Становништво Руме према попису Срема из 1736. године

6. новембра 2013.

коментара: 0

Сарадник портала Порекло Јован Ерор приредио је списак становника Руме и места насеља Јеленци, Павловци, Доњи Петровци, Мали Радинци и Краљевци, према Попису становништва у Срему 1736. године.

Срем некада

Становништво Руме – 1736. година

Nedelko Joerkovith, Judex – Недељко Јоцковић (Јерковић?), судија;

Mischko Tadevith – Мишко Тадевић,

Nicola Gruith – Никола Груић,

Veselin Jacoblevith – Веселин Јаковљевић,

Radincko Neschckovith – Радинко Нешковић,

Luca Precosavaczki – Лука Прекосавачки,

Nicola Vukmirovith – Никола Вукмировић,

Vuia Jurievith – Вуја Јуриевић (Ђурђевић?),

Ivan Tedith – Иван Тедић (Тадић, Дедић?),

Stoian Mladenovith – Стојан Младеновић,

Simeon Punovith – Симеон Пуновић (Буновић?, Пауновић??),

Millinco Joczkovith – Милинко Јоцковић,

Kirsta Radulov – Крста Радулов,

Stanco Millosch – Станко Милош,

Pera Cziburczith – Пера Чибурџић,

Jovan Gerczith – Јован Грчић,

Subotha Cziburszith – Субота Чибурџић,

Philipp Joczkovith – Филип Јоцковић,

Ostoia Jancovith – Остоја Јанковић,

Czweia Joczkovith – Цвеја Јоцковић,

Thodor Punovith – Тодор Буновић,

Mischko Jockovith – Мишко Јоцковић,

Jovan Stanisavlevith – Јован Станисављевић,

Anton Jukanovith – Антон Јукановић (Ђукановић?),

Radovan Stoith – Радован Стојић,

Neshko Jacoblevith – Нешко Јаковљевић,

Radosav Pelith – Радосав Пелић (Белић?),

Petko Vuinovith – Петко Вуиновић,

Petar Thadovith – Петар Тадовић,

Schivan Pavlevith – Живан Павлевић (Павловић?),

Nedelko Jovanovith – Недељко Јовановић,

Proca Vulovith, senex – Прока Вуловић,

Stanco Vuszkovith – Станко Вучковић (Вушковић?),

Serdan Thaschyd – Срдан (Срђан?) Дашић ???,

Schivan Jovith, coecus – Живан Јовић,

Petar Topalacz – Петар Топалац,

Mitar Sclepacz – Митар Слепац,

Costa Millith – Коста Милић,

Josim Popovith, eccl. ministrans – Јосим Поповић,

Mara udovicza – Мара удовица,

Grunia udoviza – Груниа ?? удовица,

Mara Koina, udoviza – Мара Којина, удовица,

Thoma Millinkovith – Тома Милинковић,

Mihatovith – Михатовић (Мијатовић?),

Millosav Popovith – Милосав Поповић,

Mischko Orlovith, Frater Sacerdotis – Мишко Орловић.

 

Јеленци (данас део Руме)

 

Petar Milloschevith, iudex – Петар Милошевић, судија

Subotha Czirnogoracz – Субота Црногорац,

Josim Kainovith – Јосим Каиновић,

Raico Radovanovith – Рајко Радовановић,

Maxim Millutinovith – Максим Милутиновић,

Lexa Vukovith – Лекса Вуковић,

Nicola Maistor – Никола Мајстор,

Simon Vuiczit – Симон Вујчић,

Jovan Stoikovith – Јован Стојковић,

Schivan Milloschevith – Живан Милошевић,

Simeon Peiczith – Симеон Пејчић,

Maxim Knessovith – Максим Кнезовић? (Кнежевић),

Illia Vukovith – Илија Вуковић

 

Павловци

 

