Maletić

23. februara 2012.

komentara: 4

Poštovani,

ova stranica je u pripremi.

Pozivamo vas na saradnju.

Pošaljite nam svoj prilog, sve što znate o ovom prezimenu na osnovu usmenog predanja ili citiranjem navoda iz knjiga (navedite kojih) ili onog što je već objavljeno na ostalim internet sajtovima (napomenite kojim).

Obavezno napišite i koju krsnu slavu slavite i područje u kojem se ovo prezime pojavljuje.

Navedite i ime poznate ličnosti (gde je rođen-a, čime se bavi), koja nosi ovo prezime.

Vaš prilog ostavite u komentaru ili pošaljite na i-mejl:

[email protected]
Pišite nam

Naredni članak:
Prethodni članak:

Komentari (4)

Odgovorite

4 komentara

 1. vojislav ananić

  MILETIĆI
  Porijeklo iz Mratinja

  Miletići na području Foče su porijeklom iz Pive, od Vuhovića, i to iz sela Pišča, gdje su se doselili iz Mratnja. Ljubo Miletić sa Ilidže rodom je iz Zagorica kod Foče i želio bi da sazna više o porijeklu svoga roda. Koliko on zna, Miletića na fočanskom području ima u Zagoricama, Govzi, Kutima i Štoviću, i svi su jedan rod. U porođici je sačuvano predanje da su se Miletići, nekada prezivali Vuković i da su se na fočansko područje doselili negdje iz okoline Mratinja. Prema istom predanju, u osamnaestom vijeku, na crkvenoj svečanosti u Mratinju, došlo je do sukoba između cmogorskih plemena, kada je predak Miletića ubio dvojicu pripadnika drugog plemena. Zbog krvne osvete prešli su u Zagorice, odakle su se zbog “tjeskobe” raseljavali i po drugim selima. Gospodin Miletić navodi da su begovi Pervizi iz Jeleča bili vlasnici zemlje na kojoj su živjeli Miletići, ali su po tradiciji Pervizi bili pod “uticajem” Cengića sa Rataja. Čitalac na kraju navodi da su se od Miletića odijelili Toševići iz Miljevine, ali ne navodi ni svoju ni Toševića slavu. Na osnovu naših istraživanja ustanovili smo da Miletići iz okoline Foče slave Aranđelovdan i pretpostavljamo da je osnovano predanje da vode porijeklo od Vukovića iz Mratinja. Tridesetih godina ovog vijeka bilo je na području Pive četrdeset kuća Vukovića i to u Mratinju, Pišću, Zagrađu, Papratištu i Šćepan polju. Svi oni siave Aranđelovdan. Preci ovih Vukovića starinom su iz Ozrinića sa Čeva u Cmoj Gori. Sačuvano je predanje da su u Ozrinićima bila dva brata: Vuko i Vukota. Pošto su ubili čovjeka na Čevu, pobjegnu u Mratinje da bi se sklonili ođ krvne osvete. Iz Mratinja, Vukovići su se raseljavali u Pišče, Zagrađe, Papratište, Šćepan polje, te dalje prema Sandžaku i Bosni. Iz Mratinja su se na prelazu iz osamnaestog u devetnaesti vijek iselila braća Vaso i Vuko u selo Pišće kao čivčije, na “tursku” zemlju. Preci ovih Vukovića bili su: Ilija – Vuko – Jovan – Radovan i Đorđije, koji je 1924. godine imao četrdeset godina. Tako se jeđna grana ovih Vukovića ođselila na fočansko područje. Po rodonačelniku Mileti prozvali su se Miletići i pod tim prezimenom selili su se na druga mjesta. Na Glasinac Miletići su se doselili iz Govze polovinom devetnaestog vijeka. Razlog preseljenja bio je taj što je njihov predak, kao kiridžija, ubio “zaptiju”. Zbog tog ubistva bio je na robiji u Vidinu, a kada se vratio sa robije ubio je i brata pomenutog zaptije i zbog toga je sa porodicom morao da pobjegne iz Govze. Mi danas ne znamo gdje sve ima Miletića porijeklom iz fočanskog kraja. Smatramo da bi svi koji slave Aranđelovdan mogli biti odatle. Njihovih “saplemenika” sa prezimenom Vuković mogli bismo sigumo naći po Bosni i Hercegovini, Srbiji i Hrvatskoj. Zajedničkog porijekla mogli bi da budu oni koji slave Aranđelovdan i prenose tradiciju o porijeklu iz Hercegovine i Crne Gore. Na kraju navodimo da, iako malo znamo o Miletićima sa područja Foče, možemo sa velikom dozom vjerovatnoće da tvrdimo đa su porijeklom iz Pive, ođ Vukovića, i to iz sela Pišča gdje su se doselili iz Mratinja. Dalju starinu možemo da im tražimo kroz porijekio Vukovića iz Mratinja, za koje se smatra da su porijekiom od Ozrinića sa Čeva. Rodonačelnik Vukovića zvao se Vuk Ozrinić. On se oko 1550. godine doselio iz Ozrinića u Mratirije. Dalja iscrpnija istraživanja, zahtijevaju mnogo više vremena i prevazilaze okvire ove rubrike. Napominjemo da je Miletić veoma rašireno srpsko prezime i nalazimo ga u svim zemijama u kojima žive Srbi, a posebno na području nekadašnje Vojne krajine, sa turske, mletačke i austrijske strane.

  IZVOR: PORODIČNI KORIJENI, MIROSLAV NIŠKANOVIĆ
  BANJA LUKA – BEOGRAD – SARAJEVO, 2001.

 2. Maletć

  nas Maletića ima u jednom selu koje se zove Brestovo opština Stanari u Republici Srpskoj.Slavimo krsnu slavu Svetog Nikolaja Čudotvorca

 3. Miroslav Eric

  Maletići u Bogatiću,Mačva,pripadaju Maleševcima…Slave Ignjatije…od njih su Dabići,Djudjići,Vukovići,Daničići i Dakići…Jedan su rod sa Budimirovićima i Vitorovićima u Glušcima,Panićima i Božjakovićima u Noćaju i Maleševićima u Salašu Noćajskom

 4. Sremica

  Maletića, koliko znam, ima dosta u Sremu, i to u Kraljevcima, Vognju, Rumi…
  Moja ogromna porodica slavi Đurđevdan.
  Maletića ima i u Mačvi.
  Jedan nesrećni “znalac” iz četničke porodice tvrdi da su Mačvani četnici, a Sremci partizani, i to koristi za opanjkavanje potonjih.