Srpski rečnik Bukovice (Dalmacija) Reviewed by Momizat on . Portal Poreklo objavljuje Rječnik malo poznatih riječi i izraza Bukovice (Dalmacija). Rječnik sastavili: Svetozar Borak, Nenad Kosović i Miloš V. Milanko   Portal Poreklo objavljuje Rječnik malo poznatih riječi i izraza Bukovice (Dalmacija). Rječnik sastavili: Svetozar Borak, Nenad Kosović i Miloš V. Milanko   Rating:
You Are Here: Home » Poreklo reči » Po regionima » Srpski rečnik Bukovice (Dalmacija)

Srpski rečnik Bukovice (Dalmacija)

Portal Poreklo objavljuje Rječnik malo poznatih riječi i izraza Bukovice (Dalmacija). Rječnik sastavili: Svetozar Borak, Nenad Kosović i Miloš V. Milanko

 

Reči na slovo A

ađunto – šef sela, kmet, knez
ajdakati – vikati: ajde, ajde!
ajdeš – ići
aka – ograničenje
ala – ajde
alaburda – iznenadni napad
aljina – ogrtač, aljak
antrešelj – staviti povrh svega
apošto – s posebnom namjerom
ara – obraćanje magaradima
arambaša – harambaša
argat – radnik
arija – vazduh, zrak, dah
arlakanje – lutanje, tumaranje, bazanje
atento – stajati oprezno
ator – poštovanje

Reči na slovo B

babulj – kamen
bad – motka za tjeranje volova
bazati – hodati, lutati
baja – buba, kukac
bajuriti – govoriti
bak – bik
bakra – lonac od keramike
balatura – badža, otvor na krovu za dim
balać – vračar, valač
balota – puščano zrno
bandati – buncati, ali i probiti nešto
bantoviti – nagovarati, obletati nekoga
banunanje – buncanje
bara – barovito zemljište, livada
barabaniti – boriti se
basrljati – teturati, posrtati
batela – najgora
baška – odvojeno
begenati – hvaliti
bekina – koža
benaviti – pričati bez smisla
benevreke – seljačke pantalone od sukna
bergati – prati crijeva od janjeta, a ne i nešto drugo
berekin – nestaško
beštimati – psovati
bir-zeman – od davnina, odvajkada
blaško – blago, stoka
blekit – bleka (stoke)
bodav – pun trnja
bodbočiti – opteretiti želudac
Bodo – deminutiv od Bodul
Bodul – otočanin, ostrvljanin
bokun – komad
bota – grupa, skup
brzder – neka posuda
brina – strana brda
bronzar – zvonar (ovan i dr.)
bronzin – lonac od bronze, tuča
brubašati – dirati
bubla – komad nečega
bugariti – kukati za nekim
bujuriti _ govoriti, pričati
buk – krdo, stado
bukara – posuda za piće od smrekovog drveta
buna i bunica – obići uzduž i poprijeko
Bunjevac – pogrdan naziv za katolika
bunjište – đubrište
burača – sud za vino od kože i drveta, ali i primitivna košnica od pruća i zemlje
butiga – dućan, trgovačka radnja
budža – rupa

Reči na slovo V

vaj – znati gdje je neko tanak, znati nekome za boljku
vavijek – uvijek
vavjestiti se – začuditi se
vada – ružan, blesav, pokvaren, t. j. svakav čovjek
vazduknuti – umrijeti
vaki – ovakav
valati – vjerovati
valinga – greška
valiti – hvaliti
vamilija – familija, porodica
vanka – napolju, vani
vapor – parabrod
variti – kuhati, kuvati
var’ćak – mjera za težinu
vacolet – maramica
vešta – slava, svetkovina, fešta
veštovati – slaviti, svetkovati
veščati – slabiti (od bolesti)
vižle – lovački pas
vilovito – „vilovito mjesto“ – mjesto gdje se skupljaju vile; za čovjeka: sklon maštanju
vijetnik – vijećnik
vini – isti
vinica – čovjek bogat vinom
vinta – čini vintu – pravi se
vlaka – ravna površina, poljana
Vlah, Vlasi, vlaški – ovdje; pogrdan naziv za ljude iz unutrašnjosti Dalmacije bez obzira na vjeru
vodnica – ploča kraj ulaznih vrata na kojoj stoje vučije, tj. drvene posude za vodu
voli – množina od vo, tj. volovi
vragometan – sklon šali
vrgnuti – staviti
vreško – svježe, friško
vrzlati – vrzmati se
vrig – saft od prženja na ulju ili masti
vrigati – pržiti
vrndažiti – baciti tako da se bačeni predmet okreće u vazduhu
vrcanje – šuštanje, rast (rastinja)
vurbarija – nestašluk, vragolija
vurset – srce, snaga
vučac – modrina

Reči na slovo G

gadalina – loš, ništa čovjek
ganjatati – gatati, tumačiti
gendar – đerdan, ogrlica
giljtati – trebati
glaca – glad (od milja)
gleti – gledati
god – svetac, praznik
godimenat – praznik
gol – isto što i „god“
golokrak – čovjek golih nogu
gomiliti – puziti, militi
grdan – velik, golem
greb – grob
greblje – groblje
greda – litica, stijena
gromoran – jak, snažan, korpulentan, krupan
grstiti – ne dopadati se, i: gaditi se
gruntija – zemlja
gudac – prase
gujica – guzica, stražnjica

Reči na slovo D

dvo’ – dvorište, dvor
deverte – zabavljati se
devetati – proklinjati do devetog koljena, spominjati svaka čuda
devoran – stran, čovjek iz drugog sela
devorački – iz drugog sela
devorac – stranac, čovjek iz drugog sela
dekati – govoriti: de, de!
delvet – skupština
delvetovanje – sastajanje
decimar – utjerivač poreza, decime
divan – govor po duši
divaniti – govoriti po duši
dimiti – duvati, puvati
dodijati – dosaditi
doimčati se – domoći se, dočepati se
doklen – dokle
doli – osim, ako
domakati se – odazvati se iz kuće
domale – uskoro
domene – pored, do mene
dorenati – dotjerati (stoku)
dota – miraz
došmigati – utrčati
drob – trbuh, ali i tripice, tj. škembići
drop – isto što i „drob“
drugovačije – drugačije
duma – misao
duplijer – dugačka svijeća od voska (voštanica)
durati – trajati
dut – vidi: kuvin

Reči na slovo Đ

đama – čeljust
đežuiti – jezuiti
đeko – poneko
đendar – žandar
đenera’ – general
đendo – žandar
đešenje – namisao (ima i oblik: dešenj!)
đita – grupa, skupina
đuveglija – momak, čovjek

Reči na slovo E

edan – jedan
edva – jedva

Reči na slovo Ž

žlica – kašika
žmar – čvarak
žmirak – jedna igra

Reči na slovo Z

zavaljivati – zahvaljivati
zavandisati – predstavljati
zavica – zaovica
zavištiti – opčarati, začarati
zavrći se – zabaciti nešto na ramena
zabasati – zalutati
zagastiti – zadovoljiti
zagojat – prljav
zagojatno – prljavo od trave
zagrnjač – ogrtač
zađumiti – uhvatiti zubima
zazbilj – ozbiljno
zakalati – započeti
zakantati – umiriti pjesmom nekoga ili nešto
zakopititi se – zavrći, množiti se
zanajviše – ponajviše
zanjušiti – doznati, saznati
zaornjati – početi valjati, svaliti, survati
zapleće – zaleđe
zapćati – stvoriti zalihu, zametnuti
zarukovedati – odgovoriti od nečega
zataslačiti – otesati grubo
zatuljiti – sakriti
zaurnjati – skupiti hrabrost
zauvano – sigurno
zaušiti – kad vjetar obuhvati čovjeka sa svih strana
začaglaniti – zavikati odnosno zapjevati u jedan glas
začarmiti – obaviti čalmu
začina – vrsta kiselog mlijeka
zaštrkljati se – zatrčati se
zbaban – ličiti na ženu
zbakljati – na brzinu nešto pripremiti
zvika – čelo
zgolja – čisto, sasvim
zdimiti – baciti
zeman – vrijeme
zere – malo
zjela – zdjela
zmijar – čovjek što hvata zmije
zobnica – torba, šarenica

Reči na slovo I

ižinati – izmisliti, pronaći nešto
izbolčavati – platiti, ali i: izdržati
izisti – pojesti
izlišiti – naći načina da se nešto dade
izmuždijati – izvući, izmamiti
iznebušiti – prepasti
ij – ih, njih
imalo – bogat čovjek
imben – nevjeran, lažan
ip – hip, tren, čas
iskežiti se – nasmijati se
ispobeknuti – reći, izvaliti
isporaviti – kazati, reći
ispulčati – našiti dugmad na nešto
ištetiti – pokvariti nešto
išćerati – istjerati
iščekulati – izvući za uši

Reči na slovo J

jagančati – krivo upisati, oteti, zgrabiti
jaka na zubu – jaka na jeziku, jezičava
jamiti se – osloboditi se
jarak – jarak, šanac ali i oružje
jati – jahati
jeglen – šala
jeglendisati – šaliti se
jedžak – hrana

