Krsne slave Srba u Bosni Reviewed by Momizat on . Portal Poreklo objavljuje sve krsne slave Srba u Bosni, njihovu učestalost, raspored po teritorijama i pojedinim porodicama, a prema knjizi Đorđa Janjatovića "Prezi Portal Poreklo objavljuje sve krsne slave Srba u Bosni, njihovu učestalost, raspored po teritorijama i pojedinim porodicama, a prema knjizi Đorđa Janjatovića "Prezi Rating: 0
You Are Here: Home » Krsne Slave » Krsne slave Srba u Bosni

Krsne slave Srba u Bosni

Portal Poreklo objavljuje sve krsne slave Srba u Bosni, njihovu učestalost, raspored po teritorijama i pojedinim porodicama, a prema knjizi Đorđa Janjatovića „Prezimena Srba u Bosni“. 

Krsna slava

Krsna slava

SV. AVRAMIJE ZATVORNIK (11. novembar) osamdesetih godina 19. veka je na celokupnoj teritoriji Dabrobosanske mitropolije (celokupna Bosna bez Zvorničko – Tuzlanske eparhije na severoistoku) sv. Avramija slavilo 38 porodica. Čak 35 od ovog broja (92%) živelo je u okolini Srebrenice (oblast Osat) i Vlasenice, u istočnoj Bosni. Nesumnjivo je baš to područje matica, iz koje se većina porodica koje slave sv. Avramija širila po Bosni (parohije Cikote, Sasa, Kravica, Karina i Dubravica, Visočka Nahija, okolina Ilijaša, Zvornički kraj, Semberija), po Srbiji (Sokolskoj Nahiji „Azbukovici“, Rađevini, Jadru, Mačvi, Šabačkoj Posavini i Šabačkoj Pocerini, kao i po Valjevskoj Kolubari i Podgorini, Sremu, Banatu, Beogradu, Šumadijskoj Kolubari) i po drugim oblastima.

SV. AGATONIK (4. septembar) je krsna slava malobrojnog roda Subotića na Palama i u Varešu i kod drugih prezimena u Bosni se ne javlja.

SV. AKSENTIJE (27. februar) je krsna slava porodice Šućur u Pofalićima. Prezime Šućur je interesantno jer u svim mestima u kojima se javlja slavi različite krsne slave (Pofalići – Sv. Aksentije, Kozlica – Sv. Arh. Mihail, Sarajevsko Pol>e – Vidovdan, Kola – Sv. Jovan, Glasinac – Sv. Nikola, Čečeva – Sv. Toma i u parohiji Dolac-Zabrđe Sv. Savu).

SV. ALIMPIJE (9. decembar). Ova krsna slava se javlja na dve udaljene teritorije. Od ukupnog broja javljanja 45% se odnosi na Vlasenički i Srebrenički, a 23% na Gradiški i Dubički protoprezviterat.

SV. ANDREJ PRVOZVANI (13. decembar) je krsna slava samo tri porodice: Litrenjaković u Sarajevu, Gojković u Gradiškoj i Tomić u Dobrunju. U svim slučajevima verovatno se radi o promeni slave i uzimanju nove u znak zahvalnosti svetitelju za ukazanu pomoć.

SV. ARHIĐ. STEFAN (9. januar) se kao slava sreće u svih 26 protoprezviterata i sa 1578 javljanja je po rangu četvrta od svih porodičnih slava.

SV. ARH. GAVRILO (26. jul) je slava koja se javlja samo u dve parohije: Sokolovo (porodice Gljivar, Jagodić i Sekulić) i Stekerovci (porodica Kaurin).

SV. ARH. MIHAIL (21. novembar) je vrlo česta slava, javlja se u svih 26 protoprezviterata i peta je po rangu od svih porodičnih slava.

SV. ATANASIJE (31. januar) se kao slava javlja u dve parohije: Sarajevo (Petrovići, Stevkovići) i Banjaluka (Stefanovići).

SV. JOAKIM I ANA (22. septembar) se kao slava javlja u istočnoj (55%) i srednjoj Bosni (45%), a u ostalim delovima nije zabeležena.

BLAGOVESTI (7. april) su slava tri roda: Dostanić u Štrbcima, Gaćanovića u Pribiniću i Kovačevića u Šarincima i Kokorima.

