Архиви у Србији (адресе и телефони)

13. фебруара 2012.

коментара: 0

 

 

Архив Србије

Карнегијева 2, Београд

011/3370-781

[email protected]

 

Архив Војводине

Дунавска 35

21000 Нови Сад

Телефон: 021/48-918-00

021/48-918-00

021/522-332

Факс: 021/522-332

[email protected]

www.arhivvojvodine.org.rs

 

Архив Косова и Метохије

Историјски архив Ниш, Тврђава бб

18000 Ниш

Телефон: 064/393-42

064/393-42-32

018/515-608

018/515-608

 

Архив града Приштине

Богољуба Михајловића 51

11427 Вранић, Београд

Телефон: 011/ 83-32-733, 064/173-18-33

064/173-18-33 Факс: 011/83-32-733

[email protected]

 

Архив „Верослава Вељашевић“ Смедеревска Паланка

Омладинска 13

11420 Смедеревска Паланка

Телефон: 026/317-235

026/317-235

Факс: 026/317-235

[email protected]

 

Историјски архив Бела Црква

1.Октобра 40

26340 Бела Црква

Телефон: 013/ 851-283

Факс: 013/ 851-283

[email protected]

 

Историјски архив Београда

Палмира Тољатија 1

11070 Нови Београд

Телефон: 011/2606-336

011/2606-336

011/30-15-150

011/30-15-150

011/3190-410

[email protected]

www.arhiv-beograda.org

 

Историјски архив Ваљево

Поп Лукина 52

14000 Ваљево

Телефон: 014/221-028

014/221-028

014/228-187

014/228-187

Факс: 014/228-187

[email protected]

www.istorijskiarhiv.rs

 

Историјски архив Гњилане

Лоле Рибара 4/8

18400 Прокупље

Телефон: 027/333-288

027/333-288

064/175-03-93

064/175-03-93

[email protected]

 

Историјски архив Зрењанин

Трг Слободе 10

23000 Зрењанин

Телефон: 023/564-322

023/564-322

023/510-925

023/510-925

Факс: 023/564-322

[email protected]

www.arhivzrenjanin.org.rs

 

Историјски архив Кикинда

Трг српских добровољаца 21

23300 Кикинда

Телефон: 0230/22-187

0230/22-187

0230/439-835

Факс: 0230/22-187

[email protected]

www.kiarhiv.org.rs

 

Историјски архив Косовска Митровица

Владе Ћетковића 15

38227 Звечан

Телефон: 064/254-07-20

064/254-07-20

[email protected]

 

Историјски архив Краљево

Трг Светог Саве 1

36000 Краљево

Телефон: 036/317-560

036/317-560

036/317-561

036/317-561

Факс: 036/317-560

[email protected]

www.arhivkraljevo.org.rs

 

Историјски архив Крушевац

Мајке Југовића 6

37000 Крушевац

Телефон: 037/420-595

037/420-595

037/420-590

037/420-590

Факс: 037/420-590

[email protected]

 

Историјски архив Крушевац – Одељење у Трстенику

Књегиње Милице бб II спрат

37240 Трстеник

Телефон: 037/712-316

037/712-316

Факс: 037/712-316

 

Историјски архив Лесковац

Др Раде Свилара 25

16000 Лесковац

Телефон: 016/247-426

016/247-426

016/216-996

016/216-996

[email protected]

 

Историјски архив Неготин

Бранка Перића 13

19300 Неготин

Телефон: 019/546-098

019/546-098

015/542-762

015/542-762

019/542-762

[email protected]

www.arhivnegotin.org.rs

 

Историјски архив Неготин – Одељење у Бору

Војске Југославије 18

19210 Бор

Телефон: 030/421-365

030/421-365

Факс: 030/421-365

 

Историјски архив Ниш

Тврђава бб

18000 Ниш

Телефон: 018/515–608

018/515–608

018/515-609

018/515-609

Факс: 018/515–608

[email protected]

www.arhivnis.co.rs

 

Историјски архив Пећ

Архив Министарства спољних послова – Одељење за административне и архивске послове

Кнеза Милоша 24

11000 Београд

Телефон: 011/306-81-82

011/306-81-82

011/3476-005

011/3476-005

064/2420-965

064/2420-965

[email protected]

 

Историјски архив Пирот

Српских владара 130

18300 Пирот

Телефон: 010/320-952

010/320-952

010/310-592

010/310-592

064/206-86-20

064/206-86-20

Факс: 010/31-05-92

[email protected]

 

