Okruzi, gradovi i sela Kosova i Metohije Reviewed by Momizat on .  Kosovski okrug Grad Priština: Ajvalija, Ajkobila, Badovac, Balaban, Bariljevo, Besinje, Businje, Vrani Do, Glogovica, Gornja Brnjica, Gračanica, Graštica, Dabiševac  Kosovski okrug Grad Priština: Ajvalija, Ajkobila, Badovac, Balaban, Bariljevo, Besinje, Businje, Vrani Do, Glogovica, Gornja Brnjica, Gračanica, Graštica, Dabiševac Rating: 0
You Are Here: Home » Zavičaj - sela i gradovi » Okruzi, gradovi i sela Kosova i Metohije

Okruzi, gradovi i sela Kosova i Metohije

 Kosovski okrug

Grad Priština:

Ajvalija, Ajkobila, Badovac, Balaban, Bariljevo, Besinje, Businje, Vrani Do, Glogovica, Gornja Brnjica, Gračanica, Graštica, Dabiševac, Devet Jugovića, Dobro Selo, Donja Brnjica, Dragovac, Drenovac, Zlatare, Kačikol, Kojlovica, Kolić, Kukavica, Laplje Selo, Lebane, Lukare, Makovac, Marevce, Motičane, Mramor, Niševce, Novo Selo (na Gračanki), Orlović, Preoce, Priština, Propaštica, Prugovac, Radoševac, Rimanište, Sićevo, Slivovo, Sofalija, Sušica, Teneš Do, Trudna, Čaglavica, Šarban i Šaškovac.

Opština Glogovac:

Banjica, Beriša, Vasiljevo, Vrbovac, Vučak, Gladno Selo, Globare, Glogovac, Godance, Gornja Koretica, Gornja Fuštica, Gornje Obrinje, Gornji Zabelj, Gradica, Dobroševac, Domanek, Donja Koretica, Donja Fuštica, Donji Zabelj, Kišna Reka, Komorane, Krajkovo, Lapušnik, Likošane, Negrovce, Nekovce, Novo Čikatovo, Orlate, Poklek, Poluža, Stankovce, Staro Čikatovo, Trdevac, Trpeza, Trstenik, Štrbulovo i Štutica.

Opština Kačanik:

Banjica, Belograce, Bičevac, Bob, Vata, Vrtomica (Vrtolnica), Gabrica, Gajre, Globočica, Gorance, Gornja Grlica, Dimce, Doganović, Drenoglava (Drenova Glava), Drobnjak, Dubrava, Dura, Đeneral Janković, Đurđev Dol, Eleza, Ivaja, Kačanik, Kovačevac, Korbulić, Kotlina, Krivenik, Lanište, Nećavce, Nika, Nikovce, Palivodenica, Pustenik, Režance, Reka, Runjevo, Semanje, Sečište, Slatina, Sopotnica, Stagovo, Stari Kačanik i Straža.

Opština Kosovo Polje:

Ariljača, Batuse, Bresje, Velika Slatina, Veliki Belaćevac, Vragolija, Gornje Dobrevo, Dobri Dub, Donje Dobrevo, Donji Grabovac, Ence, Kosovo Polje, Kuzmin, Mala Slatina, Mali Belaćevac, Nakarade, Pomazatin i Ugljare.

Opština Lipljan:

Androvac, Bandulić, Banjica, Brus, Bujance, Bukovica, Varigovce, Velika Dobranja, Veliki Alaš, Veliko Ribare, Vogačica, Vrelo, Vrševce, Glavica, Glanica, Glogovce, Goleško Vrelo, Gornja Gušterica, Gornje Gadimlje, Gumno Selo, Divljaka, Dobrotin, Donja Gušterica, Donje Gadimlje, Zlokućane, Janjevo, Klečka, Konjsko, Konjuh, Krajište, Krajmirovce, Laletić, Lepina, Livađe, Lipljan, Lipovica, Lug, Lugadžija, Magura, Mala Dobranja, Mali Alaš, Malo Gracko, Malo Ribare, Marevce, Medvece, Mirena, Muhadžer Babuš, Novo Rujce, Oklap, Okosnica, Plitković, Poturovce, Rabovce, Radevo, Rujce, Rusinovce, Sedlare, Skulanevo, Slovinje, Smoluša, Staro Gracko, Staro Rujce, Suvi Do, Teća, Topličane, Torina, Trbovce, Crni Breg, Čelopek, Čučuljaga i Šišarka.

