Digitalna knjiga: Rečnik ličnih imena kod Srba

20. jula 2013.

komentara: 8

Rečnik ličnih imena kod SrbaPortal Poreklo objavljuje knjigu Milice Grković “Rečnik ličnih imena kod Srba”, koja je nezaobilazan putokaz u traganju za poreklom imena, ali i prezimena koja su iz njih proistekla.

 

“Lična imena, kao jedan od oblika narodnog stvaralaštva i deo leksičkog blaga, u sebi nose pečat istorije, kulturnih uticaja i veza, tradicije, običaja, religije, jezičkog razvoja, narodne psihologije, shvatanja života i pogleda na svet.

Istraživači različitih naučnih disciplina, svaki iz svog aspekta, mogu u njima naći materijal za rešavanje mnogih problema. 

U našim najznačajnijim rečnicima sakupljena su mnoga imena kao sastavna celina jezičkog bogatstva, ali do sada nije urađen nijedan potpuniji zbornik ličnih imena koji bi omogućio svestrano proučavanje našeg antroponimijskog sistema”, navodi se u predvogoru Milice Grković i na kraju zaključuje:

“Jasno je da je u ovome radu moralo biti propusta i nedostataka, ali, ako se uzme u obzir da je ovo prvi pokušaj da se na ovakav način, na jednom mestu, sabere obimna građa, bez koje se ne može pristupiti rešavanju raznih problema vezanih za imena u srpskom narodu, kao i za slična pitanja kod drugih južnoslovenskih, slovenskih kao i ostalih naroda uopšte, onda, nadam se da će on, i pored toga, biti koristan prilog našoj nauci i kulturi. 

Ne sme se misliti da su ovde sakupljena sva imena koja su postojala ili žive u narodu. Potpunost je nemoguća jer je broj izvora koji sadrže podatke skoro neograničen. Pored toga ne može se misliti da je kod svakog imena sasvim pouzdana etimologija i da neće biti potrebne dopune i ispravke.

Ovaj prilog proučavanju naše antroponimije je postigao svoj cilj, ako bude skroman doprinos onomastičkim istraživanjima i obaveštenje čitaocu o ličnim imenima koja su se javljala ili danas postoje u srpskom narodu”.

U ovoj knjizi su posebno obrađena muška, a posebno ženska imena, a vašoj pažnji preporučujemo tumačenje kako koristiti ovaj dragoceni rečnik na 22. i 23. strani.

 

Preuzmite i sačuvajte ovu knjigu preko sledećeg linka:

Milica Grković – Rečnik ličnih imena kod Srba

Komentari (8)

Odgovorite

8 komentara

 1. Dragan

  Postovani!
  Interesuje me porijeklo prezimena Stevic u opstini Brcko (Republika Srpska) selo Trnjaci . Slava je Sv. Stefan.
  Hvala unaprijed.

 2. Goran

  Poštovani, interesuje me porijeklo prezimena Marković u opštini Šipovo (Repulika Srpska) selo Duljci. Krsna slava je Sv. Nikola. Hvala unaprijed.

