Srbi u Lipovi, Mađarska Reviewed by Momizat on . (LIPOVICA, mađ. Lippó) Poreski obveznici - 1715. godina Lipova, Lipova, Lippó, Baranya, Baranya Adózók neve (Ime poreskog obveznika): Gabriel Lipovacs; Misko Du (LIPOVICA, mađ. Lippó) Poreski obveznici - 1715. godina Lipova, Lipova, Lippó, Baranya, Baranya Adózók neve (Ime poreskog obveznika): Gabriel Lipovacs; Misko Du Rating: 0
You Are Here: Home » Autori » Aleksandar Marinković » Srbi u Lipovi, Mađarska

Srbi u Lipovi, Mađarska

(LIPOVICA, mađ. Lippó)
Poreski obveznici – 1715. godina
Lipova, Lipova, Lippó, Baranya, Baranya
Adózók neve (Ime poreskog obveznika): Gabriel Lipovacs; Misko Dudas; Vidak Selakovics; Radivoj Petrovics; Radisa Milics; Joan Drenovács; Ladisan Hercsegovacs; Radusa Csoso; Rüsto Lacsanin; Simo Milosovics; Sava Lipovács; Gvozden Livcsa
Izvorni dokument (dno prve i vrh druge stranice):
http://mail3.folio.net/images/teka33/n78_33_052.jpg
http://mail3.folio.net/images/teka33/n78_33_053.jpg

Izvor: http://www.arcanum.hu/mol
LIPOVA – LAND CENSUS 1828.
No. 177 – Lipova
LDSMicrofilm #622,974

1. Joan. Rhem
2. Nicol. Boskovics
3. Lazarus Horvath
4. Joan. Mirkovics
5. Paulus Kassanin
6. Georg. Toskovics
7. Joan. Dragojlov
8. Simeon Popovics
9. Joan. Lukics
10. Thomas Szenics
11. Jerem. Neradics
12. Sophronius Mirkovics
13. Simeon Zvianovics
14. Paulus Mirkovics
15. David Lacsanics
16. Demetr. Petranin
17. Andr. Pok
18. Nicolaus Manojlov
19. Stanislaus Vukojlov
20. David Kassanin
21. Basilius Kassanin
22. Marcus Bacsvanin
23. Joan. Dulia
24. Joan. Radovanov
25. Joan. Khail
26. Lazarus Draskovics
27. Gregorius Csoszics
28. Mich. Schiffer
29. Athanasius Jaksics
30. Mich. Bajics
31. Henricus Vingert
32. Paulus Krieszer
33. Joan. Schpon
34. Joseph Hofman
35. Stanislaus Dulia
36. Mich. Veber
37. Nicolaus Hausz
38. Frid. Kallenpach
39. Adamus Schmidt
40. Andr. ?Angyelics
41. Antonius Armbrust
42. Joan. Than
43. Cusmanus Budmiracz
44. Andr. Kovasics
45. Nicol. Kelberth
46. Anton. Schaller
47. Adamus Pafkovics
48. Petrus Benics
49. Valentinus Schmidt
50. Emanuel Feher
51. Georg Kron
52. Conradus Czenczel
53. Antonius Vicz
54. Sebastianus Haug
55. Valent. Armbrust
56. Basilius Pafkovics
57. Joan. Pok
58. Joan. Hiberth
59. Nicol. Pok
60. Georg. Szenk
61. Athan. Coijus
62. Joan. Doszt
63. Mich. Gyurgyevics
64. Alexand. Radovan
65. Elias Mirkovics
66. Mich. Seffer
67. Henricus Prell
68. Fridericus Pok
69. Georg. Pherth
70. Joan. Vilvahl
71. Joan. Csoszics
72. Joan. Bosnyak
73. Ladisl. Lacsanin
74. Raphael Horvath
75. Athan. Pejics
76. Mich. Vukovics
77. Mich. Penics
78. Simeon Grubacs
79. Basilius Cvianov
80. Georg. Ekkenfeld
81. Balthas. Kinder
82. Casparus Pok
83. Joseph Miokovics
84. Lazarus Kassanin
85. Procopius Sivanovics
86. Andr. Sivanovics
87. Joan. Schmidt
88. Simeon Horvath
89. Elias Sivanovics
90. Simeon Ekkarth
91. Georg. Schaller
92. Athan. Csordanics
93. Georg. Thain
94. Stanisl. Dulia
95. Jeremias Szavkovics
96. Franc. Muller
97. Andreas Szeng
98. Carolus Rupperth
99. Joan. Tengler
100. Josephus Nider
101. Valent. Pramper
102. Mich. Schmidt
103. Barth. Feher
104. Georg. Milivojevics
105. Simeon Dapics
106. Joan. Albicz
107. Gajo Feher