Opština Obilić:

Ade, Babin Most, Bakšija, Breznica, Gornji Grabovac, Janina VodaKruševac, Lazarevo, Leskovčić, MazgitMazgit Bošnjački, Miloševo, Obilić, Plemetina, Raskovo, Rudnik Kosovo, Sibovac, Hamidija, Crkvena Vodica i Šipitula.

Opština Podujevo:

Alabak, Bajčina, Balovac, Baraina, Batlava, Belasica, Belo Polje, Blato, Bradaš, Braina, Brevnik, Brece, Burince, Velika Reka, Glavnik, Godišnjak, Gornja Dubnica, Gornja Lapaštica, Gornja Pakaštica, Gornje Ljupče, Gornji Sibovac, Grdovac, Dvorište, Dobri Do, Dobrotin, Donja Dubnica, Donja Lapaštica, Donja Pakaštica, Donje Ljupče, Donji Sibovac, Duz, Dumoš, Žitinje, Zakut, Kaljatica, Kačibeg, Kisela Banja, Konjuševac, Krpimej, Kruševica, Ladovac, Lauša, Letance, Livadica, Lug, Lužane, Mazap, Majance, Medregovac, Merdare, Metohija, Mirovac, Murgula, Obrandža, Orlane, Palatna, Penduha, Perane, Podujevo, Popovo, Potok, Prepolac, Radujevac, Rakinica, Revuće, Repa, Rečica, Svetlje, Siljevica, Slatina, Surdula, Surkiš, Trnava, Trnavica, Turučica, Hrtica, Šajkovac, Šakovica i Štedim.

Opština Uroševac:

Babljak, Babuš Srpski, Balić, Biba, Burnik, Varoš Selo, Vojnovce, Gatnje, Gornje Nerodimlje, Grebno, Grlica, Doganjevo, Donje Nerodimlje, Dramnjak, Zaskok, Zlatare, Jezerce, Jerli Prelez, Jerli Talinovac, Kamena Glava, Kosin, Košare, Laškobare, Manastirce, Mirosavlje, Muhadžer Prelez, Muhadžer Talinovac, Muhovce, Nekodim, Novi Miraš, Papaz, Plešina, Pojatište, Raka, Rahovica, Sazlija, Svrčina, Slivovo, Sojevo, Softović, Srpski Babuš, Stari Miraš, Staro Selo, Stojković, Tankosić, Trn, Uroševac i Crnilo.

Opština Štimlje:

Belince, Vojinovce, Gornje Godance, Davidovce, Devetak, Donje Godance, Duga, Đurkovce, Zborce, Karačica, Lanište, Malopoljce, Mužičane, Petraštica, Petrović, Petrovo, Rance, Račak, Rašince, Topilo, Crnoljeva , Štimlje i Štimnja.

Opština Štrpce:

Berevce, Brezovica, Brod, Viča, Vrbeštica, Gornja Bitinja, Gotovuša, Donja Bitinja, Drajkovce, Ižance, Jažince, Koštanjevo, Sevce, Sušiće, Firaja i Štrpce.

 Pećki okrug

Opština Dečani:

Babaloć, Belaje, Beleg, Vokša, Glođane, Gornja Luka, Gornji Ratiš, Gornji Streoc, Gornji Crnobreg, Gramočelj, Dašinovac, Dečane, Donja Luka, Donji Ratiš, Donji Streoc, Donji Crnobreg, Drenovac, Dubovik, Dubrava, Đocaj, Istinić, Jasić, Junik, Kodralija, Loćane, Ljubuša, Ljumbarda, Maznik, Mali Vranovac, Papić, Papraćane, Pobrđe, Požar, Prekoluka, Prilep, Rastavica, Rznić, Slup, Huljaj i Šaptelj.

