Kordunaši u Srpskoj vojsci – Prvi Svetski rat Reviewed by Momizat on . Spisak Kordunaša "Solunskih dobrovoljaca" tj. vojnika Srpske vojske u Prvom Svetskom ratu, preuzet iz knjige "Kotar Vojnić u NOR-u i socijalističkoj izgradnji" His Spisak Kordunaša "Solunskih dobrovoljaca" tj. vojnika Srpske vojske u Prvom Svetskom ratu, preuzet iz knjige "Kotar Vojnić u NOR-u i socijalističkoj izgradnji" His Rating: 0
You Are Here: Home » Trag » Arhive » Kordunaši u Srpskoj vojsci – Prvi Svetski rat

Kordunaši u Srpskoj vojsci – Prvi Svetski rat

Spisak Kordunaša „Solunskih dobrovoljaca“ tj. vojnika Srpske vojske u Prvom Svetskom ratu, preuzet iz knjige „Kotar Vojnić u NOR-u i socijalističkoj izgradnji“ Historijskog arhiva Karlovac

(Kordunaši su, kao i ostali Srbi sa teritorije Austro-ugarske monarhije u Srpsku vojsku dolazili uglavnom na dva načina:

1) ili su pre rata otišli „trbuhom za kruhom“ mahom u SAD, pa su odatle brodovima dolazili kao dobrovoljci direktno u Srpsku vojsku i na Solunski front;

2) ili su kao vojni obveznici Austro-ugarske monarhije mobilisani početkom i tokom samog rata, a prilikom zarobljavanja od srpske ili neke druge savezničke vojske, izrazili su želju da rat nastave u Srpskoj vojsci.)

Spisak boraca iz nekadašnjeg kotara Vojnić (*214):

1. Babić Nikole Marko, rod. 15. 7. 1895. u Krstinji. U 30. pješ. dobr. Puku od 30. 8. 1917. godine,

2. Bakić Božo, rod. 1895, bio u 96. austr. puk. pa u 4. pješ. puku 1. srpske dobrovoljačke divizije,

3. Bakić Save Milić, rod. 20. 3. 1886. u Donjoj Visočki. Od 30. 6. 1917. u 30. pješ. dobr. puku.

4. Bakić Rade Rade, rod. 15. 3. 1893. u Donjoj Visočki. Od 30. 8. 1917. u 30. pješ. dobr. puku.

5. Bakić Miloša Stevan, rod. 9. 1. 1882. u Jasnić Brdu, Krnjak. U 30. pješ. dobr. puku od 30. 8. 1917. god.

6. Banda Milić, rod. 9. 9. 1891. kod Vojnića. Stigao u Marsej sredinom augusta 1917. otkuda je upućen na solunski front.

7. Basara Đuro, rod. 1882. u Svinjici. Bio u 4. pješ. puku, a poginuo u 9. pješ. puku »Kralj Nikola I«.

8. Basara Stevana Gojko, rod. 25. 6. 1894. u Krstinji. U 30. pješ. dobr. Puku od 30. 8. 1917. god.

9. Baždar Pavla Todor, rod. 2. 3. 1884. u Vojniću. Stigao brodom iz Kanade u Marsej sredinom augusta 1917. otkuda je upućen u Solun.

10. Bijelić Janko (Špijun), rod. u Bukovici. Vojnik u 96. austr. regimenti. Zarobljen 1918. na rijeci Pijave. Prijavio se u 2. dobrovoljački jugoslavenski puk 1. divizije. Učestvovao u borbama za oslobođenje Crne Gore i Hercegovine. Umro u Bukovici.

11. Bjelivuk Petar, rođ. 3. 6. 1897. u Brusovači. Došao 19. 5. 1917. iz Njujorka brodom »Kanada«. Iz Francuske je upućen na solunski front.

12. Blagojević Nikole Miloš, rod. 1886. god. u Budačkoj Rijeci, poginuo u 9. pješ. puku »Kralj Nikola I«.

13. Blagojević S. Miloš, rođ. 1889. god. u Budačkoj Rijeci. Zarobljen na ruskom frontu. Iz Rusije odlazi na solunski front.

14. Božić Milovan, rođ. 5. 4. 1896. god. u Krnjaku. Došao iz Amerike u Francusku jula 1917. god. (luka Havre) otkuda je upućen na solunski front.

15. Božić Tanasije Petar, rođ. 26. 6. 1895. god. u Krnjaku. Došao u 30. pješadijski dobrovoljački puk iz Amerike (Miolanda) 10. 9. 1917. god.

16. Božić Vasilija Petar, rođ. 20. 2. 1857. u Miholjskom. Došao iz Amerike u 30. pješadijski dobrovoljački puk 30. 8. 1917. i doveo dvojicu sinova Miloša i Mihajla.

