Poreklo prezimena, selo Sinoševići (Gornji Milanovac) Reviewed by Momizat on . Poreklo stanovništva sela Sinoševići, opština Gornji Milanovac – Moravički okrug. Prema knjizi Milenka Filipovića „Takovo“. Priredio saradnik portala Poreklo Milo Poreklo stanovništva sela Sinoševići, opština Gornji Milanovac – Moravički okrug. Prema knjizi Milenka Filipovića „Takovo“. Priredio saradnik portala Poreklo Milo Rating: 0
You Are Here: Home » Zavičaj - sela i gradovi » Poreklo prezimena, selo Sinoševići (Gornji Milanovac)

Poreklo prezimena, selo Sinoševići (Gornji Milanovac)

Poreklo stanovništva sela Sinoševići, opština Gornji Milanovac – Moravički okrug. Prema knjizi Milenka Filipovića „Takovo“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.

Sinoševići

Položaj sela.

Seoski atar se sastoji od širokih dolova između kojih su niske a široke zaravnjene kose i svaki „džemat“ je na po jednoj kosi, ti to po njihovim krajevima. Dolovima teku potoci Roginac, Miroš i drugi, koje skupljaju rečice Ljeskovica i Kaludra (iz Nakučana koja se ulica u Ljeskovicu). Selo se deli na Gornji i Donji Kraj.

Vode.

Glavni izvori su: Miroš, Tomanića Izvor, Šiljov Izvor, Rid, Jovanovića Izvor, Miljina Voda i dr. U selu ima i mnogo bunara.

Zemlje i šume.

Njive i livade su na mestima: Gaj, Polje, Ravan, Zlostup, Koviljače, Glavice, Straževica, Ljeskovica, Rid, Sečine, Nišovina, Dugačke Livade, Lazić, Lazovi i Ljepajica. Po tim mestima ima i šume a osobito na Straževici, Kamalju i Osoju. Uopšte selo ima dosta šume. Između Gornjeg i Donjeg Kraja održana je „selina“ (šuma) od 25 hektara.

Tip sela.

Selo je razbijenog tipa; kuće pojedinih rodova obraziju „džemate“ ali ni u njima kuće nisu blizu jedna drugoj. U selu ima 66 domaćinstava. Prvobitno su stanovnici sahranjivani kod crkve u Takovu a sada i Gornji i Donji Kraj imaju svaki svoje posebno groblje. Seoska zavetina je Drugog dana Trojica.

Postanak i starine u selu.

Po starini seoski atar je bio do drumova, pa su i neke kuće takovske varošice ranije pripadale Sinoševićima. Na tom delu bivšeg atara, na mestu ševarice a blizu takovske varošice, bilo je „madžarsko“ groblje, ali su svi nadgrobni znaci razneti. Po predanju, selo je nekada bilo deo Takova (Selište) i sve je bilo pod šumom. Na sastaku u Takovu 1815. godine bio je neki Nikola, terzija iz Sinoševića.

Poreklo stanovništva.

Rodovi su:
-Trivunovići, Gajovići i Nikolići su istog porekla i najstariji su rod u selu. Slave Stevanjdan. Trivun je došao iz sela Strmova – Račanski srez. Trivun je pradeda Milorada Trivunovića (79 godina). Od Trivunovića se nastale ostale dve familije i dans imaju iste kumove.
-Nikolići, Radojičići i Ilići si jedan rod, slave Stevanjdan. Žive u Donjem Kraju. Nikolići su se zvali Nidžovi. Vode porekleo od braće Milovana i Radojice, koji su krenuli od Sjenice u „Crnoj Gori“, tobože sa patrijarhom Arsaenijem pa se ovde zadržali. Od ovog roda su Ilići u Gonjem Milanovcu a ima ih i u Beogradu.
-Markovići i Matijevići su u Donjem Kraju i zajedničkog su porekla, ranije su se zvali Milutinovići i slave Tomindan. Veruje se da su iz Bosne.
-Jovanovići sa nadimkom Degeri, slave Tomindan. Njihov predak je doša u kuću Trivunovu i nasledio ga a verovatno je i on bio od roda Markovića, odnosno Milutinovića.
-Nešovići i Vukašinovići su jedan rod, slave Đurđevdan. Oni su poreklom od braće Vukašina i Neša, sinova Raičinih iz nepoznatog mesta, dok se u Takovu kazuje da su poreklom iz Strmova. Vukašin je bio sa Karađorđem i Milošem. Istog porekla, od Rajičinog brata, odnsono njegoog sin Mijajila bili su:
-Mijajlovići, izumrli u moškoj lozi.
-Savkovići, slave Sv. Vrače. Kada je predak Pavle došao iz Tuzle (?), zatekao je u selu dve kuće, pa je napravio treću. Drugi pričaju da su Savkovići porekom iz Crne Gore, i to sa granice prema Srbiji, navodno iz sela Jugovne u Staroj Srbiji.
-Milanovići, Antonijevići i Obradovići, svi su, osim jedne kuće Antonijevića, u Gornjem Kraju, starinom su „iz Bosne od Sjenice“ a došli su pre Dugog ustanka.
-Pavlovići, slave Nikoljdan. Žive u Donjem Kraju a poreklom su od Sjenice. Predak Pavle je donet u kotarici.
-Obradovići, slave Tomindan. Oni su u Donjem Kraju; pre 70 godina došao im je otac iz Ozrema, kada mu se mati preudala u ovo selo. Inače, on je od roda Pešovića u Ozremu.
-Aleksić LJ, slavi Stevanjdan po imanju i Đurđevdan po rodu. Otac mu je bio od Aleksića u Kalimankićima a u ovo selo je došao kao posinak Jeremije Pavlovića.
-Pavlović Ilija, slavi Lučindan. On je došao iz Vrnčana pre 30 godina zamenivši imanje sa drogim.
-Sretenović M, slavi Đurđevdan. On je došao izu Kalimanića pre 30 godina nakupljeno imanje.
-Laudanović M, slavi Tomindan, prekađuje Stevanjdan. Došao je iz Boljkovaca pre 30 godina prizetivši se u Jovanoviće.
-Verbić R, slavi Đurđevdan, preslavlja Nikoljdan. Došao je iz Boljkovaca „na miraz“ pre 30 godina.
-Nikolić D, zapravo Todorović, slavi Stevanjdan. Doselio se iz Drenove kao posinak udovice Vidoja Nikolića.
-Srbović V, slavi Đurđevdan. Preselio se iz Vrnčana. Pre 15 godina na imanje kupljeno ranije a koje mu je pripalo po deobi.
-Tanasković, slavi Nikoljdan. Ded je bio iz Trudelja. Ima ih iseljenih u Gornjem Milanovcu.
Na mestima Ljeskovica i Ćopak bili su se naselili neko došljaci iz Crne Gore, ali su izumrli.

IZVOR: Milenko Filipović – Takovo. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.

 


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top