Opština Đakovica:

Babaj Boks, Bardonić, Bardosan, Batuša, Berjak, Bec, Bistražin, Brekovac, Brovina, Vogovo, Vranić, Goden, Gornje Novo Selo, Grgoc, Grčina, Guska, Dalašaj, Damjane, Deva, Doblibare, Dobrić, Dobroš, Dolj, Donje Novo Selo, Donji Biteš, Dužnje, Dujak, Đakovica, Ereč, Žabelj, Ždrelo, Žub, Zulfaj, Jablanica, Janoš, Jahoc, Kodralija, Korenica, Košare, Kraljane, Kusar, Kuševac, Lipovac, Lugađija, Ljugbunar, Marmule, Meja Orize, Meja, Moglica, Molić, Morina, Nec, Nivokaz, Osek Paša, Osek Hilja, Paljabarda, Pacaj, Petrušan, Pljančor, Ponoševac, Popovac, Radonjić, Rakovina, Rakoc, Ramoc, Racaj, Rača, Raškoc, Ripaj Madanaj, Rogovo, Skivjane, Smać, Smonica, Sopot, Stubla, Trakanić, Ćerim, Ujz, Firaja, Firza, Crmljane, Šeremet i Šišman.

Opština Istok:

Banja, Banjica, Begov Lukavac, Belica, Belo Polje, Verić, Vrelo, Dobruša, Donji Istok, Dragoljevac, Drenje, Dubrava, Đurakovac, Žakovo, Žač, Zablaće, Istok, Kaličane, Kašica, Kovrage, Koš, Krnjina, Lugovo, Ljubovo, Ljubožda, Malo Dubovo, Mojstir, Muževine, Novi Verić, Orno Brdo, Osojane, Poljane, Prekale, Prigoda, Rakoš, Sinaje, Srbobran, Starodvorane, Studenica, Suvi Lukavac, Suvo Grlo, Sušica, Tomance, Trbuhovac, Tučep, Ukča, Crkolez, Crni Lug, Crnce i Šaljinovica.

Opština Klina:

Balince, Berkovo, Biča, Bobovac, Bokšić, Budisavci, Veliki Đurđevik, Veliko Kruševo, Vidanje, Vlaški Drenovac, Volujak, Vrmnica, Golubovac, Gornji Petrič, Grabanica, Grabac, Grebnik, Deič, Dobra Voda, Dobri Dol, Dolac, Dolovo, Donji Petrič, Drenovac, Drenovčić, Drsnik, Dugonjive, Duš, Dušević, Zabrđe, Zajmovo, Zlokućane, Iglarevo, Jagoda, Jelovac, Jošanica, Kijevo, Klina, Klinavac, Kpuz, Krnjince, Leskovac, Lozica, Mali Đurđevik, Malo Kruševo, Mlečane, Naglavci, Pločice, Pograđe, Prčevo, Radulovac, Renovac, Resnik, Rudice, Svrhe, Sićevo, Skorošnik, Stup, Cerovik, Crni Lug, Čabić, Českovo, Čupevo i Štupelj.

Opština Peć:

Alagina Reka, Babiće, Barane, Belo Polje, Blagaje, Boge, Brežanik, Brestovik, Brolić, Bučane, Velika Jablanica, Veliki Štupelj, Vitomirica, Vragovac, Vranovac, Glavičica, Glođane, Goraždevac, Grabovac, Dobri Do, Drelje, Dubovo, Dubočak, Duganjive, Zagrmlje, Zahać, Zlopek, Jablanica, Jošanica, Klinčina, Kosurić, Kotradić, Košutane, Krstovac, Kruševac, Kućište, Labljane, Laz Belopać, Lipa, Lođa, Ložane, Lugađija, Ljevoša, Lješane, Ljubenić, Ljutoglava, Mala Jablanica, Mali Štupelj, Maljeviće, Milanovac, Nabrđe, Naklo, Nepolje, Novi Raušić, Novo Selo, Ozrim, Osoje, Pašino Selo, Pepiće, Peć, Pištane, Plavljane, Počešće, Radavac, Raušić, Rašić, Romune, Rosulje, Ruhot, Svrke, Siga, Trebović, Trstenik, Turjak, Ćuška, Hadžovići, Crni Vrh, Čelopek, Čungur i Škrelje.

