Личка презимена

5. априла 2012.

коментара: 208

Портал Порекло објављује списак личких презимена, са припадајућим местима. Реч је, углавном, о српским презименима.

A

Аџић – Фркашић, Клашњица, Св. Јурај, Ведашић

Агбаба – Брлог, Дољане, Дубоки До (Грачац), Грачац, Турјански, Залужница

Ајдуковић – Мутилић, Ондић, Ораовац (Д. Лапац), Плоча, Радуч

Алагић – Штикада

Алар – Госпић, Подлапац

Алексић – Горићи (Оточац), Кијани (Грачац), Мелиновац, Понори (Оточац), Рибник, Оровац (Оточац), Оточац, Старо село

Арамбашић – Јошани, Врховине

 Б

Бакић – Острвица

Бакрач – Мутилић

Балаћ – Д.Лапац, Небљуси, Личко Петрово Село, Жељава

Бандић – Рудопоље (Брувно)

Бањац – Брезик (Медак), Добросело, Ваганац

Бањанин – Горићи (Оточац), Госпић, Грачац, Јошани, Мазин, Небљуси, Понори (Оточац), Шкаре, Томингај

Бањеглав – Бунић, Кик, Могорић, Плоча, Прокике

Бараћ – Козјан (Бунић), Мекињар, Шаламунић, Сврачково село

Басара – Ћојлук (Удбина)

Басарић – Барлете, Читлук, Дивосело, Днопоље, Госпић, Граб (Грачац), Могорић, Павловац, Смиљан

Басић – Почитељ, Медак, Радуч (Госпић)

Баста – Брувно, Дивосело, Курјак, Липово Поље (Косињ), Рибник, Личко Петрово Село, Средња гора

Бешир – Јасиковац (Кореница), Круге, Врпиле (Кореница)

Бига – Бабин поток (Врховине)

Бјеговић – Дивосело, Почитељ

Бјелајац – Шкаре

Бјелобаба – Брлог, Дреновац (Медак), Мутилић, Ондић (Удбина), Влашко поље

Бјелобрк – Јошани, Подлапац

Блануша – Днопоље, Кијани, Круге, Ораовац (Д. Лапац), Томингај

Бобић – Дабар, Млаква (Косињ), Оровац (Оточац), Личко Петрово Село, Почитељ, Старо село (Оточац), Турјански, Жељава

Богдан – Острвица

Богдановић – Бабин поток (Врховине), Бротња, Госпић, Оточац, Срб, Вребац, Врховине

Богић – Смиљан

Богуновић – Днопоље, Д. Лапац, Кварте (Перушић), Небљуси, Прљево (Зрмања), Решетар, Суваја, Врело (Зрмања)

Бокан – Дугопоље (Срб), Лички Осреци (Срб)

Болта – Кијани (Грачац)

Божанић – Дебело брдо (Бунић), Компоље (Кореница), Кореница, Личко Петрово Село, Тужевић (Бриње), Водотеч, Врановача (Кореница)

Бракус – Бракуса драга, Турјански, Залужница

Брчин – Грачац

Брека – Врело (Зрмања)

Бркић – Борићевац, Ком (Зрмања), Купирово (Срб), Ловинац, Мекињар, Паланка (Зрмања), Смокрић, Св. Рок Враник (Ловинац), Врело (Зрмања), Врховине

Бркљач – Велика Попина, Томингај, Брувно, Врело (Зрмања)

Брмбота – Штикада

Бубало – Небљуси, Решетар, Ваганац

Бубањ – Бјелопоље, Фркашић, Тук (Кореница)

Буцало – Дреновац (Срб)

Будимир – Врело(Зрмања), Зрмања

Будисављевић – Брлог, Дубрава (Брлог), Кореница, Пећани, Потхум, Подлапац, Шкипина

Буквић – Водотеч

Буљ – Брувно

Буњевчевић – Д. Косињ, Прозор

Бурсаћ – Личка Калдрма, Купирово (Срб), Павловац (Вребац), Тишковац (Срб)

В

Валентић – Билај

Валиџија – Кусац (Зрмања), Паланка (Зрмања)

Ванић – Кореница

Варат – Мазин, Врховине

Варда – Михаљевац (Кор.)-1, Личко Петрово Село, Влашко Поље, Врановача, Жељава

Варићак – Јасиковац (Кор.), Компоље, Кореница, Д. Косињ, Г. Косињ, Млаква (Косињ), Омољац, Оравац, Висућ, Врановача, Врпиле (Кор.), Жељава

Веиновић – Дабашница (Срб), Дебело брдо (Бунић)

Вејновић – Толић (Удбина)

Векић – Суваја (Срб),

Велић – Брлог, Мелнице(Брлог)

Вељача – Заваље

Видак – Дуги до (Рудопоље-Врховине)

Видмар – Д. Косињ, Красно

Вигњевић – Днопоље (Лапац), Госпић, Д. Лапац, Г. Лапац, Мазин, Ваганац (Л.П.С.)

Витас – Госпић, Д. Лапац, Почитељ

Вјештица – Прибудић (Зрмања), Прљево (Зрмања), Суваја (Срб)

Владетић – Д. Лапац, Небљуси

Владушић – Врело (Зрмања),

Влахинић – Стајнице (Јез.)

Влаховић – Бабин поток (Врх.)

Влаић – Ораовац (Д. Лапац)

Влаинић – Кукљић (Медак), Подлапац (Удб.)

Влаисављевић – Баљевац (Заваље), Бунић, Дабар, Дебело брдо (Бунић), Градина (Кор.), Крбавица, Медак, Михаљевац, Рудопоље (Врх.), Шегановац (Кор.), Трновац (Кор.), Жељава

Влајинић – Прван село (Пер.)

Влашић – Брлог

Влатковић – Јошани, Д. Лапац, Небљуси, Д. Пазариште, Личко Петрово Село, Врело (Кор.)

Војновић – Брувно, Добросело (Лапац), Мазин, Паланка (Зрмања), Заклопац (Срб)

Војводић – Дабар (Оточац), Грабушић (Кор.), Кореница, Г. Лапац, Круге (Лапац), Мазин, Нетеке (Срб), Широка Кула, Врановача (Кор.)

Врачар – Крушковац (Медак), Мекињар (Удб.), Зрмања

Вранеш – Бриње, Госпић, Смиљан, Тужевић (Бриње)

Вранић – Бриње, Језеране, Јошани, Летинац (Бриње), Решетар, Шаламунић

Врањеш – Брлог, Дебело брдо, Небљуси, Висућ, Врбан, Цесарица, Д. Пазариште, Карлобаг, Луково шугарје, Воларице, Свети Рок

Врбанац – Мутилић, Удбина

Вркић – Могорић

Вркљан – Церје (Лов.), Кланац (Паз.), Ловинац, Г. Пазариште, Ричице, Свети Рок

Врзић – Брлог, Лучани (Бриње), Мелнице (Брлог)

Вучетић – Бриње, Липице (Јез.), Стајнице, Вучетић село (Бриње)

Вучковић – Борићевац, Грачац, Д. Лапац, Могорић, Д. Пазариште, Радуч, Томингај

Вуичић – Брлог, Пољице

Вуић – Ком (Зрмања), Рамљане, Синац, Тужевић

Вујчић – Брлог, Градина (Кор.), Јасиковац, Кореница, Оравац, Пријебој, Ријека (Кор.), Рудановац, Шегановац, Врановача, Врело

Вујиновић – Касар (Зрмања)

Вујновић – Брлог, Читлук, Дивосело, Јабланац, Смиљан, Трновац (Госпић), Широка Кула

Вукачевић – Толић (Удбина)

Вукадиновић – Брлог, Градина(Кор,), Калебовац, Компоље, Кореница, Михаљевац, Понор, Шегановац, Врановача, Врело (Кор.), Врпиле

Вукелић – Биљевине (С. Јурај), Брушани, Госпић, Канижа, Кланац, Д. Косињ, Красно, Крушчица, Кутерево, Липе, Мелнице, Лички Нови, Новосело (Билај), Оточац, Раковица, Св. Јурај, Широка Кула, Шумечица, Воларице, Жута Локва

Вукманић – Бунић

Вукмановић – Дољани (Шкаре), Јошани (Удб.), Комић

Вукмировић – Бабин поток, Бунић, Јошани, Љубово, Сврачково село, Удбина, Врховине

Вукобрад – Врело (Зрмања),

Вукобратовић – Дебело брдо (Бунић), Грабушић, Крбавица, Плоча, Врховине

Вукодер – Језеране

Вуковић – Бриње, Будак (Лички Осик), Дебело брдо (Бунић), Госпић, Хољевац село (Бриње), Језеране, Линар село, Липице (Језеране), Мали кут (Језеране), Мекињар (Удб.), Мушалук, Подлапац, Стајнице, Жута Локва

Вуковојац – Дољани (Скаре), Залужнице

Вуксан – Дабар, Главаце, Госпић, Медак, Оточац, Почитељ, Понор, Старо село, Турјански

Вукша – Бротња (Срб), Добросело (Лапац)

Вукшић – Карлобаг, Г. Пазариште

Вукушић – Бриње, Мале Бриснице, Језеране, Јуркуша, Г. Клада, Д. Стиница, Д. Швица, Влака, Врањак (Јабланац), Живи Бунари (Стиница)

Вулетић – Кукљић (Медак)

Вуњак – Дебело брдо (Бунић), Кореница, Козјан (Бунић), Шкаре (Ото.)

