatim se do 2002. godine smanjio za 26%. Prosečan broj članova u domaćinstvu je u opadanju posle 1961. godine. Sa 5 i više članova 1991. godine je bilo 15 domaćinstava (33,33%), a 2002. godine 13 domaćinstava (28,89%).

Broj stanovnika i domaćinstava sa indeksima i prosečnim brojem članova u domaćinstvu       

Godina            Broj stanovnika        Broj domaćinstava    Srednji broj članova u domaćinstvu

1948.                              288                                      50                                                    5,76

1953.                               315                                       53                                                     5,91

1961.                               387                                       59                                                     6,55

1971.                               386                                       61                                                     6,32

1981.                               310                                       57                                                     5,43

1991.                                170                                      45                                                     3,77

2002.                               150                                      45                                                     3,33

Domaćinstva u selu Zahumsko:

1.                  Veličković Zorislav

Domaćinstvo ima 8 članova. Od Sjenice i autobuske stanice je udaljeno 35 km, a od osnovne škole 12 km. Kuća nije građena od tvrdog materijala i nema vodu; struju su dobili 1976. godine. Dva člana domaćinstva traže posao, dok su 2 člana osnovci, a 2 srednjoškolci. Bave se gajenjem goveda.

Poreklo: doseljeni su iz Njegnjeva (okolina Bijelog Polja).

2.                  Timotijević Tonko

Domaćinstvo ima 5 članova. Od Sjenice i autobuske stanice je udaljeno 35 km, a od osnovne škole 8 km. Kuća nije građena od tvrdog materijala i nema vodu; struju su dobili 1976. godine. Dva člana domaćinstva traže posao. Bave se gajenjem goveda.

Poreklo: prezime su dobili po tesaru Timotiju, koji je slabije čuo. Predanje kaže da ga je komšija pitao: „Šta radiš, Timotije.?“, a ovaj mu odgovorio: „Tešem baskije“, na šta će ovaj prvi: „Kako ti je familija?“, a Timotije odgovara: „Sirovo, pa teško!“

Rod: Sredojevići.

3.                  Rakonjac Vule

Domaćinstvo ima 7 članova. Od Sjenice i autobuske stanice je udaljeno 35 km, a od osnovne škole 10 km. Kuća nije građena od tvrdog materijala i nema vodu; struju su dobili 1976. godine. Dva člana domaćinstva traže posao, a 1 je učenik osnovne škole. Bave se gajenjem goveda.

4.                  Rovčanin Mirko

Domaćinstvo ima 7 članova. Od Sjenice i autobuske stanice je udaljeno 36 km, a od osnovne škole 13 km. Kuća nije građena od tvrdog materijala i nema vodu; struju su dobili 1976. godine. Dva člana domaćinstva traže posao. Bave se gajenjem goveda.

Poreklo: familija je doseljena iz Rovaca, iz Crne Gore.

5.                  Timotijević Sreten

Domaćinstvo ima 5 članova. Od autobuske je udaljeno stanice 40 km, a od osnovne škole 10 km. Kuća nije građena od tvrdog materijala i nema vodu i sanitarne uređaje. U domaćinstvu nema zaposlenih, a jedpo lice pohađa osnovnu školu. Prihode ostvaruju uzgojem ovaca i goveda.

Poreklo: familija je doseljena iz Crne Gore, iz plemena Kuča. Prezime su dobili po pretku Timotiju.

Rod: Jovanovići i Bradići.

6.                  Veličković Vitan

Domaćinstvo ima 8 članova. Od autobuske stanice je udaljeno 37 km, a od osnovne škole 10 km. Kuća nije građena od tvrdog materijala i nema sanitarne uređaje i vodu. Tri lica traže posao. U domaćinstvu su 1 srednjoškolac i 2 studenta. Bave se gajenjem goveda.

Poreklo: doseljeni su iz sela Njegnjeva (opština Bijelo Polje).