 Prizrenski okrug

Opština Gora:

Bačka, Brod, Vranište, Globočica, Gornja Rapča, Gornji Krstac, Dikance, Donja Rapča, Donji Krstac, Dragaš, Zli Potok, Kruševo, Kukuljane, Leštane, Ljubovište, Mlike, Orčuša, Radeša i Rastelica

Opština Orahovac:

Bela Crkva, Bratotin, Brestovac, Brnjača, Bublje, Velika Kruša, Velika Hoča, Vranjak, Gedže, Goračevo, Gorić, Gornje Potočane, Danjane, Dobri Dol, Domanek, Donje Potočane, Dragobilje, Drenovac, Zatrić, Zočište, Zrze, Jančište, Jović, Koznik, Kramovik, Labučevo, Ljubižda, Mađare, Mala Hoča, Mališevo, Milanović, Miruša, Moralija, Mrasor, Našpale, Nogavac, Opteruša, Orahovac, Ostrozub, Pagaruša, Petković, Poluža, Ponorac, Pusto Selo, Radoste, Ratkovac, Retimlje, Sanovac, Saroš, Sopnić, Turjak, Celina, Crnovrana, Čiflak i Čupevo.

Opština Prizren:

Atmađa, Belobrod, Biluša, Bljač, Brezna, Brodosavce, Brut, Buzec, Buča, Veleža, Vlašnja, Vrbičane, Vrbnica, Gornja Srbica, Gornje Ljubinje, Gornje Selo, Gorožup, Graždanik, Grnčare, Dedaj, Dobrušte, Dojnice, Donja Srbica, Donje Ljubinje, Drajčići, Dušanovo, Đonaj, Živinjane, Žur, Zaplužje, Zgatar, Zjum Opoljski, Zjum Has, Zojić, Zrze, Jablanica, Ješkovo, Kabaš, Kabaš Has, Kapra, Karašinđerđ, Kobanja, Kojuš, Koriša, Kosovce, Krajk, Kuklibeg, Kukovce, Kušnin, Kuštendil, Landovica, Lez, Leskovac, Lokvica, Ljubižda, Ljubižda Has, Ljubičevo, Ljukinaj, Ljutoglav, Mazrek, Mala Kruša, Mamuša, Manastirica, Medvece, Miljaj, Muradem, Mušnikovo, Našec, Nebregošte, Nova Šumadija, Novake, Novo Selo, Petrovo Selo, Pirane, Plava, Plajnik, Planeja, Planjane, Poslište, Pousko, Prizren, Randubrava, Rence, Rečane, Romaja, Skorobište, Smać, Sredska, Stružje, Trepetinca, Tupec, Hoča Zagradska, Caparce, Šajinovac, Škoza i Špinadija.

Opština Suva Reka:

Banja, Belanica, Blace, Budakovo, Bukoš, Vranić, Vrševce, Geljance, Gornja Krušica, Grejkovce, Grejčevce, Guncat, Dvorane, Delovce, Dobrodeljane, Donja Krušica, Dubrava, Dulje, Đinovce, Javor, Kostrce, Kravoserija, Ladrovac, Ladrović, Lešane, Lužnica, Mačitevo, Movljane, Mušutište, Neprebište, Nišor, Papaz, Pećane, Popovljane, Raštane, Rečane, Savrovo, Samodraža, Selogražde, Semetište, Senik, Slapužane, Sopina, Stara Vučina, Studenčane, Suva Reka, Topličane, Trnje, Tumičina i Čajdrak.

 Kosovskomitrovački okrug

Opština Vučitrn:

Balince, Banjska, Benčuk, Bečić, Bivoljak, Bošljane, Brusnik, Bukoš, Velika Reka, Vesekovce, Viljance, Vrnica, Vučitrn, Galica, Glavotina, Gojbulja, Gornja Dubnica, Gornja Sudimlja, Gornje Stanovce, Gornji Svračak, Grace, Gumnište, Dobra Luka, Doljak, Donja Dubnica, Donja Sudimlja, Donje Stanovce, Donji Svračak, Drvare, Dubovac, Žilivoda, Zagorje, Jezero, Karače, Kolo, Kunovik, Kurilovo, Lug Dubnica, Mavrić, Mijalić, Miroče (do 1975. godine Mirače), Nevoljane, Nedakovac, Novo Selo Begovo, Novo Selo Mađunsko (do 1975. godine Novo Selo), Okraštica, Ošljane, Pantina, Pasoma, Pestovo, Prilužje, Resnik, Ropica, Samodreža, Skočna, Skrovna, Slakovce (1975-1991. godine Slavkovce), Slatina, Smrekovnica, Strovce, Taradža, Trlabuć, Hercegovo, Cecelija, Šalce, Šljivovica i Štitarica.

