Mala Gospojina – Rođenje Presvete Bogorodice Reviewed by Momizat on . Srpska pravoslavna crkva i vernici 21. septembra (8. septembra po julijanskog kalendara) slave Rođenje Presvete Bogorodice, koja se u narodu zove i Mala Gospojin Srpska pravoslavna crkva i vernici 21. septembra (8. septembra po julijanskog kalendara) slave Rođenje Presvete Bogorodice, koja se u narodu zove i Mala Gospojin Rating: 0
You Are Here: Home » Krsne Slave » Mala Gospojina – Rođenje Presvete Bogorodice

Mala Gospojina – Rođenje Presvete Bogorodice

Srpska pravoslavna crkva i vernici 21. septembra (8. septembra po julijanskog kalendara) slave Rođenje Presvete Bogorodice, koja se u narodu zove i Mala Gospojina. Svima koji slave portal Poreklo želi srećnu slavu.

Ovaj praznik spada u red najvećih Crkvenih praznika. Bogorodica je rođena u Nazaretu, od ostarelih i pravednih roditelja Joakima i Ane. Po ocu i njegovim precima, bila je od carskog roda Davidovog, a po majci i njenim precima, od roda prvosvešteničkog. Ana je kao starica rodila kćer Mariju, po blagoslovu Božijem. Ovaj dan se praznuje kao Mala Gospojina ili Mala Bogorodica.

Na ikoni se događaj rođenja Svete Djeve Marije predstavlja tako da majka Ana leži na postelji, novorođena Marija u kolevci, a okruženi su mnogim srodnicima.

Jesenje svadbe u Srbiji, od davnina, počinjale su od Male Gospojine. U poljoprivredi, Mala Gospojina je označavala vreme kada se počinjalo sa oranjem i setvom ozimih useva. U to vreme, priređivane su i razne stočarske svečanosti.

Veruje se da bilje ubrano između Velike i Male Gospojine ima posebna lekovita svojstva, a da jaja iz toga perioda mogu cele godine ostati sveža pa se zato ostavljaju za nasad; pilići izleženi u ove dane biće dobre nosilje. Mnoge porodice slave Malu Gospojinu kao svoju Krsnu slavu.

Mala Gospojina u Šumadiji smatra se velikim praznikom i slavom. Domaćini koji ne slave slavu, odlaze sa porodicom svečano obučeni na raznorazne i mnogobrojne sabore i vašare, koji se održavaju oko crkava, odnosno u crkvenim portama. Ovaj dan je dobar za održavanje svadbi i veridbi. U Glamočkom polju održava se veliki stočni vašar.

Najveći vašari u Srbiji su u Negotinu i Šapcu, s tim što vašar u Negotinu ima vrlo dugu tradiciju.

Portal Poreklo objavljuje besedu o rođenju Presvete Bogorodice jednog od najvećih duhovnika koje je dala Srpska pravoslavna crkva, Ave Justina Popovića:

Ava Justin: Sve što je Gospod Hristos učinio u ovome svetu, od Nje je

Danas je veliki Praznik, Svepraznik, Mala Gospojina. A to znači mali Božić, jer se danas rodila Presveta Bogomajka, Koja nam Gospoda i Boga Hrista rodila. Otud, ovaj Praznik prepun je radosti. U bezbrojnim današnjim molitvama i pesmama neprekidno se naglašava da se danas rođenjem Presvete Djeve Marije sve i sva ispuni radosti. Sve i sva, jer nam je Ona – Boga rodila. A šta je veće od toga na ovoj zemlji?

Danas je i mali Uskrs, jer nam je Presveta Bogomajka rodila telom Gospoda Hrista. Telom kojim Vaskrsli iz mrtvih pobedi smrt, i sve i sva ispuni beskrajnom radošću. Jer šta je radosnije za nas ljude nego da smrt bude pobeđena, da smrt bude uništena, da nam Život Večni bude osiguran? A to je uradila Presveta Bogomajka rodivši telom Gospoda Hrista, telom kome je Gospod dao vaskrsnu silu, dao besmrtnost i Život Večni.