Вурдеља – Бунић, Д. Лапац, Могорић, Сврачково село

 Г

Гаћеша – Грачац, Штикада

Гаић – Плоча, Радуч, Смиљан

Галетић – Каменица (Језеране)

Галовић – Добрица (Бриње), Каменица (Кор.), Мутилић, Рапаин кланац (Бриње), Широка кула, Удбина, Водотеч (Бриње)

Гавриловић – Баљевац, Кореница, Михаљевац, Оровац, Ријека (Кор.), Шегановац (Кор.), Врановача (Кор.), Врело (Кор.)

Гендић – Дивосело

Главинић – Прозор, Решетар (Кореница)

Гледић – Липово поље (Косињ)

Глеђа – Штикада

Глумац – Брезик (Медак), Брлог, Дреновац (Радуч), Јасиковац (Кор.), Компоље, Кореница, Липово поље (Косињ), Михаљевац (Кор.), Омољац, Влашко поље (Брлог), Врановача (Кор.), Врело (Кор.), Жељава

Глушица – Средња гора

Гњатовић – Д. Лапац, Ловинац, Рудопоље (Брувно), Свети Рок

Гостовић – Бриње, Гостово поље (Бриње), Ивакуша (Бриње), Водотеч (Бриње)

Граховац – Бунић, Дубрава (Оточац), Оточац, Рамљане, Синац, Трнац (Кореница)

Граовац – Павловац, Вребац, Завође (Павловац)

Грбић – Бабин поток (Врховине), Дебело брдо (Бунић), Ком (Зрмања), Кукљић (Медак), Медак, Лички Осреци (срб), Решетар, Срб, Сврачково село, Врховине, Залужница

Грчевић – Брлог, Дубрава (Оточац), Компоље (Брлог), Синац, Д. Швица

Гргић – Личко петрово Село, Пријебој, Скочај, Заваље

Грозданић – Добросело, Дољани (Шкаре), Горићи (Оточац), Комић, Понори (Оточац), Турјански, Залужница

Грубић – Брезик (Медак), Брлог, Јасиковац (Кореница), Кореница, Личко Петрово Село, Решетар, Ријека (Кореница), Рудановац (Кор.), Ваганац (Л.п.село), Врановача (Кор.), Вребац, Врело (Кор.)

Грубишић – Грачац, Јабланац, Купирово (Срб), Велика Попина, Радуч

Грубјешић – Срб

Грубор – Дубрава (Брлог), Потхум (Оточац), Тисковац (Срб)

Гутеша – Брувно, Госпић, Шкаре

Гвоић – Сврачково село

Гвока – Штикада

 Д

Даић – Компоље (Кореница), Кореница, Омољац (Кореница), Оравац (Кореница), Понори (Кореница), Пријебој, Ш еган(Кореница)

Дамјановић – Бјелопоље, Купирово (Срб), Срб

Даниловић – Грачац

Даутовић – Грачац, Комић, Рудопоље

Дејановић – Дреновац (Медак), Међудражје (Грачац), Радуч, Скочај, Широка кула, Ваганац (Пазариште)

Декић – Прљево (Зрмања), Суваја

Делић – Бабин поток, Бјелопоље, Днопоље, Фркашић, Госпић, Грубишница (Кореница), Клашњица, Компоље, Круге, Личко Петрово Село, Смиљан, Ведашић, Врановача, Врховине

Дерикрава – Јасиковац (Кореница), Кореница, Оравац (Кореница), Врпиле

Десница – Купирово (Срб), Срб

Дешић – Брушани, Брувно

Диклић – Брлог, Главаце (Оточац), Горићи (Оточац), Госпић, Јошани, Комић, Компоље, Оровац (Оточац), Потхум, Подлапац, Понори (Оточац), Старо село (Оточац), Студенци, Шкаре

Димић – Дивосело, Госпић, Д. Лапац, Острвица, В. Попина, Прљево (Зрмања)

Дивјак – Брувно, Дољани, Д. Лапац, Г.Лапац, Мекињар, Шкаре, Турјански

Дмитрашиновић – Бунић, Трновац, Врело (Кореница)

Добрић – Кијани, Ловинац, Радуч, Томингај

Допуђа – Бунић, Ћојлук (Удбина), Скочај, Удбина

Дотлић – Бјелопоље, Фркашић, Клашњица (Кореница), Ведашић, Висућ, Небљуси

Дошен – Брушани, Бужим, Дољани (Лапац), Дреновац (Срб), Госпић, Грачац, Канижа, Кућишта (Карлобаг), Г. Лапац, Луково Шугарје, Мушалук, Лички Осик, Д. Пазариште, Почитељ, Решетар, Рибник, Ризвануша, Рудопоље (Брувно), Смиљан, Томингај, Ваганац

Дозет – Крбавица, Пећани

Драча – Комић

Драганић – Медак, Плоча

Драгаш – Бунић, Дивосело, Мутилић, Шаламунић

Драгичевић – Борићевац, Днопоље, Грачац, Драгићевски поди (Јабланац), Јабланац, Дубоки, Језера (Јабланац), Раковица, Г. Клада, Луково, Д. Пазариште, Радуч, Рудопоље

Драгишић – Прибудић (Зрмања), Тишковац

Драгосавац – Брувно, Комић, Томингај,Вребац, Завође (Павловац)

Дракула – Брлог

Дракулић – Градина (Кореница), Јасиковац, Калебовац (Кор.), Компоље (Кор.), Михаљевац, Кореница, Омољац (Кор.), Оравац, Оточац, Личко Петрово Село.село, Пријебој, Ријека (Кор.), Рудановац (Кор.), Врановача, Врело (Кор.), Врпиле (Кор.)

Дражић – Бунић, Јошани, Крбавица, Ораовац (Д. Лапац)

Дрча – Бротња, Добросело, Дољани (Д. Лапац), Суваја, Заклопац, Дреновац, Барлете

Дрезгић -Штикада

Дробац – Бротња (Срб), Глогово (Грачац), Граб (Грачац), Грачац, Кијани

Дроњак – Ком (Зрмања), Врело (Зрмања)

Дубаић – Бротња (Срб), Нетеке, Срб, Суваја, Заклопац (Срб)

Дуганџија – Дивосело, Госпић, Старо село (Оточац), Шкаре

Дукић – Дерингај (Брувно), Дољани (Д. Лапац), Грачац, Нетеке, Плоча, Суваја, Томингај

Дупор – Штикада

Ђ

Ђаковић – Дољани (Д.Лапац), Могорић, Ораовац (Д. Лапац), Радуч

Ђекић – Дубоки до (Грачац), Грачац, Штикада

Ђерић – Михаљевац (Кореница), Омољац (Кор.), Врановача

Ђукић – Днопоље, Курјак, Д.Лапац, Ораовац, Плоча, Суваја, Заваље

Ђурић – Грачац, Жупањол (Бриње), Жута локва

 Е

Егеља – Грачац

Ерор – Бабин поток (Врховине), Бунић, Дебело брдо (Бунић), Прозор (Оточац), Врховине

 Ж

Жагар – Барлете, Брлог, Бунић, Госпић, Косињ, Ловинац, Оточац, Пишаћ (Удб.), Прозор

Жакула – Брлог, Буковац (Удб.), Грабушић, Градина (Кор.), Јасиковац (Кор.), Крст (Кор.), Кореница, Мелиновац, Михаљевац, Оравац, Личко Петрово Село, Ријека (Кор.), Рудопоље (Врх.), Висућ, Врело (Кор.), Врпиле (Кор.)