17. Božić Petra Miloš, rod. 25. 5. 1891. u Miholjskom. Iz Amerike došao u 30. pješ. dobr. puk 30. 8. 1917. god.

18. Božić Petra Mihajlo, rod. 12. 10. 1895. u Miholjskom. Došao iz Amerike u 30. pješ. dobr. puk 30. 8. 1917. god.

19. Božić Jakova Milan, rod. 5. 4. 1896. godine u Krnjaku. Došao u 30. pješ. dobr. puk. 17. 9. 1917. god.

20. Breberina Milan, rod. 13. 7. 1885. u Međeđaku. Sredinom augusta 1917. god. doputovao u Marsej otkuda je upućen na solunski front.

21. Breberina Jovan, rođ. 15. 1. 1890. u Međeđaku. Iz Amerike došao brodom 18. 6. 1917. a zatim upućen na solunski front.

22. Breberina Teodora Miloš, rođ. 25. 7. 1885. u Međeđaku. Došao 30. 8. 1917. u 30. pješ. dobr. puk.

23. Brinjak Đ. Milan, rođ. u Kuplenskom, borac 4. čete, 3. bataljona 23. puka na solunskom frontu.

24. Brkić Marko, rođ. 1887. u Jurgi. Bio u 96. austrijskoj regimenti, a na solunskom frontu u 4. pješ. puku 1. srpske dobrovoljačke divizje.

25. Bugar Nikole Mojsije, rođ. 15. 10. 1895. u Potplaninskom Selu. Došao u 30. pješ. dobr. puk 30. 8. 1918. god.

26. Bugar Milića Milivoj, rođ. 25. 6. 1886. u Potplaninskom Selu. Došao u 30. pješ. dobr. puk 30. 8. 1917. god.

27. Crnković Ilije Vid, rođ. u Gornjem Vojniću…, vojnik u 96. austr. regimenti. Zarobljen 1918. na rijeci Pijavi. Prijavio se u 2. jugoslavenski dobr. puk 1. srpske divizije. Učestvuje u oslobađanju Crne Gore i Hercegovine. (*215) Umro u Banatskom Novom Selu.

28. Crnković Pavla Stanko, rođ. 1890. u Ključaru. Poginuo u 9. pješadijskom puku »Kralj Nikola I«.

29. Čotra Mihajlo, rođ. u Vojniću. Bio u dobrovoljačkom odredu »Vojin Popović«.

30. Čubra Teodora Nikola, rođ. 1. 1. 1882. u Vojniću. Došao u 30. pješ. dobr. puk 10. 6. 1917. god.

31. Dabić Milić, rođ. 5. 5. 1893. u Visočki. Došao 18. 6. 1917. god. iz Pitzburga u Francusku otkuda je upućen na solunski front.

32. Dejanović Miloša Simo, rod. 28. 6. 1892. u Klokoču. Došao u 30. pješ. dobr. puk 17. 9. 1917. god.

33. Dejanović Jovana Rade, rođ. 1893. god. u Kuzmi. Poginuo u 9. pješ. puku »Kralj Nikola I«.

34. Dejanović Đ. Mile, rođ. 1891. u Dugom Dolu. Bio je podnarednik u 4. pješ. puku 1. srpske dobrovoljačke divizije. Odlikovan je srebrnom medaljom za hrabrost.

35. Dejanović Đuro, rođ. 1888. u Mracelju. Došao u luku Marsej sredinom augusta 1917., otkuda je upućen na sol. front.

36. Dejanović Simo, rođ. 1882. u Klokoču. Došao iz Amerike brodom »Princeza Rojal Elizabet« sredinom jula 1917. god. u luku Havre otkuda je upućen na solunski front.

37. Dejanović Mile, rođen 22. 12. 1883. u Svinjarici. Došao u Francusku iz Njujorka odakle je upućen na sol. front.

38. Dević Rade Milić, rođ. 5. 6. 1884. god. u Krstinji. Došao u 30. pješad. dobr. puk 30. 8. 1917. god.

39. Dobrosavljević Ilija, rođ. u Čatrnji. Bio u 4. četi 23. pješad. puka.

40. Dokić Miloš, rođ. 1896. u Kuplenskom. Bio u 96. austr. reg., a solunski dobrovoljac u 4. pješad. puku 1. srpske dobr. divizije.

