Порекло презимена, село Брљево (Плужине, Пива)

17. августа 2012.

коментара: 0

Порекло становништва села Брљево, стање из 1912. године

Село је над самим кањоном реке Пиве и потока Суводола, на једној заравни, на земљишту таласастом. По селу нема шуме, али је има око села са свију страна. Изнад села је планина и катун Јаворак, а над планину се наднео Улобић са многим снежним наметима (сметовима).

Село је постало од некадашњег катуна. У селу има извор али је слаб. Њиве и ливаде су у селу око кућа, а стаје су заједно са кућама.

Куће су без икаквога реда по селу растурене.

На Брљеву живе:

Љешевићи (10 к., св. Јован). Љешевићи су родом из Метохије, из некога места између Ђаковице и Призрена. После Косовске битке отселили су се из Метохије у Љешко Поље у Зети, близу Титограда. Из Љешког Поља један се отселио у Кртоле, у Боки Которској и основао село Љешевиће (и данас постоји) код Љуштице; а други оде у Пиву и на месту званом Гусић,где је данас Пивски Манастир, оснује село Гусић. Ту су живели до краја треће четвртине XVI века, док им није земљиште одузето за подизање манастира. Они се онда раселе: једни оду на Гласинац у Босну, где их има и данас под именом Љешевићи и Кандићи, а други се отселе на матуне на Брљеву и ту куће подигну и село оснују. Преци Љешевића: Лука-Шћепан-Војвода Томо Војвода -Жарко-Крсто-Милосав (1924-човек од 40 година).

Аџићи (6 к.) од Аџића из Лисине;

Ћаласани (10 к.) од Ћаласана из Мратиња;

Шимуни (3 к.) од Шимуна из Мратиња;

Кужићи (3 к., св. Јован), старином из Бањана од Пејовића. Веле, неки њихов предак донео болест кугу, поморио свет а он остао жив и по томе прозову га Кужић.

Васовићи (13 к., св. Арханђео), старином из Бањана, из села Петровића; прво су се настанили на Будњу где их има и данас.

ИЗВОР: Светозар Томић, „Пива и Пивљани“, Посебан отисак из Српског етнографског зборника књ. LIX Насеља и порекло становништва књ. 3, из 1946. године

Коментари (0)

Одговорите

Тренутно нема коментара. Будите први и оставите коментар.