Жегарац – Главаце (Ото.), Госпић, Кик (Ловинац), Кореница, Личко Петрово Село, Радуч, Ријека (Кор.), Врановача

Жежељ – Срб, Томингај

Жигић – Баљевац (Заваље), Бјелопоље, Дуги до (Врховине), Фркашић, Грабушић, Клашњица, Кореница, Омољац, Оравац, Личко Петрово Село, Понор (Кор.), Широка Кула, Тук (Кор.), Ведашић, Врело (Кор.), Жељава

Жунић – Днопоље (Лапац), Д. Лапац, Оровац, Старо село (Ото.)

Жупан – Барлете (Госпић), Кланац, Пазариште, Ребић (Удб.), Рибник, Свети Рок

Жутић – Буковац (Пер.), Грачац, Суваја, Штикада, Томингај

Жужић – Широка Кула (Госпић)

 З

Загорац – Брезик (Медак), Медак, Почитељ, Рудопоље (Врх.)

Заклан – Бунић, Крбавица, Могорић, Шаламунић

Заставниковић – Госпић, Ловинац, Широка Кула

Завишић – Дољани (Лапац), Купирово (Срб), Д. Лапац, Мазин

Завођа – Висућ

Здунић – Ловинац, Лички Нови, Оточац, Жабица

Зец – Дебело брдо (Бунић), Прибудић (Зрмања), Ријека (Кор.), Срб, Врело(Кор.)

Зечевић – Широка Кула

Зељковић – Дугопоље (Срб)

Зељув – Радуч

Зјаца – Бабин поток (Врховине)

Зјачић – Врховине

Зјајвук – Брлог, Мекињар (Удб.)

Зобеница – Ораовац (Лапац), Острвица (Госпић)

Зорица – Будак (Л. Осик), Госпић, Мекињар (Удб.), Смиљан, Сврачково село

Зорић – Брувно, Личка Калдрма, Д. Лапац, Мазин, Лички Осреци, Рудопоље (Брувно), Смиљан, Томингај, Врховине

Зорое – Павловац (Вребац)

Зубчић – Брлог, Церје, Оточац, Пољице (Ото.), Трновац (Госпић)

Зубовић – Јасиковац (Кор.), Кореница, Оравац, Ријека (Кор.), Штикада, Томингај, Врело (Кор.), Врховине

 И

Илић – Билај, Чанак Човићи, Госпић, Д. Лапац, Мазин, Могорић, Оточац, Пријебој, Синац, Средња гора, Суваја

Инђић – Кијани (Грачац)

Иванчевић – Горићи (Оточац), Госпић, Нетеке, Оточац, Почитељ, Потхум, Понори (Оточац), Турјански, Залужница

Иванић – Кијани (Грачац), Омсица

Иваниш – Борићевац, Дубоки до (Грачац), Кијани, Штикада

Иванишевић – Бјело поље, Дуги до (Врховине), Фркашевац, Медак, Решетар, Рудопоље (Врховине), Тук (Кореница)

Иванковић – Толић, Ваганац

Ивезић – Бротња (Срб), Дубоки до (Грачац), Граб, Грачац, Ловинац, Свети Рок, Штикада

Ивковић – Липово поље (Косињ), Врховине

 Ј

Јакшић – Брувно, Глогово (Грачац), Граб (Грачац), Грачац, Лешће, Штикада, Томингај

Јањатовић – Брлог, Дољани (Шкаре), Влашко поље

Јапунџић – Мазин, Рудопоље (Брувно)

Јарић – Дреновац (Срб), Ком (Зрмања), Врело (Зрмања)

Јазић – Брувно, Добросело, Рудопоље (Брувно)

Јелача – Бротња (Срб), Дреновац (Срб), Госпић, Граб (Грачац), Канижа, Кијани (Грачац), Лички Нови, Радуч, Суваја, Заклопац (Срб)

Јеличић – Бротња (Срб), Ораовац (Д. Лапац)

Јелић – Буковац, Бужим, Јелић село (Бриње), Јелвица (Језеране), Језеране, Кланац, Г. Пазариште, Развала, Смиљан, Смокрић (Ловинац), Широка кула, Жута локва

Јеловац – Бунић, Госпић, Крбавица, Медак, Понори (Бриње), Врховине

Јерковић – Дивосело, Госпић, Граб (Грачац), Лички Нови, Омољац (Кор.), Доња Швица

Јокић – Прљево (Зрмања), Врело (Зрмања)

Јованић – Дабашница (Срб), Нетеке, Велика Попина, Суваја

Јовановић – Кланац, Д. Пазариште, Г. Пазариште, Смиљан

Јовић – Дивосело, Дољани (Шкаре), Водотеч

Југовић – Д. Косињ, Г. Косињ, Липово поље

Јурасовић – Бунић, Медак

 К

Калањ – Бриње, Ћојлук, Калањ село (Бриње), Курјак, Летинац, Д. Пазариште, Удбина

Калембер – Бјелопоље (Кор.), Фркасиц (Кор.), Градина (Кор.), Калебовац (Кор.), Кореница, Омољац (Кор.), Орачац (Кор.), Пријебој (Кор.), Шегановац (Кор.)

Калинић – Дивосело, Госпић, Кик, Крушковац (Медак), Радуч, Срб

Калуђер – Језеране, Рудопоље (Брувно)

Каменко – Јошани, Лички Осреци (Срб)-2, Шкаре

Кангрга – Госпић, Потхум (Оточац)

Кантар – Добросело, Дољане (Лапац), Д. Лапац, Решетар (Л.П.Село), Врховине, Заклопац

Каран – Бунић, Госпић, Г. Лапац, Ловинац, Смокрић

Карић – Кварте, Перушић

Карлеуша – Брлог, Срб

Карлић – Госпић, Срб

Катић – Дивосело, Пећани (Бунић), Смиљан

Кеча – Калебовац (Кор.), Нетеке (Срб), Омољац (Кор.), Понор (Кор.), Решетар (Л.П.Село), Суваја, Врело(Кор.), Заваље

Кекић – Госпић, Липе

Кењало – Дреновац (Срб), Небљуси, Лички Осреци (Срб)

Кесић – Бротња (Срб), Граб (Грачац), Кијани (Грачац), Д. Лапац, Штикада (Грачац), Ваганац (Л.П.Село)

Клашња – Фркашић Грабушић (Кор), Градина (Кор.), Јасиковац (Кор.), Компоље (Кор.), Крст (Кореница), Мелиновац (Заваље), Понор (Кор.), Шегановац (Кор.), Ведашић (Бјелопоље кор.), Врановача (Кор.)

Клеут – Медак

Клиска – Дабар, Мекињар (Удбина), Ребић (Удбина), Влашко поље (Брлог)

Кљаић – Днопоље (Лапац), Курјак (Удбина), Плоча

Кмезић – Дуги до (Рудопоље, Врховине), Рудопоље (Врховине)

Кнежевић – Борићевац, Брлог, Бунић, Днопоље, Дугопоље (Срб), Главаце (Отоцац), Госпић, Граб (Грачац), Јошани, Д. Косињ, Козјак (Бунић), Купирово (Срб), Међудражје (Заваље), Мутилић (Удбина), Ораовац (Лапац), Прокике (Бриње), Рапаин кланац (Бриње), Ребиц (Удбина), Ричице (Ловинац), Синац, Шаламунић, Широка кула, Штикада, Удбина, Ваганац (Л.П. Село), Водотеч (Бриње), Жута локва (Бриње)

Кокот – Кијани (Грачац), Томингај, Вребац

Кокотовић – Баљевац (Заваље), Госпић, Д. Косињ, Г.Косињ, Кварте (Перусиц), Липово поље (Косињ)

Колунџић – Брувно, Дабашница (Срб), Дерингај (Брувно), Кијани (Грачац), Суваја

Колунџија – Добросело, Медак

Комадина – Локмер село (Бриње), Мутилић, Мали кут (Језеране), Перковић село, Ваганац

Кончар – Бабин поток (Врховине), Бјелопоље, Мазин, Штикада, Врховине

Контић – Граб (Грачац), Грачац

Коњевић – Дреновац (Медак), Медак, Л.П.Село, Пријебој, Ваганац (Л.П.С.)

Кораћ – Могорић, Ораовац, Павловац (Вребац), Радуч, Шаламунић (Бунић), Широка Кула, Удбина, Висућ (Удбина)

Корда – Жељава (Л.П.Село)

Кордић – Фркашић, Караула (Перушић), Клашњица (Кор.), Д.Косињ, Рудопоље (Врховине), Ведашић (Кор.)