Reči na slovo K

kadren – jak, snažan
kaze – iznakaziti se
kal – kao
kalamita – magnet
kamara – soba, odaja
kamarijer – sobar, onaj koji pazi na nekoga
kamatar – čovjek koji daje zajam na kamate
kandelo – kandilo
kanica – tkanica (izvezeni pojas)
kantun – ugao, kut
kapac – sposoban
kar – seljačka kola, taljige
karati – grditi
karoca – kočija
karta – hartija, papir; ovdje: geometarska karta
kašnje – kasnije, poslije
kašunić – sandučić
kvaka – ovdje: način, finta
kvrkeljati – krčkati
keketati – smijati se
klapuzati – ići neskladno, trapavo
klasti – sipati jelo u posudu
klisanje – čobanska igra slična hokeju na travi
kovijada – vrat, zatiljak
kovčeg – škrinja, baul
kožun – kožni kaput
kozijač – koze
kolati – igrati u kolu
koljupovina – svađa
kontati – govoriti odnosno pjevati
koporan – gornji dio odjeće, tj. kaput s vezom
koprčiti – iznenada pasti, pasti od udarca
korčulat – vrsta tesanog kamena
krvoločiti – krvariti, teško raditi
krvuždina – lokva istekle krvi
krepati – uginuti
krkalina – izmet konja, magareta ili mazge
krndija – mnoštvo
krtola – košara
kruv – kruh, hljeb
krupa – tuča
kuvin – zemlje koje pripadaju jednom selu, bez oranica i livada, odnosno seoska zemlja
kuvinjati – odgovarati
kukovi – stijene, i to visoke
kuljav – ostario, koji liči na ženu u drugom stanju
kuljava – trudna
kunduk – klozet, zahod
kunten – voljan
kuraž – hrabrost
kurele-merele – hoću-neću; bi-ne bi
kuriti – ići (kaže se za jelo)
kurkeljati – krčkati
kurma – crijeva isjeckana na sitno
kusalo – dio kašike kojim se grabi jelo
kusati – jesti halapljivo
kustolomiti – ići preko vrleti
kućani – ukućani

Reči na slovo L

laburati – govoriti dubokim glasom
lad – hladovina
latiti – ukrasti, zdipiti nešto
laćeša – čovjek isparane odjeće; odrpanac
lacmanin – čovjek iz primorskog grada
lašnje – lakše
lašun – kramp
lebarda – vrsta badže (vidi badžu)
lezina; ići u lezinu – ići spavati
lemeš – drveni plug, ali i metalni
leport – raport
lesta – vidi: testa!
leterati se – otići, odlaziti
ličiti – udarati nekog da sve praši
liš – još
loda – lijenčina
lopar – lopata za hleb
lubina – trup
lug – pepeo
lukšija – voda sa lugom za pranje veša
lumbrela – kišobran
lućerna – uljenica; svetiljka koja se puni uljem

Reči na slovo LJ

lje – poštapalica, koja se koristi kad se hoće nečem da pojača značenje
ljeljen – jelenak
ljuda – pravi čovjek

Reči na slovo M

ma – mada
ma – mah
maganjat – čovjek s manom
mazgin – jak, snažan čovjek
maja – starješica u kući
makina – mašina, stroj
man – mada
manđa – jelo
manistra – tjestenina
maniti oganj – luda vatra; začaran
manjižati – praviti sitne kretnje; meškoljiti se
manjkati – nedostajati, faliti
marenda – ručak
marčano – martovsko
mačkula – vrsta topa; mužar
maškare – maske
maštanija – sanjarija
merele-kurele – hoću – neću; bi – ne bi
meta – dohvat, domet
mižditi – jedva svjetliti, jedva plamsati (svijeća)
miritati – zaslužiti
mititi – proći mimo
momčuljak – momčić
mor – ovdje: crn
more – može
mramoran – mamuran
mrčiti – pisati
mutap – vrsta vunenog pokrivača
mutrija – lice
mučati – ćutati, šutjeti
muškačine – muškarci
muškić – dječak, dječarac, mladić
muškići – momci
muštranac – čovjek sa iskustvom

Reči na slovo N

navukoderiti – strašno se naoblačiti
nagiljati – naići, natrapati
nagonica – natjeravanje na piće
nadglaisati – raspravljati, razglabati
najkašnje – najposlije
najskoli – naročito, osobito
namečiti se – navaditi se dolaziti
naprdanje – šaljiv govor; nabrajanje bez reda
napremast – nabrzinu, površno, letimično
napretipati – izudarati nekog
narandžija – muktaš, nabiguzica
narenati – natjerati
nataliti se – nadovezati se
natoprljiti se – podignuti se
natutukniti – natuknuti
načetati – sakupiti se, okupiti se
neva – snaja, nevjesta
nevar – šteta, kvar
nedotrpavan – sulud, sumanut
neduperat – čist, nekorišten sud i sl.
nož koričat – nož s koricama

Reči na slovo NJ

njaučati – mjaukati
njev – njihov
njeva – njihova

Reči na slovo O

obarski – okružiti nekoga tako da ne može da se makne
obediti – obaviti
obetati – obećati
oblentati se – sakupiti se
oblica – obilno
oblog – dio ograde gdje se čuvaju jaganci; pašnjak
obrez – obraz
obrlajtman – nadporučnik
obršivati – izvršavati, ali i: praviti šiljak na stogu sijena
ovi – ovaj
ogabati – okapati
ogajati – ogrijati
ogrdan – velik, krupan, povelik
ogreda – ograda
odabeljati – isturiti
odbavrljati – odlutati
odvrći – odmaći svima, biti poviše sviju
odvuljati se – lagano otići
odmašiti – udaljiti se, odmaći
odniklen – niotkuda
odrapiti – oštro odgovoriti
odrenati – otjerati
odsvaklen – odsvakuda
odsponjavati – otkopčavati
odsurnati – pobjeći u gomilama
ojarićati – osuti se na pr. po licu ospicama
okvasiti – malo popiti
okušavati – kušati, malo probati
oli – ili
olomlani – preklani
omene-domene – s jedne i druge strane
omršaj – mrs
opašćati – skloniti
ope’ – opet
opučiti – krenuti
opušiti – otjerati
ortisati – biti u ortaštvu, društvu
orcati – šumiti
osalen – od sada
osjen – sjena
osjeći – odsjeći
osponjiti – otkopčati
otanjgati – obojiti sukno ili platno
otarličati se – obrisati se
otipsat – obojan (sukno, platno)
oticati – trošiti
otparivati – otaljavati
otprđen – ne biti u vezi
otražje – trag
očavediti se – mumificirati se
očajati – osušiti se, uvenuti
očati – ojkati, tj. u pjevanju otezati „oj“
ošekendati se – opiti se

Reči na slovo P

palac – mjera za dužinu
palac – palata, dvorac
palavriti – govoriti
paličati – tući tankom šibom
pantivjek – pamtivjek
paragrav – paragraf
para – dah
parat – dio
patistati – prestati
patrljak – skraćen prst, ali i komad drveta
pašaranje – igra kraj ognjišta ili vatre
paštekula – šamar
pendžer – niša u zidu ili manji prozor
penjga – slika
pepeliti – nešto ružno reći
pepelovati – kazna u igri: onaj koji je izgubio, izduvava pepeo iz kašike, tako da ga na taj način istjeran pepeo zasipa po licu
perdo – dio namještaja u vatrenoj kući
periti – činiti
petilj – tužba
peštera – pećina
pizma – kleveta; zlobna riječ
pijat – tanjir
pinjata – sud, posuda
pinjur – viljuška
pir – vrsta žita koje ima tvrdu ljusku
piturati – bojiti, ličiti
pišman – pohlepan
plašilo – strašilo
povezača – marama za glavu
povraz – držač lonca
povrigaljti – ispržiti
povrći – ostaviti pa zaboraviti
podvornica – njiva blizu kuće
pod’okivati se – povremeno ojkati
pozveketati – poluditi
poklepiti se – posramiti se
polovnik – vino izmješano s vodom
poličati – svašta govoriti, trljati
pomaganje – zapomaganje
pomijoc – pomeljar
popjepoliti – napraviti dvije polovine od nečega
porevenati – zajednički kupovati jelo
port – luka, pristanište
posluv – posluh
pot – znoj
potajiriti – zarasti, stišati, ustojati se (sve o rani)
poteke – malo
potištiti – nanišaniti, naciljati
potočiti – objesiti nešto o klin
počitak sunca – zalazak sunca
počtivati – poštivati
pošešati se – kazniti sa vražije strane
poštrkljati – bježati, odnosno trčati pod napadom obada
praz – ovan za rasplod; ovan mrkač
prvotač, na prvotač – prvo viđenje
prga – nešto suvo; trud za paljenje vatre
prdačina – šala, sprdnja
predikanje – poučavanje
premeljušavati – sparušavati se
preša – žurba
prešiti – žuriti
pržun – zatvor
prizirenja – priviđenja
prizreti se – prikazati se, priviđati se
prietelj – prijatelj, ženin otac
prijeklod – preklad (četri kamena na ognjištu)
prijetoč – stav dočekivanja
priprežati – nešto pratiti pogledom s namjerom da ga se domogne
prirenati – dotjerati
pritruniti – nabaciti
priškrbati se – privući se
prišmugati se – privući se
prlašušnija – prevara
pro – preko
problačiti se – preoblačiti se
providnuti se – starati se
proviđati se – snalaziti se
proviđeti – snaći se
provrti – probiti se kroz prepreku, recimo: gustiš
pronosak – prvo jaje od mlade kokoši
proseksija – litija, procesija
prosjeniti se – propasti
proćeknuti se – protegnuti se
pročka – oproštenje
prošišijun – litija, procesija
prošće – granje, pruće
prst kažiput – kažiprst
prten – svako platno koje nije od vune
prćija – miraz, dota
prč – rasplodni jarac
puzdrćiti – baciti se kamenom za nekim ali i: ići
pula – pura
pule, mn. puladija – mlado odnosno, mladi od magarca
puljkati – krčkati
purliti – tjerati
pustelekati – lutati
pustinja – svaki slobodni prostor u prirodi
puca – dugme od metala
pucatanje – rijetka pucnjava
puškarica – puškomet