41. Dragić Stanka Mile, rođ. u Ivanković Selu 24. 10. 1882. god. Došao iz Amerike u 30. pješ. dobr. puk 21. 10. 1917.

42. Dragić Nikole Stevan, rođ. 21. 8. 1889. u Krstinji. Došao u 30. pješ. dobr. puk 30. 10. 1918. god.

43. Đurić M. Stanko, rođ. u Vojišnici, prešao na stranu Srbije iz Zagrebačke divizije, zaveden je u spisak 4. čete 3. bataljona 23. pješ. puka.

44. Eror Damjana Đuro, rođ. 1893. god. u Klokoču. Došao iz Rusije u 22. dobrovoljački puk.

45. Gaćeša Stevana Mile, rođ. 5. 7. 1888. u selu Gaćeše. Došao 18. 11. 1917. u 30. pješ. dobr. puk.

46. Gazibara Mihajlo, rođ. 22. 8. 1884. u Ponorcu. Došao iz Amerike (Vodlanda) u Marséj sredinom augusta 1917. otkuda je upućen na solunski front.

47. Gazibara Božo, rođ. 15. 9. 1880. god. u Ponorcu. Došao iz Amerike (Vodlanda) brodom »Princeza Rojal Elizabet« u luku Havre otkuda je upućen u 30. pješ. dob. puk.

48. Generalović J. Milić, rođ. 1886. u Tušiloviću, po zanimanju pekar. Zarobljen kao austrougarski vojnik. Bio u 3. pionirskoj četi Jugoslavenske dobrovoljačke divizije.

49. Godić R. Milan, rođ. u Vrelo Utinji 1897. Ruski je zarobljenik. Dolazi na solunski front u 2. pješadijski puk.

50. Gojković Jovana Miloš, rođ. 7. 12. 1891. u Donjem Budačkom. Došao u 30. pješ. dobr. puk 10. 6. 1917. godine.

51. Grubač Mate Dragutin, rođ. u Glibokom Brodu 1891, poginuo u 9. pješ. puku »Kralj Nikola I«.

52. Grubješić Stevana Božo, rođ. 25. 12. 1891. u Ponorcu, Došao u 30. pješ. dobr. puk 30. 8. 1917. god.

53. Grubješić Todora Milovan, rođ. 26. 2. 1886. god. u Gojkovcu. Došao u 30. pješ. dobr. puk iz Pitzburga 30. 8. 1917.

54. Gunj Nikole Ilija, rođ. 25. 7. 1884. u Klokoču. Došao u 30. pješ. dobr. puk 17. 9. 1917. god.

55. Hajdin Stanka Mile, rođ. 20. 10. 1892. u Vojniću. Došao u 30. pješ. dobr. puk 30. 8. 1917.

56. Hajdin Miloša Milovan, rođ. 18. 10. 1888. u Kolariću. Došao u 30. pješ. dobr. puk 30. 8. 1917. god.

57. Hrnić Rade Milivoj, rođ. 20. 12. 1895. u Krstinji. Došao 30. 8. 1917. u 30. pješ. dobr. puk.

58. Ivošević Marka- Miloš, rođ. 20. 8. 1885. u Brdu Selu. Došao u 30. dobr. pješ. puk 25. 9. 1918.

59. Ivošević Save Milić, rođ. 1877. u Kolariću. Borac u 4. pješadijskom puku 1. srpske dobrov. divizije.

60. Jasika Stanka Ilija, rođ. 1896. u Kusaji. Došao u 4. pješ. puk 1. srpske dobr. divizije 7. 4. 1916. god.

61. Jelača Rade, rod. 30. 8. 1889. nedaleko Skakavca. Došao brodom iz Amerike u Francusku otkuda je upućen na solunski front.

62. Karapandža Josipa Nikola, rod. 17. 1. 1894. u Trebinji. Došao u 30. pješ. dobr. puk 14. 3. 1918. god.

63. Keser Nikola Đuro, rođ. 23. 4. 1892. u Bijelom Klancu (Dugi Dol). Došao u 30. dobr. pješ. puk 21. 10. 1918. god.

64. Koprivica Mihajla Milan, rođ. 1894. u Trupinjaku. Bio u austrijskom 96. puku. Poginuo na solunskom frontu u 9. pješ. puku »Kralj Nikola I«.

65. Kovačević Save Rade, rođ. 7. 12. 1879. u Gornjoj Trebinji. Došao u 30. dobr. pješ. puk 30. 8. 1917. godine.

66. Kokir Miloša Nikola, rođ. 20. 12. 1882. u Buricu. Došao u 30. pješ. dobr. puk 30. 10. 1918. god.

67. Kosanović Miloša Milić, rođ. 22. 10. 1894. u Brusovači. Došao u 30. pješad. dobr. puk 21. 10. 1918. god.

68. Košić Jove Dušan, rođ. 15. 2. 1895. u Brdu Selu. Došao u 30. pješ. dobr. puk 25. 9. 1918. god.

69. Kranjčević Marka Pero, rođ. 2. 7. 1881. u Mandić Selu (opančar). Došao u 30. pješ. dobr. puk 30. 8. 1917. god.

70. Knežević Janka Milić, rođ. 15. 8. 1873. u selu Lipovac. Došao u 30. pješ. dob. puk 17. 9. 1917. god.

71. Krep? Rade (možda Keser), rođ. 16. 10. 1891. u Bijelom Klancu. Došao iz Čikaga brodom »Princeza Roj al Elizabet« u drugoj polovici jula 1917. god. u luku Havre otkuda je upućen na sol. front.