Историјски архив Пожаревац

Др Војислава Дулића 10

12000 Пожаревац

Телефон: 012/223-082

012/223-082

Факс: 012/223-082

[email protected]

www.arhivpozarevac.org.rs

 

Историјски архив Сента

Главни трг 1/II, Пф: 56

24400 Сента

Телефон: 024/811-037

024/811-037

024/811-134

024/811-134

Факс: 024/811-134

[email protected]

www.zentarhiv.rs

 

Историјски архив Сента – Одсек за архивску грађу у Бечеју

Зелена улица 100

21220 Бечеј

Телефон: 021/6915-321

021/6915-321

Факс: 021/6915-321

[email protected]

 

Историјски архив Сомбор

Трг Цара Лазара 5

25000 Сомбор

Телефон: 025/26-292

025/26-292

025/22-287

025/22-287

Факс: 025/22-287

[email protected]

www.arhivsombor.org.rs

 

Историјски архив Суботица

Трг слободе 1/III

24000 Суботица

Телефон: 024/626-866

024/626-866

024/626-889

024/626-865

024/626-868

024/551-171

024/524-033

Факс: 024/524-033

[email protected]

www.suarhiv.co.rs

 

Историјски архив Ужице

Жичка 37

31000 Ужице

Телефон: 031/510-284

031/510-284

031/510-684

031/510-684

031/513-484

031/513-498

031/513-498

Факс: 031/513-498

[email protected]

www.arhivue.org.rs

 

Историјски архив града Новог Сада

Тврђава 7 и 9

21131 Петроварадин

Телефон: 021/64-322-14

021/64-322-14

021/64-317-52

021/64-317-52

021/64-315-57

021/64-315-57

Факс: 021/64-31-557

[email protected]

www.arhivns.rs

 

Историјски архив у Панчеву

Немањина 7

26000 Панчево

Телефон: 013/317-344

013/317-344

013/318-421

013/318-421

013/331-240

013/331-240

Факс: 013/317-344

[email protected]

www.arhivpancevo.org.rs

 

Историјски архив у Смедереву

Краља Петра Првог 2

11300 Смедерево

Телефон: 026/648-980

026/648-980

026/229-279

026/229-279

Факс: 026/229-279

[email protected]

 

Историјски архив „31. јануар“ Врање

Партизанска 17/а

17500 Врање

Телефон: 017/417-042

017/417-042

017/423-334

017/423-334

Факс: 017/417-042

[email protected]

www.vranjearhiv.com

 

Историјски архив „Рас“ Нови Пазар

Oслобођења 41

36300 Нови Пазар

Телефон: 020/318-282

020/318-282

Факс: 020/318-282

[email protected]

 

Историјски архив „Средње Поморавље“ Јагодина

Милана Мијалковића 14

35000 Јагодина

Телефон: 035/223-506

035/223-506

035/242-059

Факс: 035/223-506

[email protected]

www.arhivja.autentik.net

 

Историјски архив „Срем“ Сремска Митровица

Вука Караџића 4

22000 Сремска Митровица

Телефон: 022/613-592

022/625-393

Факс: 022/621-861

[email protected]

www.arhivsrem.org.rs

 

Историјски архив „Тимочка крајина“ Зајечар

Николе Пашића 160

19000 Зајечар

Телефон: 019/420-285

019/425-490 Факс: 019/420-285

[email protected]

www.arhivzajecar.org.rs

 

Историјски архив „Топлице“ Прокупље

Пасјачка 2

18400 Прокупље

Телефон: 027/329-546

027/329-546

027/329-646

027/329-646

Факс: 027/329-646

[email protected]

 

Историјски архив „Шумадије“ Крагујевац

Крагујевачког октобра 13

34000 Крагујевац

Телефон: 034/336–251

034/336–251

034/336–252

034/335-584

Факс: 034/336-251

[email protected]

www.arhivsumadija.org.rs

 

Међуопштински историјски архив Призрен

Историјски архив Ниш, Тврђава бб

18000 Ниш

Телефон: 018/515-608

018/515-609

018/276-788

064/338-77-36

[email protected]

 

Међуопштински историјски архив Шабац

Војводе Мишића 18/а

15000 Шабац

Телефон: 015/354-992

015/354-992

015/354-989

015/354-989

Факс: 015/354-989

[email protected]

 

Међуопштински историјски архив Чачак

Господар Јованова 2

32000 Чачак

Телефон: 032/342-860

032/222-729

065/3222-729

Факс: 032/342-860

[email protected]

www.arhivcacak.org.rs

 

 

Коментари (0)

Одговорите

Тренутно нема коментара. Будите први и оставите коментар.