Reči na slovo R

radnja – rad
razalatiti – rastaviti se; raspasti se
razbašijati se – raširiti se
razvižitavati – razgledati
ramadela – kalauz
raskopuniti se – raširiti perje; praviti se važan
rasod – kupus za rasađivanje
račati – ugovoriti
rbina – sve što je staro
regnuti – kazati, reći, progovoriti
reloj – sat
repušina – perje
rešta – vijenac
Rkać – pogrdan naziv za pravoslavnog
robljač – službenik koji utjeruje porez
rozi – rogovi
rola – grupa
rom – hrom
roca – rasa
runja – dlaka
rupiti – doći, banuti

Reči na slovo S

santelet – vrsta krune
sapon – (s)vežanj
sarenati – utjerati
satrta – očišćena
svr – povrh, iznad
se(doba) – ovo(doba)
sedno – svejedno
seljanac – čovjek iz istog sela
sernjak – zahod, klozet
sičen – nekakav otrov
sigur – siguran, bezbjedan
sigurije – sigurnije, bezbednije
silesija – gomila
sinjal – znak
sjekac – sjekavac
sjetan – pažljiv
skorup – kajmak
skuta – vrsta kiselog mlijeka
slaptati – na brzinu se okupiti
sliši – priliči
smesti – ukloniti
smij – smijeh
smojdaniti – uništiti; svršiti s nekim
snovati – postavljati osnovu kod tkanja
sopra – sofra, niski sto u seljačkoj kući
speriti – učiniti
sporadi – zbog; radi; nasuprot
sporašta – zbog čega
spreža – pramen, upletaj
sprcati – navaliti
spužalina – puževa kućica; prazno
sputoliti – sakriti
stan – tor, bačija
starješina – domaćin
starješica – domaćica
stegni – svježi krajevi od mesa
stolac – tronožac
stolica – vidi: sofra
strak – strah
struka – dio odjeće
suvotina – post
sugranut – lud
sugreb – mjesto gdje je pas zagrebao zemlju i koje se smatra nečistim, vražijim mjestom, na koje se pazi da se ne ugazi
sudovije – suđe, posuđe
suk – grana
sumiti – naumiti
supjan – pripit, malo pijan
sušiti – ne piti, uzdržavati se od pića, tj. vrsta posta

Reči na slovo T

tavrljati – vikati
tadaj – tada
takuin – novčanik
talja – nagrada
tamjen – tamjan
tara – tkalački stan
teke – tek, jedva
telud – tupi dio noža
testa – cesta
tije – tih
tikula – cigla, opeka
top – iznenada
torbak – torba
trabaljika – vojnička truba
trapati se – prljati se
trbonoša – hranilac
trackati – žubiti, cmakati
treviti – susresti
trombun – vrsta puške
tropa – teško, ljut
tropati – teško se (ljuto) kleti
tuviti – pamtiti
tuk – kolac kojim se mlati žito
tuka – ćurka, puran
tute – tu

Reči na slovo Ć

ća – polaziti
ćako – svekar
ćapati – uhvatiti
ćaća – otac
ćeip – ćeif
ćokati – vabiti, dozivati psa
ćonuti – pecnuti, ujesti
ćukter – slatko od masta
ćula – trbuh
ćulati – gurati
ćurlikati – dobro otpiti
ćustuk – motka; drveni stub
ćutiti – osjećati

Reči na slovo U

ubrusiti se – nateći u licu
uvano ćeto – sasvim sigurno
uvečeriti se – dobro se smrknuti
uvode – uhode
uvoči – uoči
uvrat – na početku i na svršetku dana ili sedmice ili pak godine
udes – loš znak
udriskati se – zasrati se
uzamanice – uzastopice
uzrigivati – tjerati na povraćanje
u igar atakir – trkom
ukelečiti se – dohvatiti se
ulunjiti se – pritajiti se
uma – odmah
umiti – misliti
unijeti – shvatiti
unoćati se – noć se ustalila odnosno noć je odmakla
unjga – mjera za težinu
unjigavati – umiljavati se
upiždriti – zagledati se u nekoga sa željom
urisati – ureći
usićiti se – stajati na jednom mjestu
usovno – jako (za vino)
ustrojiti – opčiniti, začarati
usuditi se – začuditi se, iznenaditi se, ukočiti se od iznenađenja
ustaknuti – staviti (kapu na glavu, na primjer)
utištiti – nanišaniti
utuviti – zapamtiti
udža – običava
udžati – običavati
ušićiti se – usjediti se
ušpijati – vidjeti, ugledati

Reči na slovo C

caka – staklo
crvkati – ljubiti, cmakati
cemuljika – stabljika kukuruza
cigla – svaka
ciko – uz, pored
cimer – gvožđe u plugu
cicvara – vrsta jela od kukuruzovog brašna i skute
coke – ni rječi
cukar – šećer
cuktiti – sisati
cuca – bala, mosur

Reči na slovo Č

čampre – kandže
čaratanica – vračara
čvakati – kljucati
čela – pčela
čela – cijela, na pr. čela istina
čerjen – sljeme na kući
česov – neki
česova – nekakva
češati – jesti
čurutati – pogrešno, treba: čuturati – piti kao iz čuture
čušljati – jesti

Reči na slovo DŽ

džalapina – dio nogu
džida – hrabar, zdrav, junak čovjek
džidimica – grupno, skupa
džudijanski – judejski

Reči na slovo Š

š – s
šaporkati – šaptati
švikutati – zviždati
šest – lik; „doći na šest“ – doći k sebi
šiba – puška jednocjevka
šijun – kiša s vjetrom
šimatorija – groblje
šinik – mjera za količinu za žitarice
šišlja – lutanje (psi se puštaju u šišljak)
škale – ljestve, merdevine
škalj – sitan kamen, šoder
škatula – kutija
šklocati – pasti, gristi, čupati
škobo – zadnji u igri
škrb – briga, skrb
škrilj – kamen koji je zgodan za bacanje
škriljak – šešir
škriljanca – mjera za dužinu, odnosno ona dužina na koju se čovjek može baciti kamenom tj. škrižem
škrovača – zavijača: buba koja napada vinograd
škudelica – mala posuda; šolja
šljeme – sljeme
šmrknuti – malo popiti
šolda – novčić
špacko – gospodin, čovjek razrezanih haljina
špicalija – lijek, ali i apoteka
šporak – prljav
štadier – cestar
štokuda – svagdje
štraljige – tumačenja
štrandati – tumarati, lutati
štrociti – omanuti
štuv – ljut
štukićati – vrsta magarećeg glasa
šturmati – jurnuti, poletiti
štuc – puška nabijača, jednocjevka
šćeto-neto – tačno, istina
šćukati se – povjerljivo se sastati, zbiti se, okupiti se
šuverini – šibice
šudar – marama
šukada-bukada – zaumne riječi, tj. riječi bez značenja, ali sa određenom ulogom u ritualu govora
šunjka – njuška
šupalj – vrsta kolača
šupeljak – isto što i šupalj
šušak – krpuša; izraz: šušak mi je za uvom i raste mi kapa – znači: strah me je i kosa mi se diže na glavi
šušanj – opalo lišće
šušpet – „metnuti na šušpet“: postati oprezan

 

IZVOR: Rječnik malo poznatih riječi i izraza. Sastavili: Svetozar Borak, Nenad Kosović i Miloš B. Milanko

 


Komentari (2)

 • vojislav ananić

  SRPSKA PREZIMENA U DALMACIJI

  Srpska prezimena poreklom iz Dalmacije,(pod A),

  prezime,mesto porekla,krsna slava,

  Adam- Zelengrad, Obrovac
  Alavanja-Benkovačko Selo, Karin, Miranje, Kula Atlagić, Kašić, Perušić, Lišane Tinjske, Islam Grčki-Sv. Jovan, Sv. Lazar
  Alfirević- Plavno-Sv. Georgije
  Amanović-Vrbnik, Knin, Zadar-Sv. Nikola
  Anđelić- Uzdolje (Dalmatinsko Kosovo)-Sv. Georgije
  Andić- Polača(kninska)- Aranđelovdan
  Andrić-Drniš-Aranđelovdan
  Arambašić-Otišić, Zadar, Baljci, Civljane gornje, Ervenik
  Arčaba-Kašić, Smilčić, Zadar, Stabanj-Sv. Nikola
  Ardalić-Zečevo, Đevrske, Smilčić, Smoković-Sv. Stefan, Sv. Georgije
  Arežina-Biskupija
  Arnaut-Kosore-Sv. Arhangel Mihailo , Sv. Sava
  Arula- Golubić(kninski)-Sv. Vasilije
  Asanović- Žitnić
  Atlagić-Ostrovica, Benkovac-Sv. Georgije
  Atlija-Oton, Prevjes-Sv. Nikola