Danas je i mali Spasovdan, jer se rodila Ona koja je dala telo Gospodu Hristu, telo koje je vaskrslo iz mrtvih i uznelo se na Nebo i sedi iznad svih Heruvima i Serafima. Kakva čast za ljudsko telo i kakva radost za nas ljude! A to je sve čudesna zasluga Presvete Bogomajke, Koja se rodila na današnji dan. Danas je, isto tako, mali Duhovdan, jer se rodila Ona koja nam je dala Sina Božjeg, Gospoda Hrista, Bogočoveka, Spasitelja sveta, Koji je ispunio sav domostroj spasenja, uzneo se na Nebo i nisposlao Duha Svetoga, i osnovao Crkvu na zemlji, dao takoreći telu Bogomajke dušu nebesku. Zato je današnji Praznik zaista Praznik velike i neiskazane radosti.

Sve je od Nje, Presvete Bogomajke; sve što je Gospod Hristos učinio u ovome svetu, od Nje je. Ona Mu je dala tu čovešku prirodu, Ona mu je dala dušu našu, dala mu srce naše, dala mu telo naše, da bi sve to On spasao, da bi sve to ispunio Bogom, da bi sve to očistio, osvetio, obožio i tako čoveka, biće ljudsko rođeno ispunio najvećom radošću, besmrtnom radošću, sveradošću. A to, to je podvig i delo Presvete Bogomajke. Sve je u Gospodu Hristu od Nje, sav Spas, sav Bogočovek, svo Evanđelje Njegovo, sva Crkva Njegova, svi Svetitelji, svi hrišćani, svi pravednici, vi i mi, današnji hrišćani. Sve je to od Nje, od Presvete Bogomajke. I još, od Nje smo i mi hrišćani Srbi, pravi i istinski Srbi.

U jednoj divnoj našoj molitvi peva se i veli se: „Danas bi početak spasenja našeg „. Danas, ne na Božić, nego danas, na dan roždestva Presvete Bogomajke. Zašto? Zato što nam je Spasa Ona rodila. I rodivši se na zemlji, gle , sa Njom se već javlja i početak našeg spasenja. Ustvari, od danas počinje Božić, od danas počinje Uskrs, od danas počinje Bogojavljenje, od danas počinje Preobraženje, od danas počinje Duhovdan, od danas počinje Crkva, od danas počinje celokupno Hrišćanstvo, od danas počinjemo i mi, ja i vi i svi Srbi, i srećni i nesrećni Srbi. Jer, sve što js veliko, sve što je sveto u našoj istoriji, to je od Nje, Presvete Bogomajke. Od Nje sav Sveti Sava, od Nje sav Sveti Simeon Mirotočivi, od Nje svi Sveti Nemanjići, od Nje svi Sveti Srpski Patrijarsi, Sveti Srpski carevi, Sveti srpski Serblji, Sveti Srpski seljaci, Sveti Srpski Mučenici što ginuše za Krst časni i Slobodu zlatnu. Od Nje svi veliki Srpski Mučenici do današnjega dana, svi pravi Srbi.

Pogledajte, danas je Praznik svete Studenice. Veliki Nemanja i preveliki njegov sin Sveti Sava posvetili su Studenicu, tu majku svih naših svetih zadužbina – kome? Roždestvu Presvete Bogomajke – današnjem velikom i svetom Prazniku da bi se i u srpskoj duši rodilo sve što je blistavo, sve štoje evanđelsko, da večni potok Blagovesti Hristove ponese svaku srpsku dušu izovoga na onaj svet i prinese je Svetom Prestolu Trojičnog Božanstva. I najveći broj svetih zadužbina naših posvećeno je Presvetoj Bogomajci. Da, Ona je zaista uvek bila i ostala hraniteljica, tj. čuvarka i spasiteljica roda Srpskog Hristonosnog.

I Ona, rodivši nam Boga Gospoda Hrista, i davši sve to štoje On doneo svetu, zbog sveta toga Ona je najslavnija od svih ljudskih bića stvorenih u svima svetovima. Najmoćnija, Najčistija, Najbezgrešnija. Gle, Ona je iznad Heruvima i Serafima, čistija i svetija od nj ih. Ljudi, gore srca! Ne bojte se ni greha, ne bojte se ni smrti, ne bojte se ni đavola. Gle, pred namai nad nama je, ispred nas i oko nas, i svuda u svima svetovima Ona – Presveta svemoćna Bogomajka. Jača od svih smrti, jača od svih grehova, jača od svihđavola, jer nam je rodila Pobeditelja smrti i Spasitelja Gospoda Hrista. Zato Njeno ime, Njena ličnost, Njeno prisustvo na nebu i na zemlji ispunjuje neiskazanom radošću sva stvorenja Božja. Jer kroz Nju i od Nje Gospod sve spasava pakla, sve spasava greha, svima se otvara Raj, svima se otvara Carstvo Nebesko. O, kakva radost imati ispred sebe, nad sobom, iznad sebe, kao vođu roda ljudskog Presvetu, Preblagoslovenu Mater Božju, Bogorodicu, Prisnodjevu Mariju. Sve, svešto je od Nje, sve je spasenje naše.