Stanko Lukovich, Essgout – Станко Луковић,

Vuk Mandusich, senex et coecus- Вук Мандушић,

Nicula Kalich – Никула? (Никола) Калић? (Галић?),

Sava Vuinovich – Сава Вуиновић,

Staja Stojanovich – Стаја Стојановић,

Jovan Gurkev – Јован Гуркев? (Ђурков?, Grkov??),

Jacob Vasilovich – Јаков Васиљевић,

Stojan Bugarin – Стојан Бугарин,

Pava Veselinov – Пава Веселинов,

Maxim Rakim – Максим Раким? (Ракин?),

Atanassia Bogosalov – Атанасија Богосалов? (Богосавов, Богославов?),

Raka Czerven – Рака Црвен,

Theodosko Schivkov – Теодоско Живков,

Schivan Damianov – Живан Дамјанов,

Jovan Goich – Јован Гојић,

Mihalo Goich – Михајло Гојић,

Jovan Vukov – Јован Вуков,

Janko Drenovacski – Јанко Дреновачки,

Stana Rakina – Стана Ракина,

Baba Neransha – баба Неранџа,

Annoka Nedelkov – Анока? Недељков,

Angelia Vuzetinova – Ангелија (Анђелија) Вучетинова,

Nicola Diak – Никола Диак? (Ђак??),

Dimothia Lubinkov – Тимотија Љубинков,

Jmrem Lubinkov, Knes – Јеврем? Љубинков – кнез

Доњи Петровци

 

Subotha Veliczkovith, Judex – Субота Величковић, судија

Ivan Athyomvith, Jurath – Иван Аћимовић,

Lubinco Jovanovith – Љубинко Јовановић,

Millinco Jurievith – Милинко Јурјевић? (Ђурђевић),

Jescha Marcovith – Јеша Марковић,

Petar Kondith – Петар Кондић? (Контић),

Petar Tyosith – Петар Ћосић,

Jovan Voinovith – Јован Воиновић,

Subotha Poschin – Субота Божин,

Petco Surczincaz – Петко Сурчинац,

Radosav Schivanovith – Радосав Живановић,

Jovan Prokith – Јован Прокић,

Sava Ignatovith – Сава Игњатовић,

Ninco Temirovith – Нинко Темировић? (Демировић),

Petko Kuzmanovith – Петко Кузмановић,

Seretha Czesdobrith, sen(ex) et birov mali – Срета (Среда?) Чесдобрић (Честобрић)???

 

 

Мали Радинци

 

Novak Herovith – Новак Херовић,

Subotha Czveith – Субота Цвеић,

Petar Galith – Петар Галић,

Stanco Petrovith – Станко Петровић,

Gruia Marcovith – Груја Марковић,

Jovan Dimitrovith – Јован Димитровић,

Jovan Joviczith – Јован Јовичић,

Schivan Radoevith – Живан Радојевић,

Matho Koith – Мато Којић,

Stoischa Thodorovith – Стоиша Тодоровић,

Bogosav Pritia – Богосав Притиа? (Прица?),

Marco Panith – Марко Панић,

Schivan Rapunacz – Живан Рапунац?,

Proka Jarkovczanin – Прока Јарковчанин,

Angelia, udovicza – Ангелиа, удовица

Краљевци

 

Stoian Rakizith, Judex – Стојан Ракиџић?, sudija

Milletha Kasimirovith – Милета Казимировић,

Millovan Vuczkovith – Милован Вучковић,

Czira Jelenovitth – Ћира Јеленовић,

Maxim Arannatovith – Максим Аранатовић,

Stoian Vuczkovith – Стојан Вучковић,

Stephan Millivoevith – Стефан Миливојевић,

Stoian Nedith – Стојан Недић,

Serdan Kondith – Срдан (Срђан) Кондић (Контић?),

Adam Fladisaulevith – Адам Владисављевић,

Jovan Sakulski – Јован Сакулски,

Wesa Popovith – Веса Поповић,

Stanimir Marcovith – Станимир Марковић,

Schifko Ivankovith, coecus – Живко Иванковић,

Nicola Popovith – Никола Поповић

 

ПРИРЕДИО: Сарадник портала Порекло Јован Ерор.

 

 

 

 

Коментари (0)

Одговорите

Тренутно нема коментара. Будите први и оставите коментар.