  Srpska prezimena u Dalmaciji, (pod B ) ,

  prezime,mesto porekla,krsna slava,
  Babac-Zadar, Poljica, Šibuljine
  Babić-Mokro Polje, Koljani, Knin, Prokljan, Baljci, Vrlika, Žegar, Kukar, Kula Atlagić, Jagodnja, Biljane Donje, Uzdolje- Sv. Jovan, Sv. Lazar, Sv. Nikola
  Bajalica-Žažvić
  Bajić- Mokro Polje, Biskupija, Plavno, Radljevac, Knin, Buković-Sv. Jovan
  Bakula-Sonković
  Balać -Ervenik, Vrlika-Sv. Arhangel Mihailo
  Baljak-Kožlovac, Bratiškovci, Islam Grčki, Brgud, Žitnić, Bilišane, Muškovci- Sv. Luka, Sv. Lazar(Lazareva Subota)
  Baljković-Đevrske, Kistanje- Lazareva subota – Vrbica
  Banić-Lepuri, Zemunik Gornji, Đevrske, Brgud, Obrovac, Kožlovac, Zadar, Benkovac, Zapužane-Sv. Stefan Dečanski(Mratindan), Sv. Jovan
  Barić- Žegar -Sv. Jovan
  Barišić-Cetina-Sv. Jovan
  Bauk- Uzdolje, Drniš
  Bačko-Kosovska Kaldrma, Ramljane- Sv. Arhangel Mihailo
  Bačkonja-Strmica- Sv. Georgije
  Bačković-Vrlika-Sv. Georgije
  Bačkulić-Ostrovica-Sv. Nikola
  Badža-Bilišane, Benkovac, Biljane gornje-Sv. Nikola
  Badžoka-Biljane gornje- Sv. Nikola
  Baredna-Murvica- Sv. Luka
  Batak-Civljane donje-Sv. Nikola
  Batas-Mokro Polje, Strmica-Sv. Jovan
  Batica-Cetina
  Baša- Polača(kninska)-Sv. Arhangel Mihailo
  Bašić-Kožlovac, Baljci-Sv. Nikola
  Beader-Žitnić, Drniš, Kričke, Zelovo-Sv. Jovan
  Beara-Drniš-Sv. Georgije
  Begić-Raštević, okolina Benkovca
  Bezbradica-Kistanje, Žažvić-Sv. Georgije, Sv. Nikola
  Berber-Bilišane, Biljane gornje, Murvica, Perušić, Obrovac-Sv. Stefan, Sv. Luka
  Berić-Varivode, Čista Mala, Dragišići, Zadar, Uzdolje-Sv. Jovan
  Bešević-Baljci-Sv. Georgije
  Bibić-Tepljuh, Baljci, Velušić-Sv. Jovan
  Bižić-Đevrske
  Bijelić-Bribirske Mostine, Bribir, Pavići, Žažvić, Kistanje, Strmica, Smoković-Sv. Vasilije, Sv. Nikola
  Bilbija-Polača(kninska)
  Bilić-Civljane gornje-Sv. Jovan
  Biovica-Smoković
  Biserko-Knin-Sv. Kozma i Damjan
  Bjegović-Mokro Polje, Kosovska Kaldrma, Ramljane
  Bjedov-Oćestovo, Mokro Polje, Biljane donje-Sv. Georgije
  Bjelan-Orlić, Ostrovica, Đevrske, Nožica, Gaćeleze-Sv. Kozma i Damjan
  Bjelanović-Đevrske, Kistanje, Zadar, Smilčić-Sv. Nikola, Sv. Kozma i Damjan
  Bjelinić-Knin
  Bjelja-Žagrović
  Bjeljac-Kistanje-Sv. Nikola
  Bjelobrk-Civljane, Radučić-Sv. Georgije, Sv. Jovan
  Bjelotomić-Oton
  Bjeljac-Kistanje
  Blanuša-Brgud-Sv. Jovan
  Blesić-Civljane
  Bogdan-Mirlović polje-Sv. Jovan
  Bogdanović-Uzdolje, Štikovo
  Bogovac-Zapužane, KoljanE, Laktac, Vrlika-Sv. Jovan
  Bogunović-Biljane Donje, Benkovac, Zapužane, Raštević, Radašinovci, Medviđa, Jagodnja donja, Kakma, Bulić-Sv. Georgije(Đurđevdan), Sv. Stevan, Sv. Jovan
  Bodrožić-Koljane, Žitnić, Biočić-Sv. Stefan
  Bojadić-Golubić
  Bojanić-Žagrović-Sv. Georgije(Đurđevdan), Sv. Nikola
  Bokun-Kistanje, Đevrske, Koljane-Sv. Nikola, Sv. Stefan
  Boltić-Mokro Polje-Sv. Jovan
  Borak-Gošić, Đevrske, Benkovac, Zadar, Žažvić, Ostrovica-Sv. Nikola, Sv. Stefan
  Borjan-Uzdolje, Kričke-Sv. Nikola
  Borković-Otišić, Laktac
  Borović-Golubić, Radučić, Smilčić-Sv. Georgije
  Bosnić-Polača(kninska)-Sv. Dimitrije
  Bošić-Otišić
  Bota-Kolarina-Sv. Jovan
  Bradaš-Žagrović
  Breka-okolina Knina
  Brekić-Ervenik, Prklje, Karin
  Brkanlić-Kovačić
  Brkić-okolina Benkovca, Konjevrate, Bribir
  Brkljač-?
  Bubnjar-Kruševo
  Bubonja-Golubić-Sv. Nikola
  Bucalo-?
  Budan-Lepuri
  Bukarica-Perušić, Kočević, Ervenik, Zadar, Ceranje, Lišane Tinjske, Golubić, Knin-Aranđelovdan, Sv. Jovan, Sv. Ilija
  Bukorović-Biskupija-Sv. Nikola
  Bukva- Polača(kninska)-Sv. Dimitrije
  Bulaja-Ićevo, Zadar, Međare, Cicvare
  Bulajić-?
  Bulovan-Radučić-Sv. Georgije(Đurđevdan)
  Bulović-Bitelić
  Bulj-Pristeg-Sv. Stefan
  Buljević-Muškovci-Sv. Nikola
  Bunčić-Đevrske
  Bundalo-Žegar-Sv. Stefan
  Bura-Biočić,-Štikovo
  Burza-Radučić-Sv. Nikola
  Bursać-Plavno-Sv. Georgije(Đurđevdan)
  Buvač-Orlić, Kosovo-Sv. Nikola

  Srpska prezimena poreklom iz Dalmacije (pod V),

  prezime,mesto porekla,krsna slava

  Vagić-Mokro Polje, Kosovo, Kričke-Sv. Luka
  Vajkarić-Cicvare, Međare, Đevrske
  Vasić-Golubić
  Večerina- Muškovci, Obrovac
  Vejnović-Modrino Selo, Mokro Polje, Čučevo, Tinj-Sv. Vasilije
  Vekić- Ervenik, Tinj-Sv. Georgije(Đurđevdan)
  Veselinović-Zelengrad, Golubić(obrovački), Obrovac, Benkovac, Biljane gornje, Kašić, Tinj-Sv. Nikola, Sv. Stefan, Sv. apostoli Petar i Pavle(Petrovdan)
  Vidić-Karin Donji, Benkovačko Selo, Korlat-Sv. Georgije(Đurđevdan), Sv. Dimitrije
  Vidović-Strmica, Plavno, Kožlovac-Sv. Nikola, Sv. Jovan
  Vignjević-okolina Obrovca
  Vinčić-Laktac, Vrlika
  Višekruna-Oton-Sv. Jovan
  Višić-Smoković, Kašić, Drniš, Biljane gornje, Karin, Buković, Žitnić, Kašić, Islam Grčki-Sv. Stefan, Sv. Nikola
  Vitas-Knin, Kolarina, Buković, Miranje-Sv. Jovan, Sv. Georgije, Sv. Petar i Pavle, Sv. Stefan Dečanski
  Vještica-Oćestovo
  Vlaškalić-Vrlika
  Vodogaz-Biočić, Tepljuh-Sv. Pantelejmon
  Vojinović-Đevrske, Podosoje-Sv. Jovan
  Vojvodić-Parčići, Raštević, Kula Atlagića, Benkovac, Ceranje donje, Tinj-Sv. Nikola
  Volarević-Buković, Benkovac, Radašinovci-Sv. Georgije(Đurđevdan), Sv. Nikola
  Vranić-Knin, Polača(kninska), Smoković-Sv. Dimitrije
  Vranješ-Benkovac, Cetina-Sv. Nikola
  Vranjković-Smrdelje, Strmica-Sv. Georgije
  Vranković-Pristeg, Drniš, Podosoje, Biljane Gornje, Strmica-Sv. Georgije
  Vrcelj-Buković, Benkovac, Smilčić-Sv. Stefan Dečanski(Mratinja), Sv. Nikola
  Vrtača-Stabanj, Jagodnja
  Vrućinić- Raštević-Sv. Jovan, Sv. Georgije
  Vržina-Strmica-Sv. Georgije
  Vucelja-Biočić
  Vučak-Civljane-Sv. Nikola
  Vučenda-Žegar
  Vučenović-Ramljane
  Vučićević-?
  Vučko-okolina Drniša
  Vučković-Vrpolje, Polača(kninska), Islam Grčki, Ervenik-Sv. Nikola
  Vudragović-Kosovska Kaldrma, Ramljane, Štikovo
  Vugdelija-Biočić-Sv. Georgije
  Vujanić-Ervenik, Lišane Tinjske, Vrbnik, Islam Grčki, Vrbnik, Miranje gornje-Sv. Jovan, Sv. Georgije
  Vujasin-Otišić-Aranđelovdan
  Vujasinović-Ivoševci, Kistanje, Knin-Sv. Stefan
  Vujatović-Vrbnik-Sv. Georgije
  Vujinović-Oton, Mokro Polje
  Vujić- Kanjane-Sv. Georgije
  Vujko-Velika Glava, Ramljane
  Vujković-Kašić, Smilčić-Sv.Jovan
  Vujnović-Oton-Aranđelovdan
  Vujnić-Kričke-Sv. Nikola
  Vukadin-Vrbnik-Sv. Nikola
  Vukadinović-Vaćane, Buković, Obrovac
  Vukanac-Žegar
  Vukas- Karin Gornji, Kula Atlagića, Bulić, Benkovac-Sv. Nikola
  Vukašin-Kričke, Drniš, Žitnić
  Vukašinović-Benkovac
  Vukčević-Krupa, Žegar, Obrovac, Zemunik Gornji-Sv. Lazar, Sv. Luka
  Vukić-Biovičino Selo, Zadar-Sv. Georgije
  Vukmirica-Mokro Polje-Sv. Luka
  Vukmirović-Vrbnik-Sv. Nikola
  Vukobrat-Plavno-Sv. Georgije
  Vukojević-Čista Mala, Gaćelezi, Benkovac, Oćestovo-Sv. Georgije
  Vukoman-Otišić
  Vuković-Biočić, Topolje, Cetina, Golubić(kninski)-Sv.Jovan, Sv. Kozma i Damjan
  Vukša-Čista Mala, Trljuge, Benkovac, Kakma, Parčići, Biljane Donje, Karin gornji(Kunovac)-Sv. Georgije, Sv. Nikola
  Vukšić-Kričke-Sv. Nikola
  Vuletić-Kula Atlagić, Starigrad-Sv. Georgije
  Vulinović-Bratiškovci, Pavići, Bribir-Sv. Nikola
  Vunduk-Golubić, Plavno-Sv. Georgije