7.                  Rovčanin Vasilije

Domaćinstvo ima 6 članova. Od autobuske stanice je udaljeno 35 km, a od osnovne škole 7 km. Kuća nije građena od tvrdog materijala i nema sanitarne uređaje i vodu. Jedno lice je zaposleno na teritoriji Sjeničkog kraja, a jedno traži posao. U domaćinstvu su 2 učenika osnovne škole. Bave se gajenjem goveda.

Poreklo: familija je doseljena iz Crne Gore, iz plemena Bulatovića. Uzeli su prezime Rovčanin po mestu Rovci, odakle su se doselili.

8.                  Timotijević Vlajko

Domaćinstvo ima 5 članova. Od autobuske stanice je udaljeno 36 km, a od osnovne škole 7 km. Kuća nije građena od tvrdog materijapa i nema sanitarne uređaje i vodu. Dva lica traže posao, a jedno je učenik osnovne škole. Domaćinstvo se bavi uzgojem goveda.

Poreklo: familija potiče iz Crne Gore.

9.                  Konatar Desimir

Domaćinstvo ima 3 člana. Od autobuske stanice je udaljeno 35 km, a od osnovne škole 3 km. Kuća nije građena od tvrdog materijala i nema sanitarne uređaje i vodu. Jedno lice je zaposleno u rodnom selu. Domaćinstvo se bavi stočarstvom (uzgoj goveda).

Poreklo: familija potiče iz Crne Gore.

10.              Luković Negoslav

Domaćinstvo ima 2 člana. Od autobuske stanice je udaljeno 35 km, a od osnovne škole 1 km. Kuća nije građena od tvrdog materijala i nema sanitarne uređaje i vodu. Jedan radno sposoban član traži posao. Domaćinstvo se bavi stočarstvom (uzgoj goveda).

Poreklo: familija potiče iz Crne Gore.

11.              Veličković Slobo

Domaćinstvo ima 3 člana. Od autobuske stanice je udaljeno 35 km, a od osnovne škole 5 km. Kuća nije građena od tvrdog materijala i nema sanitarne uređaje i vodu. U domaćinstvu nema zaposlenih lica, a bave se uzgojem goveda.

Poreklo: familija potiče iz Crne Gore.

12.              Rakonjac Nikola

Domaćinstvo ima 2 člana. Od autobuske stanice je udaljeno 35 km, a od osnovne škole 5 km. Kuća nije građena od tvrdog materijala i nema ni sanitarne uređaje ni vodu. U domaćinstvu nema zaposlenih lica. Bave se uzgojem goveda.

Poreklo: familija potiče iz Crne Gore.

13.              Timotijević Tikomir

Domaćinstvo ima 3 člana. Od autobuske stanice je udaljeno 35 km, a od osnovne škole 5 km. Kuća nije građena od tvrdog materijala i nema sanitarne uređaje i vodu. Jedno lice traži posao. Glavni izvor prihoda domaćinstva je stočarstvo (uzgoj goveda i ovaca).

Poreklo: familija potiče iz Crne Gore.

Iseljenici iz sela Zahumsko:

1.         Rakonjac Ljubomir. Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili su se 1971. godine u Kragujevac radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio osmogodišnju osnovnu školu. Porodična slava: Sv. Nikola.

2.         Rovčanin Radoman

Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili su se u Kragujevac radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio osmogodišnju osnovnu školu. Porodična slava: Sv. Luka.

3.         Timotijević Obren

Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili su se 1968. godine u Kraljevo radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio osmogodišnju osnovnu školu. Porodična slava: Sv. Nikola.

4.         Luković Jevđen

Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili su se 1972. godine u Kragujevac radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je zanatlija – metalostrugar.

5.         Timotijević Miko

Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili su se 1968. godine na Cetinje radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio osmogodišnju osnovnu školu. Porodična slava: Sv. Nikola.

