Kompletna digitalna zbirka (47 knjiga) Naselja i poreklo stanovništva Reviewed by Momizat on . Portal Poreklo, zahvaljujući našem vrednom saradniku Pavu I. Baruhu, objavljuje kompletnu digitalizovanu zbirku svih 47 knjiga Srpskog etnografskog zbornika u koji Portal Poreklo, zahvaljujući našem vrednom saradniku Pavu I. Baruhu, objavljuje kompletnu digitalizovanu zbirku svih 47 knjiga Srpskog etnografskog zbornika u koji Rating: 0
You Are Here: Home » Trag » Knjige » Kompletna digitalna zbirka (47 knjiga) Naselja i poreklo stanovništva

Kompletna digitalna zbirka (47 knjiga) Naselja i poreklo stanovništva

Portal Poreklo, zahvaljujući našem vrednom saradniku Pavu I. Baruhu, objavljuje kompletnu digitalizovanu zbirku svih 47 knjiga Srpskog etnografskog zbornika u kojima su obrađena naselja i poreklo stanovništva.

Da biste pregledali knjige potrebno je da kliknete na autora i naslov, posle čega će se otvoriti stranica sa koje možete da skinete (download) knjige koje vas interesuju.

Uživajte u ovoj jedinstvenoj kolekciji i nezaobilaznim knjigama u traganju za poreklom!

 

NASELJA SRPSKIH ZEMALJA (knjiga 1) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga IV), Beograd 1902.

Jovan Cvijić – Antropogeografski problemi balkanskog poluostrva
Jovan Erdeljanović – Donje Dragačevo
Petar Mrkonjić – Srednje Polimlje i Potarje
Svetozar Tomić – Drobnjak

NASELJA SRPSKIH ZEMALJA (knjiga 2) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga V), Beograd 1903.

Radomir Ilić – O ljubićskim selima
Rista Nikolić – Vranjska Pčinja
Todor Bušetić – Levač
Bogdan Lalević i Ivan Protić – Vasojevići u crnogorskoj granici
Stjepo Trifković – Višegradski Stari Vlah
Jevto Dedijer – Bilećske Rudine
Rista Nikolić – Okolina Beograda
Obren Đurić-Kozlić – Šuma, Površ i Zupci u Hercegovini

NASELJA SRPSKIH ZEMALJA (knjiga 3) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga VI), Beograd 1905.

Rista T. Nikolić – Poljanica i Klisura
Stanoje Mijatović – Temnić
Svetozar Tomić – Skopska Crna Gora
Radomir Ilić – Ibar
Bogdan Lalević i Ivan Protić – Vasojevići u turskoj granici
Miloje Rakić – Kačer

NASELJA SRPSKIH ZEMALJA (knjiga 4) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga VIII), Beograd 1907.

Jovan Erdeljanović – Kuči, pleme u Crnoj Gori
Ljubomir Pavlović – Kolubara i Podgorina

NASELJA SRPSKIH ZEMALJA (knjiga 5) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga XI). Beograd 1908.

Stjepo i Vladimir Trifković – Sarajevska okolina
Kosta Jovanović – Gornje Dragačevo

NASELJA SRPSKIH ZEMALJA  (knjiga 6) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga XII), Beograd 1909.

Jevto Dedijer – Hercegovina
Jovan Erdeljanović – Bratonožići

NASELJA SRPSKIH ZEMALJA  (knjiga 7) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga XV), Beograd 1911.

Todor Radivojević – Lepenica
Andrija Jovićević – Riječka Nahija

NASELJA SRPSKIH ZEMALJA (knjiga 8 ) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga XVIII), Beograd 1912.

Rista Nikolić – Krajina i Vlasina
Ljubomir Pavlović – Antropogeografija Valjevske Tamnave

NASELJA SRPSKIH ZEMALJA  (knjiga 9) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga XX), Beograd 1913.

Marinko Stanojević – Zaglavak
Savo Nakićenović – Boka
Borivoje Milojević – Rađevina i Jadar

NASELJA I POREKLO STANOVNIŠTVA (knjiga 10) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga XXI), Beograd 1921.

Borivoje Milojević – Južna Makedonija
Mihailo Dragić – Gruža
Andrija Jovićević – Plavsko-Gusinjska oblast, Polimlje, Velika i Šekular

NASELJA I POREKLO STANOVNIŠTVA (knjiga 11) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga XXIII), Beograd 1922.

Andrija Jovićević – Crnogorsko Primorje i Krajina
Nikola Zvonimir Bjelovučić – Poluostrvo Rat

NASELJA I POREKLO STANOVNIŠTVA (knjiga 12) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga XXIV) Beograd 1922.

Jovan Cvijić – Metanastazička kretanja; njihovi uzroci i posledice

NASELJA I POREKLO STANOVNIŠTVA  (knjiga 13) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga XXV), Beograd 1923.

Borivoje Milojević – Kupreško, Vukovsko, Ravno i Glamočko Polje
Petar Rađenović – Sela parohije Krnjeuše u Bosni
Borivoje Drobnjaković – Jasenica

NASELJA I POREKLO STANOVNIŠTVA (knjiga 14) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga XXVI), Beograd 1924.

Mita Kostić – Srpska naselja u Rusiji

NASELJA I POREKLO STANOVNIŠTVA (knjiga 15) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga XXVII), Beograd 1923.

Andrija Jovićević – Malesija
Petar Šobajić – Bjelopavlići i Pješivci

NASELJA I POREKLO STANOVNIŠTVA (knjiga 16) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga XXVIII), Subotica 1923.

Aleksa Ivić – Migracije Srba u Hrvatsku tokom 16, 17 i 18. stoleća

NASELJA I POREKLO STANOVNIŠTVA (knjiga 17) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga XXIX), Zemun 1924.

Petar Jovanović – Banja
Vojislav Radovanović – Tikveš i Rajec

NASELJA I POREKLO STANOVNIŠTVA (knjiga 18) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga XXX), Ljubljana 1924.

Josip Mal – Uskočke seobe i slovenačke pokrajine

NASELJA I POREKLO STANOVNIŠTVA (knjiga 19) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga XXXIV), Zemun 1925.

Ljubomir Pavlović – Užička Crna Gora
Borivoje Drobnjaković – Smederevsko Podunavlje i Jasenica
Ljubomir Mićić – Zlatibor

NASELJA I POREKLO STANOVNIŠTVA (knjiga 20) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga XXXV), Beograd 1925.

Toma Smiljanić – Mijaci, Gornja Reka i Mavrovsko Polje
Petar Rađenović – Bjelajsko Polje i Bravsko
Milan Karanović – Pounje u Bosanskoj Krajini

NASELJA I POREKLO STANOVNIŠTVA (knjiga 21) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga XXXVI), Subotica 1926.

Aleksa Ivić – Migracije Srba u Slavoniju tokom 16, 17 i 18. stoleća

NASELJA I POREKLO STANOVNIŠTVA (knjiga 22) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga XXXVII), Beograd 1926.

Tihomir Đorđević – Arhivska građa za naselja u Srbiji u vreme prve vlade kneza Miloša

NASELJA I POREKLO STANOVNIŠTVA (knjiga 23) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga XXXVIII), Beograd 1926.

Ilija Sindik – Dubrovnik i okolina
Lucijan Marčić – Antropogeografska ispitivanja po severnodalmatinskim ostrvima
Andrija Jovićević – Zeta i Lješkopolje

NASELJA I POREKLO STANOVNIŠTVA (knjiga 24) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga XXXIX), Beograd 1926.

Jovan Erdeljanović – Stara Crna Gora

NASELJA I POREKLO STANOVNIŠTVA (knjiga 25) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga XLIII), Beograd 1928.

