Poreklo prezimena, selo Ostra (Čačak) Reviewed by Momizat on . Selo Ostra, grad Čačak. Ljubićka sela je proučavao Radomir M. Ilić 1898. i 1899. godine. Položaj. - Selo je rastureno po tri kose, koje se od Ostrice odvajaju. K Selo Ostra, grad Čačak. Ljubićka sela je proučavao Radomir M. Ilić 1898. i 1899. godine. Položaj. - Selo je rastureno po tri kose, koje se od Ostrice odvajaju. K Rating: 0
You Are Here: Home » Autori » Aleksandar Aksić Šarko » Poreklo prezimena, selo Ostra (Čačak)

Poreklo prezimena, selo Ostra (Čačak)

Selo Ostra, grad Čačak. Ljubićka sela je proučavao Radomir M. Ilić 1898. i 1899. godine.

Položaj. – Selo je rastureno po tri kose, koje se od Ostrice odvajaju. Kose su ispredvajane dubokim jarugama, kojima teku potoci. Oni kućama nikad ne čine štete, jer su jaruge duboke i potoci se, ni kad nabujaju ne mogu izliti.

U selu se pije izvorska i bunarska voda. Izvori su: Kuzmanski Izvor, Kukoljina, Studeni Izvor, Poklopiti Izvor i Grozničava Voda (ovaj izvor smatraju u selu kao lekovit od groznice i dolaze k njemu iz cele okoline).

Zemlje i šume. – Seljacima nije sva zemlja za obrađivanje oko kuća, već im je glavni deo njiva u Moravi i te njive oni zovu u adi. Ada je od sela daleko 1 1/2 sahat.

Selo ima zajedničkih utrina i šuma u Bukoviku i Ješevcu. Šume su od sela udaljene 1 sahat.

Tip. – Ostra je razbijenog tipa. Kuće su bez reda rasturene po krajevima. I ovde nemamo čistu podelu na krajeve, već na velike džemate.

Selo je podeljeno u ovih sedam krajeva: Stojanovića Kraj, Belića Kraj, Grabac, Dobrinje, Solinac, Parlog i Ravni Gaj.

Ostrovska reka deli Dobrinje od Grabca. Čelovića Potok deli Grabac od Solinca. Kusaja deli Parlog od Solinca. A Ravni Gaj se nastavlja na Solinac.

U Stojanovića Kraju su: Stojanovići (15 k.).

U Dobrinju: Vučićevići, Talovići, Glišići, Krivačići, Negovanovići i Ignjovići.

U Belića Kraju: Belići, Vuksanovići, Nikolići, Kuzmanovići, Perovići i Mijuškovići.

U Grabcu: Dukovići, Đokovići, Stojkovići i Kostići.

U Solincu: Radmilci, Tresači, Novakovići, Srnići i Uroševići.

U Parlogu: Anđelići (50 k.), Mijuškovići, Todorovići i Petrovići.

U Ravnom Gaju: Racići, Ratkovići i Mijailovići.

Trla. – Samo imućniji imaju trla. Sva se sela nalaze u mestu zvanom Staro Selo. Ovo je mesto udaljeno 1/2 časa. Stoku na trlima drže s jeseni i zimi.

Ime. – Selo je dobilo ime po brdu Ostri, koje se odmah iznad sela nalazi. Brdo je kupastog oblika, a pri vrhu zašiljasto.

Starine. – Južno od sela nalazi se jedno mesto, koje zovu Staro Selo. Tu je ranije bila Ostra. Više sela na brdu Sokolici nalazi se razvalina od nekoga grada. Narod o ovome gradu ne zna ništa da priča.

Postanak sela. Poreklo seljaka. – Po pričanju starijih ljudi Ostra je staro selo. Ovo se može potkrepiti i time, što je i ona zabeležena na austrijskoj karti iz 1718. godine kao selo (Ostro). Po popisu iz 1822. god. ona je imala 51 kuću. Danas pak broji na 200 kuća. – Po pričanju seljaka, današnje selo prvo je bilo južnije na mestu, koje se danas zove Staro Selo. Kako je ono bilo blizu puta, to su Turci često u selo dolazili i činili zulume, te se odatle isele dublje u planinu, na današnje mesto.