BOGOJAVLJENJE (19. januar) slavi 6 rodova u Gradini kod Banjaluke, jedan u Piskavici, tri u Travniku i četiri u Stroicama.

VAVEDENIJE (4. decembar) slave samo dva roda: Dimitrijevići u Banjaluci i Dimići u Varcar-Vakufu.

SV. VARVARU (17. decembar) slavi jedan rod u Banjaluci, tri u parohiji Dolac-Zabrđe kod Travnika i šest rodova u Vrbljanima u Gerzovačkom protoprezviteratu.

SV. VARTOLOMEJ (24. jun) je slava karakteristična samo za Krajinu i nema je u drugim delovima Bosne. To je osnovna slava dva vrlo brojna roda Kecmana u 16 parohija i Tubina rasprostranjenih u 15 parohija i nešto manjeg roda Prošića (7 parohija). Od ukupno 74 javljanja ova tri roda čine 51%, rodovi Selak, Dragić, Bjelajac, Jošić, Mijatović i Nikić čine 22%, a preostalih 27% su pojedinačni slučajevi kod nekih drugih prezimena.

SV. VASILIJE (14. januar) se kao slava javlja u 25 od 26 protoprezviterata, po broju javljanja rangirana je na deseto mesto. Od ukupno 340 beleženja najveći deo je u severozapadnoj Bosni i Krajini (85%), u srednjoj 14% a u istočnoj Bosni samo 1%.

VELIKA GOSPOJINA (28. avgust) je slava roda Jankovića u Banjaluci, Bihaću, Ključu, Ljubiji i parohiji Novi-varošica. U ostalim slučajevimaradi se o promeni slave kod pojedinih rodova.

VIDOVDAN (28. jun) je slava jednog roda u Krajini: Šikanja u parohijama Jošavka i Dragovići, Šikana-ić u Orašju i Šarincima, Šikonja u parohiji Nožička i tri prezimena u Sarajevu (Ješić, Đukić, Šućur).

SV. GRIGORIJE (7. februar) je slava koja se prostire jedino u srednjoj Bosni: Stroice 4, Vagan 17, Bugojno 5, Oborci 4, Volari 3, Ljuvša 4, Travnik 10 prezimena… Karakteristično je da se Sv. Grigorije proslavlja kod više prezimena u navedenim parohijama ali je samo za rod Šatara (Bugojno, Oborci, Stroice) osnovna slava. Izgleda da su ovde pojedina sela u znak zahvalnosti za pomoć u nesreći uzimala za slavu ovog sveca.

SV. DIMITRIJE (8. novembar) se kao krsna slava javlja u Krajini i srednjoj Bosni, dok su u istočnoj Bosni zabeležena samo tri slučaja.

SV. GEORGIJE (ĐURĐEVDAN) (6. maj) je najčešća, prva po rangu od svih slava u Bosni sa 5349 javljanja u svih 26 protoprezviterata.

ĐURĐIC (zimski Sv. Georgije) (16. novembar) se kao slava sreće u 18 protoprezviterata i sa 204 beleženja po rangu je devetnaesta od svih porrdičnih slava Za ovu slavu je inače karakteristično da se u najvećem broju slučajeva radi o promeni slave. Porodice koje s proleća, o Đurđevdanu, zbog siromaštva nisu mogle da ugoste rođake i prijatelje pomerale su slavljenje na zimskog Sv. Georgija (Sv. Đurđic), kada je već ubrana letina i pripremljena zimnica.

ZAČEĆE SV. JOVANA KRSTITELJA (6. oktobar) slave samo Dragići u Sarajevu.

IVANJDAN (rođenje Sv. Jovana Krstitelja) (7. jul) se proslavlja u Maglajskom protoprezviteratu (Boljanić 22, Porječina 7 slučajeva), a zabeležen je i jedan slučaj u Dobrunju (Višegradski protoprezviterat).

SV. IGNJATIJE (2. januar) je krsna slava koja se sreće u 20 protoprezviterata i sa 331 javljanjem po rangu je jedanaesta.

SV. ILIJA (2. avgust) je kao slava beležena 222 puta i po rangu je osamnaesta. Od ukupnog broja slučajeva 70% je u severozapadnoj, 30% u srednjoj Bosni, a u istočnom delu je zabeleženo samo jedno javljanje.

