PROTOPREZVITERAT GLINSKI – I (1871. godina) Reviewed by Momizat on . PRIREDIO: Petar Demić, saradnik portala Poreklo Literatura: ŠEMATIZAM SRPSKE PRAVOSLAVNE EPARHIJE GORNJO-KARLOVAČKE, 1871. PAROHIJE 1. Glina, parohija I. razreda PRIREDIO: Petar Demić, saradnik portala Poreklo Literatura: ŠEMATIZAM SRPSKE PRAVOSLAVNE EPARHIJE GORNJO-KARLOVAČKE, 1871. PAROHIJE 1. Glina, parohija I. razreda Rating: 0
You Are Here: Home » Autori » Petar Demić » PROTOPREZVITERAT GLINSKI – I (1871. godina)

PROTOPREZVITERAT GLINSKI – I (1871. godina)

PRIREDIOPetar Demić, saradnik portala Poreklo

LiteraturaŠEMATIZAM SRPSKE PRAVOSLAVNE EPARHIJE GORNJO-KARLOVAČKE1871.

Glina-crkva

PAROHIJE

1. Glina, parohija I. razreda, 8 sela: Glina, Gornje Selište, Donje Selište, Jame, Majske Poljane, Brnjeuška, Roviška, Trtnik; 4 crkve, u Glini Rođenja Bogorodice, na glinskom groblju Sv. Đurđa, u Donjem Selištu Sv. Arh. Mihaila, u Majskim Poljanama Uskršnja.

ParohMarko Slavnićsistemizovani kapelan: Ilija Muždeka.

Broj duša 2752, kuća 368, bračnih parova 537, udovih 158, vjenčanih parova 32, rođenih 98, umrlih 214.

2. Vlahović, parohija II. razreda, 4 sela: Vlahović, Trtnik, Ravno Rašće, Drenovac; 2 crkve u Vlahoviću, Sv. Ilije i Sv. Nikole.

ParohMile Lazić, namjesnik.

Broj duša 1828, kuća 189, bračnih parova 461, udovih 69, vjenčanih parova 23, rođenih 74, umrlih 144.

3. Bačuga, parohija II. razreda, 5 sela: Bačuga, Luščani, Grabovac, Dolčani, Pecka; 1 crkve u Luščanima Sv. Stevana.

ParohSvetozar Vračarević, administrator.

Broj duša 1732, kuća 180, bračnih parova 391, udovih 45, vjenčanih parova 25, rođenih 59, umrlih 112.

4. Šušnjar, parohija III. razreda, 4 sela: Šušnjar, Kraljevčani, Dragotinci, Bijele Vode; 2 crkve, u Šušnjaru Sv. Lazara, u Bijelim Vodama Sv. Jovana.

ParohAdam Glamočlija.

Broj duša 884, kuća 94, bračnih parova 220, udovih 42, vjenčanih parova 8, rođenih 29, umrlih 80.

5. Veliki Gradac, parohija III. razreda, 2 sela: Veliki Gradac, Martinovići; 1 crkva u Velikom Gradcu Sv. Petra i Pavla.

ParohStevan Glamočlija.

Broj duša 1302, kuća 136, bračnih parova 259, udovih 38, vjenčanih parova 16, rođenih 44, umrlih 63.

6. Mali Gradac, parohija III. razreda, 3 sela: Mali Gradac, Veliki Gradac, Kozaperovica; 1 crkva u Malom Gradcu Sv. Nikole ljetnog.

ParohSimo Todorović.

Broj duša 1437, kuća 144, bračnih parova 296, udovih 66, vjenčanih parova 14, rođenih 67, umrlih 54.

7. Dragotina, parohija III. razreda, 3 sela: Dragotina, Bijele Vode, Kozaperovica; 1 crkva u Dragotinji Uspenija Bogorodice.

ParohStevan Muždeka.

Broj duša 1643, kuća 159, bračnih parova 341, udovih 37, vjenčanih parova 12, rođenih 50, umrlih 50.


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top