  Srpska prezimena poreklom iz Dalmacije (pod G)

  prezime,mesto porekla,krsna slava,

  Gadžić-Cicvare-Sv. Nikola
  Gagić-Smilčić, Biljane Gornje, Zelengrad, Obrovac, Smoković, Šopot, Ceranje, Benkovac, Biljane Donje, Islam Grčki, Kolarina-Sv. Georgije(Đurđevdan), Sv. Jovan
  Gaćeša-Dobropoljci-Sv. Nikola
  Gagrica-Biočić, Kadina Glavica
  Gajić-Otišić
  Gajica-Kakanj, Varivode, Zadar, Knin-Sv. Georgije
  Gak-Zaton, Obrovac-Sv. Jovan
  Gambiroža-Knin, Prevjes, Kovačić-Sv. Nikola
  Gardijan-Plastovo, Zadar, Šibenik, Rijeka
  Gargenta-Cetina-Sv. Georgije(Đurđevdan)
  Garić-Koljane-Sv. Nikola
  Gavran-Cetina, Civljane-Sv. Nikola
  Gladović-Varivode, Žažvić, Vrana-Sv. Georgije
  Glendža-Koljane-Sv. Jovan
  Gligorić-Baljci
  Gloginja-Pavići, Golubić-Aranđelovdan(Sv. Arhangel Mihailo)
  Gnjatović-Raštević, Bilišane-Sv. Nikola
  Gnjidić-Krnjeuve, Kistanje, Benkovac, Zadar, Bribir, Ždrapanj, Đevrske, Vaćane, Smrdelje-Sv. Nikola
  Gojko-Orlić
  Golić-Jagodnja Gornja-Sv. Jovan
  Govoruša-Pađene-Sv. Georgije
  Gračanin-Kanjane, Kadina Glavica-Sv. Stefan
  Graić-Buković, Benkovac-Sv. Nikola
  Graovac-Štikovo, Drniš, Varivode, Smoković, Brgud, Benkovac, Zapužane, Zadar, Smilčić, Korlat, Ceranje donje, Miranje gornje Lazareva Subota(Vrbica), Miholjdan(Prepodobni Kirijak Otšelnik),-Sv. Stefan, Sv. Luka, Sv. Georgije
  Grčić-Rudele, Kistanje-Sv. Nikola
  Grgić-Markovac
  Grkinić-Kosovska Kaldrma, Ramljane
  Grmuša-Plavno-Sv. Jovan
  Grozdanić-Ervenik, Žegar-Sv. Jovan
  Grubač-Biočić-Sv. Luka
  Grubić-Zapužane, Ervenik, Golubić(kninski)-Sv. Jovan
  Grubnić-Riđane
  Grubor-Plavno-Sv. Georgije
  Grujić-Štikovo-Sv. Ignjatije Bogonosac
  Grujo-Uzdolje
  Grulović-Kistanje, Čista Mala-Sv. Nikola
  Gugleta-Bilišane-Sv. Nikola
  Gulić-Zapužane, Benkovac, Jagodnja, Kolarina-Sv. Jovan
  Gundelj-Žitnić, Biočić-Sv. Jovan
  Guša-Zemunik Gornji, Kula Atlagić-Sv. Jovan
  Guševac-Gušavac Kanjani-Sv. Georgije
  Guska-Pađene, Oton-Sv. Georgije , Aranđelovdan
  Gužvica-Krupa-Sv. Lazar
  Gvozden-Smrdelje, Međare, Cicvare

  Srpska prezimena poreklom iz Dalmacije,(pod D),

  preezime,mesto porekla,krsna slava

  Daničić-Smoković, Strmica-Sv. Arhangel Mihailo(Aranđelovdan), Sv. Jovan
  Damjanić-Velika Glava, Ždrapanj, Vrbnik, Damjanić-Sv. Georgije(Đurđevdan), Sv. Nikola
  Damjanović-Golubić, Knin
  Debelica-Biskupija-Sv. Nikola
  Dedić-Miočić
  Demir-Mokro Polje-Sv. Jovan
  Dereta-Biočić, Benkovac, Šopot-Sv. Jovan
  Dešić-Knin
  Desnica-Islam Grčki, Zadar, Obrovac-Sv. Nikola
  Despinić-Otišić-Sv. Jovan
  Despot-Modrino Selo, Morpolača, Šopot, Benkovačko Selo, Islam Grčki, Bulić-Sv. Jovan, Aranđelovdan
  Dević-Biljane, Benkovac, Radučić, Kolarina, Islam Grčki, Štikovo-Sv. Jovan, Sv. Luka
  Devrnja-Oton-Sv. Georgije
  Dimitrijević-Vrbnik
  Dimitrović-Benkovac-Sv. Jovan
  Djaković-Civljane gornje
  Dlaka-Lišane Tinjske-Sv. Jovan
  Dmijović, Dmiović-Karin donji-Sv. Georgije(Đurđevdan)
  Dmitrović-Drniš, Žagrović, Biškupija-Sv. Nikola
  Dobre-Perušić, Ceranje, Benkovac
  Dobrić-Dobropoljci, Čista Mala, Đevrske, Kistanje, Ceranje Gornje, Benkovac-Sv. Georgije(Đurđevdan), Sv. Nikola
  Dobrijević-Varivode, Plastovo, Đevrske, Šibenik, Međare, Oton, Radljevac-Sv. Stefan
  Dobrota-Biovičino Selo, Bratiškovci-Sv. Nikola
  Dodig-Ceranje-Sv. Georgije(Đurđevdan)
  Dokić-Riđane, Markovac-Sv. Georgije(Đurđevdan)
  Dondur-Žagrović
  Dopuđ-Kruševo, Islam Grčki, Biljane Gornje, Biljane Donje-Sv. Jovan, Sv. Stefan
  Drača-Islam Grčki, Karin, Kunovac, Biljane Donje, Zemunik Gornji, Buković, Šopot, Kašić, Ceranje gornje, Miranje, Tinj, Kolarina, Kula Atlagić-Sv. Stefan, Sv. Jovan
  Draganić-Žažvić
  Dragaš-Đevrske, Karin(Kunovac), Strmica, Islam Grčki-Sv. Jovan
  Dragić-Civljane gornje, Otišić, Obrovac, Knin, Kašić-Sv. Georgije(Đurđevdan)
  Dragičević-Polača(kninska), Mokro Polje, Miranje, Golubić(obrovački), Islam Grčki-Sv. Jovan
  Dragišić-Strmica
  Dragojević-Pađene-Sv. Georgije
  Dragole-Pađene-Sv. Georgije
  Dragović-Zabrnjica, Gračac(dalmatinski), Kistanje, Sonković-Sv. Nikola
  Drakula-Smrdelje-Sv. Stefan Dečanski(Mratinja)
  Dražić-Benkovac, Korlat, Smilčić-Sv. Georgije
  Drča-Morpolača, Parčići, Vrana, Biograd, Dragišići, Vukšić, Kašić, Radašinovci, Benkovac, Ceranje donje, Miranje, Kolarina-Sv. Jovan
  Drek-Zapužane
  Drezga-Pađene, Biovičino Selo, Pristeg-Sv. Georgije, Sv. Jovan
  Dronjak-Strmica
  Drpa-Topolje, Kovačić, Knin
  Držak-Polača(kninska)-Sv. Arhangel Mihailo
  Dubajić-Kistanje
  Dubroja-Benkovac, Karin, Zadar, Biljane gornje, Žegar, Smoković, Tinj, Smilčić, Islam Grčki-Sv. Nikola, Sv. Jovan, Sv. Kozma i Damjan
  Dujaković-Radučić, Knin, Vrbnik-Sv. Nikola
  Dukić-Varivode, Deringaj, Benkovac, Ceranje gornje, Biljane Gornje, Smilčić, Žagrović-Sv. Nikola, Sv. Stefan,. Sv. Georgije
  Dupor-Karin-Sv. Jovan, Sv. Nikola
  Durbaba-Kovačić