Najstarije porodice u selu su:

Kuzmanovići, slave Sv. Đurđa.

Anđelići (Srnići), slave Sv. Jovana. Ovo je vrlo velika porodica. Ima ih preko 50 kuća sa raznim prezimenima.

Stojanovići, slave Sv. Jevstatija.

Čolovići, slave Sv. Alimpija; i

Talovići, slave Sv. Nikolu.

Sve su ove porodice starinci. Bile su i u Starom Selu.

Docniji su doseljenici:

Glišići su došli od Sjenice, slave Sv. Nikolu.

Krivače su se doselili iz Krive Rijeke (okr. užički), slave Petrov-dan.

Negovanovići su se doselili sa Javora, slave Sv. Đurđa.

Perovići su iz Bosne, slave Petrov-dan.

Racići su se doselili iz Kušića (kod Ivanjice), slave Sv. Nikolu.

Mijailovići su se doselili iz Gruže, slave Sv. Jovana.

Uroševićima je došao otac kao pripuz iz Svračkovca (srez takovski), slave Đurđev-dan.

Kostići su od Užica, slave Sv. Nikolu.

Vučićevići su se doselili od nekud iz Austrije, slave Sv. Nikolu.

Pavlovići, slave Lazarevu Subotu, doselili su se od Rudnika.

Dukovići (Todorovići) ne znaju odakle su se doselili, slave Sv. Aranđela.

Zanimanje. – I u Ostri kao i u Gornjoj Trepči ima dosta seljaka, koji se bave kamenarstvom.

IZVOR: Priredio Aleksandar Aksić Šarko

______________

DODATAK: Tevter čibučki za nahiju rudničku od 10. marta 1823. godine (priredio Radoš Ž. Madžarević) „Izvornik“, građa Međuopštinskog istorijskog arhiva, 4, Čačak, 1987. godine.

Selo Ostra:

1. Nikola Glišić

2. Miailo Belić

3. Mlađen Zečović

4. Jovan Ratković

5. Gavrilo Sernić

6. Mlađen Stojanović

7. Ićivoje Stojanović

8. Rako Spasoević

9. Miailo Tresač

10. Obren Nikolić

11. Miladin Šuta

12. Milovan Perović

13. Jovan Elić

14. Miuško Sernić

15. Jovan Vilipović

16. Andrija Ljubičić

17. Petar Talović

18. Mlađen Kovač

19. Nikola Gmiović

20. Radoe Kuzmanović

21. Vujadin Krivača

22. Ivan Radmilović

23. Ilija Bielić

24. Arsenie Bielić

25. Đorđie Krivača

26. Marko Bielić

27. Petar Bielić

28. Nikola Bielić

29. Lazo Maksimović

30. Evto Udovičić

31. Stevan Derdar[*]

32. Kosta Vučićević

33. Marko Tresač

34. Proko Eković

35. Miailo Stojković

36. Evto Derdar

37. Veličko Šuta

38. Sreten Jovanović

39. Nedelko Stojković

40. Nikola Todorović

41. Nenad Stojković

42. Radivoe Raičević

43. Vuksan Simeunović

44. Milinko Stojković

45. Todor Plastona

46. Avram Duković
* Priređivač navodi da je ovo prezime pogrešno upisano i da treba da piše Drndar.

Trnavska i ljubićka sela u tevterima čibučkim 1824. godine (priredio Radoš Ž. Madžarević) „Izvornik“, građa Međuopštinskog istorijskog arhiva, 6, Čačak, 1989. godine.

