You Are Here: Home » Posts tagged "radanović"

Poreklo prezimena, parohija Svodna (Novi Grad, RS)

Poreklo stanovništva parohije Svodna, opština Novi Grad. Prepis iz crkvene knjige ŠEMATIZAM pravoslavne mitropolije i arhidijeceze dabro-bosanske za godinu 1882. Priredio saradnik portala Poreklo Milorad Bogdanović. Parohija Svodna, protoprezviterat dubički (Prepis) Parohija sa 2 sela: 1.Svodna, kuća 83, duša 562 2.Devetaci, kuća 15, duša 120 Paroh Trivun Lazarević. Parohija crkve nema. Ima kuća 98, duša 682 ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Vedov(n)ica (Novi Grad, RS)

Poreklo stanovništva parohije Vedovnica, opština Novi Grad. Prepis iz crkvene knjige ŠEMATIZAM pravoslavne mitropolije i arhidijeceze dabro-bosanske za godinu 1882. Priredio saradnik portala Poreklo Milorad Bogdanović. Parohija Vedovnica, protoprezviterat dubički (Prepis) Parohija sa 7 sela: 1. Vedovnica, kuća 9, duša 91 2. Čađavica, kuća 113,duša 749 3. Adranovci, kuća 42, duša 213 4. Klade, kuća 6, duša 26 ...

Read more

Poreklo prezimena, parohija Marićka (Prijedor)

Poreklo stanovništva parohije Marićka, opština Prijedor. Prepis iz crkvene knjige ŠEMATIZAM pravoslavne mitropolije i arhidijeceze dabro-bosanske za godinu 1882. Priredio saradnik portala Poreklo Milorad Bogdanović. Parohija Marićka, protoprezviterat prijedorski Parohija sa 3 sela: 1.Marićka, kuća 75, duša 552 2.Krivaja, kuća 44, duša 434 3.Sratinska, kuća 22, duša 186 Paroh Gavro Stojnić. Parohija, crkva hr ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Busnovi (Prijedor)

Poreklo stanovništva parohije Busnovi, opština Prijedor. Prepis iz crkvene knjige ŠEMATIZAM pravoslavne mitropolije i arhidijeceze dabro-bosanske za godinu 1882. Priredio saradnik portala Poreklo Milorad Bogdanović. Parohija Busnovi, protoprezviterat prijedorski Parohija sa 4 sela: 1.Busnovi, kuća 87, duša 625 2.Tomašica, kuća 43, duša 395 3.Marići, kuća 31, duša 223 4.Krivaja, kuća 4, duša 43 Paroh Gavro Ko ...

Read more

Poreklo prezimena, parohija Gomionica (Banjaluka)

Poreklo stanovništva parohije Gomionica, grad Banjaluka. Prepis iz crkvene knjige ŠEMATIZAM pravoslavne mitropolije i arhidijeceze dabro-bosanske za godinu 1882. Priredio saradnik portala Poreklo Milorad Bogdanović. Parohija Gomionica, protoprezviterat banjaluki Parohija sa 10 sela: 1. Kmećani, kuća 30, duša 320 2. Goleši, kuća 79, duša 545 3. Tramošnja, kuća 80, duša 573 4. Pervan, kuća 63, duša 602 5. Obrovac ...

Read more

Poreklo prezimena, Hoćevina i okolna sela (Pljevlja)

Poreklo stanovništva sela Hoćevina, opština Pljevlja. Prema knjizi Milete Vojinović „PLJEVALJSKI  KRAJ (prošlost i poreklo stanovništva)“ iz 2008. godine. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Hoćevinska regija obuhvata sledeća sela: Vrbicu, Kruševo, Dragaše, Lađanu, Kakmuže, Hoćevinu, Šljivansko, Pliješevinu, Brvenicu (s leve strane Ćehotine), Tikavu i Potoke. Regija se prostire na jug do obr ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Čukuri (Glamoč)

Poreklo stanovništva sela Čukuri, opština Glamoč. Stanje iz 1920-21. godine. Prema istraživanju Borivoja Milojevića „Kupreško, Vukovsko, Ravno i Glamočko polje“. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Privredne prilike. Njive su ispod kuća. Livade su u ravni i na planini u Dugodolu i Vitrenom Dolu. Seno dogone kući. Ko ima na planini košaru, ide i tamo zimuje. Na planinu odlaze oko Sv. Nikole ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Petrovo Vrelo (Glamoč)

Poreklo stanovništva sela Petrovo Vrelo, opština Glamoč. Stanje iz 1920-21. godine. Prema istraživanju Borivoja Milojevića „Kupreško, Vukovsko, Ravno i Glamočko polje“. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Privredne prilike. Njive su oko sela, u Podhomaru, Bregovima i Dolovima, i ispod kuća u Prvim Brazdama. Livade su u ravni, ispod njiva u Krateljima, Otokama, Isu, Vunama, Čemerikovicama i Ž ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Podgradina (Glamoč)

Poreklo stanovništva sela Podgradina, opština Glamoč. Stanje iz 1920-21. godine. Prema istraživanju Borivoja Milojevića „Kupreško, Vukovsko, Ravno i Glamočko polje“. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Privredne prilike. Njive su ispod kuća, u Cvijanušama, Trbasicama, Popovima itd. Paša je iznad kuća, u Borovcu, Tisovcu, Kršnom Kuku itd. Livade su ispod kuća, ali i iznad kuća u Brijegu, Ti ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Štrpci Mali (Bosansko Grahovo)

Poreklo stanovništva sela Štrpci Mali, opština Bosansko Grahovo. Prema istraživanju Petra Rađenovića „Unac“ iz 1933-34. godine.    Štrpci Mali leže istočno od Velikih i graniče još Crnim Vrhom i Prekajom. S istočne strane opkoljeni su planinom Klekovačom, čiji su, na dogledu selu, najviši vrhovi: Crni Vrh, Kuk, Ikovac, Javorova Kosa. Sa sviju drugih strana nema ovo selo nikakvih prirodnnh graničnih znako ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top