Mihailo Miladinović – Požarevačka Morava
Milenko Filipović – Visočka Nahija

NASELJA I POREKLO STANOVNIŠTVA (knjiga 26) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga XLVI), Beograd 1930.

Borivoje Drobnjaković – Kosmaj
Stanoje Mijatović – Resava
Milan Karanović – Sanička Župa
Ljubomir Pavlović – Sokolska Nahija
Lucijan Marčić – Zadarska i šibenska ostrva
Milenko Filipović – Borovica
Milenko Filipović – Vogošća i Bioča u Bosni

NASELJA I POREKLO STANOVNIŠTVA (knjiga 27) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga XLVII), Beograd 1930.

Todor Radivojević – Naselja u Lepenici

NASELJA I POREKLO STANOVNIŠTVA (knjiga 28) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga LI), Beograd 1935.

Atanasije Urošević – Gornja Morava i Izmornik
Petar Jovanović – Poreče
Toma Smiljanić – Kičevija
Milenko Filipović – Severna veleška sela

NASELJA I POREKLO STANOVNIŠTVA (knjiga 29) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga LV), Beograd 1940.

Kosta Jovanović – Negotinska Krajina i Ključ
Marinko Stanojević – Timok

NASELJA I POREKLO STANOVNIŠTVA (knjiga 30) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga LVI), Beograd 1948.

Stanoje Mijatović – Belica
Radoslav Pavlović – Podibar i Gokčanica
Petar Rađenović – Unac

NASELJA I POREKLO STANOVNIŠTVA (knjiga 31) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga LIX), Beograd 1949.

Petar Petrović – Šumadiska Kolubara
Svetozar Tomić – Banjani
Svetozar Tomić – Piva i Pivljani

NASELJA I POREKLO STANOVNIŠTVA (knjiga 32) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga LX), Beograd 1951.

Atanasije Urošević – Novobrdska Kriva Reka
Milenko Filipović – Glasinac
Jovan Trifunoski – Kačanička Klisura

NASELJA I POREKLO STANOVNIŠTVA (knjiga 33) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga LXII), Beograd 1951.

Jovan Trifunoski – Kumanovsko-preševska Crna Gora

NASELJA I POREKLO STANOVNIŠTVA (knjiga 34) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga LXVII), Beograd 1954.

Petar Šobajić – Dabarsko Polje u Hercegovini
Milisav Lutovac – Ibarski Kolašin
Mihajlo Kostić – Koritnica
Jovan Trifunoski – Skopski Derven
Milenko Filipović i Persida Tomić – Gornja Pčinja

NASELJA I POREKLO STANOVNIŠTVA (knjiga 35) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga LXIX), Beograd 1955.

Milenko Filipović – Rama u Bosni
Milisav Lutovac – Gora i Opolje
Jovan Trifunoski – Seoska naselja Skopskog Polja

NASELJA I POREKLO STANOVNIŠTVA (knjiga 36) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga LXXIV), Beograd 1960.

Vladimir Đurić – Promene u naseljima u FNR Jugoslaviji
Ivo Rubić – Podrijetlo stanovništva otoka Šolte
Mirko Barjaktarović – Rugova

NASELJA I POREKLO STANOVNIŠTVA (knjiga 37) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga LXXV), Beograd 1960.

Milenko Filipović – Takovo
Milisav Lutovac – Rožaje i Štavica

NASELJA I POREKLO STANOVNIŠTVA (knjiga 38) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga LXXVII), Beograd 1964.

Jovan Trifunoski – Gornja Pčinja

NASELJA I POREKLO STANOVNIŠTVA (knjiga 39) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga LXXVIII), Beograd 1964.

Atanasije Urošević – Kosovo

NASELJA I POREKLO STANOVNIŠTVA (knjiga 40) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga LXXXI), Beograd 1967.

Milisav Lutovac – Bihor i Korita

NASELJA I POREKLO STANOVNIŠTVA (knjiga 41) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga LXXXVIII), Beograd 1975.

Vidosava Nikolić Stojančević – Rađevina i Jadar u neobjavljenim rukopisima Cvijićevih saradnika

NASELJA I POREKLO STANOVNIŠTVA (knjiga 42) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga XC), Beograd 1976.

Jovan Trifunoski – Polog

NASELJA I POREKLO STANOVNIŠTVA (knjiga 43) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga XCIII), Beograd 1980.

Milisav Lutovac – Župa Aleksandrovačka

NASELJA I POREKLO STANOVNIŠTVA (knjiga 44) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga XCVII) Beograd 1992.

Jovan Trifunoski – Ohridsko-struška oblast

NASELJA I POREKLO STANOVNIŠTVA (knjiga 45) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga XCIX), Beograd 1998.

Jovan Trifunoski – Bitoljsko-prilepska kotlina

NASELJA I POREKLO STANOVNIŠTVA (knjiga 46) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga C), Beograd 2002.

Neđeljko Paovica – Ljubomir

NASELJA I POREKLO STANOVNIŠTVA (knjiga 47) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga CI), Beograd 2005.

Neđeljko Paovica – Zavođe

 

PRIREDIO: Saradnik portala Poreklo Pavo I. Baruh


Komentari (164)

 • Clavdivs

  Rista T. Nikolić je napisao Poljanica i Klisura, a ne Radomir Ilić.

  Odgovori
 • slavo

  Ovo obavezno stekam !

  Odgovori
 • Eror

  Pavo Baruh je moj idol !!! Čoveče, svaka ti čast!!!

  Odgovori
 • Slavkan

  Sve pohvale

  Odgovori
 • Filip

  Svaka vam cast za prikacivanje ovih knjiga, jel mozes da je prikacis ako je imas od Jovan Hadzi Vasiljevic – Juzna Stara Srbija iz 1909 godine ili od Atanasije Urosevic – Kumanovo monografija iz 1949 godine ?

  Odgovori
 • Filip

  Pisite mi na e-mail adresi ako je imate, bicu vam veoma zahvalan….. [email protected]

  Odgovori
 • Milorad Papic

  Interesuje me ako neko zna nesto vise o porijeklu Papica koji su rasuti po svim drzavama bivse Yuge i po mnogim zemljama u inostransytvu (SAD, Canada, Cile, Australia,…)

  Odgovori
  • Aleksandra

   Interesantno je da postoje i Jeremici , babino po ocu devojacko je Jeremic rodom iz Komanica kod Mionice, negde u Juznoj Americi ima ih ko kusih pasa nasla sam ih na fb.Ivan Jeremic itd… Petar Jeremic iz New Jerseya je babinog brata rodjenog sin, njega mi ne interesujemo !!! Iz kurtoazije me dodao na fb…tih Jeremica svi crni mali kao latinoameri kod njega koliko hoces na fb..

   Odgovori
   • Pera

    Jeremici su kod mionice stigli podno Ostroga, znaci selo kod manastira ostrog u Crnoj gori. Poticu od lemena Kuc i posto su bili u zavadi sa vladikom on pocne da ih mlati i oni se rasele po belom svetu. Ako kazes i koju slavu slavis e onda moze i poblize ali je i ovo verovatno jedno 85%

    Odgovori
 • gojko

  Kapa dole za trud. Predivno!

  Odgovori
 • Nebojša Mirov Babić

  Ovo je pravo bogatstvo izvora. svaka cast.

