Popisi stanovništva Bačke tokom 18. veka – Kaniža 1720. godine Reviewed by Momizat on . Saradnik portala Poreklo Aleksandar Marinković priredio je izvod iz Popisa stanovništva Bačke tokom 18. veka, kojeg je obradio Živan Sečanski. Sečanski je o svo Saradnik portala Poreklo Aleksandar Marinković priredio je izvod iz Popisa stanovništva Bačke tokom 18. veka, kojeg je obradio Živan Sečanski. Sečanski je o svo Rating:
You Are Here: Home » Autori » Aleksandar Marinković » Popisi stanovništva Bačke tokom 18. veka – Kaniža 1720. godine

Popisi stanovništva Bačke tokom 18. veka – Kaniža 1720. godine

Saradnik portala Poreklo Aleksandar Marinković priredio je izvod iz Popisa stanovništva Bačke tokom 18. veka, kojeg je obradio Živan Sečanski.

Sečanski je o svom istraživanju napisao sledeće:

O materijalu koji sam ispisao 1939. u Državnom arhivu (Országos levéltár) u Budimpešti za godine 1715. i 1720. raspravlja prof. Popović, a ja ću ovom prilikom izneti podatke o ostalom materijalu koji sam skupio u Vojvođanskom arhivu u Novom Sadu i raznim opštinskim arhivima. Ovaj prikupljeni materijal može se podeliti u tri grupe i to: županiskih, opštinskih (Sombor i Subotica) i crkvenih arhiva.

Građa za proučavanje naselja u Vojvodini nalazi se delom u stranim arhivima, a delom u domaćim arhivima. To je sasvim razumljivo jer je današnja Vojvodina bila sve do 1918. godine sastavn deo Habsburške monarhije. U dva centra ove monarhije, u Beču (u Hofkamerarchiv-u, Kriegsarchiv-u i Staatsarchiv-u), i u Budimpešti (Országos levéltár) nalazi se veliki broj dokumenata iz ekonomske, društvene, političke i kulturne istorije srpskog naroda.

Ja ću ovoga puta da prikažem prikupljenu građu o naseljima Bačke u XVIII veku. Glavni izvori za naselja Bačke, kao i drugih naših oblasti, su popisi stanovništva koje je vršila državna uprava, sa ciljem prikupljanja podataka o svakom domaćinstvu iz čisto fiskalnih razloga. Već je prof. Popović konstatovao da podaci u popisima ne daju u potpunosti veran odraz stvarnosti pojedinih naselja, no i pored svega toga, ovi dokumenti su važni i od neprocenjive vrednosti i spadaju u izvore prvog reda za izučavanje naših naselja.

 

NAPOMENA: Tekst popisa je u originalu (na latinskom) uz tumačenja imena koja je dao naš saradnik Aleksandar Marinković 

KANJIŽA 1720.

PRIMA COMPANIA EQUESTRIS ORDINIS

Capitaneus MILICS KARAPANG(ICS) (Milić Karapandžić); ductor ALEKSZA TOPOLYANIN (Aleksa Topoljanin); signifer PLAVSA ELCSICS (Plavša (J)elčić), auriga; vigiliarum magister IV. FRANCUSZLIA (Iv. Francuzlija), servus fossati; JOSSIM TOPOLYAKOVITS (Josim Topoljaković), manuarius; SZTEPAN NEMOLISSIN (Stepan Nemolišin), auriga; ATANACZKO IVANOV (Atanacko Ivanov), RADOSSAV SZTOJANOV (Radosav Stojanov), MALETA BUZADZIA (Maleta Buzadžija), MILIVOJ KIRSZTANOSIN (Milivoj Krstonošin).