Izvor: www.familysearch.org
OPTANTI (lica koja su nakon Prvog svetskog rata odlučili naseliti se u Kraljevini SHS):
Anđelić (1), Bajić (6), Balošević (1), Banjac (1), Bačvanin (11), Berisavljević (1), Bertić (1), Bojović (1), Bošnjak (3), Branković (3), Vemenac (1), Večerinović (2), Vilić (1), Vlajković (1), Vujković (2), Vujović (1), Gavrić (1), Golubović (2), Dadić (1), Damjanović (1), Danojlović (2), Dragomirović (1), Đurđević (1), Živanović (8), Ivanović (8), Janković (2), Jerinić (1), Karas (1), Kašanin (5), Kerestreš (1), Knežević (1), Kovačević (2), Kresić (4), Kristović (2), Lazić (2), Lačanin (9), Mađarević (2), Manojlović (2), Melger (1), Milinović (4), Mirković (9), Mrđanović (2), Netler (1), Nešković (1),
Novaković (2), Pejić (6), Perić (1), Petrović (2), Popović (6), Preradović (3), Radivojević (1), Ranković (1), Stanković (1), Stojanović (3), Ćosić (3), Horvat (7), Cvijanović (2).
Broj u zagradi označava broj porodica.

Izvor: Gojko Malović “Seoba u maticu“, knjiga 2, Novi Sad, 2010.
Spisak parohijskih sveštenika u Lipovi:
1. Miloš Vukdragović (1759. – 1774.)
2. Grigorije Teodorović (1774. – 1798.)
3. Nikolaj Popović (1774. – 1795.)
4. Nestor Savić (1797. – 1804.)
5. Grigorije Ćosić (1804. – 1805.)
6. Prokopije Grujić (1805. – 1852.)
7. Jovan Mađarević (1852. – 1863.)
8. Radoslav Mađarević (1863. – 1864.)
9. Georgije Ćosić (1964. – 1866.)
10. Stefan Gojković (1866. – 1878.)
11. Milutin Marjanović (1878. – 1879.)
12. Bogoljub Toponarski (1879. – 1882.)
13. Milutin Marjanović (1882. – 1883.)
14. Lazar Katić (1883. – 1892.)
15. Uroš Mađarević (1892. – 1930.)
16. Sofronije Živković (1930. – 1931.)
17. Čedomir Šulc (1931. – 1938.)
18. Lazar Popović (1938. – 1967.)
19. Radovan Stepanov (1967. – 1973.)
20. Miroslav Martić (1973. – 1974.)
21. Radovan Stepanov (1974. – 1993.)
22. Milan Dujmov (1993. – 2004.)
23. Radovan Savić (2004. – 2007.)
24. Predrag Hajduković (2007. – 2008.)
25. Lazar Pajtić (2008. – 2009.)
26. Nikola Počuča (2009. – 2011.)
27. Milan Erić (2011. – )
Od 1974. godine, u Lipovi nema stalnog sveštenika već parohiju vodi administrator.
Hramovna slava je Ivanjdan.

Baranjsko selo, jugozapadno od Mohača, naseljeno Srbima još u vreme turske vladavine. Posle proterivanja Turaka iz Baranje 1687. godine, cela oblast je pripala Vilanjskom ili Branjevarskom spahiluku, koji je odlukom neoaktivističke komisije postao dobro princa Eugena Savojskog. Popis Baranjske županije iz druge decenije 17. veka, koji se čuvao u Arhivu Baranjske županije, svrstava Lipovu u veliku grupu čisto srpskih baranjskih sela. I u drugom popisu Baranjske županije iz 1720. godine Lipova se nalazi u velikoj grupi od 69 baranjskih sela u kojima su Srbi i Hrvati bili brojnije stanovništvo. A pečujski kanonici su tokom vizitacije katoličkih i pravoslavnih crkava na području Pečujske biskupije 1721. godine konstatovali da je “šizmatička crkva u Lipovi od vekova“. Izgleda da su meštani posle te vizitacije srušili tu drvenu malu crkvu i sagradili drugu po redu u ovom selu. Pravoslavna crkva je osvećena 1759. godine.

Izvor: Dinko Davidov, “Gornja zemlja“, Beograd, 2008.

U Lipovi je rođen i Milutin (Nikanor) Grujić (01.12.1810., Lipova, Baranja – 08.04.1887., Pakrac, Slavonija) od oca Prokopija i majke Agripine. Bio je književnik, vladika pakrački od 1861. godine i jedan od najistaknutijih ličnosti na Majskoj skupštini 1848. godine. Poznat je i po pseudonimu Srb Milutin. Autor je i čuvene starogradske vojvođanske pesme “Milkina kuća na kraju“.
Nikanor Grujić
Nikanor Milutin Grujic

Izvori:
http://riznicasrpska.net/knjizevnost/index.php?topic=532.0;wap2
http://riznicasrpska.net/knjizevnost/index.php?topic=350.0
http://www.snnovine.com/viewer/2014/34/pdfs/s05.pdf

Prilog pripremili saradnici portala “POREKLO“ Branko Todorović i Aleksandar Marinković


Komentari (1)

  • Defendor

    Prema turskom popisu iz 1628. godine, u Lipovi je popisano 24 mađarske i 24 vlaške ili racke kuće.

    Izvor: Daniela Taslidžić Herman, Baranja za osmanske vladavine, Beli Manastir-Majs, 2016, str. 81

    Odgovori

Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top