Корица – Госпић, Кореница, Могорић, Сврачково село, Врховине

Коруга – Бјелопоље (Кореница), Фркашић (Кор.), Градина (Кор.), Компоље (Кор.), Оравац, Понор, Шегановац, Врело (Кореница)

Косановић – Д. Лапац, Широка кула, Сврачково село (Удбина), Висућ (Удбина), Врело (Кореница)

Косић – Дољане (Шкаре), Потхум (Оточац), Суваја, Залужница

Косовац – Добрица (Бриње), Лучани (Бриње), Мутилић, Рапајин кланац (Бриње), Водотеч

Кошутић – Л.П.Село, Рудопоље (Брувно)

Ковач – Широка кула, Лички Осик

Ковачевић – Бабин поток (Врховине), Борићевац, Бужим, Церје (Ловинац), Човићи (Оточац), Дебело брдо (Бунић), Днопоље, Дубрава (Оточац), Госпић, Кореница, Круге (Лапац), Д. Лапац, Лешће (Оточац), Ловинац, Мазин, Решетар (Л.П.Село), Смиљан, Шаламунић, Висућ (Удбина), Враник (Ловинац)

Краиновић – Турјански, Вребац, Залужница

Крајновић – Брувно, Читлук (Госпић), Кракар, Језеране

Краљић – Човићи (Оточац), Дебело брдо (Бунић), Карлобаг, Лешће, Оточац, Прозор

Кравић – Могорић

Кресовић – Шкаре

Крга – Градина (Кореница), Кореница, Крст (Кор.), Омољац, Пријебој, Ријека (Кор.), Рудановац (Кор.), Шегановац, Врановача, Врело (Кор.)

Кричковић – Читлук (Госпић), Кијани, Липово поље(Косињ), Могорић, Павловац (Вребац)

Кривокућа – Граб (Грачац), Грачац, Штикада

Кривошија – Брувно

Крмпотић – Билај, Госпић, Д. Пазариште, Удбина, Врановине (Пазариште), Заваље

Крнета – Брувно, Дољани (Лапац)

Крњаић – Мелиновац (Заваље), Могорић, Мутилић, Л.П. Село, Удбина, Жељава

Крпан – Борићевац, Госпић, Кланац (Перушић), Липе (Госпић), Ловинац, Д. Пазариште, Ричице (Ловинац), Смокрић (Ловинац), Свети Рок, Враник (Лов.)

Кртинић – Брувно, Комић, Круге (Лапац), Мутилић, Рудопоље (Брувно), Суваја, Висућ

Кудуз – Могорић

Куга – Д.Лапац, Личко Петрово Село, Жељава

Кулић – Главаце (Оточац), Мекињар (Удб.), Оточац, Суваја, Врело (Зрмања)

Купрешанин – Крушковац (Медак), Медак, Радуч

Кусуља – Рудопоље (Брувно), Врело (Кор.)

 Л

Лабус – Велика Попина,

Ладишић – Лешће (Оточац), Рамљане (Синац), Г. Швица

Лалић – Брлог, Калебовац (Кор.), Компоље (Кор.), Омољац (Кор.), Ораовац (Лапац)

Лаврнић – Комић

Лаврња – Д.Лапац, Влашко поље (Брлог)

Лазић – Барлете, Могорић, Плоча

Ласковић – Почитељ, Медак (Госпић)

Лека – Градина (Кореница), Кореница, Омољац, Личко Петрово Село, Ријека (Кореница), Врело (Кор.), Жељава

Лекић – Дуги до (Рудопоље, Врховине)

Лемаић – Бужим, Дебело брдо (Бунић), Смиљан, Сврачково село (Удбина)

Личина – Дабашница (Срб), Кик, Радуч, Рудпоље (Брувно)

Лисица – Паланка (Зрмања)

Лолић – Дабар, Рудопоље (Врховине)

Лончар – Брлог, Дубрава (Брлог), Госпић, Јабланац, Јошани, Кијани, Компоље (Брлог), Лучани (Бриње), Мутилић, Ондић (Удбина), Шкалић (Бриње), Штикада (Грачац), Тужевић (Бриње), Водотеч (Бриње), Врховине

Лучић – Дивосело

Луић – Штикада (Грачац)

Лукић – Кореница, Крбавица, Купирово (Срб), Паланка (Зрмања), Велика Попина, Штикада (Грачац), Трнавац (Кор.), Турјански, Врело (Зрмања)

Лужаић – Брлог, Дабар, Дољани (Шкаре)

 Љ

Љесковац – Медак

Љевнаић – Радуч, Љиљак, Д. Лапац, Госпић

Љубобратовић – Брлог

Љубојевић – Медак, Почитељ

Љуботина – Брлог, Влашко поље (Брлог)

Љубовић – Круге (Лапац), Небљуси, Сврачково село (Удбина)

Љуштина – Дабар, Мазин, Медак, Почитељ

 М

Мајетић – Чанак (Бунић), Човићи (Оточац), Д. Косињ, Кутерево, Лешће (Оточац), Шумећица (Оточац), Д. Швица, Ваганац (Л.П.Село), Врховине

Мајсторовић – Ћојлук (Удбина), Дољане (Лапац), Јошани, Мазин, Решетар, Удбина, Заваље

Малбаша – Потхум, Заклопац (Срб)

Малчић – Кутерево (Оточац)

Малиновић – Плоча

Маљковић – Лучани (Бриње), Могорић, Павловац, Водотеч (Бриње), Жупањол (Бриње)

Мамузић – Кијани (Грачац), Томингај

Манце – Горњи Косињ

Мандарић – Госпић, Могорић, Вребац

Мандић – Дабашница (Срб), Добро село, Дољане (Шкаре), Дубоки до (Грачац), Грачац, Д.Лапац, Јошани, Мазин, Мекињар, Синац, Срб, Старо село (Оточац), Шкаре, Томингај, Турјански, Вребац, Врело (Зрмања)

Манојловић – Кијани (Грачац), Омсица (Брувно)

Маодуш – Брезик (Медак), Медак

Марас – Брлог, Брушани, Дебело брдо (Госпић), Језеране, Луково шугарје (Карлобаг), Оштра, Ризвануша, Оточац, Смиљан, Влашко поље (Брлог)

Маравић – Бриње, Маравића драга

Марчетић – Врело (Зрмања)

Марељ – Шаламунић (Бунић)

Маричић – Фркасић, Грачац, Кијани (Грачац), Лучани (Бриње), Омсица (Брувно), Шкалић (Водотеч-Бриње),Врело (Зрмања)

Марић – Госпић, Лешће (Оточац), Медак, Оточац, Синац, Широка кула, Шумећица (Оточац)

Маријановић -Висућ (Удбина)

Маринковић – Бунић, Мекињар, Трнавац (Кор.)

Марјановић – Госпић, Кореница, Врановача (Кор.), Врпиле (Кор.)

Марковић – Бунић, Човићи (Оточац), Дебело брдо (Бунић), Дубрава (Оточац), Госпић, Канижа, Кланац, Компоље (Брлог), Коњско брдо (Перушић), Лешће (Оточац), Лучани (Бриње), Мало поље (Калуђеровац), Ораовац (Оточац), Л. Осик, Оточац, Г. Пазариште, Пољице (Оточац), Прозор (Оточац), Г. Швица

Марковиновић – Г. Лапац, Ричице

Мартиновић – Ком (Зрмања)

Марунић – Бунић, Медак

Масникоса – Пећани (Удбина)

Матић – Бужим, Дебело брдо (Бунић), Дивосело, Курјак (Удбина), Небљуси (Лапац), Д. Пазариште, Л.П.Село, Потхум (Оточац), Рибник, Средња гора (Удбина), Жељава

Матијевић – Брина (Призна), Бунић, Граб (Грачац), Грачац, Јабланац, Караула (Призна), Карлобаг, Ловинац, Марама (Призна), Панџинац (Призна), Д. Пазариште, Д. Призна, Г. Призна, Срб, Штикада (Грачац), Томингај

Мажар – Госпић, Градина (Кореница), Канижа, Компоље (Кор.), Кореница, Личко Петрово Село, Подлапац, Пријебој (Кор.), Рудановац (Кор.), Трновац (Госпић)

Мажуран – Брушани, Госпић, Карлобаг, Кућиста (Кар.), Ловинац, Оштарије, Сењ, Смиљан

Медаковић – Ораовац (Лапац), Решетар (Л.П.С.), Штикада (Грачац)

Медарић – Бриње, Велики кут (Језеране)

Медић – Добро село, Дољани (Лапац), Г. Лапац, Мазин, Суваја, Заклопац

Месић – Бриње, Драженовић село (Бриње), Госпић, Језеране, Каменица (Језеране), Каменица (Кореница), Летинац (бриње), Липице (Јез.), Мушалук, Острвица, Развала (Јез.), Стајнице, Удбина

Мештровић – Бунић

Михић – Дољани (Лапац), Госпић, Грачац, Кукљиц (Медак), Медак, Ваганац (Л.П.С.)