SV. JEVTIMIJA (2. februar) slavi rod Misaljevića u Bugojnu.

SV. JELISIJA (27. jun) slavi, verovatno iz zahvalnosti, jedan ogranak roda Damjanovića u Sarajevu.

SV. JEREMIJA (14. maj) kao slava je zabeležen u dva slučaja u Višegradskom, 6 u Sarajevskom i u jednom slučaju u Srebreničkom protoprezviteratu. Ne sreće se u severnoj Bosni i Krajini.

SV. JOVAN KRSTITELJ (20. januar) se kao slava javlja u 26 protoprezviterata i sa 4078 javljanja treća je po rangu porodična slava.

SV. JOVAN BOGOSLOV (21. maj) je slava ogranka roda Avramovića u Sanskom Mostu i roda Davidovića u Kozarcu.

SV. JOVAN ZLATOUST (26. novembar) je slava koja se javlja jedino u Krajini, a zabeležena je 31 put. To je slava roda Bosančić u parrhijama Vedovica, Gradiška i Laminačka, Grmuša, Dubovik, Ratkovo, Rebrovac, Rujnica i Stapari. U ostalim slučajevima manji ogranci većih rodova proslavljaju ovog sveca (Ilić, Katić, Ostojić, Smiljanić, Marković…) a verovatno je posredi promena slave.

SV. JOVANA LESTVIČNIKA (12. april) slavi samo deo roda Vrhovac u parohiji Gradiška i Laminačka.

SV. JOVAN MILOSGIVI (25. novembar) se kao slava javlja samo u zapadnoj Bosni u svega 6 slučajeva (prezimena Janković, Kljevac, Bosančić, Vrsajković, Vujanović i Adamović), a verovatno je kod svih došlo do promene slave.

SV. KIRIL I METODIJE (24. maj) se kao slava takođe javlja samo u zapadnoj Bosni. To je slava roda Zvonar u parohijama Banjaluka, Kola, Kukulje i Piskavica i roda Račić u parohijama Gradiška i Laminačka, Rekavice i Junuzovci. Ostali slučajevi se odnose na pojedine porodice većih rodova.

SV. KLIMENTA (8. decembar) slave pojedine porodice: U Banjaluci Vukići; u Sarajevu Kebelje, Trebe, Tošići, Đurovići i Stefanovići; u Donjem Vakufu Vukovići- u Strmnici Ere; u Novom Vasići, Tomići i Rakići; i u Kulen-Vakufu i Smoljani Majstorovići.

SV. KONSTANTINA VELIKOG (3. jun) slavi samo jedan ogranak Dušanića u Pribiniću kod Tešnja, a koji je ranije slavio Đurđevdan.

SV. KRALJ DEČANSKI (24. novembar) se od ukupnog broja javljanja slavi u Krajini 42%, u srednjoj Bosni 16% i u istočnoj Bosni 42%. Od ukupnog broja javljanja na Srebrenički protoprezviterat se odnosi 34% po čemu se on izdvaja.

KRSTOVDAN (27. septembar) se kao slava javlja u 27 slučajeva, a od toga je 25 u Maglajskom protoprezviteratu (Maglaj 11, Boljanić 7, Hrge 6 i Brusnica 1). Zašto se na tom području proslavlja ova retka slava, nisam uspeo utvrditi.

SV. KUZMAN I DAMJAN (14. novembar) se od ukupnog broja javljanja slavi u Krajini 56%, u srednjoj Bosni 40%, a u istočnoj Bosni se veoma retko sreće.

LAZAREVA SUBOTA (subota pre Velike subote i Vaskrsa) se javlja u 24 od 26 protoprezviterata ukupno 429 puta i po rangu je osma od svih porodičnih slava u Bosni. Sreće se po celoj teritoriji Bosne, a jedino se izdvaja Srebrenički protoprezviterat sa 85 beleženja (20%) u parohijama Kravica (28), Sasa (4), Srebrenica (8), ŽljebaC (5), Seona (4), Pribojević (10 javljanja)…

SV. LUKA (31. oktobar) je slava zabeležena u svih 26 protoprezviterata ukupno 546 puta i po rangu je šesta od svih porodičnih slava. Po većoj rasprostranjenosti ove slave izdvajaju se Sarajevski (90 slučajeva – 16%) i Vlasenički protoprezviterat (55 – 10%).