Corporalis SZTOJAN KOVACSOVICS (Stojan Kovačević), SZTANKO JOVANOVITS (Stanko Jovanović), MILICS SARKOVITS (Milić Šarković), SZUBOTHA PLAVSIN (Subota Plavšin), auriga; NEDELKO POPOVICS (Nedeljko Popović), auriga; LUKACS POPOVICS (Luka Popović) solvit lyttrum florenorum 200;  PETAR MILOSOVICS (Petar Milošević), SZTAJA RADOVANOV (Staja Radovanov), PAVKO SIVANOVICS (Pavko Živanović), JOVO PEIN (Jovo Pejin), ISZAK SZTOJANOVICS (Isak Stojanović), JOVAN NEDELKOVICS (Jovan Nedeljković), SZTOJAN SZACSOVICS (Stojan Sačović).

Corporalis DOBROSSAV JURISIN (Dobrosav Jurišin), auriga; GERGO MUSURINACZ (Grgo Mošorinac), piscator; JOVAN VUKOVARACZ (Jovan Vukovarac), manuarius; SZTOICS OGRASSZLOV (Stojić Ograslov?), IGNATIUS GYURGYEVICS (Ignjat Đurđević), JOVICZA VERTIBRAD (Jovica Vrtibrad), MIHAILO VLAH (Mihajlo Vlah), MAKSSIM NIMSICSEV (Maksim Nimšićev), manuarius, JOVAN SZVAGALOV (Jovan Svagalov), JOVAN ZOMBORACZ (Jovan Somborac).

 

ALTERA PEDESTRIS ORDINIS

Ductor ZAHARIA MILOSOVICS (Zaharije Milošević) solvit lyttrum florenorum 232; signifer JOVAN MITTROVICS (Jovan Mitrović) solvit lyttrum florenorum 90; corporalis RADA RIGICSKI (Rada Rigički); MIAT VELIKI (Mijat Veliki) solvit lyttrum florenorum 32; SIVAN DRASA (Živan Draža), MILICS SZARICS (Milić Sarić) solvit lyttrum florenorum 70; ZAVISSA ZOMBORACZ (Zaviša Somborac) solvit lyttrum florenorum 45; PAVEL MILIKULACZ (Pavle Milikulac), manuarius; MILOS MILUKULACZ (Miloš Milikulac); GYURICZA CSURCSIA (Đurica Čurčija), auriga; SUBOTHA KRADIVACZ (Subota Kradivac), manuarius; SIVAN VALETITS (Živan Valetić), MARKO DUGALIN (Marko Dugalin), manuarius; PEJO TERSIN (Pejo Terzin), manuarius; UROS IVANOV (Uroš Ivanov), manuarius; NOVAK DUGOBRADJIN (Novak Dugobrađin), KIRCZA RASIN (Krca Rašin), NINKO RADOSEV (Ninko Radošev), piscator; SZTOJA SZUTILOV (Stoja Sutilov), auriga; SZAVA MIRKOV (Sava Mirkov), manuarius; SIVKO CSOSSA (Živko Čoša), manuarius; JEVREM VUJCSIN (Jevrem Vujčin), piscator; RAKO BERZI (Rako Brzi) solvit lyttrum florenorum 200; MIHAILO SZTOJADINOV (Mihajlo Stojadinov), manuarius; SZTOJAN JURICSIN (Stojan Juričin), MARKO MALI (Marko Mali), manuarius, MALETA BAKALIN (Maleta Bakalin), JOVAN SZEPTALOV (Jovan Septalov), piscator; MALETA MAGICS (Maleta Magić), manuarius.

Corporalis MAKSSIM SUTILOV (Maksim Šutilov/Sutilov), JAKASZ SZAVICS (Jakša Savić), manuarius; VUIN JOVAN (Vujin Jovan).

 

Viduae reperinntur in hoc fossato numero 8, nullis facultatibus gaudentes, sed opere manuario vitam suam sustentantes.

 

IZVOR:  Živan Sečanski, „Popisi stanovništva Bačke tokom 18. veka“,  Građa za istoriju naselja i stanovništva. Priredio saradnik portala Poreklo Aleksandar Marinković


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top