 3. Vojislav Ananić

  IMENA

  Lično ime je prva determinacija koja se daje detetu prilikom rođenja ili krštenja. Već je odavno rečeno da ne postoji čovek na svetu koji nema ime. Kao što svaki narod ima svoj jezik koji prenosi s generacije na generaciju, tako ima i svoj sistem ličnih imena koja se vekovima ponavljaju.
  Srbi su svoja najstarija imena nasledili iz praslovenske zajednice. Ta imena su karakteri-stična po značenju i strukturi. Stara slovenska imena su, po svom sastavu, odražavala indoevropsko nasleđe. To su: složena imena sastavljena od dve osnove tipa Vladimir, Vladislav, Dragoslav, Miroslav, Radoslav i sl; izvedena imena od jedne osnove i prostog i složenog nastavka tipa Vladan, Dragoje, Radoje, Radojica i sl; skraćena imena tipa Vlad, Rad i sl; hipokoristici tipa Vlada, Drago, Rade i sl. Osim njih postojala su i samotvorna imena, odnosno imena nastala od raznih apelativa kao: Višnja, Vuk, Golub, Grlica, Kumrija, Malina.
  Posle doseljavanja Srba na Balkan nasleđena slika imena počela se menjati. Kada su primili hrišćanstvo, počeli su prihvatati imena iz kalendara koja su imali svetitelji i mučenici za Hristovu veru i koja su već svojoj deci davali ostali hrišćanski narodi. Omiljena su bila imena apostola kao: Petar, Ivan. Većina hrišćanskih imena Srbima je došla vizantijskim posredstvom, mada je u zapadnim delovima srpskog prostora bilo i zapadnog uticaja. Veoma rano hrišćanska imena su se prilagodila zakonima srpskog jezika: ‘AlaotaoGa > Nasta, IpsbHaob > Nikola, Etefa-go$ > Stepan, FGHšlo? > Pilip. U skladu sa građenjem srpskih hipokoristika i izvedenih imena od slovenskih jezičkih elemenata nastajali su hipokoristički oblici od hrišćanskih imena. Od gr-čkog imena GEsbrušh postali su u srpskom jeziku puni oblici Georgije, Đorđe, Đurađ, Đurđe, a i od njih niz novih formi: Đoka, Đokica, Đole, Đuka, Đukan, Đura, Đurica, Đurko, Đurašin, Đuraško.
  Osim hrišćanskih imena u onomastikon dolazila su i imena iz fonda imena naroda sa kojima su Srbi bili u susedstvu ili sa kojima su održavali političke ili kulturne veze. Imena iz popularne literature oživljavana su u srednjovekovnoj Srbiji. Zabeležena su u spomenicima imena Ižota, Oliver, Orlando. Ona su svedočanstva da je u to vreme našem narodu stizala literatura iz zapad-nih zemalja. Retki su slučajevi prevođenja stranih imena, kao što je ime grčkog porekla Teodor prevođeno kao Božidar.
  Najstarija svedočanstva o srpskim imenima nalaze se zabeležena u stranim izvorima, stranim jezikom i pismom. Posle jačanja srpske države nastalo je niz dokumenata pisanih ćirilicom i srpskoslovenskim jezikom. Najstariji srpski izvori koji su nastali u Humu, Bosni, Dubrovniku, Zeti, Raškoj, sadrže hiljade ličnih imena, patronima i imena mesta. Na osnovu toga može se rekonstruisati slika ličnih imena srednjovekovnih Srba. Najvažnija odlika te slike je njen slovenski karakter. Ako se prate imena na celom srpskom prostoru od prvih pisanih spomenika do Kosovske bitke, onda se može zaključiti da su srpska imena slovenskog porekla bila u velikoj većini. Analiza je pokazala da je u većini srednjovekovnih naselja koja su popisana u vladarskim poveljama bilo preko osamdeset procenata srpskih imena slovenskog porekla.
  Posle sloma srpske srednjovekovne države, pisani izvori srpskim jezikom postali su retki, tako da na osnovu njih nije moguće ustanoviti kako se razvijala slika ličnih imena. Međutim, tu prazninu su popunili turski defteri u kojima su beleženi poreski obveznici. Ovi popisi svedoče da su se i posle Kosovske bitke u srpskom narodu čuvala narodna imena.
  Poznata su uglavnom srednjovekovna muška imena jer popisivani su u velikim spiskovima samo muškarci, poreski obveznici. Ženska imena beležena su u zapisima, natpisima, testamentima, pomenicima. To ipak nije dovoljno da bi se mogla dobiti pouzdana slika srednjovekovnih ženskih imena. Pored pomenute građe glavna pomoć za poznavanje ove vrste imena su muška imena. Mnoga imena se javljaju u paru, pa se lako može na osnovu poznatog muškog imena pretpostaviti žensko ime kao: Dragan – Dragana, Milan – Milana, Stojan -Stojana, Vladislav – Vladislava itd.
  Za vreme ropstva pod Turcima Srbi su čuvali svoja narodna imena slovenskog porekla, ali hrišćanska imena su ih lagano potiskivala. U srpskim oblastima preko Save i Dunava u XVII[ veku preovladala su kalendarska imena. Pored kalendarskih imena koja su se kod Srba bila ustalila još u srednjem veku, javljaju se mnoga nova koja u to vreme nisu bila poznata u srpskim krajevima pod Turskom kao Arkadije, Pelagija, Sidonija, Olimpijada itd.
  U XIX veku, u vreme buđenja nacionalne svesti, kult narodne prošlosti zahvatio je srpski narod. To se odražavalo u svim oblastima kulture i živo-ta. U skladu s novim talasom doživljavanja sopstvenih korena Srbi su se počeli odnositi i prema ličnim imenima. Mnoge ugledne ličnosti promenile su strana imena i uzela narodna. Otac Branka Radičevića Teodor postao je Božidar, a njegov sin Aleksije uzeo je ime Branko. Novorođenoj deci davana su na krštenju imena iz nacionalne istorije i narodne književnosti. Naročito su bila popularna imena srednjovekovnih vladara i junaka epske poezije kao Dragutin, Dušan, Marko, Miloš, Milutin, Uroš. Prevlast narodnih imena traje do danas.
  Kada se prati istorija ličnih imena, s pravom se može reći da je ona uslovljena kulturnom i političkom istorijom i da je neodvojivo za njih vezana.

  LITERATURA: T. MageNs, O pagodtt gtetta / rgeštetta i Np>a(a I 8goa, Kad JA2GJ 81 (81-146); 82 (69-154), 1886; M. Grković, Rečnik ličnih imena kod Srba, Beograd 1977.
  M. Grković

  Izvor: LEKSIKON SRPSKOG SREDNJEG VEKA, Priredili. SIMA ĆIRKOVIĆ – RADE MIHALJČIĆ, Beograd 1999.

 4. Svetozar

  Poštovani,
  Interesuje me poreklo Simića, selo Glavice_Smrčani kod Livna, Bih. slava je Sv. ILIJA. pozdrav.
  Svetozar Simić

 5. Istorija

  HRONOLOGIJA PRVOG SRPSKOG USTANKA

  1804. godina

  4-10. februar – Seča knezova; dahije
  pogubile oko 150
  najistaknutijih
  Srba (trgovaca, knezova i sveštenika)
  u Beogradskom pašaluku, što je bilo
  povod za izbijanje bune.

  14. februar – Skupština u Orašcu (na
  praznik Sretenje); donesena odluka
  da se podigne buna protiv dahija;
  Karađorđe izabran za vođu bune.

  16. februar – U Sibnici pukla prva
  ustanička puška; prva borba
  Karađorđa i ustanika, zajedno sa
  Sibničanima, protiv Turaka.