Opština Zvečan:

Banov Do, Banjska, Banjska Reka, Banjski Suvi Do, Boljetin, Bresnica, Valač, Veliko Rudare, Vilište, Grabovac, Grižani, Doljane, Žaža, Žerovnica, Žitkovac, Zvečan, Izvori, Jankov Potok, Joševik, Kamenica, Korilje, Kula, Lipa, Lipovica, Lovac, Lozište, Lokva, Mali Zvečan, Malo Rudare, Matica, Meki Do (od 2007. godine Keći Do), Oraovica, Rudine, Sendo i Srbovac.

Opština Zubin Potok:

Babiće, Babudovica, Banja (do 1975. godine Banje), Bojnoviće, Brnjak, Bube, Burlate, Velika Kaludra, Velji Breg, Vitakovo, VitkojevićeVojmisliće, Vranoviće, Vrba, Vukojeviće, Vukosavljeviće, Gazivode, Gornje Varage (do 1959. godine Varage), Gornji Jasenovik, Gornji Strmac, Dobroševina, Donje Varage (do 1959. godine Varage), Donji Jasenovik, Dragalica (do 1980. godine Dragalice, od 2007. godine Vragalica), Drainoviće (od 2007. godine Drajinoviće), Dren, Žarevi, Zagrađe (do 1975. godine deo Burlata), Zagulje, Zečeviće, Zubin Potok, Zupče, Jabuka, Jagnjenica, Junake (do 1980. godine Junaci), Kijevce (do 1975. godine deo Zečevića), Klečke (do 1975. godine deo Banja), Kobilja Glava, Kovače, Kozarevo, Kopiloviće (do 1987. godine deo Međeđeg Potoka), Krligate (1975-1983. godine Krljigate), Ledenik (do 1975. godine deo Češanovića), Lučka Reka, Mala Kaludra, Međeđi Potok, Oklace, Padine, Paruci, Prevlak, Prelez (od 2007. godine Prelaz), Preseka, Pridvorica, Rančiće (1975-1987. godine Raičiće), Rezala, Rujište, Tušiće, Ugljare, Crepulja, Čabra, Čečevo, Češanoviće (do 1975. godine Češenoviće), Čitluk, Šipovo (do 1975. godine Šipova) i Štuoce (do 1975. godine deo Veljeg Brega).

Opština Kosovska Mitrovica:

Bajgora, Bare, Bataire, Brabonjić (do 1975. godine Brabonić), Vaganica, Veliki Kičić, Vidomirić, Vidušić, Vlahinje (do 1975. godine Vlahinja), Vrbnica, Gornje Vinarce, Gornje Žabare, Gornje Rašane, Gornji Suvi Do, Gušavac (do 1980. godine Guševac), Dedinje, Donje Vinarce, Donje Žabare, Donje Rašane, Donji Suvi Do, Zabrđe, Zasela (do 1975. godine Zaselja), Zijača, Kačandol (do 1978. godine Kačan Dol), Kovačica, Kopriva, Kosovska Mitrovica (1981-1991. godine Titova Mitrovica), Košutovo, Kutlovac, Lisica (do 1965. godine Lisca), Ljušta, Mađare (do 1992. godine Mađera, od 2007. godine Mađera), Mažić, Malo Kičiće, Meljenica, Ovčare, Orahovo, Pirče, Prvi Tunel, Rašane, Reka, Ržana, Svinjare, Seljance, Stari Trg (rudarsko naselje) (do 1975. godine Rudarsko Naselje), Stari Trg (selo) (do 1975. godine Stari Trg), Strana, Trstena, Šipolje i Šupkovac.

Opština Leposavić:

Bare, Belo Brdo, Beluće, Berberište, Bistrica, Borova, Borčane, Brzance, Vitanoviće, Vračevo (i zaselak Vrba), Vuča, Gnježdane, Gornji Krnjin, Graničane, Grkaje, Guvnište, Gulije, Desetak, Dobrava, Donje Isevo (do 1975. godine Isevo), Donji Krnjin, Dren, Duboka, Zabrđe, Zavrata, Zemanica, Zrnosek, Ibarsko Postenje (do 1975. godine Postenje), Jarinje, Jelakce, Jošanica, Kajkovo, Kamenica, Kijevčiće, Koporiće (do 1965. godine Kopuriće), Kostin Potok, Košutica (do 1975. godine deo Jarinja), Košutovo, Kruševo, Kruščica, Kutnje, Lazine (do 1980. godine Lazina), Leposavić, Lešak, Lozno, Majdevo, Mekiniće (do 1975. godine Mekinjić), Miokoviće, Mioliće (do 1975. godine Miolić), Mošnica, Ostraće, Plakaonica, Planinica, Popovce, Potkomlje (do 1975. godine Potkomnje), Pridvorica, Rvatska, Rodelj, Rucmance, Seoce, Slatina, Sočanica, Tvrđan (do 1975. godine Tvrđane), Trebiće, Trikose, Ćirkoviće (do 1975. godine Ćirkovići), Ulije, Ceranja, Crveni, Crnatovo, Šaljska Bistrica, Šarpelj.