  Srpska prezimena poreklom iz Dalmacije (pod Đ),

  prezime,mesto porekla,krsna slava

  Đaković-Vrbnik, Kašić, Islam Grčki
  Đapić-Biočić, Tepljuh, Rumin, Bitelić-Sv. Georgije
  Đerić-Oćestovo-Sv. Georgije
  Đilas-Sonković, Kolašac-Sv. Arhangel Mihailo
  Đinić-Smoković, Kašić
  Đogo-Smilčić, Kašić-Sv. Arhangel Mihailo
  Đorđević-Biočić
  Đujić-Topolje-Sv. Nikola
  Đukić-Cetina-Sv. Jovan
  Đurić-Polača(kninska), Maovice, Plavno, Muškovci, Biovičino Selo-Sv. Arhangel Mihailo, Sv. Stefan, Sv. Jovan
  Đurica-Zečevo, Đevrske, Cicvare, Strmica, Međare, Golubić-Sv. Georgije
  Đurđević-Ramljane, Civljane gornje, Mokro Polje-Sv. Nikola

  Srpska prezimena poreklom iz Dalmacije,(pod E),

  prezime,mesto porekla,krsna slava

  Egelja -?
  Egić-Gošić, Zadar
  Eraković-Bratiškovci, Štikovo
  Erceg-Zemunik
  Ergić-Gaćeleze, Split, Radučić
  Erić-Štikovo

  Srpska prezimena poreklom iz Dalmacije,(pod Ž),

  prezime,mesto porekla,krsna slava,

  Žarković-Jagodnja Donja
  Ždrale-Vrbnik-Sv. Nikola
  Žeželj-Benkovac, Benkovačko Selo, Gošić, Ervenik, Modrino Selo-Sv. Georgije
  Živković-Đevrske, Strmica-Sv. Georgije
  Žmiko-Uzdolje, Tepljuh, Kosovo
  Žmirić-Bjelina, Miranje
  Žorić-Smilčić
  Žutomarković-Civljane-Sv. Jovan
  Žunić-Oton-Sv. Georgije

  Srpska prezimena poreklom iz Dalmacije,(pod Z),

  prezime,mesto porekla,krsna slava,

  Zagorac-Otišić-Sv. Nikola
  Zarač-Zvjerinac, Kosovo, Plavno
  Zarić-Podinarje
  Zečević-Benkovac, Jagodnja, Zelengrad, Zadar, Pristeg, Tinj-Sv. Georgije, Sv. Nikola
  Zelenbaba-Golubić(kninski), Žagrović-Sv. Georgije
  Zelenović-Civljane donje, Knin-Sv. Nikola
  Zelić-Žegar, Knin-Sv. Georgije
  Zeljak-Noskalik-Sv. Arhangel Mihailo
  Zetina-Golubić(kninski)
  Zjačić-Raštević-Sv. Georgije
  Zjalić-Velika Glava-Sv. Toma
  Zorić-Knin, Smilčić
  Zorica-Nunić, Drniš, Kožlovac-Sv. Georgije
  Zrilić-Civljane donje-Sv. Jovan
  Zrnić-Kričke-Sv. Nikola
  Zukanović-Civljane gornje-Sv. Jovan

  Srpska prezimena poreklom iz Dalmacije,(na I),

  prezime,mesto porekla,krsna slava,

  Iglendža-Koljane-Sv. Jovan
  Ikač-Benkovac, Kolarina-.Sv. Georgije
  Ilić-Pađene, Buković-Sv. Georgije
  Ilijašević-Varivode, Kistanje, Šibenik, Zadar-Sv. Georgije
  Inić-Zapužane, Jagodnja gornja-Sv. Stefan
  Injac-Kosovo-Sv. Vasilije
  Ivaneža-Zagrad, Biljane Gornje, Biljane Donje-Sv. Nikola, Sv.Stefan
  Ivaniš-Karin, Benkovac, Žegar, Smilčić-Sv. Jovan
  Ivanišević-Parčići, Kožlovac, Benkovac, Prović, Morpolača-Sv. Georgije
  Ivaz-Siverić-Sv. Nikola
  Ivekić-Polača(kninska)-Sv. Dimitrije
  Ivetić-Civljane

  Srpska prezimena poreklom iz Dalmacije,(pod J),

  prezime,mesto porekla,krsna slava,

  Jajić-Žegar-Sv. Lazar
  Jakovljević- Đevrske
  Jačov-Ceranje
  Janjić- Biočić, Kričke-Sv. Kozma i Damjan
  Janković-Baljci, Bobodol
  Japalak-Plavno-Sv. Nikola
  Japundžić-Mokro Polje-Sv. Nikola
  Jaramaz-Vrbnik-Sv. Nikola
  Jarić-okolina Knina
  Jasnić-Orlić
  Javor-Zemunik-Sv. Nikola
  Jejina-Topolje-Sv. Jovan
  Jelača-Varivode, Đevrske, Zemunik, Morpolača-Sv. Georgije
  Jelić-Tepljuh, Biočić, Uzdolje, Knin-Časne Verige
  Jerkan-Koljane-Sv. Nikola
  Jerković-Varivode, Kistanje, Knin, Golubić(kninski)-Sv. prepodobni Alimpije Stolpnik, Sv. Georgije
  Jojić-Polača(kninska), Civljane gornje
  Jokić-Benkovac, Kosovo, Buković, okolina Obrovca, Popovići, Podlug, Lišane Tinjske, Radašinovci, Islam Grčki, Ervenik, Biljane Donje, Smoković-Sv. Georgije(Đurđevdan), Sv. Luka, Sv. Jovan, Sv. Stefan, Sv. Nikola
  Jolić-Kistanje, Đevrske-Sv. Jovan
  Jošević-Knin
  Josić-Baljci-Sv. Jovan
  Jovančević-Ervenik, Obrovac, Krupa- Sv. Lazar
  Jovanović-Riđane, Markovac, Benkovac, Zapužane
  Jović-Riđane, Kosovo, Drniš, Đevrske-Sv. Ilija
  Jovičić-Civljane donje, Civljane gornje, Plavno-Sv. Nikola
  Jurašin-Karin gornji
  Jurković-Benkovac-Sv. Atanasije