  24. februar – U selo Drlupa, pod
  Kosmajem, došao Aganlija da
  pregovara sa Karađorđem, i tu
  dolazi
  do prvog oružanog sukoba
  ustaničke vojske sa dahijama;
  Aganlija pretrpeo poraz.

  28. februar – Bitka na Svileuvi.

  4. mart – Mitropolit beogradski
  Leontije u ime dahija u
  Hasan-pašinoj
  Palanci vodio pregovore sa
  Karađorđem.

  18. mart – Ustanici oslobodili Valjevo i
  Rudnik.

  4. april – Ustanici oslobodili
  Kragujevac.

  28. april – Turci iz Bosne pod
  vođstvom Ali-bega Vidajića na
  Čokešini kod Šapca porazili
  ustanike;
  izginulo preko tri stotine ustanika.

  April – Ustanici opkolili Beograd i
  uspostavili liniju
  fronta Ostružnica –
  Žarkovo – Avala – Dunav.

  3. maj – Ustanici osvajaju Šabac, prvi
  grad koji su ustanici zauzeli; istog dana Karađorđe u Rakovici kod
  Beograda održao ratni savet kome
  su prisustvovale sve nahijske
  starešine, sa koga su srpske vođe uputile pismo ruskom poslaniku u
  Carigrad.

  5-15. maj – U Ostružnici kod
  Beograda održana prva skupština
  predstavnika celog pobunjenog
  naroda u Beogradskom pašaluku
  (oko 60 ljudi).

  10. maj – U Zemunu vođeni srpsko-
  turski pregovori uz posredovanje
  austrijskog generala Ženejna.

  24. maj – Turci predali Požarevac
  ustaničkoj vojsci
  na čelu sa
  Karađorđem.

  Jun – Porta naredila bosanskom
  veziru Bećir-paši da ukloni dahije i u
  Beogradskom pašaluku uspostavi
  “zakonitu vlast”.

  18. jul – Turci predali Smederevo
  ustaničkoj vojsci.

  Krajem jula – Bećir-paša se sa oko
  3.000 ljudi ulogorio u Belim Vodama
  kod Beograda.

  3. avgust – Razgovori srpske
  delegacije (Jakov Nenadović, knez
  Sima Marković, Janko Katić, knez
  Nikola Grbović) i Bećir-paše.

  5/6. avgust – Na ostrvu Adakale na
  Dunavu vojvoda Milenko Stojković sa
  50 ljudi pobio četvoricu dahija:
  Aganliju, Kučuk Aliju, Mulu Jusufa i
  Mehmed-agu Fočića.

  13. septembar – Karađorđe i
  ustaničke starešine šalju
  izaslanstvo u Rusiju (Prota Mateja Nenadović, Petar Čardaklija i Jovan Protić).

  4. oktobar – U Beogradu pročitan
  Portin ferman koji je doneo
  novopostavljeni vezir Sulejman-paša.

  13. oktobar – Bećir-paša se vratio u
  Bosnu.

  1805. godina

  29. april-15. maj – Zasedanje
  Skupštine u Pećanima; u Carigrad
  upućena delegacija sa ustaničkim
  zahtevima sultanu.

  Kraj maja – Zapovednik Niša, Hafiz-
  aga, unapređen u čin paše i
  postavljen za beogradskog vezira.

  14. jul – Posle opsade oslobođen
  Karanovac.

  18-20. avgusta – Bitka na Ivankovcu;
  prvi sukob ustaničke vojske (oko
  8.000 vojnika) pod vođstvom
  Karađorđa i turske regularne vojske
  (15.000 vojnika) na čelu sa Hafiz-
  pašom; težak poraz Turaka.

  27. avgust – U selu Borak kod
  Beograda održana Skupština na
  kojoj je, po ruskom savetu, ali i usled
  težnje pojedinih narodnih starešina
  da ograniče Karađorđevu
  vlast, osnovan Sinod kao centralni zakonodavni i upravni organ vlasti.

  20. novembar – Oslobođeno
  Smederevo i proglašeno za
  prestonicu.

  1-12. decembar – U Smederevu
  održana Skupština na kojoj je Sinod
  preimenovan u Praviteljstvujušči
  sovjet serbski; doneta odluka da se
  diplomatskim i vojnim putem zaštiti
  oslobođena teritorija i tim povodom upućena molba ruskom i austrijskom
  caru.

  1806. godina

  Januar – Ruski ministar inostranih
  dela knez Čartoriski predložio caru
  Aleksandru I da se Srbi pridobiju za
  Rusiju; tokom leta general Miheljson
  uspostavio vezu s Karađorđem, a krajem godine Rusija Srbima uputila novčanu pomoć.

  26. januar – Vojska Petra Dobrnjca
  oslobodila Kruševac.

  Krajem januara – Vojska Milenka
  Stojkovića oslobodila Poreč.

  21. mart – Sultan Selim III objavio
  ustanicima rat i pozvao vojsku u
  džihad (sveti rat).

  6. april – Sulejman-paša Skopljak,
  potisnuvši ustaničke vojske Radiča
  Petrovića i Milana Obrenovića, zapalio
  manastir Studenicu.

  20. jun – Napoleon I Bonaparta
  uputio pismo sultanu u kome ga
  podstiče da silom uništi “srpske
  buntovnike, što ih Rusija drži i
  sokoli”.

  Kraj juna – Turske vojske iz tri pravca
  (Bosne, okoline Leskovca i Vidina)
  upućene na Srbiju.