Мијаљевић – Столац

Микић – Брлог, Главаце (Отоцац)

Микулић – Личко Петрово Село, Жељава

Миланковић – Рудопоље (Брувно)

Милановић – Дреновац (Срб), Јасиковац (Кор.), Г. Лапац, Врановача (Кор.), Врело (Зрмања), Врпиле (Кор.)

Милекић – Радуч, Вребац

Милетић – Церје (Лов.), Карлобаг, Кланац (Пазариште), Д.Косињ-Леденик, Оточац, Д. Пазариште, Свети Рок, Видовац (Карл.)

Милеуснић – Брлог, Дубрава (Брлог), Главаце (Оточац), Г. Косињ, Д. Лапац, Липово поље (Брлог), Млаква (Косињ), Срб, Широка кула, Штикада

Милић – Висућ (Удбина), Врховине

Милијашевић – Сврачково село (Удбина),

Милинчевић – Брлог

Милинчић – Брлог

Милинковић – Барлете, Госпић, Канижа (Госпић), Кланац (Пазариште), Кусац (Зрмања), Оточац, Д. Пазариште, Г. Пазариште

Милисављевић – Госпић, Широка Кула

Милобара – Мутилић, Толић (Удбина), Висућ

Милојевић – Крст (Кор.), Могорић

Милокноја – Језеране

Милошевић – Днопоље, Д. Лапац, Оточац, Св. Јурај, Висућ (Удбина), Војводуша (Бриње)

Миловановић – Томингај

Миљановић – Бунић, Широка Кула

Миљковић – Плоча

Миљуш – Брувно, Дерингај, Дољани (Лапац), Омсица, Срб, Врховине

Миоковић – Граб (Грачац), Грачац, Кијани(грачац)

Мирчета – Грачац

Мирић – Бабин поток (Врховине), Бунић, Кореница, Крбавица, Пријебој (Кор.), Ребић (Удбина), Шаламунић, Трнaвац (Кор.)

Мирковић – Дољани (Шкаре), Комић, Пољице, Турјански, Залужница, Мисир, Рибник,

Мишчевић – Дабар, Комић, Липово поље (Косињ), Ловинац, Почитељ, Радуч, Вребац

Мишковић – Купирово (Срб)

Мишкулин – Борићевац, Мале Бриснице (Стинице), Бужим, Госпић, Д.Косињ, Красно (Св. Јурај), Смиљан11, Д. Швица

Млинарић – Пољице (Оточац), Скочај (Заваље), Г. Швица

Модрић – Красно, Крижпоље, Д. Швица

Момчиловић – Комић, Д. Косињ, Ребић

(Удбина)

Мрдаљ – Ком (Зрмања), Паланка (Зрмања), Томингај

Мрђа – Днопоље (Лапац), Ком(Зрмања), Висућ (Удбина)

Мрђеновић – Кукљић

Мркаило – Радуч, Вребац

Мркић – Ком (Зрмања),Врело (Зрмања)

Мркобрада – Мекињар (Удбина), Ораовац (Д. Лапац)

Мркшић – Почитељ

Мрла – Чанак (Бунић)

Мршић – Јабланац, Д. Пазариште, Долац (Стиница)

Мудринић – Дољани (Лапац), Суваја, Заклопац (Срб)

Мухар – Ондић (Удбина), Д.Пазариште, Рудопоље (Брувно)

Мунижаба – Грачац

Муњас – Млаква (Косињ)

 Н

Накарада – Личко Петрово Село, Жељава

Напрта – Потхум (Оточац), Шкаре

Наранчић – Дабар, Дољани (Шкаре), Дубрава (Оточац), Главаце (Оточац), Госпић, Јошани (Удбина), Турјански, Вребац

Навала – Потхум(Оточац)

Нећак – Брлог, Главаце

Ненадић – Бабин поток (Врховине), Кварте (Перушић), Рудопоље (Врховине)

Невајда – Д. Лапац,

Невајдић – Тук (Кореница),

Николић – Ваганац (Личко Петрово Село),

Никшић – Барлете, Брлог, Човићи (Оточац), Госпић, Језеране, Компоље (Брлог), Г. Косињ, Лешће, Љубово, Лички Нови, Оточац, Прозор, Синац, Широка кула, Д. Швица, Влашко поље

Никовић – Бунић, Чанак (Бунић), Крбавица, Ријека (Кор.), Трнавац (Кор.)

Новачић – Каменица (Јез.), Канижа (Гос.), Г. Швица, Трновац (Госпић), Удбина

Новаковић – Госпић, Купирово (Срб), Лички Осреци (Срб), Велика Попина, Прибудић (Зрмања), Прљево (Зрмања), Залужница

Новковић – Бротња (Срб), Дабашница (Срб), Госпић, Грачац, Павловац (Вребац), Широка Кула, Вребац, Завође (Павловац)

 Њ

Његомир – Завође (Павловац)

Његован – Чанак (Бунић), Човићи, Госпић, Медак, Лички Осик, Почитељ, Рибник, Шаламунић (Бунић)

 О

Обрадовић – Брувно, Дабашница (Срб), Дивосело, Днопоље, Дољани (Лапац), Госпић, Комић, Купирово (Срб), Д. Лапац, Оточац, Рудопоље (Брувно), Срб, Суваја

Обућина – Буковац (Перушић), Коњско брдо (Перушић), Купирово (Срб), Кварте (Пер.)

Одановић – Брлог, Широка Кула

Одорчић – Компоље (Брлог), Влашко поље

Огњеновић – Бјелопоље (Кор.), Дољани (Шкаре), Фркашић, Госпић, Грабушић (Кор.)

Огризовић – Брлог, Влашко поље

Ојуровић – Кварте (Пер.)

Оклопџија – Крушковац (Медак), Д. Лапац, Медак, Мутилић, Радуч

Омчикус – Ловинац, Срб, Свети Рок

Опачић – Днопоље, Дољани (Лапац), Комић, Кореница, Купирово (Срб), Кварте (Пер.), Доњи Лапац, Подлапац, Сврачково село (Удбина)

Опалић – Грубишић (Кор.), Комић, Томингај

Опсеница – Кореница, Шаламунић, Сврачково село (Удбина)

Орељ – Дољани (Лапац), Ком (Зрмања), Штикада, Заваље,

Орешковић – Баљевац (Заваље), Човићи, Дубрава (Оточац), Компоље (Брлог), Кварте (Пер.), Д. Лапац, Лешће (Оточац), Оточац, Подлапац, Пољице (Оточац), Прозор (Ото.), Синац, Скочај (Заваље), Широка Кула, Шумећица (Ото.), Г. Свица, Врховине, Перушић

Орлић – Бјелопоље, Брлог, Главаце (Ото.), Госпић, Градина (Кор.), Калебовац (Кор.), Кик, Компоље, Кореница, Михаљевац, Личко Петрово Село, Понор (кор.), Пријебој (Кор.), Ваганац, Ведашић, Висућ, Водотеч, Војводуша, Врановача (Кор.), Врело (Кор.), Жупањол

Орловић – Плоча, Рапајин кланац (Бриње), Средња гора (Удб.)

Осмокровић – Ком (Зрмања), Комић (Удб.), Д. Пазариште

Остоић -Томингај

Острман – Бунић, Грачац, Језеране

Оштрић – Чанак (Бунић)

Ожеговић – Нетеке (Срб), Срб

 П

Паић – Дивосело, Дољани (Лапац), Поноре (Ото.)