6.         Rakonjac Vukosav

Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili su se 1973. godine u Kragujevac radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio srednju školu. Porodična slava: Sv. Nikola.

7.         Timotijević Gojko

Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili se 1976. godine u Kragujevac radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio srednju ugostiteljsku školu. Porodična slava: Sv. Nikola.

8.         Timotijević Milanko

Domaćinstvo ima 5 članova. Iselili su se 1978. godine u Kragujevac radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio srednju tehničku školu. Porodična slava: Sv. Nikola.

9.         Veličković Tatomir

Domaćinstvo ima 5 članova. Iselili su se 1979. godine u Bijelo Polje radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio saobraćajni fakultet. Porodična slava: Sv. Petka.

10.       Timotijević Aleksandar

Domaćinstvo ima 6 članova. Radi zaposlenja dece iselili su se 1980. godine u Kragujevac. Nosilac domaćinstva je bez školske spreme.

11.       Rakonjac Milan. Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili su se 1974. godine u Čačak radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio osmogodišnju osnovnu školu.

12.       Veličković Tatomir

Domaćinstvo ima 5 članova. Iselili su se 1984. godine u Bijelo Polje radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio višu školu.

u Prema podacima prikupljenim na terenu, žitelji ovog sela su se pretežno iseljavali Kragujevac, Kraljevo, Cetinje, Bijelo Polje i Čačak.

I ovo selo je zahvaćeno procesom depopulacije i demografskog starenja. Broj mladog stanovništva se od 1991. do 2002. godine smanjio za 39%, a sa 60 i više godina starosti se povećao za 75%. Indeks starenja stanovništvaje 1991. godine bio 0,47 a 2002. godine 1,35 indeksnih poena. Zahumsko bi moglo imati budućnost kada bi sa Sjenicom bilo povezano dobrim putem i kada bi se njegovim stanovnicima omogućilo da žive od svog rada. To je moguće jedino obezbeđenim i sigurnim plasmanom njihovih proizvoda i zaposlenjem u Sjenici.

Stanovništvo po veroispovesti

Godina            1991.   %

pravoslavni  170      100,00

muslimani     –           –

ostali –           –

Stanovništvo po nacionalnoj pripadnosti

Godina            2002.   %

Srbi   150      100,00

Bošnjaci        –           –

Muslimani    –           –

Ostali            –           –

Selo je naseljeno srpskim stanovništvom. Njihovi preci su se doselili iz Crne Gore u HUŠ veku. Meštani uglavnom slave Sv. Nikolu.

U selu su 1981. bila 204 staiovnika sa preko 15 godina života, 1991. godine 145, a 2002. godine 123. Broj lica bez školske spreme se od 1981. do 2002. smanjio za 48%, sa 4 razreda osnovne škole za 2%, sa osnovnom školom za 51%, a sa srednjom školom za 67%. Višu školu i fakultet 1981. i 1991. godine imala su 4 lica, a 2002. godine nijedno. Nepismenog stanovništva je 1991. bilo 37,24% (54 lica), a 2002. godine 4,88% (6 lica).

Stanovništvo u Zahumskom je 1991. godine prihode uglavnom ostvarivalo iz poljoprivrede (66,88% domaćinstava), kada je bilo i 22,24% mešovitih domaćinstava. Izvore prihoda u poljoprivredi 2002. godine je ostvarilo 46,67% domaćinstava, a iz nepoljoprivrednih delatnosti 33,33%, ali se udeo mešovitih domaćinstava smanjio za 50,00% (11,11%). I u ovom sjeničkom selu stočni fond je znatno smanjen.

IZVOR: UNIVERZITET U BEOGRADU GEOGRAFSKI FAKULTET, Mila A. Pavlović: SELA SJENIČKOG KRAJA antropogeografska proučavanja – naučna monografija, štampa „Forma B“, Beograd, 2009. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić

 


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top