Poreklo prezimena Godijelj Reviewed by Momizat on . Stojan Karadžić, Vuk Šibalić: „Drobnjak i porodice u DROBNJAKU i njihovo porijeklo“, II dopunsko izdanje, Beograd, 1997, IŠ 'Stručna knjiga' GODIJELJ Postoje dvije ver Stojan Karadžić, Vuk Šibalić: „Drobnjak i porodice u DROBNJAKU i njihovo porijeklo“, II dopunsko izdanje, Beograd, 1997, IŠ 'Stručna knjiga' GODIJELJ Postoje dvije ver Rating:
You Are Here: Home » Autori » Vojislav Ananić » Poreklo prezimena Godijelj

Poreklo prezimena Godijelj

Stojan Karadžić, Vuk Šibalić: „Drobnjak i porodice u DROBNJAKU i njihovo porijeklo“, II dopunsko izdanje, Beograd, 1997, IŠ ‘Stručna knjiga’

GODIJELJ

Postoje dvije verzije o porijeklu Godijelja. A. Luburić u svome djelu Drobnjaci ističe da su se Godijelji u Drobnjak doselili krajem 17. vijeka iz crmničkog sela Godinja. Prvi se doselio Pejan kod bratstva Obradovića koje je tada živjelo u Drobnjaku.

Momir N. Pejanović u svome radu Godijelji navodi da se, na osnovu kazivanja starih Pejanovića, Pejan u Drobnjak doselio oko 1690. godine iz sela Prediša, iz Katunske nahije. Tada su se (krajem 17. v.) iz Prediša navodno iselile četiri porodice i to dvije u Dobrsko Selo, jedna u Hercegovinu, a Pejan sa dva sina u Drobnjak.

I jednoj i drugoj verziji zajedničko je uglavnom to da se Pejan krajem 17. vijeka doselio u Drobnjak sa sinovima Marinkom i Davidom.

Ostaje ovdje nerazjašnjeno pitanje porijekla imena sela Godijelji: A. Luburić navodi da je selo dobilo ime po mjestu Godinje iz koga se navodno Pejan doselio, a M. Pejanović kazuje da se tako zvalo selo u Drobnjaku u koje se Pejan sa sinovima uselio. On pretpostavlja da ime sela Godijelji potiče od keltske riječi GOIDEL, GODIELIC, koja je vremenom dobila današnji naziv GODIJELJI. Naseljenjem u ovo selo oni se po njemu nazvaše Godijelji. Ovim prezimenom prezivali su se svi Pejanovi potomci do početka 19. vijeka, kada su uzeli nova prezimena prema svojim precima.

Pejan je imao dva sina – Marinka i Davida. Od Marinka su Nikola, Marko, Arsenije i Jovan, a od Davida Radoje.

Od ovih Pejanovih potomaka su se formirala bratstva Mijovići, Pejanovići, Popovići i Lazarevići.

 

IZVOR: Stojan Karadžić, Vuk Šibalić: Drobnjak i porodice u Drobnjaku i njihovo porijeklo, 1997, priredio saradnik portala POREKLO Vojislav Ananić

PRILOG:

Čitajte i pratite diskusiju o Godijeljima (i njihovom DNK praporeklu) na našem forumu.

Kliknite na link: Godijelji J2b M205


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top