Порекло презимена, село Трса (Плужине, Пива)

17. августа 2012.

коментара: 0

Порекло презимена села Трса, стање из 1924. године

Село је на таласастој равни са многим тањирастим вртачама и кршевитим, областим главицама. Са свију страна село је опкољено овећим брдима: Љељенак са севера, Борова Страна са северозапада и Урљај на истоку. Село има грађене воде.

Њиве и ливаде су у селу и у пољу. Катуни су им ниже Љељенка и Урљаја. Стаје су заједно са кућама. Куће су растурене по дну брда око поља. Имају доста шуме; дрва за огрев гоне из Милогоре.

У селу су:

Краљачићи (2 к., св. Ђорђије) родом су из Бањана од Вујадиновића, а старином од Скадра. Први становници на Трси били су преци ових Краљачића. Због убиства два Мирковића на Унчу, отселе се у Босну у Главичице, више Бијељине. Било их је свега 12 кућа и свих се 12 отсели, и село оста пусто трсило због чега се и назове Трса. Један потомак ових исељеника Комнен као момченце врати се натраг у Трсу на дедовину и од њега су Краљачићи. Преци су им: Комнен – Стојан – Мићо – Јован – Илија – Мићко (1924 човек од 40 година).

Потомака оних исељених Краљачића има и данас у Главичицама. 1911 године Мушан Краљачић са Трсе био је код тих својих рођака у гостима месец дана. Ови су Краљачићи у Главичицама врло виђени људи; било је досад од њих шест свештеника.

Јокановићи (22 к., 9 у Подгори а 13 на Трси, св. Ђорђије), старином су из Бањана, из села Миљанића. Прадеда Јокан, по њему Јокановићи, рођак Краљачића, дошао на Трсу и купио земљу од отсељених Краљачића. Најпре су на Трси имали катуне а зимовали су у Бањанима.

ИЗВОР: Светозар Томић, „Пива и Пивљани“, Посебан отисак из Српског етнографског зборника књ. LIX Насеља и порекло становништва књ. 3, из 1946. године

Коментари (0)

Одговорите

Тренутно нема коментара. Будите први и оставите коментар.