  Odgovori
 • Milan

  Pozdrav. Zeleo bih da skinem ovu kolekciju knjiga posto se bavim istrazivanjem porekla stanovnista, prevashodno na deo danasnje zapadne Srbije mislim. Ali ne mogu da skinem nijednu knjigu, na mediafire sajtu mi izbacuje da su svi linkovi mrtvi. Pa me zanima da li mozete ponovo da postavite linkove, da bih skinuo knjige. Unapred hvala. 🙂

  Odgovori
 • Milan

  Pozdrav.
  Ne mogu da se skinu određena dokumenta jer linkove više ne rade. Linkovi za Neogtinsku Krajinu, Timok nisu aktivni. Samo da javim. Nadam se da će proraditi. Ili je problem kod mog pretraživača. 🙂
  Hvala.

  Odgovori
 • administrator

  Poštovani Milane i ostali posetioci našeg portala, posle kraćih problema obaveštavamo vas da su ponovi u funkciji svi linkovi ka knjigama iz ove dragocene zbirke. Želimo da u ovim vrednim istraživanjima Jovana Cvijića i njegovih učenika i sledbenika potražite i nađete odgovore.

  Odgovori
 • MIlan

  Da, sad su linkovi aktivni, i moze da se vrsi pregled istih, ali kad se ode na download izadje saopstenje „File Belongs to Non-Validated Account“, i ne moze da se skine, a ukoliko se na link ode sa desnim klikom pa „save link as“, on ga skine u pdf formatu, ali nijedan pdf ne moze da se otvori, izadje obavestenje da je fajl „incorrect“. Ne znam zasto, ali ja ne uspevam da skinem, Unapred hvala opet, po drugi put. 🙂

  Odgovori
 • administrator

  Poštovani Milane, hvala na ovom obaveštenju. Sređeno je, sad Vi i svi ostali možete da preuzimate postavljene knjige. Svako dobro.

  Odgovori
 • Milan

  Hvala puno, sad mogu da skinem ono sto me zanima. Imam samo jos jedno pitanje u vezi ovih knjiga. Zanimaju me odredjene vezane za Zapadnu Srbiju i Crnu Goru, i skinuo sam par, od Ljube Micica ZLatibor, Uzicku Crnu Goru od Ljube PAvlovica, Bratonozice od Erdeljanovica, ali te knjige nisu kompletne, to su knjige od 600, 700 strana. Ovo ovde je samo jedan mali deo, ni petina. Mislim hvala u svakom slucaju za knjige, nego me zanima samo da li je to na vecini knjiga, verovatno nije sve skenirano. Bilo bi super kad bi knjige bile kompletne, pa da je nazovemo kompletna zbirka. 🙂

  Odgovori
  • administrator

   Milane, u pravu ste za pomenute knjige. Srećom, najveći broj knjiga u celosti obrađen. Ono na čemu ćemo svakako raditi u narednim danima jeste da svuda gde se uoče nedostaci, a to ne mora biti samo problem o kojem vi govorite, već i lošija reprodukcija knjige i slično, da to korigujemo.
   Razumete da je ovo posao bez kraja, u kojem od svih očekujemo pomoć. Kao što smo zahvalni PIB-u što je sve ove knjige poslao, tako ćemo biti zahvalni i svakom drugom ko na sličan način doprinese da ova naša jedinstvena kolekcija knjiga bude dopunjena. Na dobrobit svih koji se upuste u istraživanje porekla.
   Svako dobro.

   Odgovori
   • Dragiša

    Linkovi knjiga autora Atanasija Uroševića ne mogu da se skinu. Pri svakom pokušaju otvara se link sa porno ponudom. Rešite taj problem.

    Odgovori
 • Boban

  Zaista predivno!Ne mogu da nadjem trud ,Jovan Trifunoski „Kicevo i Kicevska kotlina“

  Odgovori
 • Boban

  Velika Hvala Administratoru, ovaj deo sam vec skinuo. Ali mene interesuje onaj deo gde su izneseni podaci za seoska naselja (sela u Kicevskoj kotlini) pojedinacno , kao sto je to u knjizi Tome Smiljanica.

  Odgovori
 • Boban

  Jovan Trifunoski ,„Kičevska Kotlina – seoska naselja i stanovništvo“, 1968 g.Mislim da je ovo pravi naziv knjige ,gde su detaljnije navedeni podaci za svako selo posebno u Kičevskoj kotlini.Ukoliko ste u mogućnosti da objavite ovaj trud biću vam neizmerno zahvalan.Veliki pozdrav i još jednom sve pohvale za vaš rad.

  Odgovori
 • Filip91

  Ljudi daj bre neko ako je ima ovu knjigu od Jovan Hadži Vasiljević – Južna Stara Srbija (Kumanovska kaza) iz 1909 godine neka je prikači na ovu stranu, tražim je kao iglu u seno. Ja sam je našao na internetu na scribd.com ali ima samo 140 strana, a cela knjiga ima 558 strana, znači nije kompletna ??? Daj budimo malo ljudi i da se pomažemo.
  http://www.scribd.com/doc/153694672/Jovan-Hadzi-Vasiljevic-Juzna-Stara-Srbija

  Odgovori
 • Filip91

  Ljudi daj bre neko ako je ima ovu knjigu od Jovan Hadži Vasiljević – Južna Stara Srbija (Kumanovska kaza) iz 1909 godine neka je prikači na ovu stranu, tražim je kao iglu u seno. Ja sam je našao na internetu na scribd.com ali ima samo 140 strana, a cela knjiga ima 558 strana, znači nije kompletna ??? Daj budimo malo ljudi i da se pomažemo.
  http://www.scribd.com/doc/153694672/Jovan-Hadzi-Vasiljevic-Juzna-Stara-Srbija

  Odgovori
 • Filip91

  Ljudi daj bre neko ako je ima ovu knjigu od Jovan Hadži Vasiljević – Južna Stara Srbija (Kumanovska kaza) iz 1909 godine neka je prikači na ovu stranu, tražim je kao iglu u seno. Ja sam je našao na internetu na scribd.com ali ima samo 140 strana, a cela knjiga ima 558 strana, znači nije kompletna ??? Daj budimo malo ljudi i da se pomažemo.
  http://www.scribd.com/doc/153694672/Jovan-Hadzi-Vasiljevic-Juzna-Stara-Srbija

  Odgovori
 • Filip91

  Ljudi daj bre neko ako je ima ovu knjigu od Jovan Hadži Vasiljević – Južna Stara Srbija (Kumanovska kaza) iz 1909 godine neka je prikači na ovu stranu, tražim je kao iglu u seno. Ja sam je našao na internetu na scribd.com ali ima samo 140 strana, a cela knjiga ima 558 strana, znači nije kompletna ??? Daj budimo malo ljudi i da se pomažemo.
  http://www.scribd.com/doc/153694672/Jovan-Hadzi-Vasiljevic-Juzna-Stara-Srbija

  Odgovori
 • Filip91

  Ljudi daj bre neko ako je ima ovu knjigu od Jovan Hadži Vasiljević – Južna Stara Srbija (Kumanovska kaza) iz 1909 godine neka je prikači na ovu stranu, tražim je kao iglu u seno. Ja sam je našao na internetu na scribd.com ali ima samo 140 strana, a cela knjiga ima 558 strana, znači nije kompletna ??? Daj budimo malo ljudi i da se pomažemo.
  http://www.scribd.com/doc/153694672/Jovan-Hadzi-Vasiljevic-Juzna-Stara-Srbija

  Odgovori
 • phenomenon

  Može li neko da okači knjigu Seoska naselja Skopske Kotline od Jovana Trifunoskog?

  Odgovori
 • phenomenon

  Veliko hvala, druže. Slučajno da ne imaš i knjigu Isčezla seoska naselja u Kumanovskom kraju od istog autora?