SV. LUP (5. septembar) se slavi samo u prnjavorskom protoprezviteratu gde je zabeležen svega 10 puta u parohijama Nožička, Prnjavor i Smrtić, Viočani i Kaoci.

MALA GOSPOJINA (21. septembar) je retka slava (ukupno 43 slučaja), karakteristična za srednju Bosnu (34 slučaja), a posebno za Maglajski protoprezviterat (28 slučajeva) sa koncentracijom u parohijama: Brusnica (15), Hrge (4) i Porječina (7).

SV. MARKO EVANĐELIST (8. maj) je slava koja se najviše rasprostire u Krajini (83%), a veoma retko u srednjoj i istočnoj Bosni. To je porodična slava za rodove: Perduv, Šipka, Desančić, Travar, Đerman, Ljuboja, Vodogaz, Rešetar…

SV. MATEJ EVANĐELIST (29. novembar) je retka slava sa ukupno 20 javljanja. To je porodična slava rodova: Draganić (parohije Pale i Pazarić), Graovac (Boškovići i Dragovići), Mavić (Brekinja i Dubica), Bilčar-Bilčarević (Krupa i Novi-varošica), a javlja se i kod manjih ogranaka većih rodova.

SV. MINA, VIKTOR I VIKENTIJE (24. novembar) je također veoma retka slava zabeležena u Krajini, u parohijama Banjalučkog protoprezviterata: Rebrovac (prezimena Mihalović, Karapan, Kučuković), Popovac (Lujić, Pezerović, Bibić, Pucar, Komjenović, Đurašinović), Javorani i Krmine (prezime Brus) i Rekavice (Marinković). Izvan Banjalučkog protoprezviterata ova slava je zabeležena u Sarajevu (Kalfići), Šarincima (Savići) i u Oštroj Luci (Milišići).

MIHOLJDAN (12. oktobar) se proslavlja u 25 od 26 protoprezviterata, odnosno rasprostire se po celoj Bosni, s tim što se češće sreće u Krajini. Posebno se izdvajaju Ključki i Srebrenički protoprezviterat sa po 15% od ukupnih javljanja.

SV. PANTELIJA (19. decembar) je slava kod koje se čak 81% od ukupnih javljanja odnosi na Krajinu. U rkviru Krajine, na području sjeverno od linije Prijedrr-Banjaluka, zabeleženo je 57% od ukupnog broja javljanja. Sreće se i u srednjoj, dok je u istočnoj Bosni vrlo retka.

SV. PETKA (27. oktobar) se u Bosni javlja svega u 20 slučajeva, dok je u Srbiji, pogotovo u Južnom delu, vrlo česta slava. Slave je u istočnoj Bosni Spasojevići (Srebrenica, Vlasenica), u srednjoj Bosni Miloševići (Pazarić, Pofalići, Osijek-Blažuj) i u Krajini Dimići (Dubica, Prijedor).

SV. PETAR I PAVLE (Petrovdan) (12. jul) je slava koja se značajnije rasprostire po Krajini (56%) i srednoj Bosni (33%), a mnogo manje po istočnoj Bosni. U srednjoj Bosni izdvaja se Maglajski protoprezviterat sa 13% od ukupnog broja javljanja.

POKROV PRESV. BOGORODICE (14. oktobar) proslavlja samo ogranak roda Soldata u parohiji Medna Dolnja.

SV. PROKOPIJA (21. jul) slave samo Ružići u Krminama.

SABOR SV. 12 APOSTOLA (13. jul) slave samo Miljanovići u parohijama Mašići i Romanovci.

SV. SAVA SRPSKI (27. januar) je slava sa područjima rasprostiranja u istočnoj (43%) i srednjoj (43%) Bosni, a u Krajini je veoma retka. Na Sarajevski i Vlasenički protoprezviterat odnosi se 54% od ukupnog broja javljanja. To je slava karakteristična za neka područja, a ne za prezimena. Osnovna slava je samo za rodove Varagaić i Rašević, a u ostalim brojnim slučajevima se radi o pojedinim ogravdima većih rodova koji naseljavaju navedena područja.