Opština Srbica:

Baks, Banja, Broćna, Vitak, Voćnjak, Gornja Klina, Gornje Prekaze, Gornji Obilić, Donja Klina, Donje Obrinje, Donje Prekaze, Donji Obilić, Doševac, Izbica, Kladernica, Kožica, Kostrc, Kotore, Krasalić, Krasmirovac, Kruševac, Kućica, Lauša, Leočina, Likovac, Ljubovac, Makrmalj, Marina, Mikušnica, Murga, Novo Selo, Ovčarevo, Padalište, Plužina, Poluža, Poljance (formirano 1975. godine od naselja Staro Poljance i Novo Poljance), Prelovac, Radiševo, Rakitnica, Rezala, Rudnik, Srbica, Srednja Klina, Suvo Grlo, Tica, Trnavce, Turićevac, Tušilje, Ćirez (do 1975. godine Čirez), Čitak i Čubrelj (Kraljica ukinuto naselje 1975. godine).

 Kosovskopomoravski okrug

Opština Vitina:

Balance, Begunce, Binač, Buzovik, Veliki Goden (do 1955. godine Goden), Vitina, Vrban, Vrbovac, Vrnavokolo (do 1975. godine Vrnaokolo), Vrnez, Gornja Budrika (do 1975. godine Gornja Budriga), Gornja Slatina, Gornja Stubla, Grmovo, Grnčar (do 1975. godine Grnčare), Gušica, Debelde, Devaja, Donja Slatina, Donja Stubla, Donje Ramnjane, Drobeš, Đelekare, Žitinje, Jerli Sadovina, Kabaš, Klokot, Letnica, Ljubište, Mijak, Mogila, Novo Selo, Podgorce, Požaranje (do 1975. godine Požeranje), Ravnište, Radivojce, Ribnik, Smira, Trpeza, Trstenik, Čerkez Sadovina, Čiflak i Šašare.

Opština Gnjilane:

Bilince (do 1975. godine Bilinca), Brasaljce (do 1959. godine podeljeno na Gornje i Donje Brasaljce), Bukovik, Burince, Velekince, Vladovo, Vlaštica, Vrapčić, Vrbica, Gadiš, Gnjilane, Gornje Kusce, Gornje Slakovce, Gornji Livoč, Gornji Makreš, Gumnište, Dobrčane, Donja Budriga, Donje Slakovce, Donji Livoč, Donji Makreš, Draganac, Dunavo, Žegovac, Žegovačka Vrbica, Žegra, Inatovce, Kišno Polje, Kmetovce, Koretište, Kravarica, Lipovica, Lovce, Mali Goden, Mališevo, Mozgovo, Mučibaba, Nosalje, Paralovo, Parteš, Pasjak, Pasjane, Pidić, Podgrađe, Poneš, Prilepnica, Sapar, Slubica, Stanišor, Stančić (1975-1991. godine Staničić), Straža, Stublina, Ugljare, Cernica, Čelik, Šilovo i Šurlane.

Opština Kosovska Kamenica:

Ajnovce, Berivojce, Blato, Boževce, Boljevce, Bosce, Bratilovce, Busovata, Bušince (1975-1991. godine Vušince), Vaganeš, Veliko Ropotovo, Veljeglava (do 1975. godine Velja Glava; 2007. godine podeljena na Gornju Veljeglavu i Donju Veljeglavu), Vrućevce, Glogovce, Gmince, Gogolovce, Gornja Šipašnica, Gornje Karačevo, Gornje Korminjane, Građenik, Grizime (do 1978. godine Grizine), Daždince, Dajkovce, Desivojce, Domorovce, Donja Šipašnica, Donje Karačevo, Donje Korminjane, Drenovce, Đuriševce, Žuja, Zajčevce (do 1975. godine Zajčevac), Kololeč, Koprivnica, Koretin, Kosovska Kamenica (do 1952. godine Kamenica), Kostadince, Krajnidel (do 1980. godine Krajni Del), Kremenata, Kriljevo, Lisocka (1980-1992. godine Lisacka, od 2007. godine ponovo Lisacka), Ljajčić, Lještar, Malo Ropotovo, Marovce, Mešina, Miganovce, Močare, Mučivorce, Novo Selo, Ogošte, Odanovce, Odevce, Oraovica, Pančelo, Petrovce, Polička, Rajanovce, Ranilug, Robovac, Rogačica, Svirce, Sedlare, Strezovce, Strelica, Tirince, Tomance, Toponica, Trstena, Tuđevce, Firićeja (do 1975. godine Firićeje), Carevce, Čarakovce i Šaić (do 1980. godine Šajić, od 2007. godine ponovo Šajić).

Opština Novo Brdo:

Bostane, Zebince, Izvor, Jasenovik, Klobukar, Labljane, Manišince, Novo Brdo, Prekovce i Trnićevce.

 

 


Komentari (9)

 • Adam Kukoleča

  Pouzdano znam da je 1988. godine na prvom programu RTV-a, bila serija emisija pod nazivom „LJUDI GOVORE – Kosovske priče“. Emitovana je u 14,55 sati, ali ne znam kojim danom. Bila je to obrazovna emisija. U jednoj od njih pod nazivom „S Kosova – priče o trajanju, april 1988.“ učestvovali su stariji ljudi srpske narodnosti iz 4 kosovska sela: Gračanica, Sušica, Kukoleča i Staro selo. Oni su govorili “ …. o svojoj starini i o svom trajanju na kosovskom tlu.“ Urednik emisije bio je Nedjeljko Ješić, a redatelj Rade Moskovlić. Nigde ne mogu naći selo Kukoleča, pa ni u ovom vašem popisu sela. Verujem da je to neki zaseok u nekom selu. Velika bi mi radost bila da saznam gde se on nalazi. Mogu li od vas dobiti tu informaciju ? Mislim da bi ta epizoda navedene serije, a možda i čitava serija, bila interesantna da se i danas pogleda. Na RTS-u nije sačuvana ! Inače da kažem i to da sam oduševljen portalom „Poreklo“. Želim vam mnogo uspeha u radu !

  Odgovori
  • Cvetkovic Dalibor

   za Kukolec nisam ni ja cuo ali za KOLOLEC jesam i to je u kosovsko pomoravskom okrugu mislim da je u opstini kosovska kamenica

   Odgovori
 • dragan vojvodić

  Da li postoji mjesto Velja Luka u opštini Vučitrn ili je možda preimenovano, iz kojeg vode porijeklo Vojvodići ( oko 1554. ) iz sela Radomira, Prijestonica Cetinje, Crna Gora?

  Odgovori
  • Lazar

   Prezivali su se Vojinovic. Tek kasnije Vojvodic kada su dosli u Cg. Znam o cemu pricate. Ja sam iz te loze ali u jednim spisima posto sam Milovančevic pise da sam dosao iz Niksicke Zupe a po drugim sa Cetinja

   Odgovori
 • Sonja

  Kako najbrže dobiti crkveni izvod krstenih. Krštena sam u Klini 0649863149

  Odgovori
  • nebitan

   U manastiru Gracania se nalaze sve knjige sa prostora juzno od Ibra. Tamo potrazi preko svog nadleznog svestenika koji ce da pozove sekretara i da vam posalje postom.

   Odgovori
 • žarko

  Dragane, ne znam za Velja Luku, ali ima u opstini Vučitrn Dobro- Luka.