  Odgovori
  • Filip91

   E nemam gu tuj. A ti da ne si od Kumanovo slučajno ?, pošto i ja sam od Kumanovo i ja gi tražu tija knjige za kumanovski region, od Jovana Trifunoskoga (imam nekoi ama ne svi) i tražu ednu od „Jovan Hadži Vasiljeviќ – Južna Stara Srbija“. Inče tija knjige gi ima u bibljoteku Tane Georgievski u Kumanovo, samo zaštiteni su, ne gi davav da gi izneseš od bibljoteku, samo tamo da gi kopiraš ili slikaš.

   Odgovori
 • phenomenon

  Od Kumanovo sam. Samo što se vrati od bibljioteku. Pregleduva po datoteke i kiriličnu i latiničnu i izbor gi e mnogo štur. Nema ništo poviše nego što ima ovde, veќ mnogo pomalce. Č’k gu nema ni monografija za Kumanovo od Cvijiќa. Kaži mi dali imaš nešto za Nagoričku nahiju ili za Kumanovsku kazu?

  Odgovori
 • cima

  nijedan link ne radi….

  Odgovori
 • marko78

  jel ima neko od Stojana obradovića Opisanije okružja užičkog i9 od Vladimira R Đurića Pančevački rit

  Odgovori
 • nemanja

  Molim za savet u vezi literature za proučavanje stanovništva (severo)istočne Srbice?Interesuje me varošica Golubac na Dunavu.Pregledao sam knjige koju ovde postavljene,a koje odnose se na oblasti oko Peka i Mlave,ali ništa konkretno o porodicama i stanovništvu nisam našao za samu varoš(mozda sam i prevideo nešto).
  Hvala unapred

  Odgovori
 • Vasa

  Pozdrav, cini mi se da opet ne rade linkovi.
  mozete li me kontaktirati na naveden mail.

  pozdrav.
  Zec.

  Odgovori
 • Milorad

  UPOMOĆ! Nikako ne uspevam da skinem : Radomir Ilić O Ljubićkim selima.
  Na Media Fire su neka ćirilična slova. File Name: РадомиÑ� Ð�лиÑ� – Ð� Ñ�Ñ�биÑ�Ñ�ким Ñ�елима.pdf (36.07 MB).

  Odgovori
 • Miroslav B Mladenović Mirac lokalni etnolog i istoričar Vlasotince

  Nedavno na jednom programu televizije BEOGRAD (državna) sam od jedne intelektualke čuo da joj je hobi da kupuje stare stavri po BUVLJACIMA na pijaci. Mislim da je po sećanju to bio JUTARNJI PROGRAM TVB ili BEOGRADSKA HRONIKA TVB.
  Povod pisanja je što sam čuo da je na televiziji ta GOSPOĐA-intelektualka se pohvalila kako je KUPILA RUKOPISE stanovništva Srba raseljenih iz Kumanova i okoline.
  Pisao sam tim televizijama ali nisam dobio odgovor. Možda će neko ovo pročitati i biti bolje sreće od mene.

  Odgovori
 • Milorad

  Obzirom da sam ,,skinuo,, : R.Ilić ,,O Ljubićkim selima,, mnogo se zahvaljujem G. Pavu I. Baruhu. Poz.
  Milorad

  Odgovori
 • MMR

  Da li neko moze da mi da savet, koje knjige su dobre za proucavanje stanovnistva okoline Prokuplja, kao i Pirota? Danima pokusavam da izguglam nesto, ali ne ide.
  Hvala unapred.

  Odgovori
 • Slobodan

  Jovan Trifunoski ,„Kičevska Kotlina – seoska naselja i stanovništvo“, 1968 .Ima li neko ovu knjigu?Dajte link!

  Odgovori
  • Nebojša

   Prosledio sam knjigu na Vaš mejl.

   Odgovori
   • Ljupčo

    Jovan Trifunoski ,„Kičevska Kotlina – seoska naselja i stanovništvo“, 1968

    Ќe ve molam za link! Blagodaram!

    Odgovori
   • Filip91

    Nebojša aj mi je i meni pošalji knjigu ako je imaš od Jovan Trifunoski – Kičevska kotlina – seoska naselja i stanovništva 1968 na e-mail [email protected] i ako je imaš MAKEDONIZIRANJE JUŽNE SRBIJE-1995 i MAKEDONSKA GRADSKA NASELJA- 1947 god. isto od Trifunoskog. Bio bih ti veoma zahvalan, inače ako vam treba nekoja knjiga, ja imam dosta knjiga u PDF’-u, slobodno me pitajte, možda nešto i imam šta vas vama zanima. Pozdrav

    Odgovori
   • Slobodan

    Molim Vas da posaljete i meni
    Jovan Trifunoski ,„Kičevska Kotlina – seoska naselja i stanovništvo“, 1968
    Veliko hvala !!!

    Odgovori
 • Milivoj

  Molio bih da mi neko preporuči literaturu u vezi etnografije Sjeverne Dalmacije. Od kada su Srbi na tom prostoru i od kuda su došli. Prezimena i njihovo porieklo.
  Unaprijed zahvaljujem.

  Odgovori
 • Nadina

  Oduševljena sam ovom knjigom. Svaka čast! Upravo sam skinula „Ibar“ od Radomira Ilića. Hvala puno na uloženom trudu.

  Odgovori
 • Lupurović

  Zanimaju me popisi ili podaci o prezimenima za mesta Dobra, Brnjica i Golubac iz XVIII veka

  Odgovori
 • gazdaMita

  Molio bih za link. Unapred veliko hvala
  Jovan F. Trifunoski, „Gornja Pčinja 1949 – 1950″ i Vranjska Kotlina stanje iz 1951 -1955″

  Odgovori
 • Nebojša

  Prosledićemo u toku dana knjigu Jovana Trifunoskog na Vaš mejl.

  Odgovori
 • fadrovic

  Ideja objavljivanja ovih knjiga je fantastična,mada je problem otvaranja pojedinih knjiga i potpuno nemoguće skidanje.
  Kako imam problema sa knjigama autora Andrije Jovićevića: Riječka nahija i Zeta i Lješko polje to Vas molim ako mi možete poslati na moj email.
  Zahvaljujem se.

  Odgovori
 • Sveto

  Da li postoji kvalitetno skenirana, a ne fotografisana varijabta knjige Jovana Erdeljanovića – Stara Crna Gora. Pdf varijanta sa vašeg popisa je fotografisana varijanta veoma lošeg kvaliteta. Interesuje me i da li ste zainteresovani da Vam pošaljen skeniranu knjigu o selu Parcima (okolina Podgorice) i njegovim bratstvima Đurišić i Raičkovič autora Milivoja S.Đurišić, sa rodoslovom ovih bratstava

  Odgovori
  • administrator

   Poštovani Sveto, skeniraćemo u najskorije vreme Erdeljanovićevu knjigu i postaviti je na sajt umesto ove zaista nekvalitetne verzije. Što se tiče knjige o selu Parcima, svakako je dobro došla. Hvala vam! (knjigu možete poslati na [email protected])

   Odgovori
   • Sveto

    Da li ste počeli sa skeniranjem pomenute knjige. Razumijem da je to ogroman posao, jer se radi o dva dela knjige, sa preko 2.000 stranica (na vašem sajtu se nalazi samo prvi deo), pa me interesuje okvirni rok za završetak posla.

    Odgovori
  • Filip91

   Sveto ja je imam orginal knjigu skeniranu, vrlo dobar kvalitet od Jovana Erdeljanovica – Stara Crna Gora, 920 strana, mogu da je postavim na ovoj strani, ali prvo ako mi neko posalje i ako je ima knjigu MAKEDONIZIRANJE JUZNE SRBIJE od Jovana Trifunoskog, USLUGA ZA USLUGU, POZDRAV

   Odgovori
  • Jovana

   Poštovani,
   Ukoli ste još uvijek aktivni na ovoj stranici, zamolila bih Vas da mi pošaljete knjigu o Parcima, Milivoja S. Đurišića.
   Bila bih Vam veoma zahvalna,
   Pozdrav!