SV. SAVU OSVEŠTENOG (18. decembar) proslavlja samo jedan ogranak Simića u Travniku, a koji su ranije slavili Sv. Nikolu.

SV. SIMEON BOGOPRIMAC (16. februar). Zaovu krsnu slavu karakteristična je izuzetno velika koncentracija u srednjoj Bosni uz širenje prema Derventi. Od ukupnog broja javljanja čak 87% je locirano uz levu obalu reke Bosne od Travnika pa na sever do Dervente i uz njenu desnu pritoku Spreču. U Travničkom protoprezviteratu (Zenica, Travnik, Imjani, Korićani) zabeleženo je 19% od ukupnog javljanja; u Maglajskom (Maglaj, Vozuća), koji obuhvata i dolinu Spreče (Stupari, Sočkovac, Porječina), 17%; u Tešanjskom (Tešanj, Radnja Dolnja, Jelanska, Ugodnović) 29% i u Derventskom protoprezviteratu (Derventa, Majevac, Sočanica, Dugo Polje) 22% od ukupnog broja javljanja. Koji je razlog ovoj velikoj koncentraciji krsne slave Sv. Simeon Bogoprimac na jasno određenoj teritoriji, nisam uspeo utvrditi. Možda je tome razlog zajednički prethodni zavičaj stanovništva ovog kraja, a možda je na ovom području, iz danas nepoznatih razloga, Srpska pravoslavna crkva preko hramovnih i porodičnih slava podsticala proslavljanje ovog sveca.

SV. SIMEONA STOLPNIKA (14. septembar) slave Grubari u Stroicama (Gerzovački protopr.) a koji su se ranije prezivali Grubor i slavili Đurđevdan.

SV. SOFONIJA PROROKA (16. decembar) slave Kojići u Vrbljanima u Gerzovačkom protoprezviteratu.

SV. SPIRIDONA (25. decembar) slavi ogranak Rajkovića u Sarajevu.

SRĐEVDAN (20. oktobar) je slava koja se rasprostire u 21 protoprezviteratu, odnosno po celoj Bosni. Severno od linije Prijedor – Banjaluka – Derventa zabeleženo je 38% od ukupnog broja javljanja. Značajnije koncentracije su u Vlaseničkom, Tešanjskom, Derventskom, Dubičkom, Prijedorskom i Krupskom protoprezviteratu.

SV. TEODOR STUDIT (24. novembar) je slava roda Janoš u parohijama Agići, Dvorište i Ruiška. Slave je i mali ogranci rodova Došlić, Švraka, Kovačević i Tomić.

SV. TOMA APOSTOL (19. oktobar) se kao slava najviše rasprostire severno od linije Prijedor – Banjaluka – Prnjavor (51% od ukupnog broja javljanja). Ne rasprostire se u Derventskom protoprezviteratu, u srednjoj Bosni je značajnije prisutna u Sarajevskom protoprezviteratu, dok je u istočnoj Bosni vrlo retka.

SV. TRI JERARHA (12. februar) slave prezime Bašić u Banjaluci i Milići u Travniku.

SV. TRIFUN (14. februar) se kao slava najviše rasprostire severno od linije Prijedor – Banjaluka – Prnjavor – Derventa (48% od ukupnog broja javljanja), u srednjoj Bosni u Tešanjskom protoprezviteratu (13%), a vrlo je retka u istočnoj Bosni.

SV. TROJICU (50 dana posle Vaskrsa) slave Petrušići (Banjaluka), Jovanovići (Sarajevo), Kolovići (Vareš) i Puše (Vareš).

USEKOVANJE SV. JOVANA KRSTITELJA (11. septembar) zabeleženo je u Visočkom (6 beleženja) i Višegradskom protoprezviteratu (1). Slavi ga rod Masalje-Masalović i ogranci rodova Manojlović, Miljković i Joksimović.

SV. FILIPA (27. novembar) slave Sredanovići u parohiji Gacšca i Bijakovac i Nikači, Đojanovići i Pilipovići u Kulenvakufskoj parohiji.

SV. HARALAMPIJA (23. februar) slave samo Bašići u Donjoj Pecki verovatno iz zahvalnosti za pomoć u nesreći.