Čarna današnja pesma, divni tropar, pun je božićne radosti, pun je uskršnje radosti, pun je vaseljenske radosti, pun je radosti nebeske. Kazuje nam svu tajnu našeg spasenja i kazuje nam tajnu naše radosti. Zašto mi pravoslavni toliko volimo, toliko poštujemo i toliko se molimo Presvetoj Bogomajci? Jer u Njoj, od Nje, za nas je sve, za nas pravoslavne. Divni tropar današnji glasi: „Rođenje Tvoje, Bogorodice Djevo, objavi radosti celome svetu. Jer iz Tebe sinu Sunce Pravde, Hristos Bog naš. I razrušivši kletvu, prokletstvo, dade blagoslov. I uništivši smrt, darova nam Život Večni“. Eto, tu je svo Evanđelje Spasa, sav domostroj spasenja, sav Gospod Hristos, celokupno delo Njegovo. Znači: u Njoj – Prečistoj Bogomajci.

Od Nje i kod Nje, e to, mi se spasavamo, mi Život Večni dobijamo, mi smrt pobeđujemo. Sunce Pravde Gospod Hristos rađa se kroz Nju i iz Nje u ovome svetu da odagna svaki mrak, svaku tamu, da uništi svaki pakao i da ljudima osigura besmrtni Život Večni, otvori sav Nebeski Raj i podari Carstvo Nebesko, i slavu, i sva blaga nebeska. I mi, imajući pred sobom Bogomajku kaonašu Molitvenicu, kao našu Posrednicu pred Bogom, kao našu Zaštitnicu svakodnevnu i svakonoćnu, mi smo zaista moćni i silni, mi hrišćani. Znate li kada smo najmoćniji, znate li kada je hrišćanin svemoćan? Kada je sav prostrt u molitvi pred Presvetom Bogomajkom, kada je sav poveren Njoj, kada svom dušom svojom ide za Njom i služi Njoj. Onda, onda ti si moć, i sila, i svesila! Nema moći mračne i strašne u ovome svetu koja bi mogla da naškodi tvojoj duši i tebi. Nema smrti koja te može oteti iz naručja Presvete Bogomajke. Nema đavola koji može da se približi tebi kad si ti predan Presvetoj Bogomajci.

A Ona, Ona je na nebu i na zemlji, neprekidno služi Svome Božanskom Sinu. Šta je Njen život na zemlji bio? Služenje Bogu, služenje Gospodu Hristu. Šta je Njen život na nebu? Opet služenje Gospodu Hristu, služenje Bogu. Neprekidno Bogosluženje. Eto, to je Presveta Bogomajka, Presveta Bogorodica. I mi praznujemo Nju toliko puta u godini i, bolje reći, svaki dan i svaki čas Pravoslavna Crkva je slavi kroz bezbrojne pesme i stihire na svakodnevnim bogosluženjima. Neprekidno Joj služi. O, te divne sreće da i ti i ja učestvujemo u tome! I mi mucamo te divne molitve i neprekidno prizivamo Nju za Zaštitnicu, za Molitvenicu svih nas, vascelog roda ljudskog i roda Srpskog. Svaki praznik je Njen. I današnji praznik je Njen. Za nas je to izvor blagosti, izvor sile i u nas se uliva sada s neba bezbrojna i neiskazana Božanska sila. Zastupništvom i molitvama Presvete Bogomajke i mi postajemo moćni i silni, moćni da satremo svaki greh koji juriša na nas ili niče u nama, u našoj duši, iz naše greholjubive prirode. Zato je svaki praznik Presvete Bogomajke izvor radosti za nas.