  13. jul – Karađorđe uputio Petra Ička
  u Carigrad da bi sa Portom sklopio
  sporazum o miru.

  13-16. jul – Bitka na Deligradu; Srbi
  pod komandom vojvode Milenka
  Stojkovića porazili vojsku Šašit-paše
  leskovačkog.

  13. avgust – Bitka na Mišaru;
  ustanička vojska (8.000 pešaka,
  2.000 konjanika, 4 topa i 1 haubica)
  pod vođstvom Karađorđa izvojevala
  pobedu nad snagama bosanskih aga
  i begova (20.000 pešaka) pod zapovedništvom Sulejman-paše
  Skopljaka.

  15. avgust – Porta srpskom
  pregovaraču Petru Ičku uručila svoj
  mirovni predlog.

  3. septembar – Pobeda Karađorđa i
  ustaničke vojske kod Deligrada.

  20. septembar – Ičko u Smederevu
  podneo izveštaj o pregovorima na
  Porti.

  Novembar – Skupština u Smederevu
  prihvatila Portin predlog mira; vođa
  krdžalija Alija Gušanac, koji je držao
  Beograd, sprečio sprovođenje
  Ičkovog mira, jer nije dopustio
  ustoličenje carskog muhasila Hasan-bega i srpskog kneza u Beogradu.

  12. decembar – Jurišom oko
  12.000
  ustanika pod vođstvom Karađorđa,
  posle dvoipogodišnje opsade,
  oslobođena beogradska varoš
  (civilni deo grada), na Andrijevdan;
  Turci se povukli u utvrđeni Gornji grad; u jurišu poginuo vojvoda Vasa
  Čarapić.

  20. decembar – Alija Gušanac predao
  oružje Srbima i sa krdžalijama otišao
  u Vidin.

  1807. godina

  8. januar – Ustanička vojska zauzela
  beogradsku tvrđavu na
  Kalemegdanu i konačno oslobodila
  Beograd.

  23. januar – Komandant ruske vojske
  na Dunavu general Miheljson pozvao
  Srbe da odbace mirovni plan Turske i
  s Rusijom nastave borbu do potpune
  nezavisnosti; Karađorđe prihvatio
  poziv i uskoro uputio vojsku na Timok i prema Vidinu.

  25. januar – Porta objavila ferman
  kojim je potvrdila Ičkov mir.

  5. februar – Oslobođen Šabac, jedno
  od poslednjih turskih uporišta u
  Srbiji.

  6. mart – Nakon što su napustili
  Beograd, beogradski vezir Sulejman-
  paša i njegova pratnja od oko 180
  ljudi, na smederevskom drumu ispod
  Vračara, napadnuti iz zasede i
  poubijani od strane ustanika; taj postupak izazvao ogorčenje Turske i
  osudu Austrije.

  18. mart – Oslobođeni Jadar i
  Rađevina.

  31. mart – Nakon što je Skupština u
  Smederevu odbacila Ičkov mir i
  prihvatila ruski predlog za nastavak
  rata, predsednik Praviteljstvujuščeg
  sovjeta knez
  Sima Marković svečano
  izgovara: “Srbija smatra sebe za nezavisnu državu”.

  Početak aprila – Pod uticajem Prvog srpskog ustanka, u Sremu izbila Ticanova buna,
  antifeudalni pokret sremskih seljaka
  koje je predvodio Teodor Avramović
  Tican; austrijske vlasti, uz pomoć
  karlovačkog mitropolita Stefana Stratimirovića, ugušile bunu i
  pooštrile mere za suzbijanje srpskih
  nacionalnih ideja.

  April – Porta izdala ferman o
  razoružanju hrišćana u Bosanskom
  pašaluku.

  29. maj – Sa prestola zbačen sultan
  Selim III.

  17. jun – Odred ruske vojske prešao
  na desnu obalu Dunava; početak
  zajedničkih srpsko-ruskih vojnih
  operacija protiv Turske.

  28. jun – Na zahtev ustaničkog
  vođstva ruski car Aleksandar I u
  Srbiju uputio generala Konstantina
  Rodofinikina za ruskog
  diplomatskog predstavnika.

  1. jul – Boj na Štubiku i Malajnici;
  udružena srpska (Karađorđe) i ruska
  (general Isajev) vojska oslobodila
  opkoljenog Milenka Stojkovića koga
  su Turci opsedali između Štubika i
  Malajnice; oslobođen veći deo Negotinske Krajine.

  8. avgust – Dositej Obradović prešao
  u Srbiju.

  20. avgust – Rodofinikin završio nacrt
  unutrašnjeg uređenja Srbije, s kojim
  se načelno složio i Karađorđe.

  25. avgust – Rusija i Turska u Sloboziji
  zaključile privremeni mir.

  Novembar – Odluka
  Praviteljstvujuščeg sovjeta o
  preduzimanju naročitih mera “radi
  širenja prosvete i nauke u zemlji”.

  1808. godina

  13. jun – Krušička buna u Banatu;
  pobuna seljaka protiv austrijske
  vlasti u selu Kruščica; vođe bune su
  učinile prevaru predstavljajući
  krivotvorenu proklamaciju kao
  tobožnju Karađorđevu.

  13. septembar – U Beogradu
  otvorena Velika škola Ivana
  Jugovića sa 20 učenika u
  trogodišnjem trajanju koja je
  pripremala kadrove za rad u
  državnoj administraciji.