72. Kresojević Stevana Mile, (Šinjo) — rođ. 1894. u Vojniću. Zarobljen na istočnom frontu, od kuda je upućen preko Norveške za solunski front. Umro u Vojniću 1971. god. Dobio 9 jutara zemlje kod Vinkovaca.

73. Krivokuća Đure Pavao, rođ. 14. 9. 1869. u Malešević Selu. Došao iz Amerike brodom »Princeza Rojal Elizabet« u luku Havre otkuda je upućen na solunski front.

74. Krivokuća Miloša Milan, rođ. 16. 2. 1894. u Utinji. Došao u 30. dobr. pješ. puk 14. 3. 1918. god.

75. Lisić Miloša Miloš (Mile), rođ. 1893. u Krivaji. Zarobljen na ruskom frontu. Poslije jednogodišnjeg zarobljeništva odlazi na solunski front. Umro u Vojniću 1963. god.

76. Lisić Đure Stevan, rođ. 1895. u Krivaji. Zarobljen na ruskom frontu (vojnik 56. pješ. domobr. puka). Iz Rusije odlazi na solunski front. Ubili ga ustaše kod rudnika u Vojišnici (jesen 1941).

77. Maćešić Marka Đuro, rođ. 22. 4. 1896. u Dugom Dolu. Došao u 30. pješ. dobr. puk 21. 10. 1918. god.

78. Maćešić Mihajla Mihajlo, rođ. 15. 8. 1890. u Dugom Dolu. Došao u 30. pješ. dobr. puk 30. 8. 1917. god.

79. Maćešić Milića Nikola, rođ. 19. 2. 1893. u Krnjaku. Došao u 30. pješ. dobr. puk 10. 6. 1917. god.

80. Maćešić Miloš (Paćan), rođen u Kuplenskom. Bio u 56. domobranskom puku. Na solunski front došao iz ruskog zarobljeništva. Nosilac Partizanske spomenice 1941. god.

81. Maćešić Stanka Janko, rođ. u Krnjaku. Bio u dobrovoljačkom odredu »Vojin Popović« na solunskom frontu.

82. Mađerčić Mihajla Đuro, rođ. 15. 2. 1889. u Ključaru. Došao u 30. dobr. pješ. puk 30. 8. 1917. god.

83. Mandić Nikole Miloš, rođ. 15. 12. 1875. u Kartalija Selu. Došao u 30. pješ. dobr. puk 15. 5. 1918. god.

84. Marić Mile Mihajlo, rod. 26. 3. 1889. u Krnjaku. Došao u 30. pješ. dobr. puk 30. 8. 1917. god.

85. Manjeta? Pavao, rođ. 1890. u Krivaji. Poginuo u 9. pješad. puku »Kralj Nikola I«.

86. Martinović Ilije Miloš, rođ. 18. 12. 1890. u Miholjskom. Došao iz Amerike (Johuston) brodom »Princeza Rojal Elizabet« u luku Havre otkuda je upućen na solunski front (30. pješ. dobr. puk) 17. 9. 1917. god.

87. Martinović Milića Ninko, rođ. 2. 2. 1893. u Miholjskom. Došao u 30. pješ. dobr. puk 30. 8. 1917. god.

88. Martinović Jovana Nikola, rođ. 26. 4. 1890. u Krstinji. Došao u 30. pješ. dobr. puk 6. 4. 1918. god.

89. Martinović Miloša Đuro, rođ. 4. 4. 1893. u selu Rijeka. Došao u 30. pješ. dobr. puk 6. 9. 1918. god.

90. Matijević Petra Mile, rođ. u Gornjem Budačkom.

91. Matijević Marka Pavao, rođ. 12. 5. 1892. u Gornjoj Trebinji. Došao u 30. pješ. dobr. puk 18. 11. 1917. godine.

92. Mihajlović Glišo, rođ. 7. 8. 1894. u selu Poljana. Došao iz Amerike (iz Greftona) brodom »Princeza Rojal Elizabet« u luku Havre otkuda je upućen na solunski front.