Mi pravoslavni hrišćani i na današnji dan proslavljamo Nju Presvetu, Prečistu, Preblagoslovenu, Vladičicu našu Bogorodicu. I mi, služeći Njenom Božanskom Sinu, služimo ustvari i Njoj. Jer vršeći zapovesti Evanđelja Hristovog, mi pokazujemo svoju ljubav prema Njemu i potvrđujemo svoju ljubav. „Ko ljubi mene, vrši zapovesti moje “ – veli Spasitelj. I mi, vršeći zapovesti Isusovog Evanđelja, idemo za ostvarenim i večnim Evanđeljem Gospoda Hrista, prvim ostvarenim Evanđeljem – Presvetom Bogomajkom. Šta je Ona? Oličenje Evanđelja Hristovog u rodu ljudskom, najsavršenije oličenje, savršenije od svih Svetitelja, od svih Anđela, oličenje svesavršenog Evanđelja Hristovog. Presveta Bogomajka, za nas hrišćane, za sve pravoslavne hrišćane, za sva nebeska bića. Pred njom trepte Heruvimi i Serafimi, jer je neizrečeno uzvišenija od Heruvima i dragocenija i skupocenija od Serafima. To je Ona, najveća vrednost svih svetova, najveća vrednost i najveće blago roda ljudskog.

I zato sve naše molitve, sve molitve Pravoslavna Crkva lije i izliva i šalje Njoj. Sve su te molitve prepune slave Presvete Bogorodice, i Ona je u svima molitvama uvek ispred svih nas. Kao da hoda, tajstvuje i posreduje pred prestolom Čudesnog Sina Svog, Gospoda Hrista, da nas spase greha, da nas spase smrti, da nas spase pakla. I zato mi pravoslavni hrišćani toliko veličamo Presvetu Bogomajku. Nikoga više toliko kao Nju, posle Njenog Božanskog Sina, Gospoda Hrista. I kako je uvek divna, uvek zanosno lepa i moćna, ona čudesna molitva koju toliko puta na dan ponavljamo u našim pravoslavnim molitvama: „Pominjući Presvetu, Prečistu, Preblagoslovenu, Slavnu Vladičicu našu Bogorodicu i Prisnodjevu Mariju, sa svima Svetima, sami sebe i jedan drugog i sav život svoj Hrist u Bogu predajmo “ .

Ne možemo mi predati život svoj Gospodu Hristu bez Nje. Samo sa Njom i sa svima Svetima mi možemo ući u Carstvo Nebesko, ući u Raj, i naslediti sva blaga koja je Gospod Hristos došavši na ovaj svet dao i darivao.Od nas traži se samo jedno – vera. I u veri molitva i ljubav i služenje Gospodu Hristu svim bićem i svom dušom, svom snagom, svim srcem svojim. Zaista, Gospod Koji nam je doneo tolika blaga, Koji nam je darovao Život Večni, darovao nam najpre Presvetu Bogomajku, Presvetu Bogorodicu, Koja nas je spasla posle pada ljudskog kroz našu pramater Evu, spasla nas greha, smrti, đavola, kroz Sina Svog Božanskog. Nju nam je dao On. Takvu radost, takvo blago kad niko se tome nije nadao!

I mi imajući ta blaga, kako ćemo dušu svoju ljudsku, čovečansku dušu svoju, i savest, i celo biće svoje najbolje upotrebiti u ovome svetu i naći najbolji put i najveću večnost i vrednost za sve to? Kako? Samo verujući u Gospoda Hrista i služeći Mu kroz Presvetu Bogomajku, vođeni Njome ipredvođeni. Neka bi nas Ona uvek krilila i čuvala od svakoga greha, od svakestrasti, od svake smrti, od svakog đavola.

Neka bi nas uvek sigurnim putem, putem molitve, putem posta, putem milosrđa, putem ljubavi evanđelske, putem krotosti i smirenosti, vodila ka Sinu Svom, i izvela iz ovog sveta u onaj svet i uvela u Carstvo Nebesko. Da tamo zajedno sa Njom, daleko od Nje, ali uvek prisutni u Njoj, slavimo Čudesnog Sina Njenog Gospoda Hrista. A i Nju, Presvetu Bogomajku, Koja je Njega rodila, Njega, tu Sveradost svih svetova, tu Svevrednost svih ljudskih svetova. Njemu preko Bogomajke čast i slava i sada i uvek i kroza sve vekove. Amin.

Tekst preuzet iz knjige: Prepodobni Justin Ćelijski,PRAZNIČNE BESEDE, Beograd,1998.

 


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top