  18. decembar – Skupština u
  Beogradu donela ustavni akt kojim je
  regulisan odnos između “vrhovnog
  vožda” i Praviteljstvujuščeg sovjeta;
  Karađorđe priznat za naslednog
  kneza.

  22. decembar – Uvedena regularna
  vojska i vojni činovi po ugledu na
  ruske i austrijske; Srbija podeljena na
  četiri vojne oblasti.

  1809. godina

  Kraj januara – Rumelijski
  vezir Huršid-
  paša Karađorđu predložio separatni
  mir što je Karađorđe, očekujući
  nastavak rusko-turskog rata i
  verujući u pobedu Rusa, odbio.

  1. april – Prekid primirja postignutog
  u Sloboziji i nastavak rata Rusije i
  Turske.

  14. april – Sačinjen ratni plan srpske
  vojske o povezivanju s ruskim
  trupama kod Vidina i sa Crnogorcima
  radi odsecanja Bosne od ostatka
  Turske i njenog osvajanja.

  Početak maja – Uspešna ofanziva
  srpske vojske prema Vidinu, prema
  Nišu, u Bosni i u Sandžaku.

  1. maj – Hajduk Veljko Petrović sa
  8.000 svojih vojnika na juriš zauzeo
  tursku tvrđavu Belogradčik u
  Bugarskoj uništivši do poslednjeg
  čoveka njenu posadu od 400 turskih vojnika.

  24. maj – Prevalivši za sedam dana
  put od Užica do Sjenice, Karađorđe sa
  10.000 vojnika i 10 topova na juriš
  zauzeo Sjenicu.

  27. maj – Srbi izvojevali pobedu na
  Suvom Dolu, porazili
  Numan-pašu
  pećkog i opseli Novi Pazar.

  31. maj – Bitka na Kamenici (Čegru);
  poraz i pogibija resavskog vojvode
  Stevana Sinđelića i oko
  3.000
  njegovih vojnika; turski gubici blizu
  6.000 poginulih boraca.

  4. jun – Karađorđe obavešten o
  porazu na Kamenici.

  18. jun – Karađorđe zauzeo
  novopazarsku varoš, ali usledilo
  povlačenje srpskih jedinica iz
  Sandžaka zbog odbrane Deligrada.

  Oko 20. juna – Velika turska ofanziva
  iz Bosne.

  23. avgust – Turci, posle
  petonedeljne opsade, zauzeli
  Deligrad; istog dana Alija Gušanac
  zauzeo Požarevac.

  25. avgust – Turci osvojili Jagodinu.

  27/28. avgust – Rodofinikin napustio
  Srbiju.

  Avgust – Karađorđe se bezuspešno
  obraćao za pomoć Austriji i
  Francuskoj (Napoleonu).

  23. septembar – Pod uticajem Prvog srpskog ustanka, izbio ustanak Srba u
  Bosanskoj Krajini (Jančićeva buna).

  Oktobar – Zbog operacija ruske
  vojske na donjem Dunavu smanjen
  turski vojni pritisak na Srbiju s obzirom da
  su Turci glavninu vojske okrenuli
  protiv Rusa.

  2. decembar – Srpska delegacija
  (Milenko Stojković, Milan Obrenović i
  drugi) upućena u glavni stan ruske
  Dunavske armije u Bukurešt sa
  zahtevom za vojnu pomoć.

  29. decembar – Karađorđe i
  Praviteljstvujušči sovjet uputili pismo
  baronu Simbšenu u kome mole da
  austrijski car posreduje u
  pronalaženju mirnog rešenja između
  Srbije i Turske, pristajući na vazalni odnos.

  1810. godina

  Januar – U Pariz upućen
  srpski
  deputat kapetan Rade Vučinić sa
  zadatkom da od Francuske
  (Napoleona) izdejstvuje priznanje
  Srbije koja bi bila pod protektoratom Francuske.

  4. februar – Austrijski ministar
  inostranih dela knez Meternih
  predložio caru Francu I da pomogne
  da se uspostavi mir između Srbije i
  Turske s tim da se Srbi vrate pod vlast
  Turske.

  22. mart – Ruska vojska generala
  Isajeva zaposela Veliko ostrvo na
  Dunavu.

  13. maj – Nakon neuspešnog
  pokušaja da se dobije austrijska zaštita, Skupština u Beogradu
  odlučila da Srbija u savezu sa Rusijom
  nastavi rat.

  Jun – Rusija u Srbiju uputila
  4.500
  vojnika (general Cukato).

  6. jul-19. septembar – Srbi i Rusi,
  zajedničkim snagama, oslobodili
  Brzu Palanku, Prahovo, Negotin i
  Soko-banju.

  7. septembar – Alija Gušanac poginuo
  kod Ruščuka u Bugarskoj u borbi
  protiv Rusa.

  21-22. septembar – Bitka na
  Varvarinu; udružene srpske
  (Karađorđe) i ruske (general Orurk)
  snage porazile
  Huršid-pašu i
  potisnule Turke ka Nišu i Prokuplju.

  Septembar – Dositej Obradović i
  Vikentije Rakić otvorili u Beogradu
  Bogosloviju.

  16-20. oktobar – Bitka kod Loznice;
  Karađorđe, knez Sima Marković i
  Stanoje Glavaš sa oko
  10.000 ljudi
  pritekli u pomoć srpskim
  komandantima na Drinskom frontu
  (Anta Bogićević, Luka Lazarević i Jakov Nenadović) i sprečili invaziju
  Turaka iz Bosne pod vođstvom
  Hasan-bega srebreničkog.