93. Mišljenčević Jandre Pavao, rođ. 18. 2. 1880. u Perjasici. Došao u 30. pješ. dobr. puk 30. 8. 1917. godine (došao iz Pitzburga).

94. Miljenović Milića Petar, rođ. 12. 1. 1898. u Klupici. Došao u 30. pješ. dobr. puk 30. 8. 1917. god.

95. Matijević Dimitrija Nikola, rođ. 12. 7. 1891. u Gornjem Budačkom. Kaplar u 4. pješ. puku 1. srpske dobrovoljačke divizije.

96. Mihajlović Petra Glišo, rođ. 7. 8. 1894. u selu Poljana. Došao u 30. pješ. dobr. puk 17. 9. 1917. godine.

97. Mlađan Stanka Petar, rođ. 23. 6. 1882. u Bukovici. Došao iz Amerike brodom »Princeza Rojal Elizabet« u luku Havre otkuda je upućen na solunski front (30. pješad. dobr. puk 30. 8. 1917. god.

98. Momčilović Jovan, rođ. 3. 10. 1896. u Krstinji. Došao u Marsej sredinom augusta 1917. god. otkuda je upućen na solunski front.

99. Momčilović Miće Nikola, rođ. 12. 7. 1896. u Dunjaku. Došao u 30. pješ. dobr. puk iz Pitzburga 30. 8. 1917. godine.

100. Momčilović Davida Jovo, rođ. 11. 10. 1896. u Krstinji. Došao u 30. pješ. dobr. puk iz Pitzburga 30. 8. 1917. godine.

101. Momčilović Nikole Ilija, rođ. 20. 8. 1895. u selu Lipovac. Došao u 30. pješ. dobr. puk 30. 8. 1917. godine.

102. Mrkić Đurđa Stanko, rođ. 20. 4. 1890. u Brebornici. Došao u 30. pješ. dobr. puk 21. 10. 1918. god.

103. Mrkić Aćima Petar, rođ. 1. 7. 1868. u Brebornici. Došao u 30. pješ. dobr. puk 25. 9. 1918. godine.

104. Mrkić Petra Jovan, rođ. 12. 6. 1892. u Brebornici. Došao u 30. pješ. dobr. puk 30. 4. 1918. god.

105. Musulin Jeremije Petar, rođ. 15. 5. 1891. u Bukovici. Došao u 30. pješ. dobr. puk 10. 6. 1917. godine iz Njujorka.

106. Musulin Rade, rođ. 1894. u živković Kosi. Poginuo u 9. pješ. puku »Kralj Nikola I«.

107. Napijalo Pavla Petar, rođ. 1892. u Kuplenskom. Poginuo u 9. pješ. Puku »Kralj Nikola I«.

108. Napijalo Stevan, rođ. u Kuplenskom.

109. Novković Save Petar, rođ. 1886. u Velikoj Crkvini, kaplar. Poginuo u 9. pješ. puku »Kralj Nikola I«.

110. Njegula? Milana Petar, rođ. 25. 4. 1894. u Utinji. Došao u 30. pješ. Puk 14. 3. 1918. god.

111. Opačić Pavla Jovan, rođ. 1894. u Tušiloviću, podnarednik. Poginuo u 9. pješ. puku »Kralj Nikola I«.

112. Pajić Jovana Milić, rođ. 5. 7. 1884. u Krstinji. (Široka Rijeka). Došao u 30. pješ. dobr. puk 30. 8. 1917. godine.

113. Pajić Milan, rođ. na Pajić Brdu, poginuo u 9. pješ. puku »Kralj Nikola I«.

114. Pajić Milić, rođ. 1894. Bio u 4. četi 2. bataljona 9. pješadijskog puka.

115. Pajić M. Janko, rođ. 1897. u Radonji. Borac u 9. pješ. puku.

116. Paić J. Todor, rođ. 1879. u Radonji. Bio u 2. četi 2. bataljona 29. pješ. puka.

117. Paić R. Mihajlo, rođ. 1896. u Radonji. Bio u 1. četi 3. bataljona 22. pješ. puka.

118. Pavić Rade Đuro, rođ. 1895. u Poloju. Borac na solunskom frontu.

119. Pavić V. Milan, rođ. 1889. u Krstinji. Bio u mitraljeskom odjeljenju 28. pješ. puka na solunskom frontu.

120. Pavić M. Milovan, rođ. 1884. u Točku. Borac na solunskom frontu.

121. Pavić P. Vaso, rođen.

122. Pavković Nikole Miloš, rođ. 1891. u Krnjaku. Borac na solunskom frontu.

123. Pavković Janko, rođ. 1890. u Krnjaku, podnarednik u 4. puku.

124. Pejnović Jove Mile, rod. 1883. bio u 1. četi 3. bataljona 15. puka.

125. Penić Stanka Milić, rođ. 1886. u Krnjaku. Bio u 4. četi 2. bataljona 9. pješ. puka.

126. Perić Milivoje, rođ. 16. 4. 1889. u Donjem Poloju. Došao brodom »Princeza Rojal Elizabet« iz Amerike i upućen na solunski front.