CVETI (nedelja pre Vaskrsa) su zabeležene samo u Sarajevskom i Vlaseničkom protoprezviteratu. Slave ih u Sarajevu Mićići, Ostojići, Živkovići i Bakalići; u Golićima Simatovići i na Palama rod Karavdića.

ČASNE VERIGE (29. januar) se rasprostiru po srednjoj Bosni i Krajini, a u istočnoj Bosni su zabeležena samo četiri slučaja. Od ukupnog broja javljanja 42% je u četiri krajiška protoprezviterata (Banjalučkom, Prnjavorskom, Dubičkom i Gradiškom), a 35% u tri srednjebosanska (Tešašžom, Travničkom i Varcarvakufskom).

Veoma retke slave: Sv. Atatonik, Sv. Aksentije, Sv. Andrej, Sv. Arh. Gavrilo, Sv. Atanasije, Blagovesti, Bogojavljenje, Vavedenije, Sv. Varvara, Vel. Gospojina, Vidovdan, Začeće Sv. Jovana, Sv. Jevtimije, Sv. Jelisije, Sv. Jeremija, Sv. Jovan Bogoslov, Sv. Jovan Zlatoust, Sv. Jovan Lestvičnik, Sv. Jovan Milostivi, Sv. Kiril, Sv. Kliment, Sv. Konstantin, Sv. Lup, Sv. Matej, Pokrov presv. Bogorodice, Sv. Prokopije, Sabor Sv. 12 apostola, Sv. Sava Osvešteni, Sv. Simeon Stolpnik, Sv. Sofronije, Sv. Spiridon, Sv. Teodor Studit, Sv. Tri jerarha, Sv. Trojica, Usekovanje Sv. Jovana, Sv. Filip, Sv. Haralampije i Cveti su nastale tako što su pojedinac ili porodica promenili svoju prvobitnu slavu i uzeli novu iz zahvalnosti svecu za učinjenu pomoć u nesreći ili otklanjanju moguće nesreće. Nova slava je nasledstvom prenošena na potomke, a u nekim slučajevima je, preko bračnih veza po ženskoj liniji, preneta na ogranke drugih rodova.

Nešto češće krsne slave: Sv. Avramije, Sv. Joakim i Ana, Sv. Grigorije, Sv. Dimitrije, Ivanjdan, Krstovdan, Mala Gospojina, Sv. Mina, Viktor i Vikentije, Sv. Petka karakteristične su samo za neka manja područja u Bosni. Razlog za ovakav teritorijalni raspored navedenih slava nije se mogao utvrditi. Od navedenih devet slava tri su karakteristične samo za istočnu Bosnu (Sv. Avramije, Sv. Joakim i Ana i Sv. Petka), jedna za celu srednju Bosnu (Sv. Grigorije), tri za relativno mali prostor u srednjoj Bosni – Maglajski protoprezviterat (Ivanjdan, Krstovdan i Mala Gospojina), jedna za Banjalučki protoprezviterat (Sv. Mina, Viktor i Vikentije) i jedna za šire područje srednje Bosne i Krajine (Sv. Dimitrije).

Osam slava koje se češće javljaju ili su vezane za veći broj rodova (Sv. Vartolomej) ili su rasprostranjene na nekoj široj teritoriji (Sv. Alimpije, Sv. Vasilije, Sv. Simeon Bogoprimac, Sv. Marko, Sv. Pantelija, Sv. Sava i Časne verige).

Ostale česte ili veoma rasprostranjene slave (Sv. Arhiđ. Stefan, Sv. Arh. Mihail, Đurđevdan i Đurđic, Sv. Ignjatija, Sv. Ilija, Sv. Jovan, Sv. Kralj Dečanski, Sv. Kuzman i Damjan, Lazareva subota, Sv. Luka, Miholjdan, Sv. Nikola, Srđevdan, Sv. Toma i Sv. Trifun) beležene su po celoj Bosni.