  1811. godina

  19-25. januar – U Beogradu zasedala
  Skupština starešina: reorganizovan
  Praviteljstvujušči sovjet; ustanovljeno
  popečiteljstvo (vlada) sa šest
  popečitelja (ministara) i Veliki
  vilajetski sud; rukovođen ličnim interesima, Mladen Milovanović
  izdejstvovao da se Karađorđu, kao
  voždu, prizna vrhovna vlast.

  10. februar – Na molbu srpskih vlasti,
  u Beograd stigao puk ruske vojske
  (oko 1.000 ljudi), svečano dočekan
  uz topovske salve i ovacije više
  hiljada građana.

  Početak marta – Dva glavna vođa opozicije i izvrsni vojni
  komandanti, Milenko Stojković i Petar
  Dobrnjac, zbog protivljenja Karađorđevoj moći proterani iz
  Srbije.

  9. april – U Beogradu umro Dositej
  Obradović.

  1812. godina

  28. maj – Posle bitke kod Ruščuka
  gde je Rusija porazila Tursku, Turci
  su zaključili sa Rusima mir u
  Bukureštu; član 8 tog sporazuma
  odnosio se na Srbiju koja je vraćena
  Turskoj; Srbi su obavezni da predaju oružje, s tim što bi dobili amnestiju i
  izvesna autonomna prava.

  Jun – Karađorđe naredio opštu
  mobilizaciju celokupnog za vojsku
  sposobnog muškog stanovništva od
  15 do 70 godina, za odbranu granica prema Turskoj.

  4. jul – Huršid-paša Karađorđu
  predočio deo Bukureškog ugovora
  koji se odnosi na Srbiju i zahtevao da
  postupi u skladu sa njegovim
  odredbama.

  14. avgust – U Carigrad upućena
  srpska deputacija sa zadatkom da
  pregovara o ponovnom
  uspostavljanju turske vlasti u Srbiji
  mirnim putem.

  16. avgust – U skladu sa Bukureškim
  ugovorom, ruski puk povučen iz
  Srbije; Rusi svečano ispraćeni iz
  Beograda.

  27. avgust – Na skupštini u manastiru
  Vraćevšnici pročitan član 8
  Bukureškog ugovora.

  28. avgust – Karađorđe i
  Praviteljstvujušči sovjet narodu
  objavili Proklamaciju povodom Osme
  tačke Bukureškog mira.

  1813. godina

  13. januar – Na
  poslednjoj Skupštini
  pod Karađorđem u Kragujevcu
  imenovana nova deputacija za
  pregovore s Turskom i upućena u
  Niš gde je prispeo turski pregovarač.

  Kraj maja – U Sofiji propali srpsko-
  turski pregovori.

  Jun – Na molbu turske vlade Austrija
  odobrila snabdevanje turske vojske
  hranom tokom predstojećeg rata
  Turske protiv Srbije.

  3. jul – Karađorđu uručeno pismo
  velikog vezira Huršid-paše kojim se
  od Srba zahteva bezuslovna predaja i
  povratak u položaj raje.

  4. jul – Karađorđe uz saglasnost
  Sovjeta objavio Proklamaciju i
  pozvao narod na odsudnu bitku.

  Oko 15. jula – Turci iz pravaca Vidina,
  Niša i Bosne napali Srbiju.

  17. jul – Vojska
  Sulejman-paše
  Skopljaka prešla Drinu i posle
  devetodnevnih borbi na prevaru
  iznudila predaju Lešnice (Janko Stojićević).

  18. jul – Oboleli Karađorđe
  privremeno vrhovnu vlast preneo na
  sekretara Janićija Đurića.

  9. avgust – Braneći Negotin, od
  turskog topovskog đuleta poginuo
  Hajduk Veljko Petrović.

  Oko 15. avgusta – Turci zauzeli
  Loznicu koju su branili borci Petra
  Molera.

  17. avgust – Branioci napustili
  Negotin i povukli se u Poreč.

  25-26. avgust – Turci zauzeli Kladovo
  i počinili najstrašnije zločine; sela u
  Negotinskoj Krajini opljačkana i u
  ropstvo odvedeno mnoštvo žena i
  dece.

  Kraj avgusta – Od bolesti nedovoljno
  oporavljeni Karađorđe od Huršid-
  paše zatražio šestonedeljno primirje
  kako bi se omogućila evakuacija na
  austrijsku teritoriju srpskom neboračkom
  stanovništvu; Huršid-paša odbija ovaj predlog.

  31. avgust – Karađorđe izvestio
  ruskog i austrijskog cara o
  neizbežnosti pada Srbije.

  1-17. septembar – Sukob turske
  vojske (Sulejman-paša Skopljak) sa ustaničkom
  (Miloš Obrenović i Stojan Čupić) na Ravnju, uz Savinu
  pritoku Zasavicu; slomljen otpor
  ustaničke vojske; izginuli Zeka Buljubaša sa oko 800 svojih ljudi i
  još oko 3.000 drugih ustanika;
  poslednja bitka Prvog srpskog
  ustanka.

  21. septembar – Turci zauzeli Poreč.

  3. oktobar – U ranim jutarnjim
  časovima, Karađorđe s porodicom,
  mitropolitom Leontijem i ruskim
  izaslanikom Teodorom Nedobom
  napustio Srbiju, prešavši iz Beograda
  u Zemun (Austrija); Srbiju su zatim napustili članovi Praviteljstvujuščeg
  sovjeta i većina ustaničkih
  komandanata.