   Odgovori
 • Sladjan

  Ovo bi bila molba za sve ljude koji su posjetili i koje ce tek da posjete ovaj sajt.

  Naime, Stjepo svestenik i Vlaimir Trifkovic su obradjivali Sarajevsko polje i okolunu. U toj okolini su planine i sela na njoj. Jedno o tih obradjivanih sela je i selo Presjenica, Trnovo odakle moji (prezime Popovic) vode porijeklo. Objavljena je knjiga Sarajevsko polje ali zbog smrti nikada nije objavljena ta knjiga „planina“ ali postoji negdje rukopis. Ako je neko posjeduje zamolio bih da je negdje „okaci“ ili mi je posalje na mail

  Odgovori
 • MIlan

  Poštovani,
  Kako da skinem knjigu Gruža, Mihaila Dragića pošto sam više puta pokušavao? Da li mi neko može poslati.

  Odgovori
 • Zoran Velemir

  Poštovani, u knjizi Borivoja Milojevića – Kupreško, Vukovsko, Ravno i Glamočko Polje nedostaju stranice od 154 do 375, ako postoje u vašoj arhivi molio bih vas da ih objavite. Sve čestitke za dosadašnji rad.

  Odgovori
 • zlatko kostrešević

  interesuje me poreklo prezimena kostrešević a nisam mogao nigde da ga nađem. dali mi neko može pomoći.

  Odgovori
 • Lazar

  U knjizi NASELJA SRPSKIH ZEMALJA (knjiga 2), u delu autora Stjepa Trifkovića: Višegradski Stari Vlah, opisana su četiri opštinska mesta sa pripadajućim selima. Na moju žalost jedino selo za koje nisam pronašao opis je selo Vardište i ako se pominje kao jedno od četiri opštinska mesta. Detaljnim čitanjem primetio sam da nisu skenirane strane 652. i 653. te molim sve koji imaju priliku da čitaju štamapno izdanje da provere dali na tim stranama možda nepostoji opis Vardišta.Takođe ako neko ima podatke o nekim drugim izvorima gde se opisuje Vardište da me na njih uputi. Unapred hvala.

  Odgovori
 • Marjan

  Zanima me kada možemo očekivati istraživanje Radoslava Lj. Pavlovića – Kopaonik, naselja i stanovništvo na vašem portalu?

  Unapred hvala.

  Odgovori
 • Jovo

  Molim vas, postoje li neke knjige ili dokumenti koje obrađuju stanovništvo oko Bnja Luke, konkretno, me zanima selo Štrpci, opština Prnjavor i porijeklo porodice i prezimena Segić. Zahvalan na bilo kakvom odgovoru.

  Odgovori
  • Milorad Bogdanović

   Jovo, naravno do postoje knjiga i dokumenti, naročito poslije A-U okupacije, kao i u crkvenim i Matičnim knjigama. Posjeti našu Digitalnu biblioteku http://www.poreklo.rs/2014/01/05/digitalna-biblioteka-portala-poreklo/ i tamo ćeš dosta toga pronaći šti je vezao za područje Banjalučke krajine. Naravno, tu je i http://www.poreklo.rs/2012/07/03/poreklo-prezimena-srba-u-potkozarju/
   Npr, u Šematizmu mitropolije dabro-bosanske za 1882 godinu, str 31 i 127, prezime Segić se spominje u parohiji Štrpci kod Prnjavora koji slave sv. Kralja Dečanskog i u parohiji Vrtoča u unačkom protoprezviteratu, gdje slave Stevanjdan. Ovo prezime se više nigdje ne spominje u ovoj mitropoliji, u tim vremenima.
   Parohiju Štrpci činila su sela Štrpci sa 92 kuće i 649 duša, Kremna 50-378, Popovići 30-368 i Drenovo 24 kuće i 230 duša. Paroh je bio Jevrem Stojanović, crkva sv. Blagovjesti. Sledeće 1883 godine u ovoj parohiji rodilo se 47 muški i 40 ženski a umrlo 30 muški i 39 ženski. Vjenčano je 19 parova.

   Da bi se lakše sporazumjeli, imam jedan poklon za tebe, http://www.poreklo.rs/forum/index.php?topic=138.0.
   Svako dobro i ostanite i dalje sa nama.

   Odgovori
 • Nebojiša

  Pozdrav i pohvale za sve angažovane na ovom sajtu koji je pravo bogatstvo.

  U kojim knjigama mogu naći više podataka o familijama Mišević i Leković koje žive u Novoj Varoši. Za Lekoviće pouzdano znam da su iz Crne Gore (ne znam korene i kretanja), ali za Miševiće ne mogu da pronađem nikakav trag o poreklu?

  Hvala unapred

  Odgovori
  • Aleksandar I1

   Mogli ste bar navesti slave Miševića i Lekovića da ne bi morali gledati u pasulj o kome se radi.

   Odgovori
   • Nebojiša

    Miševići slave Svetog velikomučenika Dimitrija – Mitrovdan – 8.11.

    Lekovići slave Sabor Svetog Jovana Krstitelja – Jovanjdan – 20.01.

    Odgovori
 • Grgur

  Ima li neko skeniranu : Blažo Knežević – Vlastelinovići ? Radi se o važnom rodu ,iz vremena dolaska Turaka,od kojeg vode poreklo mnogi današnji rodovi,a nema je ni u prodaji a ni u bibliotekama !

  Odgovori
  • uroš delibašić

   Vlastelinovići vode porijeklo od plemena Ugrenovića koje je nekad živjelo u Nikšićkom polju. prema pisanju Petra Šobaića izumrli su, a njihovih potomaka ima puno pod drugim prezimenima. Slavili su rijetku slavu Svetog Joakima i Anu ( Aćimov Dan ) Njihovi potomci u Nikšiću su Đapići, Babići i neke druge porodice. Za zainteresovane o ovom bih mogao reći i nešto više.

   Odgovori
 • Luković

  Pozdrav svima!

  Da li imate neku knjigu o poreklu stanovništva okoline Nove Varoši, Zlatara, Štitkova…?

  Odgovori
 • Jasmina Lazarevic

  Vama i gospodinu Baruhu dugujemo ogromnu zahvalnost za ovo neprocenjivo blago, koje ste nam tako nesebicno omogucili dostupnim. Predivni ste!

  Odgovori
 • Rumen

  I look for information about origin of the families in area Rasina. Is possible somebody to help me? Are there book about Rasina? I need information, I’ll be thankful of everyone, who give me infroramtion.

  Odgovori
 • Jovana

  Hvala! Naklon!

  Odgovori
 • Žiža

  Da li je poznata neka knjiga o poreklu pravoslavnog stanovništva na relaciji Derventa – Doboj u Republici Srpskoj ? Konkretno selo Velika Sočanica. Poreklo prezimena Lukić, slave Sv. Arhangela.

  Odgovori
 • Marko Jankovic

  Postovani,

  da li postoji neka knjiga o Juznoj Srbiji, konkretno selo Merosina u Dobricu, nalazi se izmedju Nisa i Prokuplja?
  Konkretno me interesuje prezime Jankovic iz sela Biljeg (opstina Merosina)!

  S postovnjem
  Marko Jankovic
  [email protected]

  Odgovori
  • Milivoje Stanković

   Pozdrav.

