Poreklo prezimena, selo Unač (Plužine, Piva)

17. avgusta 2012.

komentara: 0

Poreklo stanovništva sela Unač, stanje iz 1924. godine

Selo se sastoji iz tri kraja: Donji Unač, Gornji Unač i Ercegova Strana.

Donji Unač se nalazi nad samim gredama Pivinih kanjona u jednoj talasastoj vali, na visini od 1374 m. Kuće su rasturene po stranama te vale bez ikakvoga reda.

Gornji Unač je na valovitim stranama Bobotina Vrha i Jagodina Vrha. Kuće su podignute po dolinama tih vala.

Ercegova Strana (zaselak Gornjeg Unča), nazvana tako po katunima Hercega Stjepana, koji su tu bili, – nalazi se ispod Ploča i Brda, ogranka Jagodina Vrha.

Ovi krajevi nemaju žive vode. Donji Unač pije kišnicu i sniježnicu, a Gornji Unač i Ercegova Strana imaju građene vode. Za stoku grade lokve u planini.

njive i livade su po selu, i oko sela. Katuni su im u planini pod Velikim Vrhom. Staje i zimnji stanovi su u selu i oko sela. Drva za ogrev gone iz Sumarove Gore blizu kuća. Unač ima svoju crkvu.

Na Donjem Unču su:

Krunići (23 k., sv. Nikola) po predanju su iz Izgori u Hercegovini; preselili su se iz Izgori u Banjane, a iz Banjana u Pivu u selo Orah, i tada su se prezivali Pejovići. Jedna Pejovića udovica Kruna preuda se za kneza Balandžu i dovede mu dva sina od prvog muža. Knez Balandža Kruninom sinu Petru prepiše pola, Ercegove Strane. Potomci Krunini prozovu se Krunići. Krunića ima mnogo oko Srebrnice u Bosni.

Na Gornjem Unču su:

Miličići (4 k., sv. Nikola) od Krunića su, a prozvali su se Miličići, po Milici, supruzi praunuka Krunina Milutina (Kruna-Petar-Tomaš-Marko -Milutin i Milica) Krunići (3 k.) od Krunića iz Donjeg Unča.

Ušćumlići (4 k., sv Jovan) su od Adžića iz Lisine, pa po jednom Adžiću, koji je često išao na turski sud – ućumat – prozvali ga Ušćumlija, a njegovo potomstvo: Ušćumlići. Rod su Ušćumlićima Tomčići u selu Crnoj Gori i Božovići na Dobrovsku u Drobnjaku.

Na Ercegovoj Strani su:

Balandžići (7 k.) od Balandžića iz Plužina.

Bjelakovići (4 k., sv. Jovan), starinom su iz Gacka od Slijepčevića; pre jedno sto i nekoliko godina doselio se pod Ercegovu Stranu Bjelak i od njega su ovi Bjelakovići.

IZVOR: Svetozar Tomić, „Piva i Pivljani“, Poseban otisak iz Srpskog etnografskog zbornika knj. LIX Naselja i poreklo stanovništva knj. 3, iz 1946. godine

Komentari (0)

Odgovorite

Trenutno nema komentara. Budite prvi i ostavite komentar.