127. Petrović P. Vaso

128. Petrović Jovan, rođ. 1897. u Knežević Kosi. Bio u 15. pješ. puku.

129. Petrović V. Ante, rođ. u Koranskom Brijegu. Bio u 2. bataljonu 2. pješ. puka na solunskom frontu.

130. Padežanin Mihajlo, rođ. u Kolariću. Bio u 2. četi 2. bataljona 10. pješadijskog puka.

131. Pavlović M. Nikola, rođ. 1894. u Trebinji. Bio u 3. četi 2. bataljona 22. puka.

132. Perić Nikole Milivoje, rođ. 16. 4. 1889. u Donjem Poloju. Došao u 30. pješ. dobr. puk 17. 9. 1917.

133. Peurača Milana Đuro, rođ. 11. 11. 1892. u Dunjaku. Došao u 30. pješadijski dobr. puk 30. 8. 1917. god.

134. Peurača Petra Milutin, rođ. 17. 2. 1885. u Krnjaku (mašinbravar). Došao u 30. pješ. dobr. puk 30. 8. 1917. godine.

135. Pokrajac Mihajlo, rođen u Velikoj Crkvini. Bio u 4. pješ. puku 1. srpske dobrovoljačke divizije.

136. Pokrajac Stevana Ninko, rođ. 25. 12. 1892. Došao u 30. pješ. dobr. Puk 21. 10. 1918. god.

137. Polojac Uroš, rođ. u Tušiloviću. Bio u 15. pješ. puku na solunskom frontu.

138. Popović Dragića Lazo, rođ. 18. 1. 1891. u Klokoču. Bio u 30. pješ. dobr. puku od 17. 9. 1917. god.

139. Popović Jovana Mihajlo, rođ. 18. 7. 1892. u Klokoču. Došao u 30. pješ dobr. puk 30. 8. 1917. godine.

140. Popović R. Jovan, rođ. 1894. Poginuo u 9. pješ. puku »Kralj Nikola I«.

141. Popović Mile, rođ. 1878. u Klokoču. Bio u 15. pješ. puku na solunskom frontu.

142. Pražić Gliše Lazo, rođ. 10. 2. 1883. u Kusaji. Došao u 30. pješ. dobr. Puk 17. 9. 1917.

143. Pejnović Jovana Mile, rođ. 15. 5. 1883. u Svinjarici. Došao u 30. pješ dobr. puk 30. 6. 1917. god.

144. Protulipac Josipa Janko, rođ. 15. 10. 1890. u Velemeriću. Bio 6 mjeseci u američkoj pješadiji. Došao 21. 10. 1918. u 30. dobr. pješ. puk.

145. Radičanin Milan, rođ. 1896. Bio u 4. pješ. puku 1. srpske dobrovoljačke divizije.

146. Radišić Sime Đorđe, rođ. 15. 3. 1887. u Poljani. Bio u 26. dobr. puku od 7. 3. 1916. god.

147. Radulović Đorđe, rođ. 1887. u Poljani, kaplar. Poginuo u 9. pješ. Puku »Kralj Nikola I«.

148. Ranitović Jovana Nikola, rođ. 1895. u Utinji. Poginuo u 9. pješ. Puku »Kralj Nikola I«.

149. Ribić Marko, rođ. u Gejkovcu, solunski dobrovoljac, umro oktobra 1915. na Gacinoj Poljani.

150. Rosandić Risto, rođ. 1883. u Trebinji. Došao maja 1917. iz Njujorka, upućen na solunski front.

151. Radojević Teodora Nikola,(*216) rođ. 27. 8. 1898. u Vojišnici. Bio u 96. austr. regimenti. Zarobljen na rijeci Pijave 1918. Prijavio se u 2. jugoslavenski dobr. puk 1. divizije. Iz Francuske doplovio brodom u Crnogorsko primorje gdje učestvuje u oslobađanju Bosne i Hercegovine. Živi u selu Vojišnici.

152. Savić Marko, rođ. 15. 6. 1895. u Brusovači. Došao iz Čikaga brodom »Princeza Rojal Elizabet« u luku Havre otkuda je upućen na solunski front.

153. Slijepčević Damjana Mile, rođ. 5. 5. 1893. u Krnjaku. Došao iz Amerike (Midland) 18. 6. 1918. god. u Francusku otkuda je upućen na solunski front.