   Postoji knjiga koja se zove „Merošina opština u Dobriču“. Možeš je naći ako odeš u opštinu i tražiš da ti pozajme. U knjizi ima dosta informacija za opštinu Merošinu od pre Prvog svetskog rata pa sve do 2014. godine (tada je knjiga napisana). Na kraju knjige za svako selu u opštini Merošini date su informacije o nastanku sela, o privredi u selima, zanimljive činjenice itd. Posle opisa sela dati su rodovi tj. prezimena i poreklo tih prezimena u tom selu (ako je poreklo poznato). Na žalost ova knjiga nije dostupna onlajn ali pokušaću da je nabavim u digitalnom formatu i postaviti je negde gde je dostupna svima na internetu.

   Za prezime Janković iz sela Biljeg piše samo da ih zovu „Suljini“ i da slave Sv. Nikolu.

   Odgovori
 • Dolche Guevara

  Hvala vam za divnu zbirku neprocenjive vrednosti.

  Odgovori
 • Sumadinac

  Nijednu knjigu koja se tice Sumadije nije moguce skinuti. Nadam se da cete uskoro moci da resite taj problem.

  Pozdrav!

  Odgovori
 • Sumadinac

  Pre svega mislim na knjige: Gruza, Levac, Lepenica, Jasenica. Ako bi mogao da se resi problem sa ocitavanjem ovih knjiga, bio bih Vam zahvalan.

  Odgovori
 • Aleksandar

  Da li je moguće pronaći nešto o stanovništvu Vojvodine i poreklu. Ja pokušavam da saznam bilo kakve informacije kroz knjige o poreklu porodice Mihaljev. Može li neko da pomogne?

  Odgovori
 • Nastavnik Damir

  Hvala Vam od srca za postavljanje svega ovoga.
  Zdravi bili.

  Odgovori
 • Igor

  Da li postoji knjiga ili tekst koji opisuje područje Stare planine.
  Trenutno skidam Krajište i Vlasina ali nisam siguran da je tu opisano ovo područje.

  Odgovori
 • RADOLJUB VLAJIĆ

  Kako mogu da nabavim brošuru: GRUŽA I GRUŽANI od Mihaila Dragića

  Odgovori
 • veselin

  interesuje me poreklo porodice stanković iz crne gore, nikšić, doseljeni u Metohiju

  Odgovori
 • Vlastimir

  Poštovani !
  Da li sam prevideo, ali nisam našao spise prostora od Ćuprije do Svilajnca ( desna obala Velike Morave). Posebno sela: Krušar, Glogovac, Mali Popović, Duboka, Dražmirovac. U opisu sela, koja su bila u metohu manastira Ravanica, zadužbine kneza Lazara, selo Krušar se zvalo Bukovač a Glogovac je bio na prostorima Trstenik, udaljenog oko 1 km od sadašnjeg položaja sela. Dražmirovac je zadržao staro ime.
  Hvala unapred za obaveštenje, gde mogu da se nađu traženi podaci.

  Odgovori
 • Miroslav B Mladenović Mirac

  Molio bih za link. Unapred veliko hvala
  Jovan F. Trifunoski, „Kičevska Kotlina – seoska naselja i stanovništvo“, 1968.
  Pošaljite mi na PDF ovu knjigu jer mi je potrebna za proučavanje porekla stanovništva u POREČU(Z.Makeodinaj). Adresa [email protected]
  Miroslav B Mladenovi’ Mirac, Vlasotince

  Odgovori
 • Radmilo Angelov Surdulica

  Pozdrav forumu i svim učesnicima.
  Potičem iz Surdulice južn Srbija, područje stare Srpske župe Inogošte. Dosta je malo istoriografije vezano za ovaj kraj. Molio bih ako ima istraživača i zainteresovanih da uspostavimo komunikaciju radi razmene iskustava. Što sam mogao da nađem pisane građe proučio sam, čino mi se. Predpostavljam da je bilo podosta materijala u formi žive reči i legendi što može biti građa za neku dalju i nadasve potrebnu ostavštinu. Gubimo se lagano i prestajemo da nastajemo. Mladi su nezainteresovani a i nemaju od kog. Obaveza nam je da im sačuvamo temelje. Ako ih nema kao i da bili nismo. A što Tarabići predvićahu, možda i konačni cilj i namera je to. Ima li ko studiju od Jovana Trifunoskog o Župi Inogošte izdanje zbornika filozofskog fakulteta u Skoplju?
  Radmilo Angelov Surdulica

  Odgovori
 • mirjana simoncic

  Ovo sto ste uradili vredno je svake pohvale, a posto sam i geograf ovo me jako interesuje. Medjutim, ako smem da primetim, vidite i sami, moje udato prezime nije obradjeno „Simoncic“ inace je iz istocne Srbije, a ne Slovenije, kako se pojavljuje u nekim drugim izvorima. Dalje, moje devojacko prezime Mitrovic nema veze sa Crnom Gorom vec je iz okoline Pirota bar vek ipo unazad, Urosevici, takodje po mojim saznanjima su u istocnu Srbiju stigli sa Kosova a delom i iz Hercegovine i to u Rgotinu, koja me posebno zanima, u Vrazogrnac, Belareku i Koprivnicu. Moji koreni su iz Rgotine, znam za 8 kolena unazad, pa bih volela da saznam i ono sto je bilo pre toga. Ovo kako vi prikazujete, razlikuje se od onoga sto sam ja slusala od svojih starijih o svom poreklu. Ovo je bas interesantno, ali vidim da Rgotina nije obradjena. Postoji li neki razlog za to? Odgovorite mi molim vas .kako ste vi dosli do nasih korena?

  Odgovori
 • Radmilo Angelov

  radmilo [email protected] Radmilo Angelov Surdulica

  Odgovori
 • Rade Brakočević

  Mirjana, zadivljujuće da ste za prezime Mitrović iz okoline Pirota našli starost „bar vek i po unazad“. Imate li pisani podatak za to, Poznato je da se u tom kraju i okruženju na jugu Srbije prezimena mijenjaju u svakoj generaciji, a nerijetko imamo kod tri brata tri prezimena sve do danas. Sa jednim se prezimenom ( muška populacija) se rode, sa drugim žive, sa trećim umru. Pogledajte matične knjige sa tog područja, spomenike na grobljima. Da ne govorimo o završetku prezimena na ov, ev, pa ić… promjeni slave. Šta reći za 150 ili više godina. Ovo mi je lično poznato iz rada u školi ( i na poslu u lokalnoj samoupravi) sa učenicima – djecom čiji roditelji ili dedovi su porijeklom sa tog područja. Vi ste geograf po obrazovanju. Ne čudim se pojedincima koji osporavavaju istraživače koji su radili po uputstvima Jovana Cvijića i to su tako zabilježili.

  Odgovori
 • Miloš

  Da li postoji izdanje koje se bavi istraživanjem područja Raške oblasti? Konkretno za područje Deževe (sva mesta).

  Odgovori
 • Dusan

  Prikljucujem se pitanju Milosa, posto i mene interesuje Dezevska oblast tj. selo Saronje u Dezevskoj oblasti.

  Pozdrav

  Odgovori
 • Uros Maslak

  Prezivam se Maslak.
  Moji su se doselili u selo Crvsko koje se nalazi u Sjenickoj oblasti, ka Bijelom Polju.
  Vec godinama pokusavam da pronadjem svoj rodoslov.
  Molio bi vas da me uputite u bilo kakve Etnografskue dokumenta tog kraja do 1900.god
  Inace skeniranje knjiga i postavljanje u pdf formatu je genijalna ideja.

  Odgovori
 • Dragan

  Poštovani,
  Ne mogu da sa sajta preuzmem knjigu profesora Milenka Filipovića: Popis Srba haračkih obveznika iz Modriče i okline 1851 . Da li mi možete pomoći?
  Unaprijed hvala
  Dragan

  Odgovori
 • Dejan Stosic

  Poštovani
  pre svega hvala na ulozenom trudu i molim vas da dodate strane 176, i 177, u knjizi Riste T.Nikolića Vranjska Pčinja jer taj deo nedostaje.U tom delu se opisuje selo Lepčince i deo koji mene zanima.
  Ili mi pošaljite na email:[email protected]
  Hvala unapred.