  Srpska prezimena poreklom iz Dalmacije ,(pod K),

  prezime,mesto porekla,krsna slava,

  Kabić- Ervenik, Lišane Tinjske-Sv. Stefan Dečanski(Mratinja)
  Kablar- Biovičino Selo, Golubić(kninski)-Sv. Nikola, Sv. Jovan
  Kalanj- Kalanjeva Draga, Benkovac, Žažvić, Kula Atlagić-Sv. Georgije
  Kalapać- Smoković, Islam Grčki- Sv. Stefan
  Kalat- Knin
  Kalik- Noskalik
  Kalinić- Bilišani, Karin, Koljane, Varoš(Drniš), Zapužane- Sv. Georgije, Sv. Jovan
  Kaluđerović- Islam Grčki
  Kamber- Plavno-Sv. Georgije
  Kanazir- Ervenik, Biljane Donje, Mokro polje- Sv. Luka
  Kantar- Civljane gornje
  Karabuva- Bratiškovci
  Karan- Bjelina, Benkovac, Dobropoljci, Ceranje gornje, Islam Grčki- Sv. Georgije, Sv. Nikola
  Karanović- Čučevo, Kistanje
  Kardum- Zapužane
  Karna – Oton-Sv. Arhangel Mihailo
  Kašić- Žitnić-Sv. Jovan
  Kasum- Oćestovo, Benkovac-Sv. Georgije
  Katarić- Islam Grčki-Sv. Georgije
  Katić- Biskupija, Otišić, Benkovac, Knin, Laktac, Koljane-Sv. Nikola
  Katurić- Benkovac
  Kekić- Orlić, Knin- Sv. Jovan
  Kelebuda- Zadar
  Kereš- Jagodnja, Kula Atlagić- Sv. Stefan, Sv. Jovan
  Kesić- Golubić(kninski)- Sv. Georgije
  Kisa- Benkovac
  Klašnić- Biočić-Sv. Stefan
  Klasnić- Riđane-Sv. Nikola
  Kleut- Morpolača
  Klicov- Strmica
  Klinac- Knin
  Klisurić- Baljci
  Kljajić- Žegar-Sv. Georgije, Sv. Stefan, Sv. Luka
  Knez- Šopot, Kosore, Miranje
  Knežević- Kašić, Benkovac, Parčići, Žagrović, Plavno, Štikovo, Oćestovo, Civljane gornje, Radašinovci, Oton, Korlat, Cetina, Zvjerinac, Biljane Donje, Islam Grčki, Strmica, Bulić-Sv. Nikola, Sv. Georgije, Sv. Jovan, Sv. Stefan
  Knežić- Tromilja, Gradina-Sv. Nikola
  Kolar- Kanjani, Kadina Glavica-Sv. Stefan
  Kolundžić- Kožlovac, Kakma, Zadar, Modrino selo, Stabanj-Sv. Nikola
  Kolundžija- Knin
  Koluvija- Knin
  Komazec- Žegar, Zadar-Sv. Lazar
  Komlen- Mokro Polje-Sv. Luka
  Kompanlija- Žegar-Sv. Lazar
  Končarević- Karin, Kočević, Ervenik, Islam Grčki, Kula Atlagić-Sv. Nikola
  Korda- Zečevo, Đevrske, Radašinovci-Sv. Jovan, Sv. Georgije
  Korlat- Biovičino Selo, Bulić, Ivoševci-Sv. Nikola
  Kornjača- Sonković, Pađene-Sv. Georgije
  Korolija- Ivoševci, Kistanje-Sv. Jovan
  Košević- Buković-Sv. Georgije
  Kosović- Zemunik Donji-Sv. Jovan
  Kostić- Polača(kninska), Mokro Polje-Sv. Luka
  Kostur- Civljane gornje-Sv. Jovan
  Kotaraš- Biskupija, Kovačić
  Kotur- Nunić
  Kovačević- Ervenik, Vrana, Smoković, Koljani, Žegar, Podosoje, Oton,Plavno-Sv. Lazar, Sv. Jovan, Stefan, Sv. Nikola
  Kovačić- Laktac, Vrlika
  Kovrlija- Strmica-Sv. Vasilije
  Kozlica- Drniš
  Kožul- Islam Grčki, Biljane Gornje-Sv. Georgije, Sv. Nikola
  Kragulj- Otišić-Sv. Arhangel Mihailo(Aranđelovdan)
  Kranjac- Rumin-Sv. Georgije
  Krasić – Drniš-Sv. Stefan
  Krečak- Podosoje-Sv. Nikola
  Krekić Buković, Šušanj, Lišane Tinjske-Sv. Georgije, Sv. Kuzman i Damjan, Sv. Nikola
  Kresoja- ?
  Kresović- Buković, Kakma, Modrino Selo, Dragišići, Prović, Žegar-Sv. Georgije, Sv. Nikola
  Krička- Bratiškovci, Kričke
  Kričkić- Kričke-Sv. Georgije
  Kričković- Maovice-Sv. Stefan
  Krivić- Knin
  Krivošić- Otišić, Maovice
  Krklješ- Bjelina, Miranje, Gračak, Tinj-Sv. Jovan
  Krkobabić- Koljane
  Krneta- Kistanje, Strmica-Sv. Jovan
  Krnjaja– Žegar-Sv. Jovan
  Krstanović- Kosovska Kaldrma, Ramljane, Siverić-Sv. Georgije
  Krunić- Otišić
  Kubat- Žegar-Sv. Lazar
  Kukavica- Karin donji, Benkovac-Sv. Nikola, Sv. Jovan
  Kukolj- Knin- Sv. Stefan
  Kunac- Kričke-Sv. Georgije
  Kuprešanin- Vrbnik, Ramljane-Sv. Nikola
  Kura(j)ica- Plavno, Strmica-Sv. Stefan
  Kurbalija- Strmica-Sv. Jovan
  Kuridža- Bilišane, Smilčić- Sv. Nikola
  Kurobasa- Cetina-Sv.Jovan
  Kurtović- Bribir-Sv. Nikola
  Kuruc- Plavno-Sv. Luka
  Kusalo- Ostrovica, Žegar-Sv. Lazar
  Kutlača- Kistanje, Čučevo, Radučić-Sv. Georgije, Sv. Jovan
  Kuzmanović- Plastovo
  Kužet- Jagodnja donja, Dobropoljci, Kolarina, Korlat, Islam Grčki-Sv. Georgije(Đurđevdan), Sv. Arhangel Mihailo(Aranđelovdan)

  Srpska prezimena poreklom iz Dalmacije,(pod L),

  prezime,mesto porekla,krsna slava

  Lazinica- Gračac(dalmatinski), Sonković-Sv. Georgije
  Lacmanović-Benkovac, Raštević, Biljane gornje, Karin, Lišane Tinjske, Islam Grčki- Sv. Georgije(Đurđevdan)
  Lađević- Kanjane-Sv. Georgije
  Lajić- ?
  Laka- Biskupija
  Lakić-Karin, Benkovačko Selo, Benkovac, Kašić, Islam Grčki, Biljane donje, Zadar, Strmica, Crno, Islam Latinski, Biljane gornje, Kula Atlagić, Smoković, Zemunik donji-Sv. Nikola, Sv. Georgije(Đurđevdan)
  Lalić- Kistanje, Čista Mala, Bratiškovci, Gorice, Benkovac, Zadar, Buković- Sv. Georgije,- Sv. Nikola
  Lapčić- Smrdelje
  Lazić- Polača(kninska), Kosovska kaldrma, Ramljane- Sv. Dimitrije, Sv. Stefan
  Lemić -?
  Leskur- Dragišići- Sv. Jovan
  Letunica- Gošić, Đevrske- Sv. Jovan
  Ležaić- Benkovac, Zadar, Bribirske Mostine, Gošić, Đevrske, Dobropoljci, Bribir, Pavići- Sv. Stefan, Sv. Vasilije
  Ležaja- Biljane Gornje, Karin Gornji, Biljane Donje- Sv. Nikola, Sv. Georgije(Đurđevdan), Sv. Stefan
  Likić- Vrbnik- Sv. Nikola
  Lončar- Karin, Kula Atlagić, Siverić, Biočić, Biljane donje- Sv. Jovan, Sv. Nikola, Sv. Stefan
  Lošić- Oćestovo- Sv. Georgije
  Lučić- Drniš- Sv. Nikola
  Lukić- Otrić, Medviđa- (Sv. Arhangel Mihailo)Aranđelovdan
  Lukačević- Biskupija- Sv. Nikola
  Lukavac- Tepljuh- Sv. Jovan
  Lukovac- Zemunik
  Lulić- Orlić
  Lunić- Kričke- Sv. Georgije

  Srpska prezimena poreklom iz Dalmacije ,(pod LJ),

  prezime,mesto porekla,krsna slava,

  Ljevaja- Radučić- Aranđelovdan
  Ljaljić- Koljane
  Ljubičić- Zadar, Obrovac
  Ljubišić- Golubić
  Ljubović- Biovičino Selo, Kistanje, Kožlovac- Sv. Georgije
  Ljuna- Kolašac

