PROTOPREZVITERAT GLINSKI – II (1871. godina) Reviewed by Momizat on . PRIREDIO: Petar Demić, saradnik portala Poreklo Literatura: ŠEMATIZAM SRPSKE PRAVOSLAVNE EPARHIJE GORNJO-KARLOVAČKE, 1871. PAROHIJE 8. Klasnić, parohija III. raz PRIREDIO: Petar Demić, saradnik portala Poreklo Literatura: ŠEMATIZAM SRPSKE PRAVOSLAVNE EPARHIJE GORNJO-KARLOVAČKE, 1871. PAROHIJE 8. Klasnić, parohija III. raz Rating: 0
You Are Here: Home » Autori » Petar Demić » PROTOPREZVITERAT GLINSKI – II (1871. godina)

PROTOPREZVITERAT GLINSKI – II (1871. godina)

PRIREDIOPetar Demić, saradnik portala Poreklo

LiteraturaŠEMATIZAM SRPSKE PRAVOSLAVNE EPARHIJE GORNJO-KARLOVAČKE1871.

glina

PAROHIJE

8. Klasnić, parohija III. razreda, 2 sela: Klasnić, Brestik; 1 crkva u Klasniću Duhovska.

ParohGlišo Mraković.

Broj duša 1768, kuća 189, bračnih parova 392, udovih 72, vjenčanih parova 24, rođenih 75, umrlih 80.

9. Buzeta, parohija II. razreda, 2 sela: Buzeta, Dabrina; 2 crkve, u Buzeti Sv. Ilije, u Dabrini Sv. Petke.

ParohNikola Muždeka.

Broj duša 1673, kuća 152, bračnih parova 378, udovih 48, vjenčanih parova 17, rođenih 63, umrlih 59.

10. Brezovo Polje, parohija III. razreda, 2 sela: Brezovo Polje, Brubno; 1 crkva u Brezovom Polju Rođenja Sv. Jovana.

ParohIlija Stojanović, administrator.

Broj duša 1352, kuća 97, bračnih parova 276, udovih 57, vjenčanih parova 20, rođenih 55, umrlih 43.

11. Žirovac, parohija I. razreda, 6 sela: Žirovac, Čavlovica, Komora, Majdan, Gvozdansko, Kobiljak; 1 crkva u Žirovcu Sv. Petra i Pavla.

ParohSamuilo Ostojić; sistemizovani kapelan: Jovan Mađerčić; lični kapelan: Aleksa Ostojić.

Broj duša 3221, kuća 242, bračnih parova 721, udovih 113, vjenčanih parova 44, rođenih 130, umrlih 123.

12. Bojna, parohija III. razreda, 2 sela: Bojna, Kobiljak; 1 crkva u Bojni Sv. Đurđa.

Paroh: Nikola Medaković.

Broj duša 1170, kuća 103, bračnih parova 348, udovih 42, vjenčanih parova 12, rođenih 58, umrlih 41.

13. Obljaj, parohija III. razreda, 4 sela: Obljaj, Studena, Ravna, Crljena; 1 crkva u Obljaju Spasovska.

ParohRadovan Jovetić.

Broj duša 1493, kuća 135, bračnih parova 307, udovih 51, vjenčanih parova 21, rođenih 57, umrlih 37.

14. Hajtić, parohija II. razreda, 6 sela: Hajtić, Vrtline, Šibine, Balinac, Borovita, Šaševa; 1 crkva u Hajtiću Sv. Nikole ljetnog.

ParohJakov Milojević.

Broj duša 1881, kuća 180, bračnih parova 363, udovih 70, vjenčanih parova 15, rođenih 76, umrlih 72.


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top