IZVOR: Đorđe Janjatović, Prezimena Srba u Bosni (str. 13-17). Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić


Komentari (38)

 • Milenko

  Sv. Agatonik 04. septembar još slavi jedna loza u okolini Ugljevika R.S.
  Pa bi stoga zamolio da uredništvo sajta kontaktira crkvu sigurno bi nam saopštili mnogo interesantnih detalja.
  Crkva u ovakvim temama uvek izađe u susret ako je u njenoj moći, s obzirom da je uvek stradala sa narodom pa tako i gubila mnogo pisanog materijala.

  Odgovori
 • branko

  Koje porodice u Bosni, Srbiji i Crnoj Gori slave sv. Trifuna?

  Odgovori
 • Lastavica

  Ako ste u mogucnosti napisati nesto o prezimenu Lastavica.Slave lazarevu subotu i nastanjeni su u Kosinju Lika .Unaprijed zahvaljujem.

  Odgovori
 • Aleksandar

  urednistvo ne bi napravilo gresku da je radilo na osnovu crkvenog kalendara pa tako ne bi ispustilo srpsku slavu ujedno i moju slavu Miholjdan 12.0ktobar

  Odgovori
 • Stojanović

  Krstovdan (27 septembar) slave i Stojanovići iz sela Čović Polje- opština Donji Žabar (do 1991 opština Orašje) u Posavini, Republika Srpska.

  Odgovori
 • Porobić

  Bio bi vam beskrajno zahvalan ako bi napisali nešto o porijeklu porodice Porobić, slave SV. JOVANA KRSTITELJA (20. januar). Unaprijed hvala!

  Odgovori
 • Davor Puresevic

  Molim za vise informacija i poreklu porodice PURESEVIC.Macva-Bogatic.Salas Crnobarski.Slava sv.Nikola.
  unapred zahvalan
  Davor Puresevic

  Odgovori
 • Sarko

  Davore vasi Purusevici iz Salasa Crnobarskog poticu od trojica brace doseljeni iz Bosne posle 1829 godine.

  Odgovori
 • Sarko

  (Puresevici), a ne Purusevici.

  Odgovori
 • nenad

  Mozete li nesto napisati o prezimenu Nikolic, inace starosedeoci u mestu Stepojevac, slave krsnu slavu Sveti Aleksandar Nevski.

  Odgovori
 • gordana

  Sveti Agatonik, koji se slavi 4 septembra, je slava porodice Jovanovića iz sela Tutnjevac Opština Ugljevik, čijih potomaka ima i u Somboru

  Odgovori
 • Stajic

  Stajici poreklom iz okolinie Bileca slave sv SIMEONA BOGOPRIMCA 16 februara.

  Odgovori
 • Ana

  “ SV. PANTELIJA (19. decembar)“ koliko znam slavi se 09.08 po novom ili po starom 27.07 !

  Slave je Jakovljevići, Takovo-Ub, …

  Odgovori
 • Čedomir Mrkaljević

  Pravoslavni rod Mrkaljević iz Vozuće slava Sv.Dimitrije- Mitrovdan 8.11.
  Posle 200 godina raseljeni .

  Odgovori
 • Predrag

  SV. ALIMPIJE STOLPNIK, opština Srebrenica parohija Skelani (Crvica)…Markovići, Matići, Glišići, Ivanovići.

  Odgovori
 • boro

  U Bosni slave Sv. Trifuna sledeće porodice za koje ja znam : Divčić ; Krsmanović ; Motika; Podinić; Joksimović – Sarajevsko romanijska regija.
  Navodno ove porodice su iz jednog plemena iz Drobnjaka, ako neko ima saznanja o tome, molio bih da to objavi.
  Pozdrav, Boro.

  Odgovori
  • Milorad Bogdanović

   U ŠEMATIZMU dabrobosanskom za 1882 godinu, Sv.Trifun (14. oktobar)slavi se u 107 parohija gdje slavi 252 porodice, i u rangu slava nalazi se na 16 mjestu toga vremena u ovoj mitropoliji.
   Sveti Trifun ima najviše slavljenika (oko 48%) na liniji Prijedor-Banjaluka-Prnjavor -Derventa; u srednjoj Bosni područje o Teslića i Tešnja (13%). Najmanje slavljenika u istočnoj Bosni.
   -Krsman (tako piše) slavi u parohiji Sarajevo grad, kao i Lučindan
   -Podinići u parohiji Glasinac i nigdje se više to prezime ne spominje
   -Joksimovići u parohiji Ilijaš, koji slave još pet različiti slava
   -Motika u parohiji Rakova Noga kod Sarajeva, i više nigdje. Kod BL ima mjesto Motike koje je tada pripadalo parohiji Bistrica gdje Tripunjdan slave prezimena Krišković i Gajić.
   -Divčići u parohiji Mokro, Sarajevo grad i Sarajevsko polje slave samo Tripunjdan i više se nigdje ne spominju u ovome Šematizmu i knjizi Đorđa Janjatović, PREZIMENA SRBA U BOSNI, Sombor 1993., oje su ovdje dostupne svima kojih to zanima.