  Srpska prezimena poreklom iz Dalmacije,(na M),

  prezime,mesto porekla,krsna slava,

  Macakanja- Kula Atlagić
  Macavara- Ceranje gornje
  Mačak- Ostrovica, Žažvić- Sv. Stefan Dečanski(Mratinja)
  Mačević- Civljane gornje- Sv. Jovan
  Macat- Bulić- Sv. Nikola
  Macura- Kistanje, Cicvare, Žegar, Smoković, Ervenik, Lišane Tinjske, Islam Grčki- Aranđelovdan
  Maglov- Polača(kninska), Kula Atlagić, Plavno, Mokro Polje- Sv. Dimitrije
  Majstorović- Nadinska Kosa , Bilišane- Sv. Nikola
  Maksimović- Benkovac, Krupa- Sv. Jovan
  Malbaša- Ceranje, Biovičino Selo- Sv. Jovan, Sv. Nikola
  Malenica- Pristeg
  Malešević- Miočić, Đevrske, Kistanje, Benkovac- Sv. Jovan
  Maletić- Pađene- Sv. Georgije
  Malić- Polača(kninska)
  Maljković- Maovice- Sv. Jovan
  Mandić- Đevrske, Ostrovica, Morpolača, Zadar, Buković, Nožica, Zečevo, Lišane Tinjske, Kašić- Sv. Jovan
  Manislavić, Maneslović, Manislović,Maneslavić- Benkovačko Selo- Sv. Jovan
  Manojlović- Markovac, Kanjani, Ivoševci, Bratiškovci, Čista Mala, Razvođe- Sv. Nikola, Sv. Georgije, Aranđelovdan, Blagočacne verige
  Marčeta- Drniš
  Marčetić- Koljani, Sinj, Knin- Aranđelovdan
  Marčić- Tinj, Jagodnja gornja- Sv. Ignjatije Bogonosac
  Marić- Orlić, Golubić(kninski), Bratiškovci, Sonković, Smoković- Aranđelovdan, Sv. Georgije
  Maričić- Benkovac, Zadar, Zemunik Gornji, Benkovačko Selo, Jagodnja, Smoković- Sv. Georgije, Sv. Jovan
  Marin- Benkovačko Selo- Aranđelovdan
  Marinko- Koljane- Sv. Jovan
  Marinčić- Ramljane
  Marinković- Tribanj, Šibuljine, Zadar, Poljice- Sv. Vasilije, Mala Gospojina
  Marjan- Cetina Sv. Jovan
  Marjanović- Ljubač, Vrbnik, Knin, Koljane -Sv.Georgije
  Markoš- Pađene- Sv. Georgije
  Martić- Kistanje, Žagrović- Sv. Jovan, Sv. Nikola
  Marunić- Kalanjeva Draga, Bjelina- Sv. Georgije
  Mašić- Kistanje, Biovičino Selo, Ivoševci
  Masnikosa- Kistanje, Biovičino Selo, Ivoševci- Sv. Georgije
  Matavulj- Šibenik
  Matić- Brgud, Benkovac, Sonković, Smoković, Zadar, Biljane Gornje, Biljane Donje, Kožlovac- Sv. Arhangel Mihailo(Aranđelovdan), Sv. Georgije
  Matijaš- Strmica, Orlić- Sv. Nikola, Sv. Stefan
  Matijević- Kosovska Kaldrma, Kolašac, Ervenik, Kistanje, Smrdelje, Dragišić, Benkovačko Selo, Murvica- Sv. Georgije, Sv. Jovan
  Matković- Knin- Sv. Jovan
  Mažibrada- Kistanje, Knin, Zadar- Sv. Andrej Prvozvani
  Medak- Benkovačko Selo- Sv. Jovan
  Medaković- Topolje- Sv. Georgije
  Medić- Bjelina, Drniš, Ostrovica, Cetina, Kosore, Raštević, Kovačić,Islam Grčki- Sv. Georgije
  Medoš- Biovičino Selo- Sv. Georgije
  Meljanac- Otišić
  Mijak- Benkovac, Buković- Sv. Georgije
  Mijakovac- Markovac- Sv. Stefan
  Mijalica- Varivode, Cicvare, Dragišić- Sv. Georgije
  Mijić- Žegar- Sv. Lazar
  Mijović, Miović- Benkovac, Karin Donji- Sv. Georgije
  Milaković- okolina Knina
  Milanko- Karin Donji, Muškovci, Medviđa- Sv. Nikola
  Milanović- Kolarina
  Milanković- Baljci, Drniš
  Milaš- Kninsko Polje, Cetina, Drniš- Sv. Stefan
  Mileta- Tepljuh, Drniš- Sv. Georgije
  Miletić- Miočić- Sv. Jovan
  Milić- Žegar, Civljane, Skradin, Zadar, Benkovac, Biljane gornje, Biskupija, Kašić, Islam Grčki- Sv. Nikola, Sv. Lazar
  Milijaš -Modrino Selo- Sv. Andrej Prvozvani
  Milikić- Kričke
  Milivojević- Polača, Kovačić, Žagrović, Golubić(kninski)- Sv. Arhangel Mihailo, Sv. Dimitrije
  Miljević- Žagrović, Kula Atlagić, Benkovac, Biljane gornje, Jagodnja Donja, Jagodnja Gornja- Sv. Stefan, Sv. Georgije
  Miljković- Koljani
  Miljuš-Knin
  Miloš- Vrbnik, Žagrović, Drniš- Sv. Vasilije
  Milošević- Bribir, Đevrske, Vukić- Sv. Nikola
  Milovac- Noskalik- Sv. Arhangel Mihailo
  Milovanović- Benkovac, Knin
  Milović- Skradin, Šibenik, Gračac(dalmatinski)- Sv. Ignjatije Bogonosac
  Mimić- Buković- Sv. Nikola
  Miodrag- Gaćeleze, Dobropoljci, Kanjane- Sv. Ilija, Sv. Arhangel Mihailo(Aranđelovdan),
  Mirčeta- Miočić, Kistanje- Sv. Jovan
  Mirčetić- Biočić, Miočić
  Mirić- Radučić- Sv. Georgije
  Mirilo- Žegar- Sv. Lazar
  Mirković- Polača(kninska), Knin, Kninsko polje- Sv. Dimitrije
  Misina- ?
  Misić- Kosore
  Mišković- Bilajne gornje, Islam Grčki, Bilišane- Sv. Georgije(Đurđevdan)
  Mišljen- Knin, Oton- Sv. NIkola
  Mizdrak- Kolarina, Strmica- Sv. Jovan, Sv. Luka
  Mlinar – Karin, Islam Grčki, Benkovac, Obrovac, Šopot, Smilčić- Sv. Georgije
  Mlinarević- Knin, Kovačić
  Modrinić- Bjelina, Benkovac, Radučić- Sv. Georgije
  Mrdalj – Ervenik, Prović, Morpolača, Smilčić
  Mrđa- Knin
  Mrđen- Drniš, Žagrović- Sv. Stefan
  Mrđić- Plastovo- Sv. Nikola
  Mrkela- Bjelina, Biljane gornje- Sv. Georgije(Đurđevdan)
  Mrkić- Benkovac, Kašić, Islam Grčki
  Mrvić- Zasiok- Sv. Jovan
  Mrzić- Otišić
  Mucalj- Smilčić
  Munjes- Zagrad, Benkovac- Sv. Nikola
  Musulin- Jagodnja gornja
  Mutić- Pavići, Bribir- Sv. Georgije
  Muždalo- Mokro Polje- Sv. Luka

  Odgovori
 • vojislav ananić

  II

  Srpska preztimena poreklom iz Dalmacije ,(na Č,DŽ,Š),

  prezime,mesto porekla,krsna slava,

  Čavlin- Muškovci- Sv. Nikola
  Čeko- Polača(kninska)- Sv. Georgije(Đurđevdan)
  Čelebičanin- Zvjerinac, Kosovo- Sv. Jovan
  Čenić- Uzdolje
  Čeprnja- Zelengrad, Biljane donje, Kašić, Islam Grčki, Trljuge, Ceranje gornje- Sv. Jovan
  Četnik- Cetina, Knin- Sv. Stefan
  Čimbur- Polača(kninska)- Sv. Dimitrije
  Čirjak- Biljane gornje- Sv. Nikola
  Čitlak- Ceranje gornje
  Čoko- Knin
  Čolak – Knin -Sv. Nikola
  Čolaković- Knin
  Čolović- Tepljuh, Orlić, Kistanje- Sv. Georgije(Đurđevdan)
  Čotra- Bjelina, Kistanje, Miranje- Sv. Jovan
  Čubrilo- Ceranje Donje, Benkovac- Sv. Luka
  Čubrilović- Ceranje Donje, Benkovac- Sv. Luka
  Čude- Kruševo, Zaton, Obrovac- Sv. Petar i Pavle
  Džaleta- Baljci -Sv. Nikola
  Džepina- Golubić(kninski)- Sv. Jovan
  Šain- Biočić
  Šaponja- Dobropoljci, Vukšić, Benkovac, Smilčić, Kolarina, Miranje, Ceranje- Sv. Vasilije, Sv. Stefan
  Šarac- Civljane gornje, Vrlika, Kričke, Mirlović- Sv.Nikola, Sv. Jovan
  Šare- Uzdolje
  Šarić- Bribir, Đevrske, Kakanj, Morpolača, Prović, Vukšić, Knin, Zadar, Kistanje, Perušić, Kolarina, Zapužane- Sv. Nikola, Sv. Jovan
  Šašić- Ervenik- Sv. Stefan Dečanski(Mratinja)
  Šeat- Vrbnik- Sv. Nikola
  Šegan- Pađene- Sv. Georgije
  Šekez- Islam Grčki
  Šekuljica- Miranje, Ervenik, Lišane Tinjske- Mratinja
  Šepelj- Drniš
  Šerbo- Šibuljine
  Šestić- Kula Atlagić
  Šeša- Biovičino Selo- Sv. Jovan
  Ševo- Biljane dornje- Sveti Apostol Luka, Sveti Ignjatije Bogonosac
  Šijan- Knin- Sv. Arhangel Mihailo(Aranđelovdan)
  Šimpraga- Radučić, Bribir- Sv. Georgije
  Širko- Plastovo, Strmica- Sv. Georgije
  Škaldić- Polača(kninska)
  Škarić- Vrbnik, Smrdelje- Sv. Nikola
  Škorić- Biljane Donje, Vukšić, Radašinovci, Benkovac, Karin Gornji, Medviđa, Ceranje donje, Morpolača, Smoković, Biovičino Selo- Sv. Arhangel Mihailo(Aranđelovdan), Sv. Ignjatije Bogonosac, Sv. Nikola
  Škopelja- Zemunik Donji, Smoković
  Škrbić- Knin, Cetina, Garjak, Vrlika- Sv. Nikola, Sv. Jovan
  Škundrić- Strmica
  Šljepica- Islam Grčki
  Šljivar- Golubić(kninski)- Sv. Alimpije Prvostolnik
  Šolaja- Oćestovo, Zadar, Pađene- Sv. Georgije
  Šolak- Civljane donje
  Šolić- Kanjani, Tepljuh- Sv. Georgije
  Šorgić- Biovičino Selo, Čista Velika, Dragišići, Morpolača- Sv. Nikola
  Šormaz- Kanjani- Sv. Nikola
  Štrbac- Zapužane, Kistanje, Bribirske Mostine, Raštević, Benkovac.Biljane Donje, Žažvić- Sv. Kozma i Damjan, Sv. Georgije, Sv. Nikola
  Štrbo- ?
  Štulić- Buković- Sv. Nikola
  Šubašić- Bribir- Sv. Nikola
  Šukara- Žegar, Biljane gornje- Sv. Lazar
  Šunjka- Otišić
  Šupeljak- Pađene- Sv. Georgije
  Šuša- Čučevo, Karin Donji, Nunić, Kolašac, Kistanje, Bribir, Bjelina, Ceranje donje, Morpolača, Pristeg- Sv. Stefan
  Šušak- Smilčić, Kašić, Benkovačko Selo, Lišane Tinjske, Dicmo- Sv. Jovan, Sv. Nikola
  Šušić- Bribir
  Šveljo- Bilišani
  Švonja- Žegar, Muškovci

  Izvor: Internet

  Odgovori

Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top