Пантелић – Граб (Грачац), Штикада

Пантић – Госпић

Панжић – Острвица

Пањак – Радуч, Ваганац (Личко Петрово Село)

Пањевић – Павловац (Вребац), Штикада

Пањковић – Бунић, Дубрава (Брлог), Госпић, Кореница, Крбавица, Радуч, Трнавац (Кореница), Жељава

Париповић – Бунић, Д. Косињ, Крбавица, Љубово (Бунић)

Паскаш – Ораовац (Д. Лапац), Широка кула, Шкаре

Пастуовић – Церје (Ловинац), Д. Пазариште, Рудопоље (Брувно), Свети Рок

Павелић – Борићевац, Брушани, Дебело брдо (Госпић), Главаце (Ото.), Госпић, Канижа (Госпић), Карлобаг, Кореница, Кућишта (Карлобаг), Ловинац, Оточац, Синац, Смиљан, Смокрић, Д. Швица, Трновац (Госпић)

Павичић – Борићевац, Брушани, Бужим, Госпић, Ловинац, Луково шугарје (Карлобаг), Мушалук, Лички Осик, Смиљан, Смокрић, Свети Рок, Шкаре, Штикада, Ваганац, Вребац

Павковић – Дугопоље (Срб), Јошани, Крбавица, Лички Осреци, Суваја, Врело (Зрмања)

Павлак – Бриње, Каменица (Језеране)

Павлица – Комић, Плоча, Почитељ

Павловић – Брлог, Бунић, Дабар, Језеране, Компоље, Крижпоље, Липово поље, Мелиновац (Заваље), Оточац, Прокике, Жута локва

Пећанац – Купирово (Срб)

Пећина – Госпић, Кланац, Врховине

Пеић – Лички Осреци (Срб), Срб

Пеиновић – Кленовац (Перусиц), Радуч

Пејновић – Брлог, Брушани, Бужим, Дебело брдо (Госпић), Клашњица (Кореница), Крбавица, Ловинац, Лучани (Бриње), Смиљан, Шкалић, Тук (Кореница), Водотеч, Врховине, Заваље

Перчевић – Мушалук (Лички Осик),

Перић – Мекињар, Решетар, Толић (Удбина)

Перишић – Дубрава (Брлог), Личко Петрово Село, Скочај (Заваље), Заваље

Перковић – Бриње, Госпић, Јелвица (Језеране), Канижа (Госпић), Летинац (Бриње), Липице (Јез.), Мали Кут (Јез.), Перковић село (Бриње), Подлапац, Стајнице (Језеране), Велики Кут (Јез.)

Перлић – Бриње, Јелвица (Језеране)

Пернар – Липица, Мали Кут

Перша – Чанак (Бунић)

Першић – Доњи Косињ, Г. Лапац, Ричице, Штикада, Перушић, Пријебој

Пешун – Дубрава (Ото.), Прозор

Пешут – Ловинац, Смокрић

Петковић – Кукљић (Медак), Купирово (Срб), Медак, Острвица, Плоча

Петрак – Радотић село (Бриње)

Петрановић – Д. Косињ

Петричић – Госпић, Калебовац (Кор.), Компоље (Кор.), Кореница, Михаљевац (Кор.), Омољац (Кор.), Оравац, Ријека (Кор.), Шегановац (Кор.), Врановача (Кор.)

Петрић – Градина (Кор.), Студенци

Петрлић – Брушани, Канижа (Гос.), Г. Косињ, Рамљане (Синац, Оточац)

Петровић – Брувно, Дабашница (Срб), Дерингај, Добросело (Лапац), Дољани (Лапац), Грачац, Језеране, Кијани (Грачац), Г. Косињ, Крбавица, Купирово (Срб), Мали Кут (Језеране), Д. Лапац, Луково (Св. Јурај), Омсица, Решетар, Стајнице (Језеране), Ваганац

Пезељ – Бужим, Госпић, Канижа (Гос.), Луково шугарје (Карлобаг), Смиљан

Пилиповић – Борићевац, Дољани (Лапац), Кланац (Пазариште), Г. Лапац, Г. Пазариште

Пиља – Бротња (Срб), Нетеке

Пинтар – Д. Косињ, Г. Косињ, Мутилић, Оточац, Синац, Св. Јурај

Пиплица – Суваја (Срб), Заклопац (Срб)

Пишчевић – Брушани (Госпић), Мутилић, Удбина

Пјевац – Фркешић, Врховине

Пјевач – Читлук (Госпић), Дивосело

Платиша – Кик (Ловинац), Војводуша (Бриње)

Плавац – Ваганац (Л. П.С.)

Плећаш – Брувно, Дивосело, Госпић, Мазин, Смиљан

Плеша – Бунић, Госпиц, Калуђеровац, Г. Косињ, Оточац, Рамљане, Скочај (Заваље) Поцрнић – Буковац (Перушић), Коњско брдо (Перушић), Прозор (Отоцац), Прван село (Перушић)

Почуча – Читлук, Дивосело, Днопоље (Лапац), Госпић, Д. Косињ, Липово поље (Косињ), Међудражје (Заваље), Небљуси (Лапац)

Подкоњак – Дабар, Грачац, Почитељ, Јошани, Мекињар (Удбина)

Поднар – Калудјеровац, Г. Косињ, Кутерево

Подунавац – Јошани (Удбина),

Покрајац – Брувно, Дреновац (Радуч), Радуч

Половина – Добросело (Лапац), Острвица (Гос.)

Поповић – Бротња (Срб), Кланац, Крушчица (Пазариште), Д. Лапац, Мутилић (Удбина), Небљуси (Лапац), Оточац, Г. Пазариште, Плоча, Сењ, Св. Јурај, Д. Швица, Томингај, Ваганац (Л.П.С.), Врховине, Вребац, Залужница

Поткоњак – Дивосело

Поточњак – Карлобаг

Потребић – Брезик (Медак), Кукљиц (Медак), Медак

Познановић – Калањ село (Бриње), Висуц (Удбина)

Познић – Кијани (грацац), Омсица, Томингај, Шкаре

Пражић – Д. Косињ, Млаква (Косињ), Шаламунић

Премуж – Лешће (Оточац), Прозор (Оточац)

Прерад – Почитељ

Прерадовић – Почитељ,

Прибанић – Прозор (Оточац)

Прибић – Д. Косињ, Крбавица, Средња гора (Удбина), Жељава (Л.П.С.)

Прица – Брлог, Фркешић (Врх.), Градина, Калебовац, Клашњица, Компоље, Кореница, Крбавица, Крст, Г. Лапац, Михаљевац, Омољац, Оравац, Личко Петрово Село, Понор, Пријебој, Решетар, Шегановац, Удбина, Ваганац, Висућ, Врановача, Врело, Врпиле

Пријић – Срб

Прлина – Граб (Грачац),

Продановић – Ком, Врело, Зрмања

Протулипац – Шкалић (Бриње)

Прпић – Бриње, Бужим, Церје, Црни Дабар (Оштарије), Долац, Ђотлуша, Госпић, Карлобаг, Кућишта, Ловинац, Оточац, Г. Призна, Смиљан, Ступачине, Д. Швица, Г. Швица

Прша – Калуђеровац, Међудражје, Оточац, Скочај

Пуача – Суваја (Срб), Заклопац (Срб), Зрмања

Пуалић – Бротња (Срб),

Пуцар – Сврачково село (Удбина),

Пухача – Старо село (Оточац),

Пухало – Брлог

Пухар – Баљевац (Заваље), Дољане (Шкаре), Потхум (Оточац), Шкаре

Пупавац – Дебело брдо (Бунић), Ораовац (Лапац), Паланка (Зрмања)

Пуповац – Потхум (Ото.), Врховине, Зрмања

 Р

Радаковић – Брувно, Дивосело, Дољани (Лапац), Грачац, Госпић, Јошани (Удбина, Д. Лапац, Мелиновац, Могорић, Омсица, Лички Осреци, Личко Петрово Село, Плоча, Решетар, Средња Гора, Томингај, Заваље, Жељава

Радека – Госпић, Мекињар, Михаљевац, Врановача, Врело (Кор.)