Selo Ostra:

1. Vukoman Simeunović

2. Avram Duković

3. Krsta Vučićević

4. Proko Rekmović (?)

5. Marko Bjelić

6. Sreten Srnić

7. Jovan Bogićević

8. Mijailo Bjelić

9. Rako Spasojević

10. Borisav Mladenović

11. Stefan Drndar

12. Nenad Stojković

13. Ivan Radmilović

14. Vujadin Krivača

15. Obren Nikolić

16. Mladen Stojanović

17. Ićivoje Stojanović

18. Mijailo Stojković

19. Nedeljko Stojković

20. Radovan Bjelić

21. Petar Talović

22. Jevta Drndar

23. Marko Jovanović

24. Pavle Petrović

25. Negovan Jovanović

26. Petar Bjelić

27. Nikola Bjelić

28. Mijuško Srnić

29. Ignjat Đurđević

30. Marko Đurđević

31. Milovan Perović

32. Laza Maksimović

33. Jevta Petrić

34. Mijailo Tresač

35. Jovan Ratković

36. Veličko Šuta

37. Obrad Radičević

38. Stefan Marinković

39. Milinko Stojković

40. Nikola Dmiović

41. Andrija Pavlović

42. Jovan Filipović

43. Jovan Babić

44. Maksim Tresač

45. Radoje Kuzmanović

46. Nikola Todorović

47. Todor Plastonja

48. Ilija Srnić

49. Ilija Bjelić

50. Mladen Kovač

51. Novak došljak

52. Arsenije Belić

53. Miladin Šuta

54. Nikola Glišić

Rudnička nahija u tefterima čibučkim 1825. godine (priredio Radoš Ž. Madžarević) „Izvornik“, građa Međuopštinskog istorijskog arhiva, 9, Čačak, 1992. godine.

Selo Ostra:

1. Kosta Vučićević

2. Arsenije Jovanović

3. Marko Močilac

4. Radovan Bijelić

5. Jovan Vilipović

6. Radoje Kuzmanović

7. Nedeljko Stojković

8. Mijailo Stojković

9. Nenad Stojković

10. Jovan Ivanović

11. Jovan Radomirović

12. Ilija Stojanović

13. Proko Remović

14. Obren Nikolić

15. Ilija Bijelić

16. Jevto Neđeljković

17. Ivan Radmilovac

18. Stevan Derndar

19. Milivoje Stojanović

20. Borisav Čolović

21. Mijailo Tresač

22. Veličko Šuta

23. Sreten Sernić

24. Avram Duković

25. Andrija Pavlović

26. Dmitar Negovanović

27. Gavrilo Sernić

28. Milinko Stojković

29. Petar Perović

30. Mijuško Sernić

31. Marko Bijelić

32. Jovan Sernić

33. Vujadin Krivača

34. Obrad Radivojević

35. Maksim Tresač

36. Spasoje Maksimović

37. Miladin Šuta

38. Ignjat Močilac

39. Marko Tresač

40. Petar Bijelić

41. Milovan Bijelić

42. Rako Bijelić

43. Đorđije Krivačić

44. Jevto Derndar

45. Todor Plastonja

46. Vuksan Bežanac

47. Jovan Ratković

48. Milovan Perović

49. Nikola Glišić

50. Mlađen Kovač

51. Nikola Bijelić

Tefter spahijskog prihoda (arački tefter) za 1831. godinu

Selo Ostra:

1. Milinko Stojković, 47 godina;

 • Sreten, sin, 27 godina;
 • nečitko, sin, 17 godina;
 • Gavrilo, sin, 14 godina;
 • Milan, sin, 8 godina.

2. Vule Nenadović, 13 godina – siroče.

3. Pavle Marinković, 32 godine;

 • Stanoe, brat, 18 godina;
 • Risto, sin, 5 godina.

4. Miailo Stojković, 49 godina;

 • Obrad, sin, 32 godine;
 • Petar, sin, 27 godina;
 • Lazar, sin, 19 godina;
 • Đorđe, unuk, 10 godina.

5. Lazar Maksimović, 47 godina;

 • Stanoe, brat, 42 godine;
 • Stevan, brat, 23 godine;
 • Vule, sinovac, 19 godina;
 • Petar, sin, 8 godina.

6. Jevto Nedeljković, 26 godina.

7. Ivan Atanasiević, 57 godina;

 • Miloš, sin, 13 godina;
 • Gavrilo, sin, 17 godina.

8. Kosta Atanasiević, 47 godina;

 • Đorđe, sin, 9 godina.

