You Are Here: Home » Posts tagged "Stojanović"

Poreklo prezimena, varoš Ivanjica (Ivanjica)

Poreklo stanovništva naselja Ivanjica, opština Ivanjica – Moravički okrug. Prema knjizi Ljubomira M. Markovića i Svetislava LJ. Markovića „Stanovništvo moravičkog Starog Vlaha“, izdanje 2002. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj naselja. Centar Moravičkog Starog Vlaha se nalazi u Ivanjici,  varošici smeštenoj na obalama Moravice, na nadmorskoj visini od oko 460 m. Postanak naselja. Ivanjica je formirana ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Močioci (Ivanjica)

Poreklo stanovništva sela Močioci, opština Ivanjica – Moravički okrug. Prema knjizi Ljubomira M. Markovića i Svetislava LJ. Markovića „Stanovništvo moravičkog Starog Vlaha“, izdanje 2002. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Močioci se nalaze  na stavama Rzava i Presečke reke, na putu od Katića prema Jasenovi i Kokinom Brodu, y podnožju planina Mučnja i Gradca. Močioci su bili centar za nekoli ...

Read more

Poreklo i bratstva plemena Nikšića

PIŠE: Saradnik portala Poreklo Nebojša Babić Nikšići su pleme Stare Hercegovine, koje je u jednom razdoblju nastanjivalo oblast srednjevekovne župe Onogošt, kasnije po njima nazvanu Nikšići, i to Nikšićko polje - okolinu starog grada Onogošta, kasnije Nikšića, oblast Trebjesa na jugu od grada Nikšića i župu na istok od grada, kasnije po njima nazvana Župa Nikšićka. Tokom turske okupacije koja je u ovoj oblasti tr ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Borova (Leposavić)

Poreklo stanovništva sela Borova, opština Leposavić – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Borova (Glava). — Selo je sa obe strane Drenovske Reke kod njena ušća u Ibar. Vode. Upotrebljava se voda s tri izvora, jedan je pored puta u donjem kraju sela, drugi kod Minića kuća, treći poviše sela. Pojila za stoku su n ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Konarevo (Kraljevo)

Poreklo prezimena sela Konarevo, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V. Korićanca „Nadibar -1“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Najveći deo naselja zauzima prostor ravnog terena na prvoj i drugoj terasi leve strane reke Ibra, a manji deo na istočnoj padini i po grebenu jedne kose kojom ide granica između Konareva i Vrdila. Granična naselja su Progorelica, V ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Sudsko Selo (Novi Pazar)

Poreklo stanovništva sela Sudsko Selo, Grad Novi Pazar – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.  Položaj sela. Sudsko Selo je na levoj strani srednje doline Deževke, s potesom po pobrđima ogranaka Velike Sokolovice i Ploče. Tip sela. Kuće u gornjem kraju sela dopiru do Čukare i Dublja, a potes donjeg kraja graniči se s potesom Alulovića i De ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Banja (Novi Pazar)

Poreklo stanovništva sela Banja, Grad Novi Pazar – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ nastaloj na prikupljenim podacima od 1929. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip sela. Banja („Ilidža“) je poviše ušća Izbičke Reke niže Novoga Pazara. Kuće po stranama pobrđa, prilično udaljene jedna od druge, čine naselje manje razbijenog tipa. Deli se na krajeve: Naprelje („Neprijelje ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Progorelica (Kraljevo)

Poreklo prezimena sela Progorelica, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V. Korićanca „Nadibar -1“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Naselje se nalazi na levoj obali reke Ibra tj. na severnim vratima Ibarske klisure. Granična sela Progorelice su Bogutovac, Gornja Lopatnica, Roćevići, Vrdila, Konarevo i reka Ibar. Ime sela i istorijat. Pod sličnim imenom Pogo ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Musina Reka (Kraljevo)

Poreklo prezimena sela Musina Reka, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V. Korićanca „Nadibar -1“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Naselje se nalazi na levoj strani donjeg toka istoimene reke, u  okruženju sela Samaila, Mrsaća, Adrana, Jarčujaka i Drakčića. Postanak sela. Naselje je nema sumnje veoma staro što potvrđuju i dva stara groblja,  koja se nalazena p ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Adrani (Kraljevo)

Poreklo prezimena sela Adrani, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V.Korićanca „Nadibar“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Adrani se nalaze na rečnoj terasi sa desne strane Zapadne Morave, oko utoke Musine reke, a u okruženju između naselja Grdice, Jarčujaka, Musine Reke, Mrsaća i reke Morave. Istorijat sela i starine. I pored toga što je, kako ćemo docnije ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top