154. Simić Đorđa Milić, rođ. 15. 3. 1886. u Mlakovcu. Došao iz Amerike (iz Klimtona) u Francusku otkuda je upućen u 30. pješ. dobr. puk 30. 8. 1917. god.

155. Sipić Sime Janko, rođ. 5. 1. 1894. u Širokoj Rijeci. Došao u Francusku iz Pitzburga, a u 30. pješ. dobr. puk 30. 8. 1917. god.

156. Sudar Stevana Mihajlo, rođ. 14. 10. 1896. u Koranskom Selu. Došao u 30. pješ. dobr. puk 30. 4. 1918. god.

157. Sudar Mojsije, rođ. 15. 10. 1895. u Perjasici. Došao iz Pitzburga u Francusku otkuda je upućen na solunski front.

158. Sudar Nikola, rođ. 1895. Poginuo u 9. puku »Kralj Nikola I«.

159. Šarac Milutin, rođ. 1883. u Bukovcu. Kaplar u 96. pješadijskom puku pa u 4. pješ. puku 1. srpske dobrovoljačke divizije (teško ranjen).

160. Šarac Milica Jovo, rođ. 18. 2. 1889. u Bukovcu (fijakerist). Došao u 30. pješ. dobr. puk 17. 9. 1917. god.

161. Škrgić Teodor, rođ. 1894. u Vojišnici. Bio u 4. pješ. puku 1. srpske dobrovoljačke divizije.

162. Španović Ilije Marko, rođ. 5. 12. 1879. u Brusovači (fabr. radnik). Došao 6. 8. 1918. u 30. pješ. dobr. puk.

163. Španović Nikola, rođ. 5. 5. 1893. u Brusovači. Došao 4. 6. 1917. iz Amerike u Francusku otkuda je upućen na solunski front.

164. Tarbuk Rade Miloš, rođ. 1882. u Visočki. Dobio srebrnu medalju za hrabrost u 4. pješ. puku 1. srpske dobr. divizije.

165. Tarbuk M. Nikola, rođ. 1896. u Gornjoj Visočki. Bio u 4. četi 1. baterije 21. puka na solunskom frontu.

166. Tepšić Nikole Milanrođ. 19. 7. 1884. u Svojiču. Došao u 30. pješ. dobr. puk 14. 3. 1918. god.

167. Tesla Vasilija Dušan, rođ. 28. 4. 1894. u Udbini Sjeničaku (otac mlinar rođ. u Klipinu Brdu, priženjen u Panjkoviće, došao u 30. pješ. dobr. Puk 17. 9. 1917. god).

168. Todorović Vaso, rođ. u Kuplenskom. Bio u 56. pješ. austrijskoj diviziji. Zarobljen na ruskom frontu. Iz Rusije otišao na solunski front. Umro 1963. u Vojniću. (Možda Todorić?)

169. Todorić Đure Stanko, rođ. 16. 4. 1894. u Kuplenskom. Došao u 30. pješ. dobr. puk 30. 4. 1918. god.

170. Tkalac P. Miloš, rođ u Brusovači. Iz zagrebačke divizije prebjegao na solunski front.

171. Tomašević Mihajla Stevo, rođ. 12. 9. 1892. u Mlakovcu. Došao u 30. pješ. dobr. puk 25. 9. 1918. god.

172. Vladić Miloša Petar, rođ. 10. 10. 1891. u Dunjaku. Došao u 30. pješ. dobr. puk-(*217) 17. 9. 1917. god.

173. Vranić Petar, rođ. 14. 10. 1891. u Dunjaku. Došao iz Amerike brodom »Princeza Rojal Elizabet« u luku Havre otkuda je upućen na solunski front.

174. Vučetić Đuro, rođ. u Kuplenskom. Zarobljen 1918. na rijeci Pijave. Iz Italije odlazi u Francusku u sastav 2. dobrovoljačkog jugoslavenskog puka 1. divizije. Učestvuje u oslobađanju Crne Gore i Hercegovine.