Радмановић – Барлете, Дивосело, Госпић, Д. Лапац, Острвица, Рудопоље (Брувно), Широка Кула, Вребац

Радочај – Мутилић (Удбина)

Радошевић – Кланац (Пазариште), Крушчица, Медак, Г. Пазариште, Почитељ

Радованац – Мекињар (Удбина)

Радовић – Д. Косињ

Радуловић – Ораовац (Лапац),

Радусин – Граб (Грачац)

Рађеновић – Бротња (Срб), Нетеке (Срб), Срб, Суваја, Штикада

Рајачић – Бриње, Лучани (Бриње), Прокике, Шкалић, Водотеч, Војводуша, Жупањол

Рајчевић – Читлук, Дивосело, Госпић, Смиљан

Рајковић – Дабар, Хобар село, Јелавица (Јез.), Језеране, Летинац, Радотић село, Рајковић село, Синац, Стајнице, Удбина

Рајшић – Барлете

Ракић – Бунић, Ком (Зрмања), Љубово, Широка Кула, Шкаре, Вребац

Рапаић – Брлог, Добрица (Бриње), Крбавица, Личко Петрово Село, Пријебој, Рапаин кланац, Широка Кула, Жељава

Растовић – Дабашница(Срб), Грачац, Нетеке (Срб), Срб

Рашета – Барлете, Клашњица, Д. Лапац, Небљуси, Срб

Рашуо – Срб

Ратковић – Брушани, Госпић, Красно, Лички Осик, Шаламунић

Рељић – Тисковац (Срб)

Рендулић – Лички Осик,

Репац – Д. Косињ, Мелиновац, Небљуси, Решетар, Широка Кула

Рибар – Дивосело

Ристовић – Госпић, Грачац

Родић – Дугопоље (Срб)

Ромић – Мекињар (Удб.), Лички Осреци

Росандић – Госпић, Канижа, Подлапац (Удб.), Удбина

Руделић – Дебело брдо (Госпић), Канижа (Гос.), Луково шугарје, Оштра

Рукавина – Брлог, Бунић, Дебело брдо (Госпић), Долац (Стиница), Госпић, Јабланац, Калуђеровац, Канижа, Караула, Кланац, Коњско брдо, Кварте, Међудражје, Оштра, Оточац, Д. Пазариште, Г. Пазариште, Перушић, Прван, Решетар, Смиљан, Св. Јурај, Свети Рок, Трновац (Госпић), Ваганац (Пазариште), Ваганац (Л.П.С.), Влашко поље (Брлог), Воларице, Жељава

Рупчић – Церје (Ловинац), Човићи, Госпић, Језеране, Лешће (Оточац), Мезиновац, Ричице, Смиљан, Свети Рок, Св. Јурај, Удбина

Рутаљ – Радуч

Ружић – Дољани (Шкаре), Комић, Г. Пазариште, Влашко поље (Брлог)

 С

Саџак – Јошани (Удб.), Кореница, Шаламунић

Самац – Мутилић (Удб.)

Самарџија – Томингај

Самолов – Бабин поток (Врх.), Рудопоље (Врховине)

Санадер – Глогово (Грачац), Граб (Грачац)

Саватовић – Кулица (Острвица-Госпић), Ораовац (Лапац), Рудопоље (Брувно)

Савић – Госпић, Потхум, Шкаре

Седлан – Кијани (Грачац), Г. Лапац

Сеферагић – Коњско брдо (Пер.)

Секиз – Бунић, Оточац, Поноре (Ото.), Шкаре

Секула – Дубрава (Ото.), Оточац, Прозор (Ото.)

Секулић – Дољани (Лапац), Ловинац, Перковић село, Почитељ, Рибник, Смокрић, Удбина

Селаковић – Томингај

Сердар – Бужим, Госпић, Смиљан, Свети Рок, Широка Кула, Сертић, Бриње, Буковац (Пер.), Језеране, Подлапац, Радотић село (Бриње), Развала, Сертић село (Бриње), Синац, Стајнице, Удбина, Жута локва (Бриње)

Симеон – Рудопоље (Брувно)

Скакавац – Лучани (Бриње), Војводуша

Скендер – Билај, Грачац, Крушчица, Г. Лапац, Новосело Билајско, Ричице (Ловинац)

Скенџић – Личко Петрово Село, Шкаре

Скокнић – Бунић

Скоруп – Красно, Луково, Ричице, Св. Јурај, Воларице

Сладић – Шаламунић, Врховине, Жељава

Славујевић – Решетар (Л.П.С.)

Смиљанић – Госпић, Граб (Грачац), Пишаћ, Прокике (Бриње), Рапаин кланац, Жупањол

Смрзлић – Небљуси (Лапац)

Совиљ – Кијани (Грачац)

Срдић – Врховине, Залужница

Стакић – Кореница

Станић – Бјелопоље (Кор.), Бриње, Дивосело, Глогово (Грачац), Госпић, Грачац, Ивакуша (Бриње), Клашњица, Кореница, Липе, Мутилић, Оточац, Сврачково село, Водотеч

Станисављевић – Граб, Грачац

Станишић – Прозор, Оточац, Воларице

Станковић – Бунић, Каменица (Кор.), Кореница, Кулица (Острвица), Острвица, Оточац, Трновац (Кор.)

Старчевић – Госпић, Кланац (Пазар.), Г. Лапац, Медак, Међудражје, Лички Осреци (Срб), Овчина, Д. Пазариште, Г. Пазариште, Прљево (Зрмања), Смиљан, Срб, Старчевића под, Тишковац

Стевић – Добросело (Лапац),

Стиеља – Д. Лапац, Ораовац (Лапац)

Стиковац – Добросело (Лапац), Дољани (Лапац)

Стилиновић – Госпић, Канижа, Лички Нови, Стипац, Бужим, Смиљан

Стојановић – Дубрава (Ото.), Оточац, Шкаре, Г. Швица, Турјански, Врховине,

Стојевић – Кланац

Стојић – Јошани (Удб.)

Стојковић – Развала (Јез.), Висућ (Удб.)

Стојсављевић – Могорић, Омсица, Павловац (Вребац), Велика Попина, Срб, Штикада

Стокућа – Водотеч (Бриње), Војводуша (Бриње)

Страњина – Кукљић (Медак)

Струнић – Кореница

Студен – Личко Петрово Село, Решетар, Жељава

Сучевић – Велика Попина, Врело (Зрмања)

Судар – Барлете, Брушани, Острвица Ризвануша (Оштарије)

Сукнаић – Кланац (Пазар.), Оточац, Г. Пазариште, Ваганац (Пазариште)

Сунајко – Комић (Удб.), Висућ (Удб.), Вребац

Сурла – Дабашница (Срб), Глогово (Грачац), Јошани, Кијани, (Грацац), Медак

Суша – Штикада, Вребац

Сужњевић – Кореница, Оравац

Сузуковић – Дивосело, Широка Кула

Свилар – Дебело брдо (Бунић), Козјан (Бунић), Пећани, Шкаре, Турјански

 Т

Тадић – Днопоље (Лапац), Д. Лапац

Танкосић – Дугопоље (Срб)

Тарбук – Брезик (Медак)

Тепавац – Висућ (Удбина)

Терзић – Граб (Грачац)

Тесла – Дреновац (Радуч), Кукљић (Медак), Радуч

Теслић – Дивосело, Госпић, Острвица

Тиљак – Грачац, Штикада

Тинтор – Грачац, Оточац

Тишма – Днопоље, Фркашић, Д. Лапац, Кореница, Круге, Небљуси, Висућ, Врховине

Тодорић – Завође (Павловац),

Тојага – Ком (Зрмања), Велика Попина, Врело (Зрмања)

Тојагић – Дерингај, Дубоки до (Грачац), Граб (Грачац), Омсица

Тољан – Каменица (Језеране), Прокике (Бриње)

Томсац – Чанак (Бунић), Д. Косињ

Томас – Бриње, Локнер село (Бриње), Могорић, Павловац (Вребац)

Томашевић – Кварте (Перушић)

Томичић – Борићевац, Госпић, Ловинац, Ричице

Томић – Брлог, Кланац (Пазариште), Мало поље (Калуђеровац), Рудопоље (Брувно), Тужевић (Бриње), Врановине (Пазариште)

Томинац – Стајнице (Језеране)

Томљановић – Баљевац (Заваље), Калуђеровац

Томљеновић – Бужим, Госпић, Карлобаг, Компоље, Ловинац, Црни дабар (Оштарије), Ступачине, Оточац, Смиљан, Смокрић, Сушањ, Трновац, Жељава

Тонковић – Брушани, Бунић, Дубрава (Оточац), Лешће, Прозор, Рамљане, Синац, Д. Швица

Торбица – Д. Лапац, Срб, Тисковац (Срб)

Травица – Медак, Удбина

Траживук – Д. Лапац

Трбојевић – Глогово (Грачац), Госпић, Грачац, Кијани (Грачац), Кореница, Крушковац (Медак), Кукљић, Медак, Штикада

Трбулин – Срб

Тресиглавић – Калебовац (Кор.),

Трешњић – Дивосело

Тркуља – Дабар, Мекињар (Удб.), Госпић, Кик (Лов.), Личко Петрово Село, Ребић (Удб.)