9. Jovan Atanasiević, 47 godina;

 • Sava, sin, 1 godina.

10. Gruica Atanasiević, 36 godina;

 • Simo, sin, 3 godine.

11. Maksim Tresač, 40 godina;

 • Milija, sin, 8 godina;
 • Milan, sin, 3 godine.

12. Pavle Tresač, 27 godina;

 • Marko, stric, 34 godine – bećar;
 • Ilija, brat, 22 godine;
 • Petar, brat, 16 godina.

13. Miailo Tresač, 44 godine;

 • Marko, sin, 27 godina;
 • Sreten, sin 21 godina;
 • Radoe, unuk, 4 godine.

14. Kosta Obrenović, 27 godina.

15. Tanacko Radoević, 37 godina;

 • Todor, brat, 32 godine;
 • Sreten, brat, 23 godine;
 • Milovan, sin, 16 godina;
 • Vasilie, sin, 10 godina;
 • Dmitar, sinovac, 4 godine.

16. Sava Nikić, 27 godina;

 • Vuk, brat, 23 godine.

17. Vuksan Simeunović, 37 godina;

 • Jovan, sin, 1 godina.

18. Avram Duković, 47 godina;

 • Vasilie, brat, 42 godine;
 • Miloe, sin, 21 godina;
 • Milovan, sin, 17 godina;
 • Jevrem, sin, 5 godina.

19. Simeun Todorović, 47 godina;

 • Milovan, sin, 8 godina;
 • Glišo, sin, 5 godina.

20. Nikola Todorović, 27 godina.

21. Marko Todorović, 26 godina.

22. Miladin Šuta, 47 godina;

 • Petar, sin, 15 godina.

23. Jovica Filipović, 47 godina;

 • Jovica, brat, 37 godina;
 • Paun, brat, 27 godina;
 • Ivan, brat, 23 godine;
 • Simo, sin, 13 godina;
 • Sava, sin, 3 godine.

24. Novak Nešović, 67 godina – star;

 • Marinko, sin, 27 godina;
 • Pavle, sin, 17 godina.

25. Ilija Nikolić, 47 godine – kmet;

 • Luko, sin, 19 godina;
 • Stevan, sin, 15 godina.

26. Sreten Nikolić, 44 godine;

 • Pantelija, brat, 36 godina;
 • Vučić, bratučed, 23 godine;
 • Vuica, bratučed, 19 godina;
 • Milan, bratučed, 17 godina;
 • Miloš, sin, 14 godina.

27. Jovan Ratković, 37 godina;

 • Milovan, brat, 20 godina;
 • Radovan, brat, 17 godina;
 • Milan, brat, 13 godina;
 • Ivan, brat, 14 godina;
 • Sreten, sin, 9 godina;
 • Nikola, sin, 8 godina.

28. Mijuško Janković, 73 godine;

 • Marko, sin, 27 godina;
 • Vučić, sin, 16 godina;
 • Milan, sin, 14 godina.

29. Stevan Mijušković, 32 godine;

 • Lazar, sin, 8 godina.

30. Milisav Mladenović, 35 godina;

 • Ilija, sin, 6.

31. Borisav Mladenović, 27 godina.

32. Ićivoe Stojanović, 47 godina;

 • Đoko, sin, 3 godine.

33. Milivoe Jovanović, 27 godina;

 • Radisav, brat, 23 godine.

34. Mladen Stojanović, 57 godina;

 • Ilija, sin, 27 godina;
 • Milija, sin, 26 godina;
 • Radivoe, sinovac, 31 godina;
 • Radovan, sinovac, 20 godina.

35. Milovan Perović, 72 godine;

 • Nenad, sin, 19 godina;
 • Petar, sin, 13 godina.

36. Obrad Jovanović, 27 godina;

 • Miloš, sin, 5 godina.

37. Maksim Perović, 52 godine;

 • nečitko, sin, 12 godina;
 • Matie, sin, 9 godina;
 • Arsenie, sin, 3 godine.

38. Jakov Perović, 42 godine;

 • Filip, sin, 23 godine;
 • Miloe, sin, 18 godina;
 • Ilija, sin, 15 godina;
 • Jovan, sin, 14 godina;
 • Milija, sin, 9 godina.