  5. oktobar – Turci bez borbe ušli u
  napušteni Beograd i topovskim
  salvama objavili ponovno osvajanje
  Srbije.

  17. oktobar – U Beogradu prodato u
  ropstvo 1.800 srpskih žena i dece.

  21. oktobar – Turci proglasili
  amnestiju.

 6. Vojislav Ananić

  SRPSKA IMENA

  „Nijedan narod nije umeo da bude nežniji i da pokaže više milosti i ljubavi prema svojoj deci od Srba, baš prilikom izbora imena. Milorad, Dragoljub, Radoje, Milica i sva druga imena koja počinju ili se završavaju – sa mil, rad, drag i ljub. U stvari su tepanje, roditeljsko milovanje, koje dete treba da prati tokom celog života.
  Svoje želje roditelji izražavaju i u imenima koja treba detetu da donesu zdravlje, lepotu, dobrotu, sreću, moć i bogatstvo. Gvozden, Zdravko, Neven su prve želje za zdravljem. Da deca budu zdrava, daju im se čak i imena životinja: Vuk, Soko (mada se Soko daje kao ime i detetu koje treba da bude junak). Lepi su Divoje, Vitko, Borko. Dobri su Blagoje, Dobrotin, Dobrivoje, Dobrača (javlja se u 13. veku). Sreću, moć i bogatstvo žele roditelji Vladanu, Urošu (vlastelinu), Dejanu (pregalac), Siljanu.

  NEKOLIKO REČI O POSTANKU SRPSKIH IMENA

  Srpskoj deci treba davati srpska imena. – To bi najkraće rečeno, bio glavni cilj ove male zbirke, izrađene po Dečanskim hrisovuljama, Pomenicima Stojana Novakovića, Istorijskim spomenicima Dubrovačkog arhiva (kancelar. i notarski spisi 1278 – 1301) do Gregora Čremošnika i Mesecoslovu mitropolita Mihajla. Sem toga, ona treba da da potsreka svima javnim radnicima i rodoljubima, da u prvom redu prikupe građu za novu, potpuniju zbirku, koja bi imala isti cilj i još više doprinela da se oslobodimo tuđinštine, naročito tamo gde nam se ona nameće.
  Da bi onima, koji se ovom zbirkom budu služili i koji se ovim pitanjem budu pozabavili bilo lakše pri radu, potrebno je reći nekoliko reči o postanku naših imena.
  U novije doba, sa pristankom crkve, daju se češće Perun (gromovnik), Vesna (boginja proleća), Ljelj (bog lepote i ljubavi), Lada (boginja lepote).
  Ponašena imena su: Đurica, Ivan (ali Ivoje može doći od drveta Iva, kao i Ruža od cveta), Lalko, Anđelko, Srđ (po nekadašnjoj etimologiji od ruskog Sergije). Prevedena imena su uglavnom Grcima, Jevrejima i Latinima: Božidar (Teodor), Kamenko (Petar), Bogoboj (Timotej), Krsta (Stvros) itd.
  U ovu zbirku uvedena su i mnoga nova i izvedena imena, zato što se vrlo često daju deci i na krštenju. Njih bi bilo uputno i pomagati, jer je bolje detetu dati i izvedeno ime u duhu jezika nego strano. Takva su imena Dubravka, Srpko, Dragovan (izvedeno od Dragac, Dragan, Dragovac).
  Ostale želje se izražavaju u imenima: Dostan, Stanica.
  Mnoga od imena data su deci protivu uroka. Tako, Zlomanicu treba da ostavi svako zlo, Zavidu ne treba niko da zavidi, Otmič treba da se otme od bolesti. Živan i Živka dobijaju ime kad se u kući deca ne zadržavaju. Ni Mrzana, Grdana i Tvrdana bolest takođe neće.
  Osobine detinje su takođe povod za davanje imena. Alče je gladan, Galen je ugojen. Punoš, Belko, Rumenka, Veljko, Veselin, sami kazuju svoje osobine.
  I doba, mesto i okolnosti pod kojima je dete rođeno, igraju ulogu pri krštenju: Posobac (sin za sinom), Ranko je rođen rano, ili ujutru ili je sedmomesečar. Zoran, Večerko, Božićko, Nenad, Budimka (rođena u Budimu) kzuju doba i mesto rođenja.
  Od paganskih slovenskih imena, u…“

  Izvor: Srpska imena i narodne zdravice, izdaje uprava manastira Grgetek

 7. Vojislav Ananić

  A

  Avdana, Avrama, Aglija, Agripina, Ajdana, Aleksandrija, Aleksija, Alinka, Alka, Ana, Anastasija, Angelina, Anđa, Anđelija, Anica, Anka, Anovka, Avola, Antonija, Armenka, Arhanđa, Ata, Atanasija

  B

  Beža, Bela, Bogosava, Božana, Božica, Boja, Bojka, Bosanka, Bosiljka, Budimira, Budimka

  V

  Valada, Vara, Varvara, Vasilija, Vezilja, Velija, Velika, Velisava, Velka, Veljana, Vera, Vesela, Vida, Vidica, Vidna, Vinka, Višnja, Vladislava, Vlatka, Vojana, Vojka, Vujana, Vujača, Vujina, Vujka, Vuka, Vukava, Vukana, Vukna, Vukosava, Vučica, Vučka