  Odgovori
 • aleksandar jelic

  Knjiga Vasojevici u Crnogorskoj granici ( Popa Bogdana Lalevica i Ivana Protica) nije dobro skenirana, rec je o parnim stranama.

  Molio bih da ovo korigujete.

  A. Jelic

  Odgovori
 • Drda

  Lepa zbirka… Ima li ovde Nis i okolina? Vazan istorijski grad a literature o selima okolo nigde… Kao da se skrivaju podaci o tom kraju…

  Odgovori
 • božo

  Poštovani! Vaš trud i napor su nemerljivi objavljivanjem kompletne digitalne zbirke knjiga-naselja i poreklo stanovništva. Medjutim ja u traganju za svojim poreklom i korenima u navedenoj zbirci ne mogu pronaći podatke, neophodne za konačnu izradu porodičnog stabla. Naime ja sam Božo Repaja iz Gornjih Biljani, opština Benkovac, Hrvatska, nastanjen u Požarevcu od 1973. godine. Imao sam uvid u digitalni Arhiv grada Zadra (gde su inače smešteni svi podaci za pčodručje Ravnih kotara), ali se to odnosi isključivo na hrvate, dok za pravoslavce postoje samo šturi podaci za nekoliko godina, kako rodjenih, tako i venčanih i umrlih. Interesuje me preko kojih knjiga i dokumenata mogu doći do podataka za taj kraj od 1700 – 1900. godine ili pak postoji digitalna biblioteka koja obradjuje to područje. Ako nešto postoji molim vas da me obavestite preko ovog foruma ili putem moje e-majl adrese ili Veb sajta. U nadi da će te mi izići u susret, unapred se zahvaljujem.

  Odgovori
  • Defendor

   Poštovani Božo, ti podaci koje vi tražite trebali bi biti u vašim parohijskim domovima, ukoliko nisu uništeni tokom proteklih ratova. Nešto od tih knjiga imate i na FamilySearch.org (1826, 1830, 1826-1857), a u slučaju da imate živce i strpljenja, mogu se naručiti iz Amerike i mikrofilmovi za podatke od 1857. do 1884. godine. Ovi prvi podaci su vam dostupni na internetu, treba samo da se registrujete, a ovi drugi se naručuju posebnom procedurom (ako tako odlučite, pišite na adresu Društva, pa će vam se neko javiti i poslati uputstvo). A pogledajte i šta ima u Digitalnoj biblioteci portala Porekla, tamo ima više literature, možda nešto tamo nađete.

   Odgovori
 • SINISA

  Kako mogu doci u posed (elektronski ) ovih knjiga.
  Istrazujem malo moje poreklo.
  Unapred zahvalan

  Odgovori
  • Defendor

   Knjige su na početku bile sve dostupne, ali su se vremenom linkovi pogasili, pa je najbolje da napišete koje vas tačno interesuju, te će one biti ponovo postavljene.

   Odgovori
 • božo

  Ako biste mogli da mi kazete preko kojeg sajta mogu pogledati ili pak naruciti iz Amerike mikrofilmove za podatke o poreklu od 1857 do 1884. godine, kao i ako mozete da mi napisete web stranicu za Drustvo.

  Odgovori
  • Defendor

   Najbolje bi bilo da ostavite svoju mejl adresu, a ja ću vam poslati na mejl Uputstvo za FamilySearch.org. Što se tiče veb stranice Društva, ako ste mislili na Društvo srspkih rodoslovaca „Poreklo“, to je ovaj sajt.

   Odgovori
 • Jelena

  Molim Vas da izvrsite korekciju:
  Obren Djuric-Kozic (umesto Kozlic)
  Hvala!

  Odgovori
 • Stefan

  Poštovani,

  Interesuje me da li postoji neka knjiga iz edicije „Naselja i poreklo stanovništva“ koja se odnosi na Ivanjički kraj?

  Unapred zahvalan

  Odgovori
 • Gagi

  Molim Vas da obnovite neke linkove!!! Imam i ja ponesto od literature pa mozda mogu da vam dostavim. Pozz

  Odgovori
 • Nikola Laketa

  Svaka čast i veliko hvala autoru na radu i trudu da našim mladim čitaocima približi i objasni
  njihovo porodično porijeklo i porodične korjene ,da ljudi vide da nismo repa bez korjena.
  Ja sam svojim radom još 2005 godine,nešto radio na tome na stranici: Porijeklo porodica
  Ovo danas što imamo je neprocjenjivo blago i svaki intelektualac mora bi u svojoj elektronskoj
  biblioteki da ima ova djela. Autoru čestitam na radu i trudu i veliko hvala.
  Prof. Nikola Vladov Laketa

  Odgovori
 • Milutin Vasović

  Pozdrav dragi prijatelji imam 2 pitanja,ja sam Milutin Vasovic iz Beograda otac i dedovi su mi sa Planine Jelice selo Grab Donje Dragacevo slava Sv. Nikola. Proucavam svoje poreklo vec dugi niz godina, imam rodoslov od svih Vasovica, dakle na vise stranica,
  u knjizi GRAB (Guča) – Živorad Šipetić sa obzirom da se u mom rodoslovu vodi zacetnik loze Petar a ne zna se njegova godina rodjenja i smrti, njegov sin je Uros 1823-1869 zanima me jel postoji mogucnost da pronadjem moje starije predake barem jos nekoliko kolena pre Petra? i jel bi mi mogli pomoci oko toga ,barem uputiti na pravu stranu gde da potrazim ?

  Takodje u prezimenima u Crnoj gori navode da smo:
  Vasović, Prijevor (Grbalj), 9-14.v starosjedioci; Iseljenici iz Velike i Gornjih Sela (Vasojevići), u Ropočevo i Popoviće (kosmajski kraj), kasnije kao: Arsenijević, Marković, Stevanović, Jeremić i Ranković; grana Laketića u Vasojevićima; Budva; grana Banovića iz Donjih Banjana (Nikšić). Od njih su u Štirnom (Piva), pa jedni dalje u Zarožju, Sokolac (Srbija), a u Gacku i kao: Zvizdić, u Nedžarićima (Sarajevo), vidi: Gagović; Paštrovići; Medun (Kuči); iz Ostroga (Bjelopavlići) odselili su se u Vučjak (Novi Pazar); Podgorica; Polja i Žari (Mojkovac); potomci Novljana, iz Banjana, odselili su se: jedni oko 1800. god. iz Petrovića (Banjani) u Polja (Mojkovac), a drugi u Drobnjake, najbliži su im područni Đurići i Vukojevići; Vijenac, Ranče i Rudinice (Pljevlja), porijeklom su iz Vasojevića; iz Vasojevića odseljeni u Grab (Donje Dragačevo), Srbija; u Lijevoj Rijeci (Podgorica)

  nisam siguran jel smo poreklom iz Crne Gore,posto u knjizi Jovan Erdeljanović – Donje Dragačevo kazu da smo starosedeoci u selu Grab donje Dragacevo ? molim za oba odogovora hvala unapred.
  veliki pozdrav svima
  posaljite mi odogovor ako vam nije tesko na [email protected] ili na facebooku
  Milutin Vasovic
  takodje ko zeli da me kontaktira od rodjaka i zanima ga knjiga GRAB (Guča) – Živorad Šipetić

  Odgovori
 • toplodolac

  U delu gde Vam stoji:

  NASELJA SRPSKIH ZEMALJA (knjiga 8 ) – SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK (knjiga XVIII), Beograd 1912.

  piše: Rista T. Nikolić – Krajina i Vlasina, a treba Krajište i Vlasina

  Odgovori
 • Marjan

  Htio bih nešto više da saznam o selima kumanovskog okruga. Mislim na sela Dobrošane, Šuplji Kamen, Orašac, Skačkovce, Klečovce. Ako ko ima neku informaciju bio bih mnogo zahvalan

  Odgovori
 • Milovan

  Pomaže Bog. Prije svega svaka vam čast za sve nas koji izučavamo genaologiju i genezu svoga plemena pogotovo u Crnoj Gori ovo nam jako znači. Međutim htio sam da vas pitam da li imate slučajno knjigu u elektronskoj formi od Jovana Erdeljanovića o plemenu Piperi. Jako puno bi mi značilo jer ja sam iz Pipera, a do te knjige jako je teško doći. Hvala vam, i svako dobro.