Трнинић – Купирово (Срб),

Трошељ – Дивосело, Луково шугарје

Трпчић – Удбина

Тртањ – Госпић, Јелвица (Јез.), Језеране, Липице (Јез.), Стајнице, Удбина, Велики Кут

Тртица – Омсица, Врховине

 Ћ

Ћалић – Брезик (Медак), Добросело, Крбавица, Купирово (Срб), Омсица, Плоча, Томингај

Ћелић – Радуч

Ћеранић – Грачац

Ћопић – Нетека, Суваја, Заклопац (Срб)

Ћубелић – Грачац

Ћуић – Компоље (Кореница), Пријебој, Врело Коране

Ћук – Ком (Зрмања), Паланка (Зрмања), Врело (Зрмања), Зрмања,

Ћулаевић – Мекињар

Ћупурдија – Фркашић, Клашњица (Кореница)

Ћурчић – Дољани (Шкаре), Комић, Потхум Старо село (Оточац), Шкаре, Турјански, Вребац, Завође (Павловац)

Ћурчија – Шаламунић

Ћурувија – Плоча

Ћусић – Пећани

 У

Угарак – Вребац

Угарковић – Бриње, Будак (Лички Осик), Госпић, Комић, Коњско брдо (Пер.), Мало поље (Калуђеровац), Перушић, Студенци

Угрица – Грачац, Купирово (Срб), Срб

Уремовић – Баљевац (Заваље), Караула (Пер.), Коњско брдо, Перушић

Уштипак – Фркашић

Утвић – Грачац

Узелац – Брезик (Медак), Бриње, Бунић, Бужим, Днопоље, Дољане, Госпић, Јошани, Карлобаг, Кик (Ловинац), Коњско брдо, Липово поље, Луково шугарје, Медак, Ондић, Оточац, Почитељ, Потхум, Старо село (Оточац), Смиљан, Студенци, Широка Кула, Трнавац (Кореница), Удбина, Висућ, Вребац, Врховине, Залужница, Завође (Павловац)

 Х

Хинић – Бунић, Дебело брдо (Бунић), Дољани (Шкаре), Козјан (Бунић), Радотић село (Бриње), Турјански, Залужница, Жељава

Хркаловић – Дољани (Шкаре), Оточац, Турјански

Хрњак – Бунић, Крбавица, Личко Петрово Село, Пријебој, Трнавац (Кореница), Жељава

 Ц

Цигановић – Барлете, Госпић, Медак, Срб

Циук – Омсица (Грацац),

Црнобрња – Плоча, Радуч

Црнокрак – Медак, Вребац

Цвијановић – Дивосело, Госпић, Граб (Грачац), Јошани, Д.Косињ, Кореница, Млаква (Косињ), Пишаћ, Решетар, Толић, Ваганац, Влашко поље, Врховине

Цвјетан – Купирово(Срб)

Цвјетићанин – Дабар, Мекињар, Ораовац (Д. Лапац), Личко Петрово Село, Средња гора, Висућ

Цвјетковић – Глогово (Грачац), Граб (Грачац), Грачац, Кијани (Грачац)

 Ч

Чанак – Госпић, Ком (Зрмања), Срб, Шаламунић, Широка кула, Жељава (Кореница)

Чанковић – Могорић, Средња гора, Томингај, Удбина

Чича – Добашница (Срб), Дубоки до (Грачац), Граб (Грачац), Грачац, Штикада

Чортан – Дебело брдо (Бунић)

Чубрило – Брувно, Читлук (Дивосело), Грачац, Радуч, Рудопоље

Чудић – Бабин поток (Врховине), Врховине

Чутурило – Брувно, Дабар, Плоча, Висућ

 Џ

Џодан – Могорић, Решетар (Кореница)

 Ш

Шабан – Госпић, Лички Нови

Шабић – Канижа (Госпић)

Шајновић – Сврачково село (Удб.),

Шакић – Госпић, Липово поље, Мекињар, Тужевић (Бриње), Удбина, Завође (Павловац)

Шарац – Добросело (Лапац),

Шарић – Борићевац, Бужим, Канижа, Ловинац, Луково шугарје, Медак, Перушић, Пван село, Рудопоље (Брувно), Смиљан, Смокрић, Свети Рок, Враник (Ловинац)

Шаринић – Г. Швица

Шашић – Днопоље (Лапац), Кулица (Острвица), Купирово (Срб), Д. Лапац, Лички Осреци (Срб), Острвица

Шебаљ – Бужим, Дабар, Летинац (Бриње), Липице (Језеране), Мали кут, Велики кут

Шеган – Дабар

Шегота – Бриње, Дрндић (Стиница), Карлобаг, Оточац, Смокрић, Шеготе (Стиница), Влака

Шепа – Велика Попина

Шербеџија – Бунић

Шерић – Барлете, Госпић, Жабица

Шевер – Бунић

Шево – Дреновац (Срб)

Шијан – Дебело брдо (Бунић), Купирово (Срб), Нетеке (Срб), Прљево (Зрмања)

Шикић – Брушани, Дебело брдо (Гос.), Госпић, Градац, Коњско брдо, Д. Лапац, Ораовац (Лапац), Оштарије, Г. Пазариште, Пријебој, Ричице, Смиљан, Свети Рок, Штикада, Трновац (Гос.)

Шимић – Госпић, Д. Пазариште, Скочај

Шимунић – Билај, Брлог, Мелнице, Новосело, Влашко поље

Шимуновић – Биљевине (Св. Јурај), Компоље (Брлог)

Шкарић – Липово поље (Косињ)

Шкорић – Бјелопоље (Кореница), Фркашић, Грабушић, Клашњица, Кореница, Мазин, Мелиновац (Заваље), Небљуси, Паланка (Зрмања), Ведашић, Врховине, Влашко поље, Заклопац (Срб)

Шкоруп – Бриње

Шкрбић – Добросело (Лапац), Мазин

Шкундрић – Паланка (Зрмања), Велика Попина, Прибудић, Прљево, Врело (Зрмања)

Шобат – Бунић, Госпић, Радуч

Шолаја – Бунић, Градина (Кор.), Михаљевац, Пријебој, Решетар, Шегановац (Кор.)

Шоп – Кореница, Д. Косињ

Шорак – Градина (Кор.), Михаљевац, Кореница, Д. Лапац, Личко Петрово Село, Жељава

Шпаљ – Госпић, Криви пут, Смиљан

Шпољарић – Д. Косињ, Г. Косињ, Мушалук (Л.Осик)

Шпорчић – Г. Косињ, Кутерево

Шпрајц – Бриње, Каменица (Јез.), Крижпоље, Летинац, Стајнице

Штајдохар – Д. Косињ, Г. Косињ, Рибник

Штакић – Кленовац, Липово поље (Косињ), Млаква, Д. Косињ, Студенци

Штампар – Чанак (Буниц), Кварте

Штавлић – Г. Пазариште

Штефанић – Језеране, Г. Косињ, Ловинац, Стајнице

Штефа – Компоље (Кор.), Кореница, Врело (Кореница)

Штетић – Сврачково село (Удб.), Врховине

Штимац – Госпић, Караула (Пер.), Коњско брдо, Д. Косињ, Кварте (Пер.), Љубово (Бунић), Мушалук, Лички Нови, Рибник Оштра, Перушић

Штокић – Јабланац, Штокић под, Завратница

Штрбац – Широка кула

Штула – Влашко поље (Брлог)

Штулић – Плоча

Шујица – Врело(Зрмања),

Шулентић – Госпић, Свети Рок, Врело (Зрмања)

Шупер – Лички Нови, Ризвануша, Трновац (Гос.)

Шупут – Бабин поток, Бјелопоље, Клашњица(Кор.), Кореница, Личко Петрово Село, Понор, Пријебој, Шегановац, Жељава

Шушњар – Тужевић (Бриње), Удбина

Шушњић – Главаце

 

 

Коментари (208)

Одговорите

208 коментара

 1. Узи

  Сања, ваши су Узелци из Смољанца у парохији Садиловац. Јавите се на форуму Порекло да вам пошаљем више података.

 2. Jedna mala ispravka naveli ste prezime Peic Osredci Srb samo treba dodati slovo j .znaci mi se prezivamo Pejic.Srdacan pozdrav

 3. Mihovilovic

  A sta je sa prezimenom Mihovilovic ,bio ih je dobar broj?

 4. Предраг

  Недостаје презиме Јурковић. Јурковићи су из села Подум (не Подхум) јер видим да се упорно понавља то ‘Подхум’.
  Подумски Јурковићи славе св. Стефана (Стевана).

 5. Nikola Prica

  NBema prezimena Gulan (Babin potok).

 6. Лончар

  Лончари из Мутилића код Удбине исељени у Међеђу код Козарске Дубице. Слава Ђурђевдан. Није нас много остало, зна ли ико ишта о овој грани?

 7. Duško

  Nedostaje prezime Grković, Srednja gora