  Odgovori
 • Vojislav Ananić

  METOHIJA. 1. Prostrana tektonska kotlina, ispod Mokre i Koprivnika do pred Đakovicu. Izvorišna je čelenka Belog Drima. Ograđena je sa sjevera visokim planinama. Tu su prvo dijelovi Prokletije, Kožnjel s Bogićevicom i Koprivnikom, zatim Mokra Gora. Od Kosova je odvajaju niže planine, Čičavica, Goleš, Crnoljeva, u kojima su mnogi prijevoji. U M. je glavno mjesto Peć. M. se dijeli u četiri dijela. Sjeverni brežuljkasti, ispod Studenieke Planine, Žreba i Mokre, zove se Podgor. Ima šezdeset sela: centralno je selo Istok. Istočni dio zahvata Prekoruplje. Leži na lijevoj strani Belog Drima, u glavnom porječju Gline, pritoka Belog Drima. Jugozapadni dio, između Pećke Bistrice i Belog Drima, aluvijalna je ravan i zove se Prekovode. Tu je oko dvadeset i pet sela. Zapadni dio, oko Dečanske Bistrice, naziva se Beka. U njoj ima oko četrdeset i pet sela.
  M. ima srednjoevropsku klimu. Zaklonjena je od sjevernih vjetrova; u njoj se osjećaju utjecaji mora. Navodnjena je mnogim rijekama i potocima. Zemljište je vrlo plodno. Po pravilu dobivaju se dvije žetve, a livade kose se po tri puta. U M. je razvijeno voćarstvo, vinogradarstvo, svilarstvo i njegovanje duhana. Na glasu je metohijsko povrće, osobito pasulj; čuvene su jabuke buzlije, koje su providne da im se i sjeme vidi.
  Glavni dijelovi M. obrasli su džbunjem i sitnom šumom. U okolnim planinama velike su četinjarske šume, iznad kojih su prostrani pašnjaci.
  Za vrijeme sredovječne srpske države M. je bila dobro naseljena. To se vidi po mnogim selima, koja se često spominju u našim spomenicima naročito u dečanskoj hrisovulji. Više se može izvesti po bezbrojnim razvalinama crkava i kuća. Od starih zadužbina najvažnije su: manastir Dečani i patrijaršija kod Peći, gdje je bilo sjedište srpskih patrijarha. Sa iseljivanjem Srba M. je naseljivana Arbanasima.
  U M. prevlađuju manja sela. Najveće je selo Istinići, sa 150 kuća Arbanasa i poarbanašenih bjegunaca iz Srbije. Sva su sela osnovana na krčevinama, i po tome se vidi, da je poslije kulturne epohe, u kojoj je M. bila gusto naseljena, cio ovaj kraj podivljao, pa su ponovno osnivana mala naselja po krčevinama. U novije se vrijeme M. sve više kultivira i naseljava našim življem.
  P. Šobajić.
  2. U srednjem vijeku M. su se zvali u Srbiji zemljišni posjedi manastira i crkava, (izuzetno se zovu i ekonomija). Ti su posjedi činili posebnu kategoriju nepokretne imovine, za koju su vrijedile po načelu staleškog državnog uređenja i posebne norme.
  M. K.
  3. M. se zvalo područje jednog crkvenog vlastelinstva, koje je obuhvatalo po nekoliko sela, katkada i preko dvadeset. Središte M. bilo je u metohu, i obično je nazivano po imenu svetitelja ili praznika, kome je crkva u metohu bila posvećena, ali i po mjestu, u kome je metoh bio. Na čelu svake M. bio je kaluđer-ekonom. On je bio podložen velikom ekonomu, i imao je svoje »dvorane«, koji su bili svjetovnjaci i pomagali mu u vršenju upravnih, sudskih, financijskih i vojničkih dužnosti u povjerenoj mu M., kao administrativnoj jedinici crkvenog vlastelinstva. U srednjem vijeku svi veći manastiri, naročito vladalačke zadužbine, imali su po nekoliko M. Ako crkvena sela nisu bila na okupu, već razbacana po raznim krajevima, tada je za svaki kraj obično organizirana posebna M. Ali je bivalo slučajeva, da, su pojedini manastiri i u jednoj oblasti imali po dvije i više M. To je bivalo onda, kada je manastir, kao vlastelin, u jednoj oblasti imao mnogo sela, pa je radi lakše uprave bilo potrebno, da se u tom kraju osnuju dva ili više manjih crkvenih vlastelinstava.
  JR G

  IZVOR: prof. St. Stanojević, NARODNA ENCIKLOPEDIJA SRPSKO-HRVATSKO-SLOVENAČKA, II KNJIGA , I—M, IZDAVAČ: BIBLIOGRAFSKI ZAVOD D. D. ZAGREB, GUNDULIĆEVA 29 ZASTUPA DR- ERIK MOSCHE, MIHANOVIĆEVA ULICA 1, 1928.

  Odgovori

Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top