  Odgovori
 • Milan

  Očaravajuće!

  Odgovori
 • Mirjana

  da li ima saznanja o Zajecaru, okolnim selima, posebno Velikom Izvoru koji je na granici s Bugarskom, kao i prezime Pelovic. Hvala.
  PS. Zamolila bih za odgovor na email
  Pozdrav

  Odgovori
 • gropi

  postovani molim za pomoc. Naime trazeci po ovom sajtu nasao sam da je u Dobro Selo bilo 2 kuce Stefanovic koje su dosle iz Toplice ima li sada neka knjiga o Toplici gde bih nasao vezu. Otac mi se zvao Dragisa a deda Dobrivoje Hvala

  Odgovori
 • Milan Kovačević

  Da li možete da okačite knjigu od Stanislava Kojića:

  Stanislav Kojić: Koretište i njegova tradicija, Koretište 2013

  ako neko zna da ima negde na netu, ako možete da mi prosledite (ili link) na imejlu: [email protected]

  Odgovori
 • dolinalima

  Vidim da su ljudi tražili, pa ako nisu našli do sada evo linka.

  Makedoniziranje Južne Srbije
  Dr Jovan F. Trifunoski

  http://www.promacedonia.org/knizhki/trifunoski_1995.htm
  http://www.promacedonia.org/knizhki/trifunoski_makedoniziranje_juzhnoj_srbiji_1995.pdf

  Odgovori
 • Slaviša Aksentijević

  Pokušao sam da skinem knjigu 30 – Belica, ali nije moguće. Možete li mi rešiti problem?

  Odgovori
 • Zoka

  Stjepo i Vlaimir Trifković su napisali SARAJEVO POLJE i okolina ali tamo nema mjesta poput Hadžića i okolnih sela Drozgometva,Ušivak, Kasatići ,Pazarić, Tarčin….
  Da li možda znate gdje je to opisano

  Odgovori
 • Relja

  Interesuje me gdje bih mogao da nađem Zeničku Nahiju odnosno sela u centralnom dijelu doline rijeke Bosne?Ako neko ima informaciju bio bih mnogo zahvalan.

  Odgovori
 • Miroslav Šutvić

  Poštovani,

  interesuje me u kojoj publikaciji mogu da pronađem podatke o porijeklu prezimena Šutvić. Navodno, prezime potiče iz Crne Gore, odnosno okoline Nikšića, a u do sada pregledanim knjigama nisam uspio da nađem ništa što bi pomoglo. U određenim drugim dokumentima pronašao sam ime i prezime Milana Šutvića, koji je rođen 1874. godine i radio kao učitelj u mjestu Stolac u Bosni i Hercegovini. Takođe, treba znati da je slava Šutvića sveti arhangel Mihail (Aranđelovdan).

  Srdačan pozdrav!

  Odgovori
 • Vurad

  Postovani,
  Sjajan posao radite koji je od ogromnog znacaja
  da se sacuva, koliko je moguce u urbanim uslovima,
  tradicija naseg naroda, pri cemu je poznavanje porekla
  porodica izuzetno bitno.
  Bratstvo Vujovica u Hercegovini je najbrojnije, pa Vas
  molim, ako je moguce da postavite knjigu „Zagarac kroz
  istoriju“ od Djura Vujovica jer see no more naci u prodaji.
  S postovanjem!

  Odgovori
 • Stevica

  Poštovani!
  Skenirao sam knjigu „TRAGOM PROŠLOSTI I BORBE – PERNA-PIŠTALINE-PODGOMILA-ĆOJLUK U NOR-U 1941 -1945“ koju neko bezobrazno nudi po ceni od 5.500 dinara. Želeo bi da bude svima dostupna i postavio bih je negde gde je svi mogu preuzeti. Urađena je u exe formatu (znači svima vidljiva). Da li mogu da je postavim na Vaš sajt?
  Pozdrav

  Odgovori
 • Stevica

  Knjiga je oko 53mb tako da Vam je ne mogu poslati pošto koristim gmail. Ako želite da je postavite možete je skinuti sa sledećeg linka
  http://www.mediafire.com/file/y0ephi50x5oabyb/PERNA-PI%C5%A0TALINE-PODGOMILA-%C4%86OJLUK+U+NOR-U+1941+-1945.exehttps://www.poreklo.rs/2013/07/17/kompletna-digitalna-zbirka-47-knjiga-naselja-i-poreklo-stanovnistva/#comment-126836
  i postaviti.
  Iskreno se nadm da ćete je objaviti.
  Poštovanje

  Odgovori
 • Dajana

  Pozdrav,
  Knjiga Visocka nahije nije dostupna. Da li postoji neki drugi link gdje moze da se preuzme. Hvala unaprijed

  Odgovori
 • Aleksandar Stošić

  Ima li nade da se sa vremenom zamene izdanja koja su fotografije sa jasnijim, skeniram pdf dokumentima? Bilo bi korisno.

  Tražim Pčinju, Filipović-Tomić, ukoliko je neko ima skeniranu. hvala!

  Odgovori
 • David Despotovski

  Mogu li da dobijem knjigu od Jovana Trifunoskog „Kičevska Kotlina – seoska naselja i stanovništvo“, 1968?

  Moj mail je [email protected]

  Hvala unapred.

  Odgovori
 • Nenad

  Pozdrav,

  Veza ka knjizi “Borivoje Drobnjaković – Smederevsko Podunavlje i Jasenica“ nije ispravna.

  Odgovori
 • Milan Jezdić

  Moće li negde da se nađe Radoslav LJ. Pavlović „Kopaonik“.
  Unapred hvala

  Odgovori
 • Strahinja

  Može li mi neko poslati Ljubomir Pavlović – poreklo stanovništva Sandžaka?

  Odgovori
 • Dušan Stevanović

  Link za knjige „Rista Nikolić – Okolina Beograda“ i „Borivoje Drobnjaković – Kosmaj“ ne rade.“
  Da li možete to da ispravite, ili da me uputite gde bih mogao da pronađem te knjige?

  Hvala

  Odgovori
 • Slobodan [email protected]

  Postovani Radovici, nigde ne nadjoh Radovce iz okoline Uzica u selu Tatinac. Predak Rade Nenadic-Kiridzic se doselio iz sela Ravanci kod Rudog ( iy tog sela je Bajo Nenadic kasnije Mehmed pasa Sokolovic). Doselili su se posle Karadjordjevog ustanka braca Rade i Djuro, ovde su nastali Radovici i Djurovici, slave Lazarevu subotu kao i ostali Nenadici koji su se raselili. Ima ih u Priboju, Visegradu.
  Hvala,
  Slobodan

  Odgovori
 • Đorđije M.

  Poštovani,gde se može nabaviti Srpski etnografski zbornik LX 1950g,postoji li digitalizovano? Hvala

  Odgovori

Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top