175. Vučković Todora Petar, rođ. 8. 7. 1879. u Velikoj Crkvini. Došao u 30. pješ. dobr. puk 30. 8. 1917. godine.

176. Vučković Božo, rođ. 12. 3. 1884. u Krnjaku. Bio u jedinicama dobrovoljačke žandarmerije.

177. Vučković Todora Mile, rođ. 30. 11. 1894. u Perjasici. Došao u 30. pješ. dobr. puk 30. 8. 1917. godine.

178. Vučković Teodora Petar, rođ. 8. 7. 1879. u Velikoj Crkvini. Došao u 30. pješ. dobr. puk 30. 8. 1917. god.

179. Vučković Sime Nikola, rođ. 30. 6. 1892. u Donjem Poloju. Došao u 30. pješ. dobr. puk 30. 8. 1917. god.

180. Vujaklija M. Milan, rođen u Gejkovcu. Prebjegao iz zagrebačke divizije na solunski front.

181. Vuksan Mile, rođ. u Gejkovcu. Poginuo u 9. pješ. puku »Kralj Nikola I«.

182. Vukić Ignjatije Simo, rođ. 21. 5. 1980. u Cerovcu. Došao iz Amerike 18 6. 1917. god. u Francusku, pa u 30. pješ. dobr. puk 30. 8. 1917. god.

183. Vukić Mitra Stanko, rođ. 2. 12. 1887. u Cerovcu (trgovac). Došao u 30 pješ. dobr. puk 30. 8. 1917. god.

184. Vukić Slavko, rođ. 2. 12. 1897. u Cerovcu. Došao iz Amerike brodom »Princeza Rojal Elizabet« u luku Havre otkuda je upućen na solunski front.

185. Vuksan Stanka Stevan, rođ. 23. 8. 1888. u Gejkovcu. Došao u 30. pješ. dobr. puk 17. 9. 1917. god.

186. Vuletić Milivoja Dragutin, rođ. 13. 9. 1871. u Kuzmi. Došao u 30. pješ dobr. puk 30. 8. 1917. god.

187. Vuletić Pavla Mojsije, rođ. 12. 9. 1891. u Periasici. Došao u 30. pieš. dobr. puk 30. 8. 1917. god.

188. Vukobratović Vaso, rođ. u Krnjaku. Bio u dobrovoljačkom odredu »Vojin Popović«.

189. Vukobratović Ilije Božo, rođ. 12. 3. 1884. u Velikoj Crkvini (radnik). Došao 10. 8. 1917. godine u 30. pješ. dobr. puk.

190. Vukobratović Marko, rođ. 1895. u Vojišnici. Ranjen 20. 9. 1916. kod Amzale.

191. Vuksan Janka Stevan, rođ. 23. 12. 1888. u Gejkovcu. Doputovao iz Amerike brodom »Princeza Rojal Elizabet« u luku Havre otkuda je upućen na solunski front 30. pješ. dobr. puk 17. 9. 1917. god.

192. Vunduk Nikola, rođ. 14. 1. 1884. u selu Lipovac. Došao iz Amerike brodom »Princeza Rojal Elizabet« u luku Havre otkuda je upućen na solunski front.

193. Živković Mihajlo, rođ. 1893. u Širokoj Rijeci. Ranjen 6. 9. 1916. kod Kokarde.

194. Živković Stanka Đuro, rođ. 25. 9. 1888. u Širokoj Rijeci. Došao iz Amerike 18. 8. 1917. god. a u 30. pješ. dobr. puk 30. 8. 1917. god.

195. Živković Simo, rođ. 2. 9. 1896. u Budačkom. Došao iz Amerike 4. 6. 1917. u Francusku otkuda je upućen na solunski front.

196. Živković Todora Milić, rođ. 15. 7. 1891. u Živković Kosi. Došao u 30. pješ. dobr. puk 21. 10. 1918.

197. Žiža Mihajla Petar, rođ. 27. 10. 1889. u Potplaninskom Selu. Došao u 30. pješ. dobr. puk 30. 8. 1917. god.

189. Žrvnar Ilije Mojsije, rođ. 22. 7. 1889. u Novom Selu. Došao u 30. pješ. dobr. puk 30. 8. 1917. god.

190. Žunić Petra Marko, rođ. 14. 4. 1893. u Pejić Brdu. Došao iz Amerike 18. 8. 1917., a u 30. pješ. dobr. puk 30. 8. 1917. god.(*218)

Napomene:

*214 Podaci iz originalnih spiskova koji se nalaze u Vojno istorijskom institutu Beograd.

*215 Prema sjećanju Nikole Radojevića, 90 godišnjeg solunskog dobrovoljca koji živi u Vojišnici

*216 Sjeća se da su vojnu obuku završili u Karlovcu i da ih je poslije toga postrojio komandant 96. pukovnije Priča i rekao: »Borite se za cara i kralja Franju Josipa! Da bog dao ni jedan se kući ne vratio!«.

*217 Trideseti pješadijski dobr. puk je imao 5.481 vojnika (prim. aut.).

*218 sasvim je sigurno da spisak učesnika nije potpun. Za mnoge nije navedeno mjesto rođenja, a neki originalni popisi su zagubljeni u toku 1. svjetskog rata.

 

PRIREDIO: Saradnik portala Poreklo Jovan Eror.


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top