39. Marko Bielić, 46 godina;

 • Gavrilo, sin, 16 godina;
 • Dmitar, sin, 8 godina.

40. Nikola Bielić, 52 godine;

 • Sreten, sin, 17 godina;
 • Miloš, sin, 12 godina;
 • Lazar, sin, 8 godina;
 • Arsenie, sin, 4 godine;

41. Pavle Tresač, 27 godina.

42. Andrija Bielić, 54 godine;

 • Milan, sin, 13 godina;
 • Jevrem, sin, 8 godina;
 • Nikola, sin, 4 godine.

43. Gavrilo Srnić, 54 godine;

 • Mijat, sin, 32 godine;
 • Blagoe, sin, 27 godina.

44. Radovan Belić, 57 godina;

 • Radoe, sin 27 godina;
 • Miloe, sin, 19 godina;
 • Petar, sin, 15 godina;
 • Todosie, sin, 10 godina.

45. Jovan Bogićević, 42 godine;

 • Simeun, sin, 19 godina;
 • Pavle, sin, 8 godina;
 • Miloš, sin, 4 godine.

46. Mladen Mojsilović, 44 godine;

 • Đorđe, sin, 11 godina.

47. Vučeta Mojsilović, 23 godine;

 • Luko, brat, 19 godina.

48. Radovan Miailović, 45 godina;

 • Ratko, brat, 37 godina;
 • Stevan, brat, 27 godina;
 • Jovan, sin, 17 godina;
 • Vučić, sinovac, 8 godina;
 • Petar, sinovac, 5 godina;
 • Miailo, sinovac, 3 godine;
 • Milić, sinovac, 3 godine.

49. Andrija Pavlović, 47 godina;

 • Jeremija, brat, 27 godina;
 • Simo, sin, 8 godina;
 • Petar, sin, 4 godine.

50. Petar Pavlović, 32 godine;

 • Ranko, sin, 4 godine.

51. Vučić Vujadinović, 36 godina.

52. Đorđe Vujadinović, 37 godina;

 • Miloš, sin, 17 godina;
 • Milovan, sin, 12 godina.

53. Arsenie Jovanović, 47 godina;

 • Pantelija, brat, 32 godine;
 • Miloš, sin, 14 godina;
 • Vučić, sinovac, 9 godina.

54. Ilija Jovanović, 27 godina;

 • Nenad, sin, 11 godina.

55. Nikola Glišić, 47 godina – sakat;

 • Jovan, sin, 27 godina;
 • Pavle, sin, 14 godina.

56. Jovan Ivanović, 50 godina;

 • Petar, sin, 15 godina;
 • Veljko, sin, 11 godina.

57. Obrad Radivoević, 30 godina;

 • Petar, sinovac, 14 godina;
 • Sreten, sinovac, 3 godine.

58. Đorđe Vučićević, 42 godine;

 • Kosta. brat, 37 godina;
 • Pavle, brat, 32 godine;
 • Paun, brat, 27 godina;
 • Miloe, sin, 15 godina;
 • Milan, sin, 8 godina.

59. Nikola Dmitrović, 37 godina.

60. Pavle Atanacković, 42 godine;

 • Petar, brat, 37 godina;
 • Vukosav, sin, 14 godina;
 • Sreten, sin, 12 godina;
 • Vuica, sin, 9 godina;
 • Milan, sin, 8 godina.

61. Mirko Milosavljević, 48 godina – ubog.

62. Stevan Ignjatović, 14 godina – siroče.

63. Mitar Negovanović, 27 godina;

 • Jevđenie, brat, 15 godina;
 • Nikola, sluga.

64. Veličko Šuta, 48 godina;

 • Miloš, sin, 15 godina.

Komentari (9)

 • Natali

  Postovani,

  JA znam pricu o staroj razvalini! he he he

  Odgovori
 • Clavdivs

  O kojoj staroj razvalini? Podelite tu priču sa nama. 🙂

  Odgovori
 • milos

  Ja sam iz Ostre. Selo danas ima oko 1000 stanovnika, i polako nestaje dece je 20-30 u četvorogodišnjoj školi. Delovi sela su ostali slični ili isti, neke familije su se izgubile. Zamolio bih admina da me kontaktira na email.