  G

  Galica, Gvozda, Gvozdana, Gvozdenija, Gdunja, Gojana, Gojka, Gospava, Građa, Građanka, Grdana, Grkinja, Grlja, Grobna, Grozda, Grozdana, Gromna, Grubna

  D

  Dabiživa, Davida, Dajka, Damijana, Danica, Danka, Dafina, Dvorka, Dvorna, Deva, Devka, Dejana, Despina, Divna, Dijana, Dika, Dikla, Dikosava, Dionisija, Djeva, Djevka, Dmija, Dmitra, Dobra, Dobrija, Dobrosava, Dova, Doja, Dojka, Doka, Donka, Dora, Dorjana, Doroteja, Dosta, Dostana, Dragna, Dragojla, Draguja, Draja, Drajka, Drinjanka, Duda, Dubna, Dunja

  Đ

  Đenka, Đerdana, Đermana, Đermanka, Đeruša, Đinđa, Đuka, Đurđa, Đurđija, Đurisava

  Ž

  Živka, Živana, Živkana, Živna

  Z

  Zagorka, Zvezda, Zvena, Zvenija, Zlatana, Zlatna, Zoja, Zorana, Zorka, Zrinka

  I

  Ivana, Ivanica, Ivka, Ikonija, Ilana, Ilijana, Ilinka, Ilka, Ilojka, Ina, Inđa, Inđelija, Inđija, Irina, Isidora, Istija

  J

  Jageta, Jagla, Jaglika, Jagnija, Jagoda, Jakova, Jana, Janija, Janisa, Janisija, Janica, Janka, Janojla, Janoka, Janoša, Januša, Janča, Janja, Jarmenka, Jasa, Jasna, Jaćima, Jeva, Jevdokija, Jevrejka, Jevrosima, Jezda, Jezdarica, Jezerka, Jeka, Jelača, Jelena, Jelenka, Jelika, Jelina, Jelisaveta, Jelica, Jelka, Jerina, Jerka, Jerosima, Jefa, Jefimija, Jefremija, Jefrojka, Jefrosima, Joanica, Jovana, Jovanka, Jovka, Jovna, Jovčica, Joka, Julijana

  K

  Kalina, Karanfila, Kata, Katava, Katalina, Katarina, Katica, Katuša, Kovana, Kovanija, Kovinka, Kovna, Kojana, Komlenija, Komljena, Komna, Kona, Koprena, Koruna, Kosa, Kosara * (prvi zapis ovog imena 11 vek) Košuta, Krasna, Kruna, Krunija, Ksenija, Kumrija, Kuna

  L

  Lava, Lazara, Lala, Lalica, Lamenka, Latinka, Lepava, Lilijana, Lozana, Lozna, Lucija

  LJ

  Ljuba, Ljubava, Ljubisava, Ljubica

  M

  Magdalena, Magdalina, Magrita, Madona, Makrina, Mala, Malena, Malina, Malinka, Malica, Malojka, Mamica, Mamka, Manda, Mandalina, Manka, Manojla, Mara, Marija, Marina, Marta, Maruša, Mila, Milava, Milada, Miladinka, Milana, Milahna, Mileva, Milena, Milinka, Milka, Milovana, Milojka, Milja, Miljana, Miljahna, Miljena, Mirka, Mitra

  N

  Natalija, Nevenka, Neda, Nedeljka, Nera, Nina, Ninka, Niša

  O

  Obrenka, Ognjana, Omara

  P

  Pava, Pavica, Pavla, Pavlija, Pavuna, Pauna, Pejka, Pela, Pelagija, Peladija, Pera, Persida, Perunika, Petka, Petra, Petrija, Plema, Poznana, Pola, Poleksija, Prva, Prvoslava, Prija, Prodana, Prodanija, Projka

  R

  Rada, Radana, Radovana, Radosava, Raduka, Radula, Raduna, Raduša, Razumena, Rajka, Rajna, Rakita, Ranka, Rodana, Rojka, Roksa, Roksana, Roksanda, Romana, Rosa, Ruža, Ružica, Rusija, Rusojla

  S

  Savka, Sanda, Sara, Svetlana, Severinka, Seka, Sena, Slavka, Slavna, Smilja, Smiljana, Smolja, Smoljka, Soja, Sofija, Srebra, Sremka, Stamenka, Stanača, Stanija, Stanica, Stanka, Stanojka, Stanojla, Stanuša, Stepana, Stepanija, Stepka, Stefanka, Stoja, Stojisava, Stojislava, Stojka, Stojna

  T

  Tekla, Teodora, Teodosija, Teofana, Teofila, Tiha, Tihosava, Tihoslava, Todora, Tomanija, Tomira, Travica, Trena, Trenda, Trnjina

  Ć

  Ćerana, Ćirana

  U

  Uba, Ugrinka, Ugrina, Ugrinka

  F

  Fevronija, Fema, Fila, Fimija, Fruja

  H

  Hadana, Hajda, Hajdana, Heraka, Hinđa, Hranka, Hrnjaka

  C

  Caka, Cveta, Cvetana, Cvetka, Cvetna, Cvija, Coka, Cuja,

  Č

  Čava

  Priredila: Dragana Amarilis

  http://amarilisonline.com/ – Srpski rečnik porekla i značenja reči i izraza

 8. Vojislav Ananić

  Gore navedena srpska ženska imena, davana su najčešće od 14 – 16. veka.