Пописи становништва Бачке током 18. века – Канижа 1720. године

2. децембра 2012.

коментара: 0

Сарадник портала Порекло Александар Маринковић приредио је извод из Пописа становништва Бачке током 18. века, којег је обрадио Живан Сечански.

Сечански је о свом истраживању написао следеће:

О материјалу који сам исписао 1939. у Државном архиву (Országos levéltár) у Будимпешти за године 1715. и 1720. расправља проф. Поповић, а ја ћу овом приликом изнети податке о осталом материјалу који сам скупио у Војвођанском архиву у Новом Саду и разним општинским архивима. Овај прикупљени материјал може се поделити у три групе и то: жупаниских, општинских (Сомбор и Суботица) и црквених архива.

Грађа за проучавање насеља у Војводини налази се делом у страним архивима, а делом у домаћим архивима. То је сасвим разумљиво јер је данашња Војводина била све до 1918. године саставн део Хабсбуршке монархије. У два центра ове монархије, у Бечу (у Hofkamerarchiv-у, Kriegsarchiv-у и Staatsarchiv-у), и у Будимпешти (Országos levéltár) налази се велики број докумената из економске, друштвене, политичке и културне историје српског народа.

Ја ћу овога пута да прикажем прикупљену грађу о насељима Бачке у XVIII веку. Главни извори за насеља Бачке, као и других наших области, су пописи становништва које је вршила државна управа, са циљем прикупљања података о сваком домаћинству из чисто фискалних разлога. Већ је проф. Поповић констатовао да подаци у пописима не дају у потпуности веран одраз стварности појединих насеља, но и поред свега тога, ови документи су важни и од непроцењиве вредности и спадају у изворе првог реда за изучавање наших насеља.

 

НАПОМЕНА: Текст пописа је у оригиналу (на латинском) уз тумачења имена која је дао наш сарадник Александар Маринковић 

КАЊИЖА 1720.

PRIMA COMPANIA EQUESTRIS ORDINIS

Capitaneus MILICS KARAPANG(ICS) (Милић Карапанџић); ductor ALEKSZA TOPOLYANIN (Алекса Топољанин); signifer PLAVSA ELCSICS (Плавша (Ј)елчић), auriga; vigiliarum magister IV. FRANCUSZLIA (Ив. Французлија), servus fossati; JOSSIM TOPOLYAKOVITS (Јосим Топољаковић), manuarius; SZTEPAN NEMOLISSIN (Степан Немолишин), auriga; ATANACZKO IVANOV (Атанацко Иванов), RADOSSAV SZTOJANOV (Радосав Стојанов), MALETA BUZADZIA (Малета Бузаџија), MILIVOJ KIRSZTANOSIN (Миливој Крстоношин).

Corporalis SZTOJAN KOVACSOVICS (Стојан Ковачевић), SZTANKO JOVANOVITS (Станко Јовановић), MILICS SARKOVITS (Милић Шарковић), SZUBOTHA PLAVSIN (Субота Плавшин), auriga; NEDELKO POPOVICS (Недељко Поповић), auriga; LUKACS POPOVICS (Лука Поповић) solvit lyttrum florenorum 200;  PETAR MILOSOVICS (Петар Милошевић), SZTAJA RADOVANOV (Стаја Радованов), PAVKO SIVANOVICS (Павко Живановић), JOVO PEIN (Јово Пејин), ISZAK SZTOJANOVICS (Исак Стојановић), JOVAN NEDELKOVICS (Јован Недељковић), SZTOJAN SZACSOVICS (Стојан Сачовић).

Corporalis DOBROSSAV JURISIN (Добросав Јуришин), auriga; GERGO MUSURINACZ (Грго Мошоринац), piscator; JOVAN VUKOVARACZ (Јован Вуковарац), manuarius; SZTOICS OGRASSZLOV (Стојић Ограслов?), IGNATIUS GYURGYEVICS (Игњат Ђурђевић), JOVICZA VERTIBRAD (Јовица Вртибрад), MIHAILO VLAH (Михајло Влах), MAKSSIM NIMSICSEV (Максим Нимшићев), manuarius, JOVAN SZVAGALOV (Јован Свагалов), JOVAN ZOMBORACZ (Јован Сомборац).

 

ALTERA PEDESTRIS ORDINIS

Ductor ZAHARIA MILOSOVICS (Захарије Милошевић) solvit lyttrum florenorum 232; signifer JOVAN MITTROVICS (Јован Митровић) solvit lyttrum florenorum 90; corporalis RADA RIGICSKI (Рада Ригички); MIAT VELIKI (Мијат Велики) solvit lyttrum florenorum 32; SIVAN DRASA (Живан Дража), MILICS SZARICS (Милић Сарић) solvit lyttrum florenorum 70; ZAVISSA ZOMBORACZ (Завиша Сомборац) solvit lyttrum florenorum 45; PAVEL MILIKULACZ (Павле Миликулац), manuarius; MILOS MILUKULACZ (Милош Миликулац); GYURICZA CSURCSIA (Ђурица Чурчија), auriga; SUBOTHA KRADIVACZ (Субота Крадивац), manuarius; SIVAN VALETITS (Живан Валетић), MARKO DUGALIN (Марко Дугалин), manuarius; PEJO TERSIN (Пејо Терзин), manuarius; UROS IVANOV (Урош Иванов), manuarius; NOVAK DUGOBRADJIN (Новак Дугобрађин), KIRCZA RASIN (Крца Рашин), NINKO RADOSEV (Нинко Радошев), piscator; SZTOJA SZUTILOV (Стоја Сутилов), auriga; SZAVA MIRKOV (Сава Мирков), manuarius; SIVKO CSOSSA (Живко Чоша), manuarius; JEVREM VUJCSIN (Јеврем Вујчин), piscator; RAKO BERZI (Рако Брзи) solvit lyttrum florenorum 200; MIHAILO SZTOJADINOV (Михајло Стојадинов), manuarius; SZTOJAN JURICSIN (Стојан Јуричин), MARKO MALI (Марко Мали), manuarius, MALETA BAKALIN (Малета Бакалин), JOVAN SZEPTALOV (Јован Септалов), piscator; MALETA MAGICS (Малета Магић), manuarius.

Corporalis MAKSSIM SUTILOV (Максим Шутилов/Сутилов), JAKASZ SZAVICS (Јакша Савић), manuarius; VUIN JOVAN (Вујин Јован).

 

Viduae reperinntur in hoc fossato numero 8, nullis facultatibus gaudentes, sed opere manuario vitam suam sustentantes.

 

ИЗВОР:  Живан Сечански, “Пописи становништва Бачке током 18. века”,  Грађа за историју насеља и становништва. Приредио сарадник портала Порекло Александар Маринковић

Коментари (0)

Одговорите

Тренутно нема коментара. Будите први и оставите коментар.