  Odgovori
 • Clavdivs

  Poštovani Miloše, ako znate, napišite nešto više o Ostri i njenim familijama.

  Odgovori
 • Milos

  Selo se nalazi 8 km od ibarske magistrale podvuceno pod planinu Ostricu. Vazi za jedno od vecih sela (teritorijalno gledano) u čačanskoj opštini. Postoji put koji od Mrčajevaca preko Ostre i Gornje Trepče vodi ka Gornjem Milanovcu. 60-70 ih godina 20 veka selo je brojalo i blizu 500 kuca i 1500 stanovnika(zbog broja dece pristiglih za skolu selo je imalo tri skole u Dobrinju Grabcu i Solincu), nakon toga mladi ljudi se masovnije iseljavaju u potrazi za poslom…taj trend postoji i danas. U selu ima par prodavnica, mesna kancelarija i ambulanta. Crkva je u izgradnji na mestu koje je, prema priči, pre II svetskog rata osveštao Nikolaj Velimirović u to vreme vladika Žički. U selu je najveća familija Belić (na desetine kuca), potom Andjelić, ostale familije su od 20ak kuca do svega par kuca. U selu nema nikakave privredne aktivnosti, osim nekoliko majstorskih radionica, i u tom smislu ljudi su orijentisani na Mrčajevce (gde se ide u osmogodišnju školu) i Čačak. Gotovo svi stanovnici se bave poljoprivredom, na poluintenzivan način. Selo se sastoji iz ravnog i brdskog dela, kvalitet zemlje je prosecan ili nizi, ljudi se mahom bave stočarstvom, iako su uslovi za voćarstvo dosta dobri, većih zasada nema. Primetio sam da se par porodica vratilo iz grada da živi u selu, ali ne zato što su to želeli već zato što su morali…ukratko, selu se dobro ne piše 🙁

  Odgovori
 • Zoran

  Nedostaju Stevovići, u ovom članku uopšte nisu pomenuti

  Odgovori
 • milena

  Iz Ostre su potekli mnogi ugledni privrednici,izdavaci,humanisti,novinari ,advokati …..
  General Marko Negovanovic nacelnik KOS-a I bivsi minister odbrane je rodjen u Ostri,
  Izdavac I urednik Finansijskog Vodica g-din Petar Srnic je takodje rodjen u Ostri I jedan od najvecih donatora Beogradskog Univerziteta.Pisite o znamenitim I uticajnim ljudima iz ovog kraja.
  Srdacan pozdrav!!!

  Odgovori
 • Andjelka

  Dobar dan,
  da se prikljucim Pored Stevovica, nedostaju i Milosevici. Znam da je nova, doseljenicka familija, ali ako pokusavamo da nadjemo sve, treba i Milosevice ukljciti. Oni su direktni potomci, i familija sa Belicima. Cerka Strahinje Belica (druga po redu, Randjija Belic) se udala za kovaca iz sela Borac, Zivojina Milosevica. Zivojin je imao jedinu kovacnicu u selu, od 1930tih do 1960tih, 50 metara od danasnjeg „Doma“, i centra sela. Sinovi: Radivoje (potomci Zoran i Miroslav), Radojko – Cile+ (potomci Gordana i Mirjana), Petar+ (potomciVesna i Pavle – Jeromonah Vitalije iz Sudenice), i Pavle (Andjelka i Petar+).
  Zivojin je bio predsednik Crkveno-skolske opstine Mojsinje, kojoj Ostra i dalje pripada, jer nema svoju crkvu.
  I evo sta narod prica o Sokolici i Ostrici: http://www.magicnazona.rs/misterije-balkanakruna-cara-dusana-cuva-ostricu-i-vujan/
  http://forum.arheo-amateri.rs/legende/potraga-za-blagom-nemanjica/

  Veliki pozdrav svima,
  Andjelka

  Odgovori

Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top