   P.S. Slavu svoju Srbi ćirilicom pišu, iz poštovanja radi.

   Odgovori
 • tanja

  Todorici iz okoline Dervente slave SV. TRIFUNA

  Odgovori
 • Aleksandar Gojković

  Pozdrav SVIMA!!
  Da li ima neko od Gojkovića da slavi Časne Verige?

  Odgovori
 • Dragan

  Svetog Agatonika slave jos i porodice Jovanovic i Petrovici poreklom iz Tutnjevca, opstina Ugljevik. Takodje, osim Subotica na Palama, Sv.Agatonika slave i Subotici iz Breze.

  Odgovori
 • Danka

  Pozdrav svima

  Ja bih dodala jos prezimena kojih nema na spisku:

  Andrijin, Juzna Backa; ne znam krsnu slavu
  Sreckov, slave Sv. Iliju, 150 g. su u okolini Backe Palanke ..
  Bizumici u Sremu, od Carnojevica, poreklom iz Crne Gore,slave Sv. Nikolu. Najpoznatiji Nikola Bizumic, izumeo masinicu za sisanje.
  Subotici u Sremu, od Carnojevica iz Like, slave Djurdjic.
  Kreca, kao skraceno od Krecanovic, iz Zadra i okoline. Slave sv. Nikolu.

  Odgovori
 • Željka

  Što se tiče krsne slave Sv. Vartolomej, u knjizi Radmile Kajmaković o Semberiji pominju se u Dvorovima porodice Lukić i Majstorović. Obje porodice slave Sv. Vartolomeja, a nastale su od dva brata Luke i majstora čije je ime ostalo nepoznato – Lukić i Majstorović i znaju da su rod.

  Odgovori
 • Željka

  Oprostite,24. jun je Sv. Vartolomej i Varnava, a Sv. Vartolomej (prenos moštiju) slavi se 7. septembra.

  Odgovori
 • Saša Todorović

  Moji su sa Kozare, selo Gornja Jurkovica, opština Gradiška. Pokojni deda Ostoja prodaje imanje i seli se u selo Šajkaš, u Vojvodinu. Kao dete iz porodice vojnog lica dolazim u Knjaževac, u istočnu Srbiju 1977. godine i jedini sam u varoši ko slavi, kao krsnu slavu, Časne verige Sv. apostola Petra. Mislim da sam jedini i u Timočkoj krajini. Da li neko u Srbiji slavi Verige? Hvala.

  Odgovori
 • Metuzalem

  Da li neko zna jos koje prezime koji slave Sabor Arhangela Gavrila 8-og aprila ?

  Odgovori
 • sandra

  Sv.Lupa slavi i mnogo porodica u Posavini,u Obudovcu tacnije,Sv.Lupa slave porodice Josic iz Obudovca.

  Odgovori
 • Miroslav

  Sv. Agatonika slavi i porodica Todorovic iz Sremske Mitrovice, a poreklom su iz Bogutovog sela, opstina Ugljevik.

  Odgovori
 • Slavisa

  Pronasao sam u dokumentu iz 1910 god da se moja familija Kuzmanovic u drugoj polovini 18. veka doselila iz Birca (ali nisam siguran gde je to) u Loznicki kraj u Podrinju, Ne znam odakle su dosli i gde je to mesto i da li tamo ima jos Kuzmanovica. Slavimo Djurdjevdan. Molim ako neko ima neku informaciju, Hvala!

  Odgovori
 • Lazar Vasiljevic

  Svi Vasiljevici iz Bukovca kraj Brckog slave Ivanjdan (7.7.)

  Odgovori

Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top